Jump to content
Spanner

(SD) Newsletter

Recommended Posts

(SD) Newsletter


Opis

 

Aplikacja (SD) Newsletter pozwala na wysyłkę newslettera z naszego forum. Do newslettera zapisać się może każdy odwiedzający nasze forum, wystarczy, że poda adres e-mail i swoją nazwę.

 

Co zyskujesz dzięki (SD) Newsletter 2?

 • Wysyłanie własnych newsletterów
 • Cykliczne newslettery
 • Śledzenie otwarć newslettra
 • Śledzenie kliknięć
 • Możliwość usunięcia adresu w acp
 • Możliwość zapisania się do konkretnego cyklicznego newslettera
 • Możliwość tworzenia własnych bloków w cyklicznym newsletterze
 • Możliwość reorganizacji kolejności bloków w newsletterze
 • Możliwość stworzenia popupu zachęcającego do zapisania się do newslettera
 • Możliwość wypisania się z konkretnego newslettera cyklicznego
 • Możliwość ręcznego wysłania cyklicznego newslettera
 • Zmiany w wiadomościach powitalnej i pożegnalnej
 • Lista użytkowników zapisanych do cyklicznego newslettera
 • Możliwość zaimportowania aktualnych odbiorców newslettera do nowego newslettera cyklicznego
 • Możliwość wyłączenia treści w newsletterze cyklicznym (pokazywany będzie tylko tytuł treści)
 • Kategorie newsletterów
 • Testowa wysyłka cyklicznego newslettera
 • Autoresponder
 • Możliwość wypisania się z newslettera poprzez panel użytkownika
 • Możliwość zaimportowania istniejących użytkowników
 • Możliwość wyeksportowania subskrybentów
 • Możliwość wyłączenia regulaminu
 • Automatyczna wiadomość po wypisaniu się
 • Ręczna wysyłka cyklicznego newslettera
 • Wypisywanie się z konkretnego newslettera
 • Możliwość edycji subskrypcji w Panelu użytkownika
 • Możliwość włączenia Double-opt
 • Publiczny widok newslettera
 • Możliwość zaznaczenia i usunięcia wielu adresów jednocześnie
 • Możliwość dodatkowego filtrowania po kategoriach w cyklicznych newsletterach
 • Możliwość filtrowania użytkowników przed zaimportowaniem ich do bazy
 • Testy A/B tematów newslettera (wersja beta)
 • Obsługa nowych tagów (aktualny dzień, aktualny miesiąc, aktualny rok) w tytule newslettera i treści newslettera
 • Nowa forma zachęcacza do zapisu (pływający pasek)
 • Możliwość osadzenia formularza zapisu (oEmbed)
 • Możliwość dodania pod formularz subskrypcji informacji na temat przetwarzania danych (informacje o administratorze danych osobowych, klauzule informacyjne zgodne z RODO)
 • Możliwość zaimportowania użytkowników forum z użyciem opcji podwójnej weryfikacji (double opt-in)
 • Możliwość filtrowania adresów e-mail po statusie: aktywny, nieaktywny
 • Możliwość automatycznego czyszczenia niepotwierdzonych adresów po X dniach
 • Zmiany w formularzu dodawania/edytowania newslettera
 • Możliwość filtrowania adresów e-mail po statusie: wypisany
 • Data wypisania się z newslettera na liście adresów
 • Możliwość wyłączenia rejestracji do newslettera w formularzu rejestracji
 • Możliwość dołączenia treści z klubów
 • Możliwość zarządzania szablonami newslettera
 • Zapis w historii użytkownika (zapis do newslettera, potwierdzenie newslettera, wypisanie z newslettera)
 • Możliwość umieszczenia reklamy w newsletterze (korzysta z wbudowanej funkcjonalności w Invision Community)

 

Licencja na aplikację

Licencja udzielana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez dokonanie odnowienia

 


Description

 

Application (SD) Newsletter allows to send newsletter from our community. Everyone can subscribe to our newsletter, only must enter name and email address. Application allows to create cyclic newsletter with content from community.

 

What do you gain through the app  (SD) Newsletter 2?

