Jump to content
  • 0
Lawliet

Wyśrodkowanie nicku w temacie

Question

Po przestawieniu ikony "Online" i "Offline" w inne miejsce, nick użytkownika przeniósł się delikatnie w lewo i źle to wygląda. Chciałbym ów nick wyśrodkować (ewentualnie przesunąć troszeczkę w prawą stronę). Pokażę jak to ma wyglądać na zdjęciu...

skazany.png

Chciałbym aby nick znajdował się w czerwonym prostokącie. Gdzie i jak to ustawić?

Z góry dziękuję za udzieloną mi pomoc.


IPBFangorn.net - szaty graficzne IP.Board. Ostatni projekt - Aktolia. Zaglądaj do nas również na profilu Facebook IPBFangorn.net.

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Mam wkleić jakiś kod do bitu odpowiadającego za wyświetlanie posta czy w ipb_styles.css ?

Oto bit posta:

<!--post:{$post['post']['pid']}-->

<if test="sDeleted:|:$post['post']['_isDeleted'] AND $post['post']['_softDeleteSee']">

{parse template="softDeletedPostBit" group="topic" params="$post, $displayData['sdData'], $topic"}

</if>

<if test="sDeletedNot:|:! $post['post']['_isDeleted']">

<div class='post_block hentry clear clearfix column_view <if test="postQueued:|:$post['post']['_isHidden']">moderated</if>' id='post_id_{$post['post']['pid']}'>

<a id='entry{$post['post']['pid']}'></a>

<if test="repIgnored:|:!empty( $post['post']['_repignored'] ) AND $post['post']['_repignored'] == 1 && $post['post']['_ignored'] != 1">

<div class='post_ignore'>

<if test="noRep:|:$post['post']['rep_points'] == 0">

<span class='reputation zero' title='{$this->lang->words['top_rep']}'>

</if>

<if test="posRep:|:$post['post']['rep_points'] > 0">

<span class='reputation positive' title='{$this->lang->words['top_rep']}'>

</if>

<if test="negRep:|:$post['post']['rep_points'] < 0">

<span class='reputation negative' title='{$this->lang->words['top_rep']}' >

</if>

{$post['post']['rep_points']}</span> {$this->lang->words['top_this_post_by']} <a href='{parse url="showuser={$post['author']['member_id']}" base="public"}'>{$post['author']['members_display_name']}</a> {$this->lang->words['top_below_thresh']}. <a href='#' title='{$this->lang->words['ignore_view_post']}' id='unhide_post_{$post['post']['pid']}'>{$this->lang->words['rep_view_anyway']}</a>

</div>

</if>


<if test="userIgnored:|:$post['post']['_repignored'] == 1 || $post['post']['_ignored']">

<div class='post_ignore'>

<if test="userIgnoredLang:|:$post['post']['_repignored'] == 1">{$this->lang->words['post_ignored_rep']}<else />{$this->lang->words['post_ignored']}</if> <a href='{parse url="showuser={$post['author']['member_id']}" base="public" template="showuser" seotitle="{$post['author']['members_seo_name']}"}'>{$post['author']['members_display_name']}</a>. <a href='#entry{$post['post']['pid']}' title='{$this->lang->words['ignore_view_post']}' style='display: none' id='unhide_post_{$post['post']['pid']}'>{$this->lang->words['rep_view_anyway']}</a>

<if test="userIgnoredLangTwo:|:$this->settings['reputation_enabled'] AND $post['post']['_repignored'] == 1"><div><a href="{parse url="showtopic={$post['post']['topic_id']}&amp;st={$this->request['st']}&amp;rep_filter_set=*&amp;rep_filter=update&amp;secure_key={$this->member->form_hash}" template="showtopic" seotitle="{$topic['title_seo']}" base="public"}">{$this->lang->words['post_ignore_reset_rep']}</a></div></if>

</div>

</if>

<div class='post_wrap' <if test="isNotIgnoring:|:$post['post']['_ignored'] == 1 || $post['post']['_repignored'] == 1">style='display: none'</if>>

