Jump to content
Mlacek

Okienko logowania

Recommended Posts

Witam, moja wersja IP Board to 3.1.4 mam jednak problem ze stylem Brave. Po kliknięciu na forum Logowanie pojawia się takie okienko:

brave.png

Wpisuje dane i klikam Sign In. Ale wtedy wyskakuje mi taki błąd:

[#10193] Napotkano błąd podczas przetwarzania logowania. Proszę spróbować ponownie.

Oczywiście próbowałem już wszystkiego co znalazłem w google. Niestety nic nie pomogło.

Oto mój kod showloginfrom:


<form action="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=process" base="public"}" method="post" id='login'>

<input type='hidden' name='auth_key' value='{$this->member->form_hash}' />

	  <if test="referer:|:$referer">

			  <input type="hidden" name="referer" value="{$referer}" />

	  </if>

	  <div class='master_list'>

			  <h2>{$this->lang->words['log_in']}</h2>


			  <if test="showAlternate:|:( $this->request['show'] == 'live' && in_array( 'live', $login_methods ) ) || ( $this->request['show'] == 'openid' && in_array( 'openid', $login_methods ) )">

					  <div class='row'>

							  <if test="showOpenID:|:$this->request['show'] == 'openid'">

									  {parse replacement="openid_small"} {$this->lang->words['openid']}<br />

									  <input type='text' class='input_text' name='openid_url' value='http://' size='30' /><br />

									  <span class='desc'>{$this->lang->words['openid_example']}</span>

							  <else />

									  {parse replacement="live_small"} {$this->lang->words['sign_in_winlive']}<br />

									  <a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=process&amp;use_live=1" base="public"}'>{parse replacement="live_large"}</a> <a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=process&amp;use_live=1" base="public"}'>{$this->lang->words['signin_with_live']}</a>

							  </if>

					  </div>

			  <else />

					  <div class='row'>

							  {$this->lang->words['enter_name']}<br />

							  <input id='username' type='text' class='input_text' name='username' size='30' />

							  <br /><br />

							  {$this->lang->words['enter_pass']}<br />

							  <input id='password' type='password' class='input_text' name='password' size='30' />

							  <br /><br />


							  <if test="hasopenid:|:in_array( 'openid', $login_methods )">

									  {parse replacement="openid_small"} {$this->lang->words['have_openid']} <a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;show=openid" base="public"}' title='{$this->lang->words['use_openid']}' id='openid_open'>{$this->lang->words['sign_in_here']}</a><br />

							  </if>

							  <if test="haswindowslive:|:in_array( 'live', $login_methods )">

									  {parse replacement="live_small"} {$this->lang->words['have_msnlive']} <a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;show=live" base="public"}' title='{$this->lang->words['use_openid']}' id='openid_open'>{$this->lang->words['sign_in_here']}</a>

							  </if>

					  </div>

			  </if>


			  <h3>{$this->lang->words['sign_in_options']}</h3>

			  <div class='row'>

					  <input type='checkbox' id='remember' checked='checked' name='rememberMe' value='1' class='input_check' />

					  <label for='remember'>{$this->lang->words['rememberme']}</label><br />

					  <span class='desc'>{$this->lang->words['notrecommended']}</span>


					  <if test="anonymous:|:!$this->settings['disable_anonymous']">

							  <br /><br />


							  <input type='checkbox' id='invisible' name='anonymous' value='1' class='input_check' />

							  <label for='invisible'>{$this->lang->words['form_invisible']}</label><br />

							  <span class='desc'>{$this->lang->words['anon_name']}</span>

					  </if>

			  </div>


			  <div class='submit'>

					  <input type='submit' class='input_submit' value='{$this->lang->words['sign_in_button']}' /> {$this->lang->words['or']} <a href='{parse url="" base="public"}' title='{$this->lang->words['cancel']}' class='cancel'>{$this->lang->words['cancel']}</a>

			  </div>

	  </div>

</form>

Jeśli nie da się tego naprawić, to może jest możliwość, żeby po kliknięciu "logowanie" przenosiło nas do zwykłego logowania?

Share this post


Link to post
Share on other sites


{parse js_module="signin"}

<div id='login_form' class='clear'>


<div id='member_login' class='left'>

<h2 class='maintitle'>{$this->lang->words['log_in']}</h2>

<div class='generic_bar'></div>

<form action="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=process" base="public"}" method="post" id='login'>

<input type='hidden' name='auth_key' value='{$this->member->form_hash}' />

<if test="referer:|:$referer">

<input type="hidden" name="referer" value="{$referer}" />

</if>

<div id='regular_signin'>

<a id='_regularsignin'></a>

<h3 class='bar'>{$this->lang->words['enter_name_and_pass']}</h3>

<ul>

<li class='field'>

<label for='username'>{$this->lang->words['enter_name']}</label>

<input id='username' type='text' class='input_text' name='username' size='25' />

</li>

<li class='field'>

<label for='password'>{$this->lang->words['enter_pass']}</label>

<input id='password' type='password' class='input_text' name='password' size='25' /><br />

<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=lostpass" base="public"}' class='desc' title='{$this->lang->words['retrieve_pw']}'>{$this->lang->words['login_forgotten_pass']}</a>

</li>

</ul>

<if test="hasopenid:|:in_array( 'openid', $login_methods )">

<p class='extra'>{parse replacement="openid_small"} {$this->lang->words['have_openid']} <a href='#_openid' title='{$this->lang->words['use_openid']}' id='openid_open'>{$this->lang->words['sign_in_here']}</a></p>