 • Creating and sending own custom newsletter
 • Cyclic newsletter
 • Track opens newsletter
 • Track clicks
 • Allow to delete email from ACP
 • Allow to subscribe to specific newsletter
 • Allow to create own custom block in cyclic newsletter
 • Allow to reorder block
 • Allow to create encouraging popup
 • Allow to unsubscribe specific newsletter
 • Allow to send manually cyclic newsletter
 • Changes in welcome and goodbye messages
 • Member list subscribed to newsletter type
 • Abbility to import current subscribers to new newsletter type
 • Abbility to turn off content in newsletter type (will show only content title)
 • Newsletter categories
 • Test sending newsletter type
 • Autoresponder
 • Abbility to unsubscribe from newsletter in user control panel
 • Abbility to import existing members
 • Abbility to export subscribers
 • Abbility to turn off regulation
 • Automatic message after unsubscribe
 • Manual sending newsletter type
 • Unsubscribe from a specific newsletter
 • Ability to edit subscription in UserCP
 • Ability to turn on Double-opt
 • Public view newsletter
 • Ability to select and delete multiple addresses at the same time
 • Ability of additional filtering by categories in newsletters type
 • Ability to filter members before import them to base
 • Tests A/B newsletter subjects (version beta)
 • Support for new tags (current day, current month, current year) in newsletter subject and content
 • A new form encouraging to write (floating bar)
 • Ability to embed a subscription form (oEmbed)
 • Ability to add information about data processing to the subscription form (information about the personal data administrator, information clauses in accordance with the GDPR)
 • Ability to import forum users using the double verification option (double opt-in)
 • Ability to filter email addresses by status: active, inactive
 • Ability to automatically clean unacknowledged addresses after x days
 • Changes in the newsletter adding/editing form
 • Ability to filter email addresses by status: unsubscribed
 • Date of unsubscribing on the list of addresses
 • Ability to disable registration to the newsletter in the registration form
 • Ability to add content from clubs
 • Ability to manage newsletter templates
 • Record in the user's history (subscription to the newsletter, confirmation of the newsletter, unsubscribing from the newsletter)
 • Ability to place an ad in the newsletter (uses built-in functionality in Invision Community)

 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam, możliwe jest dodanie ludzi aktualnie otrzymujących wiadomości email na forum do list z newslettera? Pozdrawiam! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

I tak i nie.

Nie, ponieważ newsletter jest czymś innym niż standardowa wysyłka mailingów więc użytkownicy, którzy wyrażają taką chęć powinni się sami zapisać

Tak, bo nie jest problemem napisać zapytanie do bazy danych, które doda odpowiednie wpisy ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minuty temu, ciamciaj napisał:

1. Czy jest możliwe korzystanie z szablonów email takich jak te - https://themeforest.net/category/marketing/email-templates

Ogólnie nie powinno być problemów. Niestety nie testowałem na takich szablonach, ale szablon jaki stworzyłem na potrzebę newslettera wygląda tak:

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8" /> <title><#subject#></title> <style type="text/css"> body,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,form,fieldset,input,textarea,p,blockquote,th,td { margin:0; padding:0; } fieldset,img { border:0; } address,caption,cite,code,dfn,th,var { font-style:normal; font-weight:normal; } ol,ul { list-style:none; } caption,th { text-align:left; } h1,h2,h3,h4,h5,h6 { font-size:100%;font-weight:normal; } q:before,q:after { content:''; } abbr,acronym { border:0; } address{ display: inline; } body { font: normal 13px helvetica, arial, sans-serif; position: relative; background: #EBF0F3; padding: 18px; } h3, strong { font-weight: bold; } em { font-style: italic; } img, .input_check, .input_radio { vertical-align: middle; } legend { display: none; } a { text-decoration: none; } a:hover { color: #328586; } div.outer { margin: 0 auto; border: 1px solid #CAD3DE; border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; background: #fff; padding-bottom:6px } h1.main { font-family: "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", "Helvetica"; font-size:24px; padding-bottom: 2px; background-color: #D8DDE8; padding: 8px 15px 2px 15px; border-bottom: 1px solid #CAD3DE; } .content { font-size: 12px !important; color: #333 !important; line-height: 120% !important; padding: 15px 15px 0px 15px; } .content .callout { background-color: #F7FBFC; border: 1px solid #EBF0F3; border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; padding: 8px; margin: 10px 0px 5px 0px; } .content .eQuote { font-style: italic; background-color: #efefef; border: 1px solid #EBF0F3; border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; padding: 8px; margin: 10px 0px 5px 0px; } .content .callout hr, .content .unsub hr { display: none; } .content .unsub { color: #555; font-size: 11px; border-top: 1px solid #CAD3DE; padding-top:6px } .footer { color: #444; font-size: 11px; padding:8px; text-align: center } hr { display: block; position: relative; padding: 0; margin: 8px auto; width: 100%; clear: both; border: none; border-top: 1px solid #CAD3DE; border-bottom: 1px solid #FFF; font-size: 1px; line-height: 0; overflow: visible; }  table.ipb_table { line-height: 1.3; border-collapse: collapse; } table.ipb_table td { padding: 10px; border-bottom: 1px solid #f3f3f3; } table.ipb_table tr.unread h4 { font-weight: bold; } table.ipb_table tr.highlighted td { border-bottom: 0; } table.ipb_table th { font-size: 11px; font-weight: bold; padding: 8px 6px; } .last_post { margin-left: 45px; } table.ipb_table h4, table.ipb_table .topic_title { font-size: 14px; display: inline-block; } table.ipb_table .unread .topic_title { font-weight: bold; } table.ipb_table .ipsModMenu { visibility: hidden; } table.ipb_table tr:hover .ipsModMenu, table.ipb_table tr .ipsModMenu.menu_active { visibility: visible; } </style> </head> <body> <div class='outer'> <h1 class='main'><#BOARD_NAME#></h1> <div class='content'> <#content#> <div class='footer'> <a href='<#BOARD_ADDRESS#>'><#BOARD_NAME#></a> </div> </div> </div> </body> </html>

więc nie powinno być większych problemów, z implementacją własnego szablonu

24 minuty temu, ciamciaj napisał:

2. Czy usługa korzysta ze sparkpost wbudowanego w IPB?

Jeśli ustawiona jest wysyłka e-maili z forum przy użyciu sparkpost to tak. Aplikacja używa wbudowanej funkcji wysyłki

25 minut temu, ciamciaj napisał:

3. Co oznacza " Możliwość reorganizacji kolejności bloków w newsletterze" ?

to się tyczy cyklicznego newslettera, który jest wysyłany automatycznie. Załóżmy, że wysyłasz mailing z aplikacji Forum, Blog i Download. Domyślna kolejność będzie właśnie taka, ale możesz ją zmienić metodą przeciągnij i upuść i najpierw w mailu będzie blok z danymi z Downloadsa, później forum a na końcu z bloga

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dziekuje za odpowiedzi. Rozumiem, że do cyklicznego newslettera mogę też sam wybierać treści? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minut temu, ciamciaj napisał:

Dziekuje za odpowiedzi. Rozumiem, że do cyklicznego newslettera mogę też sam wybierać treści? 

I tak i nie. Cykliczny newsletter generowany jest automatycznie na podstawie pewnych kryteriów np. najnowsze tematy, tematy z największą ilością postów itp. Ale możesz stworzyć także zwykłą wysyłkę newslettera do osób, które są zapisane i wtedy o treści newslettera decydujesz już Ty

Share this post


Link to post
Share on other sites

so can non forum members, IE guests register just for the newsletter?

Plus do you have a demo of the newsletter popup I can see?

Thanks

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minut temu, unlucky napisał:

so can non forum members, IE guests register just for the newsletter?

Yes, guest and members can register to newsletter

 

18 minut temu, unlucky napisał:

Plus do you have a demo of the newsletter popup I can see?

Yes, and no :)

On this movie you can see how it looks

http://ipboard.ninja/sd-newsletter-2-zapis-do-newslettera/

PS. More video tutorial soon :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi,

So it is not a popup, it is a side bar plugin?

Also I read this has alot of copyright messages on it - Is there an option to pay for copyright removal?

Thanks

Share this post


Link to post
Share on other sites
Przed chwilą, unlucky napisał:

So it is not a popup, it is a side bar plugin?

No. You have widget (sidebar) and popup. At the beginning of movie.