<if test="postMid:|:$post['author']['member_id']">

<h3>

<else />

<h3>

</if>

<if test="postModCheckbox:|:$this->memberData['is_mod']">

<span class='right'>

<label for='checkbox_{$post['post']['pid']}' class='post_mod hide'>{$this->lang->words['mod_select_post']}</label><input type='checkbox' id='checkbox_{$post['post']['pid']}' name='selectedpids[]' value='{$post['post']['pid']}' class='post_mod right'<if test="postModSelected:|:!empty( $post['post']['_pid_selected'] )"> checked='checked'</if> />

</span>

</if>

<span class='post_id right ipsType_small desc blend_links'><a href='{parse url="showtopic={$post['post']['topic_id']}&amp;view=findpost&amp;p={$post['post']['pid']}" template="showtopic" seotitle="{$topic['title_seo']}" base="public"}' rel='bookmark' title='{$this->lang->words['link_to_post']} #{$post['post']['post_count']}'>#{$post['post']['post_count']}</a></span>

<div class='post_username'>


<if test="$post['author']['_online']"><img src="{style_images_url}/post_online.png" alt="" class='post_online' data-tooltip="Online" /><else /><img src="{style_images_url}/post_offline.png" alt="" class='post_online' data-tooltip="Offline" /></if>


<if test="postMember:|:$post['author']['member_id']">

<span class="author vcard">{parse template="userHoverCard" group="global" params="$post['author']"}</span>

<else />

{$post['author']['members_display_name']}

</if></div>


<div class='post_date'>

{$this->lang->words['posted']} <abbr class="published" title="{parse expression="date( 'c', $post['post']['post_date'] )"}">{parse date="$post['post']['post_date']" format="long"}</abbr>

</div>


<if test="postIp:|:$post['post']['_show_ip']">

<span class='ip right ipsType_small'>({$this->lang->words['ip']}:

<if test="postAdmin:|:$post['author']['g_access_cp']">

<em>{$this->lang->words['ip_private']}</em>

<else />

<if test="accessModCP:|:$this->memberData['g_is_supmod']"><a href="{parse url="app=core&amp;module=modcp&amp;fromapp=members&amp;tab=iplookup&amp;ip={$post['post']['ip_address']}" base="public"}" title='{$this->lang->words['info_about_this_ip']}'>{$post['post']['ip_address']}</a><else />{$post['post']['ip_address']}</if>

</if>)

</span>

</if>

</h3>


<div class='author_info'>

{parse template="userInfoPane" group="global" params="$post['author'], $post['post']['pid'], array( 'isTopicView' => true )"}

</div>

<div class='post_body'>

<if test="repHighlight:|:$this->settings['reputation_highlight'] AND $post['post']['rep_points'] >= $this->settings['reputation_highlight']">

<p class='rep_highlight'>{parse replacement="popular_post"}<br />{$this->lang->words['popular_post']}</p>

</if>

<div class='post entry-content <if test="$post['post']['_repignored'] == 1">imgsize_ignore</if>'>

{$post['post']['post']}

{$post['post']['attachmentHtml']}

<br />

<if test="postEditBy:|:$post['post']['edit_by']">

<p class='edit'>

{$post['post']['edit_by']}

<if test="postEditByReason:|:$post['post']['post_edit_reason'] != ''">

<br />

<span class='reason'>{$post['post']['post_edit_reason']}</span>

</if>

</p>

</if>

</div>

{parse template="repButtons" group="global_other" params="$post['author'], array_merge( array( 'primaryId' => $post['post']['pid'], 'domLikeStripId' => 'like_post_' . $post['post']['pid'], 'domCountId' => 'rep_post_' . $post['post']['pid'], 'app' => 'forums', 'type' => 'pid', 'likeFormatted' => $post['post']['like']['formatted'] ), $post['post'] )"}

<if test="postSignature:|:$post['post']['signature']">

{$post['post']['signature']}

</if>


<ul class='post_controls clear clearfix'>

<li class='top'><a href='#ipboard_body' title='{$this->lang->words['back_top']}'><img src="{style_images_url}/post_top.png" alt="" /> {$this->lang->words['back_top']}</a></li>

<if test="replyButton:|:$post['post']['_canReply']">

<li><a href="{parse url="module=post&amp;section=post&amp;do=reply_post&amp;f={$this->request['f']}&amp;t={$this->request['t']}&amp;qpid={$post['post']['pid']}" base="publicWithApp"}"  class='_ips_trigger_quote' pid="{$post['post']['pid']}" title="{$this->lang->words['tt_reply_to_post']}"><img src="{style_images_url}/comment_new.png" alt="" /> {$this->lang->words['post_reply']}</a></li>

