Jump to content
icebox

IBSkin.Halloween.Dark - IP.Board.v3.1.2

Recommended Posts

Mam problem bo w skinie zamiast logo pokazuje mi się adres obrazka. gdzie lub ewentualnie jak to zmienić? sprawdzałem firebugiem v1.5.4 i wykazuje, że jest chyba błąd w składni

podaje obrazek dla zrozumienia

qa2419_Snap_2010.png

Wszystkie obrazki znajdują się na serwerze w odpowiednich katalogach

Edited by icebox

Share this post


Link to post
Share on other sites

linia <div id='header'> w index.php ze strony ibskin wraz z obrazkiem (linia różnicy zaznaczona ramką)


			<div id='header'>

				<div id='branding'>


						<a href='http://www.ibskin.com/forums' title='Go to board index' rel="home" accesskey='1'><img src='http://www.ibskin.com/forums/public/style_images/halloween/logo3.png' class='logo_img' alt='{$this->lang->words['logo']}' /></a><a href='http://www.ibskin.com/forums' title='Go to board index' rel="home" accesskey='1'><img src='http://www.ibskin.com/forums/public/style_images/halloween/logo2-anim.gif' class='logo_img' alt='{$this->lang->words['logo']}' /></a><a href='http://www.ibskin.com/forums' title='Go to board index' rel="home" accesskey='1'><img src='http://www.ibskin.com/forums/public/style_images/halloween/logo.png' class='logo_img' alt='{$this->lang->words['logo']}' /></a>


				</div>


post-802-0-80945600-1288631270_thumb.png ------------------------------------ linia <div id='header'> w index.php z mojej strony wraz z obrazkiem (linia różnicy zaznaczona ramką)
<div id='header'>

				<div id='branding'>


						<a href='http://www.adres usunięty.eu' title='Przejdź do strony głównej forum' rel="home" accesskey='1'><img src='http://www.adres usunięty.eu/public/style_images/halloween/logo3.png' class='logo_img' alt='{$this->lang->words['logo']}' /></a><a href='http://www.adres usunięty.eu' title='Przejdź do strony głównej forum' rel="home" accesskey='1'><img src='http://www.adres usunięty.eu/public/style_images/halloween/logo2-anim.gif' class='logo_img' alt='{$this->lang->words['logo']}' /></a><a href='http://www.adres usunięty.eu' title='Przejdź do strony głównej forum' rel="home" accesskey='1'>http://www.adres usunięty.eu/public/style_images/halloween/logo.png</a>


				</div>

post-802-0-87794600-1288631376_thumb.png ---------------------------------- 1.Oto linia kodu z szablonu IndexTemplate odpowiadająca za logo
<div id='header'>

				<div id='branding'>

					<if test="brandingBar:|:method_exists( $this->registry->output->getTemplate( $this->registry->getCurrentApplication() . '_global' ), 'overwriteHeader' )">

						{parse template="overwriteHeader" group="{current_app}_global" params=""}

					<else />

						{parse template="defaultHeader" group="global" params=""}

					</if>

				</div>
2. kod z defaultheader
<a href='{$this->settings['board_url']}' title='{$this->lang->words['go_home']}' rel="home" accesskey='1'>{parse replacement="logo_img3"}</a><a href='{$this->settings['board_url']}' title='{$this->lang->words['go_home']}' rel="home" accesskey='1'>{parse replacement="logo_img2"}</a><a href='{$this->settings['board_url']}' title='{$this->lang->words['go_home']}' rel="home" accesskey='1'>{parse replacement="logo_img"}</a>
3.oraz z css (ipb_styles) z linią #branding

#branding {

	background: #000 url({style_images_url}/branding_bg.png) repeat-x top left;

	min-height: 220px;

	text-align: left;

	margin-top: 39px !important;

}


.logo_img {

	border:0 none !important;

clear:both !important;

margin-top:0 !important;

padding:0 !important;

text-align:left !important;

}

Pytanie? jak to poprawić aby logo było poprawnie wyświetlane

Edited by icebox

Share this post


Link to post
Share on other sites

sprawdz rozszezenie obrazka czy jest poprawne

sprawdzałem jest poprawne. nawet porównałem wzgledem orginału kodu na stronie ibskin i na obrazkach zaznaczyłem różnice w kodzie

Share this post


Link to post
Share on other sites

z tego co widzę to nad zaznaczonymi fragmentami masz błąd w kodzie bo masz jakieś niedomknięte ]} itp więc coś jest nie tak. Przypuszczam, że w globalTemplate jest źle

Share this post


Link to post
Share on other sites

czy jeśli podam sekwecje globaltemplates możesz sprawdzić gdzie jest błąd?