3 minuty temu, unlucky napisał:

Also I read this has alot of copyright messages on it

You have copyright only on pages:

https://www.ipsbeyond.pl/newsletter/settings/
https://www.ipsbeyond.pl/newsletter/
https://www.ipsbeyond.pl/newsletter/regulation

And thats all.

15 minut temu, unlucky napisał:

Is there an option to pay for copyright removal?

Yes. You can buy copyright removal, and key works with all my apps: https://www.ipsbeyond.pl/store/product/47-usuwanie-stopki-w-aplikacjach-sd/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Spanner said:

At the beginning of movie.

Arh got it - missed it before

Is that popup customizable? It looks quite large in the movie

Thanks again,

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 godzin temu, unlucky napisał:

It looks quite large

Yes, beacause above form you have long text. If you enter shor text, poup will be smaller.

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK thanks

Sorry for all the questions

Can the popup be configured to only show for guests and does it use cookies so it is only displayed say once?

And can the popup be configured to popup on a specific page or applications?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dnia 28.01.2017 o 12:05, unlucky napisał:

OK thanks

Sorry for all the questions

No problem. Ask if you want :)

Dnia 28.01.2017 o 12:05, unlucky napisał:

Can the popup be configured to only show for guests and does it use cookies so it is only displayed say once?

And can the popup be configured to popup on a specific page or applications?

Unfortunately no, but I add to todo and in next version I'll add.

 

Dnia 28.01.2017 o 12:05, unlucky napisał:

guests and does it use cookies so it is only displayed say once?

It must use coocie, beacause I don't know wchich user see this popup :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Spanner said:

must use coocie, beacause I don't know wchich user see this popup :)

How often does it currently pop at the moment?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi,

Have just purchased this

Noticed a couple of problems

1 - I tried turning off the regulation in the admin but it's still showing on the front end to the user

2 - When someone subscribes to newsletter the subscribe to newsletter box reappears

3 - I tried creating a small popup with a little text but it's still huge and taking up the whole screen

Attached screenshot

walking-football-newsletter-popup.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • By Spanner
   Zobacz plik Spolszczenie (SD) Newsletter 2
   Spolszczenie aplikacji: (SD) Newsletter 2
   Dodający Spanner Dodano 06.12.2016 Kategoria Tłumaczenia aplikacji (SD)  
  • By Spanner
   Opis
    
   Aplikacja (SD) Newsletter pozwala na wysyłkę newslettera z naszego forum. Do newslettera zapisać się może każdy odwiedzający nasze forum, wystarczy, że poda adres e-mail i swoją nazwę.
    
   Co zyskujesz dzięki (SD) Newsletter 2?
   Wysyłanie własnych newsletterów Cykliczne newslettery Śledzenie otwarć newslettra Śledzenie kliknięć Możliwość usunięcia adresu w acp Możliwość zapisania się do konkretnego cyklicznego newslettera Możliwość tworzenia własnych bloków w cyklicznym newsletterze Możliwość reorganizacji kolejności bloków w newsletterze Możliwość stworzenia popupu zachęcającego do zapisania się do newslettera Możliwość wypisania się z konkretnego newslettera cyklicznego Możliwość ręcznego wysłania cyklicznego newslettera Zmiany w wiadomościach powitalnej i pożegnalnej Lista użytkowników zapisanych do cyklicznego newslettera Możliwość zaimportowania aktualnych odbiorców newslettera do nowego newslettera cyklicznego Możliwość wyłączenia treści w newsletterze cyklicznym (pokazywany będzie tylko tytuł treści) Kategorie newsletterów Testowa wysyłka cyklicznego newslettera Autoresponder Możliwość wypisania się z newslettera poprzez panel użytkownika Możliwość zaimportowania istniejących użytkowników Możliwość wyeksportowania subskrybentów Możliwość wyłączenia regulaminu Automatyczna wiadomość po wypisaniu się Ręczna wysyłka cyklicznego newslettera Wypisywanie się z konkretnego newslettera Możliwość edycji subskrypcji w Panelu użytkownika Możliwość włączenia Double-opt Publiczny widok newslettera Możliwość zaznaczenia i usunięcia wielu adresów jednocześnie Możliwość dodatkowego filtrowania po kategoriach w cyklicznych newsletterach Możliwość filtrowania użytkowników przed zaimportowaniem ich do bazy Testy A/B tematów newslettera (wersja beta) Obsługa nowych tagów (aktualny dzień, aktualny miesiąc, aktualny rok) w tytule newslettera i treści newslettera Nowa forma zachęcacza do zapisu (pływający pasek) Możliwość osadzenia formularza zapisu (oEmbed) Możliwość dodania pod formularz subskrypcji informacji na temat przetwarzania danych (informacje o administratorze danych osobowych, klauzule informacyjne zgodne z RODO) Możliwość zaimportowania użytkowników forum z użyciem opcji podwójnej weryfikacji (double opt-in) Możliwość filtrowania adresów e-mail po statusie: aktywny, nieaktywny Możliwość automatycznego czyszczenia niepotwierdzonych adresów po X dniach Zmiany w formularzu dodawania/edytowania newslettera Możliwość filtrowania adresów e-mail po statusie: wypisany Data wypisania się z newslettera na liście adresów Możliwość wyłączenia rejestracji do newslettera w formularzu rejestracji Możliwość dołączenia treści z klubów Możliwość zarządzania szablonami newslettera Zapis w historii użytkownika (zapis do newslettera, potwierdzenie newslettera, wypisanie z newslettera) Możliwość umieszczenia reklamy w newsletterze (korzysta z wbudowanej funkcjonalności w Invision Community)  
   Licencja na aplikację
   Licencja udzielana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez dokonanie odnowienia
    