<if test="multiquote:|:!empty( $post['post']['_mq_selected'] )">

<li class='selected multiquote' id='multiq_{$post['post']['pid']}' style='display: none'>

<else />

<li class='multiquote' id='multiq_{$post['post']['pid']}' style='display: none'>

</if>

<a href="{parse url="module=post&amp;section=post&amp;do=reply_post&amp;f={$this->request['f']}&amp;t={$this->request['t']}&amp;qpid={$post['post']['pid']}" base="publicWithApp"}" title="{$this->lang->words['quote_with_mq']}"><img src="{style_images_url}/mq_post.png" alt="" /> {$this->lang->words['mq']}</a>

</li>

</if>

<if test="canEdit:|:$post['post']['_can_edit'] === TRUE">

<li class='post_edit'><a href='{parse url="module=post&amp;section=post&amp;do=edit_post&amp;f={$topic['forum_id']}&amp;t={$topic['tid']}&amp;p={$post['post']['pid']}&amp;st={$this->request['st']}" base="publicWithApp"}' title='{$this->lang->words['post_edit_title']}' class='edit_post' id='edit_post_{$post['post']['pid']}'><img src="{style_images_url}/comment_edit.png" alt="" /> {$this->lang->words['post_edit']}</a></li>

</if>

<if test="canDelete:|:$post['post']['_can_delete'] === TRUE OR $post['post']['_softDelete']">

<li class='post_del' id='del_post_{$post['post']['pid']}'>

<a href='{parse url="module=moderate&amp;section=moderate&amp;do=postchoice&amp;tact=delete&amp;f={$topic['forum_id']}&amp;t={$topic['tid']}&amp;selectedpids[]={$post['post']['pid']}&amp;st={$this->request['st']}&amp;auth_key={$this->member->form_hash}" base="publicWithApp"}' title='{$this->lang->words['post_delete_title']}' class='delete_post'><img src="{style_images_url}/comment_delete.png" alt="" /> {$this->lang->words['post_delete']}</a>

</li>

</if>

<if test="approvePost:|:$this->memberData['is_mod']">

<li class='post_toggle toggle_post' id='toggle_post_{$post['post']['pid']}' style='display: none'>

<a href='{parse url="app=forums&amp;module=moderate&amp;section=moderate&amp;do=postchoice&amp;tact=<if test="!$post['post']['queued']">unapprove<else />approve</if>&amp;selectedpids[{$post['post']['pid']}]={$post['post']['pid']}&amp;t={$topic['tid']}&amp;f={$forum['id']}&amp;auth_key={$this->member->form_hash}" base="public"}' title='{$this->lang->words['post_toggle_visible']}'><span id='toggletext_post_{$post['post']['pid']}'><if test="approveUnapprove:|:$post['post']['queued']==1"><img src="{style_images_url}/accept.png" alt="" /> {$this->lang->words['post_approve']}<else /><img src="{style_images_url}/delete.png" alt="" /> {$this->lang->words['post_unapprove']}</if></span></a>

</li>

</if>

<if test="hasblog:|:$this->settings['blog_allow_bthis'] AND $this->memberData['has_blog'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'blog' ) AND $post['post']['_canReply']">

<li>

<a href='{parse url="app=blog&amp;blog_this=forums&amp;id1={$this->request['t']}&amp;id2={$post['post']['pid']}" base="public"}'><img src="{style_images_url}/book_add.png" alt="" /> {$this->lang->words['blog_this']}</a>

</li>

</if>

<if test="canReportPost:|:$topic['_canReport'] and ( $this->memberData['member_id'] )">

<li class='report'>

<a href='{parse url="app=core&amp;module=reports&amp;rcom=post&amp;tid={$this->request['t']}&amp;pid={$post['post']['pid']}&amp;st={$this->request['st']}" base="public"}'><img src="{style_images_url}/report.png" alt="" /> {$this->lang->words['report']}</a>

</li>

<if test="postIsReported:|:$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][ $post['post']['pid'] ]['gfx'] > 0">