Share this post


Link to post
Share on other sites

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

	<html xml:lang="en" lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<if test="fbcenabled:|:IPSLib::fbc_enabled() === TRUE"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</if>>

	<head>

		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={$this->settings['gb_char_set']}" />

		<title>{$header_items['title']}<if test="pagenumberintitle:|:$header_items['page']"> {$this->lang->words['page_title_page']} {$header_items['page']}</if></title>

		<link rel="shortcut icon" href='<if test="$this->registry->output->isHTTPS">{$this->settings['board_url_https']}<else />{$this->settings['board_url']}</if>/favicon.ico' />

		<link rel="image_src" href='{$this->settings['meta_imagesrc']}' />

		<script type='text/javascript'>

		//<[!CDATA[

			jsDebug = {parse expression="intval($this->settings['_jsDebug'])"}; /* Must come before JS includes */

			USE_RTE = <if test="userte:|:$this->memberData['members_editor_choice'] == 'rte' && $this->memberData['_canUseRTE'] === TRUE">1<else />0</if>;

			DISABLE_AJAX = parseInt({$this->settings['disable_text_ajax']}); /* Disables ajax requests where text is sent to the DB; helpful for charset issues */

			inACP   = false;

		//]]>

		</script>

		{parse template="includeCSS" group="global" params="$css"}

		{parse template="includeMeta" group="global" params="$metaTags"}

		<meta property="og:title" content="{IPSText::htmlspecialchars( str_replace( ' - ' . $this->settings['board_name'], '', $header_items['title'] ) )}"/>

		<meta property="og:site_name" content="{$this->settings['board_name']}"/>

		<meta property="og:image" content="{$this->settings['meta_imagesrc']}"/>

		{parse template="includeJS" group="global" params="$jsModules"}

		{parse template="includeFeeds" group="global" params="$documentHeadItems"}

		{parse template="includeRTL" group="global" params=""}		

		{parse template="includeVars" group="global" params=""}

		<script type='text/javascript'>

			Loader.boot();

		</script>

	</head>

	<body id='ipboard_body'>


<div id="border_left">

<div id="border_right">

<div id='forum_wrapper1'>		<div id='ipbwrapper'>

			<h1>{$this->settings['board_name']}: {$header_items['title']}</h1>

			<p id='content_jump'><a id='top'></a><a href='#j_content' title='{$this->lang->words['jump_to_content']}' accesskey='m'>{$this->lang->words['jump_to_content']}</a></p>


			<if test="accessreports:|:($this->memberData['g_is_supmod'] == 1 OR ( isset( $this->memberData['access_report_center'] ) AND $this->memberData['access_report_center'] ) )">

				<div id='admin_bar'>

					<if test="showacplink:|:$this->memberData['g_access_cp'] == 1 AND $this->settings['security_remove_acp_link'] == 0">

					<p class='right'>

						<a href="{$this->settings['_admin_link']}" title='{$this->lang->words['admin_cp']}'>{$this->lang->words['login_to_acp']} &gt;</a>

					</p>

					</if>

					<strong>{$this->lang->words['mod_tools']}</strong> 

					<ul id='mod_tools'>

						<if test="issupermod:|:$this->memberData['g_is_supmod'] == 1">

							<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=members&amp;area=mod_ipaddress" base="public"}' title='{$this->lang->words['ip_lookup']}'>{$this->lang->words['ip_lookup']}</a></li>

							<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=forums&amp;area=mod_announcements" base="public"}' title='{$this->lang->words['post_announcement']}'>{$this->lang->words['post_announcement']}</a></li>

						</if>

						<if test="rclink:|:$this->memberData['access_report_center']">

							<li <if test="numreports:|:$this->memberData['_cache']['report_num'] > 0">class='active'</if>><a href="{parse url="app=core&amp;module=reports&amp;do=index" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_reports']}'>{$this->memberData['_cache']['report_num']} {$this->lang->words['report_member_bar']}</a></li>

						</if>

					</ul>

				</div>

			</if>


<div id='primary_nav'>

<ul>

<if test="showhomeurl:|:$this->settings['home_url']">

<li id='nav_home' class='left'><a href='{$this->settings['home_url']}' title='{$this->lang->words['homepage_title']}' rel="home">{$this->settings['home_name']}</a></li>