   Description
    
   Application (SD) Newsletter allows to send newsletter from our community. Everyone can subscribe to our newsletter, only must enter name and email address. Application allows to create cyclic newsletter with content from community.
    
   What do you gain through the app  (SD) Newsletter 2?
   Creating and sending own custom newsletter Cyclic newsletter Track opens newsletter Track clicks Allow to delete email from ACP Allow to subscribe to specific newsletter Allow to create own custom block in cyclic newsletter Allow to reorder block Allow to create encouraging popup Allow to unsubscribe specific newsletter Allow to send manually cyclic newsletter Changes in welcome and goodbye messages Member list subscribed to newsletter type Abbility to import current subscribers to new newsletter type Abbility to turn off content in newsletter type (will show only content title) Newsletter categories Test sending newsletter type Autoresponder Abbility to unsubscribe from newsletter in user control panel Abbility to import existing members Abbility to export subscribers Abbility to turn off regulation Automatic message after unsubscribe Manual sending newsletter type Unsubscribe from a specific newsletter Ability to edit subscription in UserCP Ability to turn on Double-opt Public view newsletter Ability to select and delete multiple addresses at the same time Ability of additional filtering by categories in newsletters type Ability to filter members before import them to base Tests A/B newsletter subjects (version beta) Support for new tags (current day, current month, current year) in newsletter subject and content A new form encouraging to write (floating bar) Ability to embed a subscription form (oEmbed) Ability to add information about data processing to the subscription form (information about the personal data administrator, information clauses in accordance with the GDPR) Ability to import forum users using the double verification option (double opt-in) Ability to filter email addresses by status: active, inactive Ability to automatically clean unacknowledged addresses after x days Changes in the newsletter adding/editing form Ability to filter email addresses by status: unsubscribed Date of unsubscribing on the list of addresses Ability to disable registration to the newsletter in the registration form Ability to add content from clubs Ability to manage newsletter templates Record in the user's history (subscription to the newsletter, confirmation of the newsletter, unsubscribing from the newsletter) Ability to place an ad in the newsletter (uses built-in functionality in Invision Community)  
  • By Spanner
   Zobacz plik (SD) Newsletter
   Opis: System pozwalający na wysyłanie newslettera
   Description: Application allows to send newsletter
    
   Licencja na aplikację
   Licencja udzielana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez dokonanie odnowienia
   Dodający Spanner Dodano 05.09.2013 Kategoria Aplikacje Wersja forum Wszystkie  
  • By Spanner
   Zobacz plik Spolszczenie (SD) Newsletter
   Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

   Spolszczenie (SD) Newsletter 1.2.0

   Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora
   Dodający Spanner Dodano 23.07.2013 Kategoria Spolszczenia modyfikacji  
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.