<li class='report'>

<a href="{$this->settings['base_url']}app=core&amp;module=reports&amp;section=reports&amp;do=show_report&amp;rid={$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][$post['post']['pid']]['info']['id']}" id='post-report-{$post['post']['pid']}' class='ipbmenu'> <span id="rstat-{$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][ $post['post']['pid'] ]['info']['id']}"><img src="{$this->settings['img_url']}/reports/post_alert_{$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][$post['post']['pid']]['gfx']}.png" alt="" /></span> </a>

</li>

</if>

</if>

</ul>

<if test="reportedPostData:|:$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][ $post['post']['pid'] ]['gfx'] > 0">

<ul id='post-report-{$post['post']['pid']}_menucontent' class='ipbmenu_content report_menu'>

<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=reports&amp;do=show_report&amp;rid={$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][ $post['post']['pid'] ]['info']['id']}" base="public"}" id='report_mark_{$post['post']['pid']}'><img src='{$this->settings['img_url']}/reports/mark_complete.png' alt='' /> {$this->lang->words['report_menu_mark_complete']}</a></li>

<li><a href="{$this->settings['base_url']}app=core&amp;module=reports&amp;section=reports&amp;do=show_report&amp;rid={$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][$post['post']['pid']]['info']['id']}"><img src='{$this->settings['img_url']}/reports/view_report.png' alt='' /> {$this->lang->words['report_menu_view_report']}</a></li>

</ul>

<script type="text/javascript">

$('report_mark_{$post['post']['pid']}').observe('click',

ipb.global.updateReportStatus.bindAsEventListener(  

this, {$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][$post['post']['pid']]['info']['id']},2,2

)

);

</script>

</if> 

</div>

</div>

</div>

</if>


<if test="initIgnoredPost:|:$post['post']['_repignored'] == 1 || $post['post']['_ignored']">

<script type='text/javascript'>

ipb.topic.setPostHidden( {$post['post']['pid']} );

$('unhide_post_{$post['post']['pid']}').show();

</script>

</if>

<hr />


<if test="adCodeCheck:|:$post['post']['_adCode']">

{$post['post']['_adCode']}

</if>

<script type="text/javascript">

var pid = parseInt({$post['post']['pid']});

if ( pid > ipb.topic.topPid ){

ipb.topic.topPid = pid;

}

<if test="sDeletedNotMQ:|:! $post['post']['_isDeleted']">

// Show multiquote for JS browsers

if ( $('multiq_{$post['post']['pid']}') )

{

$('multiq_{$post['post']['pid']}').show();

}


if( $('toggle_post_{$post['post']['pid']}') )

{

$('toggle_post_{$post['post']['pid']}').show();

}


// Add perm data

ipb.topic.deletePerms[{$post['post']['pid']}] = { 'canDelete' : {parse expression="intval($post['post']['_can_delete'])"}, 'canSoftDelete' : {parse expression="intval($post['post']['_softDelete'])"} };

</if>

</script>
Za ten nick odpowiada w ipb_styles.css
.post_block{position:relative}.post_block.no_sidebar{background-image:none}.post_block

h3{border-bottom:1px solid #272727;text-shadow:rgba(0,0,0,0.4) 0px -1px 0px;background:#171818;color:#1A82A8;padding:0

10px;height:36px;line-height:36px;font-weight:normal;font-size:13px}.post_block h3,

.post_block h3

a{color:#fff}
jednak gdziekolwiek wkleję "text-align: center;" to faktycznie nick się wyśrodkowuje, ale razem z nim ten znaczek "Online" Za wyświetlanie tego znaczka onlina odpowiada ten bit z ipb_styles.css:
.post_online{

float: left;

position: absolute;

margin: 35px 0 0 -10px;

}

Jak wykombinować wyjście z tej sytuacji aby wyśrodkowywał się tylko NICK, a ikonę online/offline zostawiło w spokoju?


IPBFangorn.net - szaty graficzne IP.Board. Ostatni projekt - Aktolia. Zaglądaj do nas również na profilu Facebook IPBFangorn.net.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Za wyświetlanie nicku odpowiada ten kod:


<span class="author vcard">{parse template="userHoverCard" group="global" params="$post['author']"}</span>
[/code] jednakże wyśrodkowanie spana nic nie da, więc musisz mu nadać
[code]margin-left: 10px;

i bawić się tą wartością, aż dojdziesz do pożądanego efektu :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.