</if>

{parse variable="forumActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'forums'" value="active"}

{parse variable="membersActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'members'" value="active"}

{parse variable="helpActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'core' AND $this->request['module'] == 'help'" value="active"}

<if test="!ipsRegistry::$applications['forums']['app_hide_tab']"><li id='nav_discussion' class='left {parse variable="forumActive"}'><a href='{parse url="act=idx" seotitle="false" base="public"}' title='{$this->lang->words['go_to_discussion']}'>{$this->lang->words['discussion']}</a></li></if>

<if test="!ipsRegistry::$applications['members']['app_hide_tab']"><li id='nav_members' class='left {parse variable="membersActive"}'><a href='{parse url="app=members" base="public" template="members_list" seotitle="false"}' title='{$this->lang->words['go_to_memberlist']}'>{$this->lang->words['tb_mlist']}</a></li></if>

<if test="applicationsloop:|:is_array($header_items['applications']) AND count($header_items['applications'])">

<foreach loop="applications:$header_items['applications'] as $data">

<if test="showingapp:|:$data['app_show']">

{parse variable="appActive" default="" oncondition="$data['app_active']" value="active"}

<li id='nav_app_{$data['app_dir']}' class="left {parse variable="appActive"}"><a href='{parse url="{$data['app_link']}" seotitle="false" base="public"}' title='{parse expression="sprintf( $this->lang->words['go_to_prefix'], IPSLib::getAppTitle($data['app_dir']) )"}'>{IPSLib::getAppTitle($data['app_dir'])}</a></li>

</if>

</foreach>

</if>

</ul>

</div>
			<div id='header'>

				<div id='branding'>

					<if test="brandingBar:|:method_exists( $this->registry->output->getTemplate( $this->registry->getCurrentApplication() . '_global' ), 'overwriteHeader' )">

						{parse template="overwriteHeader" group="{current_app}_global" params=""}

					<else />

						{parse template="defaultHeader" group="global" params=""}

					</if>

				</div>
				<if test="memberbox:|:$this->memberData['member_id']">

					<div id='user_navigation' class='logged_in'>

						<a href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'><img src='{$this->memberData['pp_thumb_photo']}' alt="{$this->memberData['members_display_name']}{$this->lang->words['users_photo']}" width='{$this->memberData['pp_thumb_width']}' height='{$this->memberData['pp_thumb_height']}' class='photo' /></a>

						<div id='user_info'>

							<p id='user_notifications' <if test="nonewnotifications:|:!$this->memberData['notification_cnt']">class='no-new'</if>>

								<a id='user_notifications_link' href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;area=notificationlog" base="public"}' title="{parse expression="sprintf( "{$this->lang->words['manage_notifications']}", "{$this->memberData['notification_cnt']}" )"}"><small>{$this->memberData['notification_cnt']}<span class='hide'>{$this->lang->words['unread_notification_suffix']}</span></small> <img src='{$this->settings['img_url']}/opts_arrow.png' alt='&gt;' id='notify-down-arrow' /></a>

							</p>

							<p>

								<span class='hide'>{$this->lang->words['logged_in_as']} </span>

								<a id='user_link' class='ipbmenu' href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}"  title='{$this->lang->words['your_profile']}'><span>{$this->memberData['members_display_name']}</span> <img src='{$this->settings['img_url']}/opts_arrow.png' alt='&gt;' /></a><if test="newmessages:|:$this->memberData['msg_count_new'] != 0"><a href='{parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' id='new_msg_count' title='{$this->memberData['msg_count_new']} {$this->lang->words['msg_new']}'>{$this->memberData['msg_count_new']}<span class='hide'> {$this->lang->words['msg_new']}</span></a></if>

							</p>

							<ul id='user_link_menucontent'>

								<li id='user_profile' class='row1'><a href='{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->lang->words['my_profile']}</a></li>

								<li id='user_ucp' class='row1'><a href="{parse url="app=core&amp;module=usercp" base="public"}" title="{$this->lang->words['cp_tool_tip']}">{$this->lang->words['your_cp']}</a></li>

								<li id='user_content' class='row1'><a href="{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=user_activity&amp;mid={$this->memberData['member_id']}" base="public"}" title="{$this->lang->words['my_content_link']}">{$this->lang->words['my_content_link']}</a></li>

								<if test="messengerlink:|:$this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0">

									<li id='user_msg' class='row1'><a href='{parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_messenger']}'>{$this->lang->words['your_messenger']} <span id='new_message'>({$this->memberData['msg_count_new']} {$this->lang->words['msg_new']})</span></a></li>