</if>

<if test="haswindowslive:|:in_array( 'live', $login_methods )">

<p class='extra'>{parse replacement="live_small"} {$this->lang->words['have_msnlive']} <a href='#_live' title='{$this->lang->words['use_live']}' id='live_open'>{$this->lang->words['sign_in_here']}</a></p>

</if>

<if test="extraform:|:is_array($extra_form) AND count($extra_form)">

<foreach loop="extrafields:$extra_form as $form_fields">

{$form_fields}

</foreach>

</if>

</div>

<if test="openidform:|:in_array( 'openid', $login_methods )">

<div id='openid_signin'>

<a id='_openid'></a>

<h3 class='bar'>{$this->lang->words['sign_in_openid']}</h3>

{parse replacement="openid_large"}

<ul>

<li class='field'>

<label for='openid'>{$this->lang->words['openid']}</label>

<input id='openid' type='text' class='input_text' name='openid_url' value='http://' size='30' /><br />

<span class='desc'>{$this->lang->words['openid_example']}</span>

</li>

</ul>

<p class='extra'>{parse replacement="signin_icon"} <a href='#_regularsignin' title='{$this->lang->words['regular_signin']}' id='openid_close'>{$this->lang->words['use_regular']}</a></p>

</div>

</if>

<if test="liveform:|:in_array( 'live', $login_methods )">

<div id='live_signin'>

<a id='_live'></a>

<h3 class='bar'>{$this->lang->words['sign_in_winlive']}</h3>

<ul>

<li class='field'>

<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=process&amp;use_live=1&amp;auth_key={$this->member->form_hash}" base="public"}'>{parse replacement="live_large"}</a> <a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=process&amp;use_live=1" base="public"}'>{$this->lang->words['signin_with_live']}</a>

</li>

</ul>

<p class='extra'>{parse replacement="signin_icon"} <a href='#_regularsignin' title='{$this->lang->words['regular_signin']}' id='live_close'>{$this->lang->words['use_regular']}</a></p>

</div>

</if>

<hr />

<fieldset id='signin_options'>

<legend>{$this->lang->words['sign_in_options']}</legend>

<ul>

<li class='field checkbox'>

<input type='checkbox' id='remember' checked='checked' name='rememberMe' value='1' class='input_check' />

<label for='remember'>

{$this->lang->words['rememberme']}<br />

<span class='desc'>{$this->lang->words['notrecommended']}</span>

</label>

</li>

<if test="anonymous:|:!$this->settings['disable_anonymous']">

<li class='field checkbox'>

<input type='checkbox' id='invisible' name='anonymous' value='1' class='input_check' />

<label for='invisible'>

{$this->lang->words['form_invisible']}<br />

<span class='desc'>{$this->lang->words['anon_name']}</span>

</label>

</li>

</if>

</ul>

</fieldset>

<fieldset class='submit'>

<input type='submit' class='input_submit' value='{$this->lang->words['sign_in_button']}' /> {$this->lang->words['or']} <a href='{$this->settings['board_url']}' title='{$this->lang->words['cancel']}' class='cancel'>{$this->lang->words['cancel']}</a>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id='guest_register' class='right general_box'>

<if test="facebook:|:$this->settings['fbc_enable'] AND $this->settings['fbc_api_id']">

<h3 class='bar'>{$this->lang->words['fb_login_title']}</h3>

<p>

<div id='fbUserBox'>

{$this->lang->words['login_w_facebook']}

<br />

<br />

<a href="{$this->settings['_original_base_url']}/interface/facebook/index.php?_reg=1"><img src="{$this->settings['img_url']}/facebook_login.png" alt="" /></a>

</div>

<br clear='both' />

</p>

<br />

</if>

<!-- TWITTER LOG IN -->

<if test="twitterBox:|:IPSLib::twitter_enabled() === true">

<h3 class='bar'>{$this->lang->words['twitter_login_title']}</h3>

<p>

{$this->lang->words['login_w_twitter']}

<br />

<br />

<a href="{$this->settings['_original_base_url']}/interface/twitter/index.php?_reg=1"><img src="{$this->settings['img_url']}/twitter_login.png" alt="" /></a>

</p>

<br />

</if>

<h3 class='bar'>{$this->lang->words['not_a_member']}</h3>

<p>

{$this->settings['login_page_info']}

</p>

<br />

<p style='text-align: center'>

<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register" template="section=register" base="public"}'>{$this->lang->words['register_now']}</a>

</p>

</div>

</div>

</if>

<if test="toggleOpenId:|:$this->request['serviceClick'] == 'openid'">

<script type='text/javascript'>

document.observe("dom:loaded", function(e){ ipb.signin.toggleOpenID(e); });

</script>

</if>

<if test="toggleLive:|:$this->request['serviceClick'] == 'live'">

<script type='text/javascript'>

document.observe("dom:loaded", function(e){ ipb.signin.toggleLive(e); });

</script>

</if>

tamten kod był zły, ten co dałem w tym poście jest dobry.

Share this post


Link to post
Share on other sites

A czy na domyślnym skinie Ci działa logowanie?

zapewne w głównych szablonach -> inlineLogin po

<form action="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=process" base="public"}" method="post" id='login'>
brakuje Ci:
<input type='hidden' name='auth_key' value='{$this->member->form_hash}' />

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wielkie dzięki! Teraz mam jeszcze pytanie. Gdzie mogę przetłumaczyć treść tego okienka (mimo spolszczenia, wszystko jest tam po angielsku)?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skoro spolszczenie Ci tego nie przetłumaczyło to zobacz w tym bicie co podałem, czy nie ma tam na sztywno wpisanych tekstów. Jeśli nie ma to oznacza, że coś nie spolszczyło Ci całkowicie

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.