								</if>

								<if test="nobbyNoMates:|:$this->settings['friends_enabled']">

									<li id='user_friends' class='row1'><a href='{parse url="app=members&amp;module=profile&amp;section=friends&amp;do=list" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_friends']}" class='manage_friends'>{$this->lang->words['manage_friends']}</a></li>

								</if>

								<li id='user_enemies' class='row1'><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=members&amp;area=ignoredusers" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_ignored_users']}" class='manage_enemies'>{$this->lang->words['manage_ignored_users']}</a></li>

								<if test="bloglink:|:$this->memberData['has_blog'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'blog' )">

									<li id='user_blog' class='row1'><a href='{parse url="app=blog&amp;module=display&amp;section=blog&amp;mid={$this->memberData['member_id']}" base="public"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_blog']}">{$this->lang->words['my_blog']}</a></li>

								</if>

								<if test="gallerylink:|:$this->memberData['has_gallery'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'gallery' )">

									<li id='user_gallery' class='row1'><a href='{parse url="app=gallery&amp;module=user&amp;section=user&amp;user={$this->memberData['member_id']}" base="public"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_gallery']}">{$this->lang->words['my_gallery']}</a></li>

								</if>

								<if test="nexuslink:|:IPSLib::appIsInstalled( 'nexus' )">

									<li id='user_nexus' class='row1'><a href='{parse url="app=nexus&amp;module=clients" base="public"}' title="{$this->lang->words['client_area']}">{$this->lang->words['client_area']}</a></li>

								</if>

							</ul>

							<ul id='user_other'>

								<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=logout&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}">{$this->lang->words['log_out']}</a></li>

								<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6'>{$this->lang->words['sj_help']}</a></li>

								<if test="authenticating:|:$this->memberData['member_group_id'] == $this->settings['auth_group']">

									<li><strong><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register&amp;do=reval" base="public"}" title='{$this->lang->words['resend_val']}'>{$this->lang->words['resend_val']}</a></strong></li>

								</if>

							</ul>

							<script type='text/javascript'>

								if( $('user_link_menucontent') ){

									$('user_link_menucontent').hide();

								}

							</script>

							{parse js_module="friends"}

						</div>

					</div>

				<else />

					<div id='user_navigation' class='not_logged_in'>

						<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login" base="public"}' title='{$this->lang->words['sign_in']}' id='sign_in' class='rounded'>

							<span class='left'>{$this->lang->words['sign_in']}</span>

							<span class='services right'>

								<if test="limFacebook:|:IPSLib::loginMethod_enabled('facebook')">{parse replacement="lim_facebook"}</if>

								<if test="limTwitter:|:IPSLib::loginMethod_enabled('twitter')">{parse replacement="lim_twitter"}</if>

								<if test="limOpenid:|:IPSLib::loginMethod_enabled('openid')">{parse replacement="lim_openid"}</if>

								<if test="limWindows:|:IPSLib::loginMethod_enabled('live')">{parse replacement="lim_windows"}</if>

							</span>

							<br />

						</a>

						<span class='links'>

							{$this->lang->words['new_user']}

							<a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register" base="public"}" title='{$this->lang->words['register']}' id='register_link'>{$this->lang->words['register']}</a>

							<a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6' class='right'>{parse replacement="help_icon"} {$this->lang->words['sj_help']}</a>

						</span>

					</div>


				</if>
				<if test="pmbox:|:is_array( $items['notifications'] )">

					<div id='pm_notification' class='open' rel='{$items['notifications']['notify_id']}'>

						<div id='pm_wrap'>

							<h3><a href='#j_content' id='close_pm_notification'><img src="{$this->settings['img_url']}/close_popup.png" alt="x"></a> <span id='pm_notify_title'>{$items['notifications']['notify_title']}</span></h3>

							<p class='desc'><strong>{$this->lang->words['pc_sent']}</strong> <span id='pm_date'>{parse date="$items['notifications']['notify_sent']" format="short"}</span></p>

							<p id='pm_notify_excerpt' class='excerpt'>

								{$items['notifications']['notify_text']}

							</p>

							<p class='submit'>

								<if test="$items['notifications']['notify_url']">

									<a href='{$items['notifications']['notify_url']}' id='view_pm_notification' class='input_submit'>{$this->lang->words['global_pm_read_short']}<if test="unreadCheck:|:$this->memberData['notification_cnt'] > 1"> (<span id='pm-count'>1</span>/{$this->memberData['notification_cnt']})</if></a> &nbsp;

								<else />

									<a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;area=viewNotification&amp;do=view&amp;view={$items['notifications']['notify_id']}" base="public"}' id='view_pm_notification' class='input_submit'>{$this->lang->words['global_pm_read']}<if test="unreadCheck:|:$this->memberData['notification_cnt'] > 1"> (<span id='pm-count'>1</span>/{$this->memberData['notification_cnt']})</if></a> &nbsp;

								</if>

								<a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;area=markNotification&amp;do=mark&amp;mark={$items['notifications']['notify_id']}" base="public"}' id='ack_pm_notification' class='input_submit alt'>{$this->lang->words['mark_pc_read']}</a> &nbsp;


								<a href='#' id='notification_go_forward' class='configure input_submit<if test="morethanonenotification:|:$this->memberData['notification_cnt'] < 2"> hide</if>'>&gt;</a>

								<a href='#' id='notification_go_back' class='configure input_submit hide'>&lt;</a>


								<a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=core&amp;area=notifications" base="public"}' class='configure'>{$this->lang->words['configure_notifications']}</a>

							</p>

						</div>

					</div>

					<script type='text/javascript'>

						$('pm_notification').hide();

					</script>

				</if>

<div id='search'>

	{parse template="quickSearch" group="global" params=""}

</div>
				<div id='secondary_nav'>

					<ul id='breadcrumb' class='left'>

						<php>$this->did_first = 0;</php>

						<if test="switchnavigation:|:!$this->settings['remove_forums_nav'] OR ipsRegistry::$current_application == 'forums'">

							<li class='first'><a href='{parse url="act=idx" seotitle="false" base="public"}'>{$this->settings['board_name']}</a></li>

							<if test="didfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>

						</if>

						<foreach loop="navigation:$items['navigation'] as $idx => $data">

							<li<if test="notdonefirstapp:|:!$this->did_first"> class='first'</if>><if test="didfirstappnow:|:$this->did_first"><span class='nav_sep'>{parse replacement="f_nav_sep"}</span></if> <if test="navigationlink:|:$data[1]"><a href='{parse url="{$data[1]}" base="$data[4]" seotitle="$data[2]" template="$data[3]"}' title='{$this->lang->words['nav_return_to']}{$data[0]}'></if>{$data[0]}<if test="closenavigationlink:|:$data[1]"></a></if></li>

							<if test="forsuredidfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>

						</foreach>

					</ul>

					<ul id='section_links' class='right'>

						<if test="siteruleslink:|:$this->settings['gl_show'] and $this->settings['gl_title']">

						<li><a href='<if test="ruleslink:|:$this->settings['gl_link']">{$this->settings['gl_link']}<else />{parse url="app=forums&amp;module=extras&amp;section=boardrules" base="public"}</if>'><if test="siterulestitle:|:$this->settings['gl_title']">{$this->settings['gl_title']}<else />{$this->lang->words['board_rules']}</if></a></li>

						</if>

						<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=<if test="ncmember:|:$this->memberData['member_id']">new_posts<else />active</if>&amp;search_app=<if test="viewnewcontentapp:|:$this->registry->getCurrentApplication() != 'core' AND IPSLib::appisSearchable( $this->registry->getCurrentApplication() )">{$this->registry->getCurrentApplication()}<else />forums</if>" base="public"}' accesskey='2'>{$this->lang->words['view_new_posts']}</a></li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/feed.png' alt='{$this->lang->words['rss_feed']}' id='rss_feed' class='clickable' /></li>

					</ul>

				</div>

			</div>

<div id='forum_wrapper2'>


			<div id='content' class='clear'>

				<a id='j_content'></a>

				{$items['adHeaderCode']}

				<if test="mainpageContent:|:$html">{$html}</if>

				{$items['adFooterCode']}

				<br class='clear' />

			</div>


</div>
			<div id='footer_utilities' class='clearfix clear rounded'>

				<h2 class='hide'>{$this->lang->words['skin_and_lang']}</h2>

				<if test="skinchanger:|:$this->settings['allow_skins'] AND $footer_items['skin_chooser']">

					<if test="uagentlocked:|:$this->memberData['userAgentLocked'] AND ! $this->memberData['userAgentBypass']">

						<p id='useragent_msg'>

							{$this->lang->words['skin_browser_set']} <a href='{parse url="{$this->settings['query_string_formatted']}&amp;unlockUserAgent=1" base="public"}'>{$this->lang->words['override_browser_theme']}</a>

						</p>

					<else />

						<form action="{parse url="{$this->settings['query_string_formatted']}" base="public"}" method="post" class='left'>

							<fieldset>

								<input type='hidden' name='k' value='{$this->member->form_hash}' />

								<label for='newSkin' class='hide'>{$this->lang->words['theme_prefix']}</label>

								<select name="settingNewSkin" id='newSkin'>

									{$footer_items['skin_chooser']}

								</select>

								<input type='submit' value='{$this->lang->words['jmp_go']}' class='input_submit alt' id='newSkinSubmit' />

							</fieldset>

						</form>

					</if>

				</if>

				<form action="{parse url="{$this->settings['query_string_formatted']}" base="public"}" method="post" class='left'>

					<fieldset>

						<input type='hidden' name='k' value='{$this->member->form_hash}' />

						<input type='hidden' name='setlanguage' value='1' />

						<input type="hidden" name="langurlbits" value="{$this->settings['query_string_safe']}&amp;cal_id={$this->request['cal_id']}" />

						<label for='newLang' class='hide'>{$this->lang->words['language_prefix']}</label>

						<select name="langid" id='newLang'>

								{$footer_items['lang_chooser']}

						</select>

						<input type='submit' class='input_submit alt' value='{$this->lang->words['jmp_go']}' id='newLangSubmit' />

					</fieldset>

				</form>

				<h2 class='hide'>{$this->lang->words['exec_stats']}</h2>

				<ul class='right'>

					<li>{$this->lang->words['time_now']} {$footer_items['time']}

						<if test="lastvisit:|:$this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['last_visit']"><p>{$this->lang->words['you_last_visit']} {parse date="$this->memberData['last_visit']" format="short"}</p></if>

					</li>

					<if test="showdebuglevel:|:$this->memberData['member_id'] and $this->settings['debug_level']">

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_time.png' alt='' /> {$stats['ex_time']} <if test="isfloat:|:is_float($stats['ex_time'])">{$this->lang->words['stats_sec']}</if></li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_server.png' alt='' /> {$stats['server_load']}</li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_database.png' alt='' /> {$stats['queries']} <if test="sqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"><a href='{parse url="{$this->settings['query_string_safe']}&amp;debug=1" base="public"}'></if>{$this->lang->words['stats_queries']}<if test="closesqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"></a></if></li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_compression.png' alt='' /> {$stats['gzip_status']}</li>

					</if>

				</ul>

			</div>

			<!-- __FOOTER__ -->

			<!-- /__FOOTER__ -->

			<!--DEBUG_STATS-->


			<div id='board_footer'>
				<ul id='utility_links' class='left'>

					<li><a href='#top' id='backtotop' title='{$this->lang->words['go_to_top']}'>{$this->lang->words['back_to_top']}</a></li>

					<li><a href='{$this->settings['board_url']}' title='{$this->lang->words['sj_home']}'>{$this->lang->words['sj_home']}</a></li>

					<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=deleteCookies&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}" title='{$this->lang->words['delete_all_cookies_title']}'>{$this->lang->words['delete_my_cookies']}</a></li>

					<li><a href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=all&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}" title='{$this->lang->words['mark_all_as_read']}'>{$this->lang->words['mark_board_as_read']}</a></li>

				</ul>


				{$footer_items['copyright']}


			</div>

			{$stats['task']}

			<if test="includeLightboxDoReal:|:$this->settings['do_include_lightbox_real']">

				{parse template="include_lightbox_real" group="global" params=""}

			</if>


		</div>

</div></div></div>	</body>

</html>

Share this post


Link to post
Share on other sites

to jednak nie tutaj. zobacz w ACP -> zakładka Skiny & Języki -> dany skin -> Główne szablony -> defaultHeader może tam być ten kod tych wszystkich obrazków

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dzięki Spanner za motywacje i pomoc!!!

Właśnie rozwiązałem problem. Mianowicie błąd był nie w globalTemplates a defaultHeader. Skopiowałem linię kodu z defaultHeader z podstawowej templatki ipb i zaskoczyło (zastąpiłem ostatnią linię od <a href=.... do /></a>). podaje cały kod który można wymienić w razie problemów z wyświetlaniem loga:

cały poniższy kod należy wstawić na miejsce starego w defaultHeader


<a href='{$this->settings['board_url']}' title='{$this->lang->words['go_home']}' rel="home" accesskey='1'>{parse replacement="logo_img3"}</a><a href='{$this->settings['board_url']}' title='{$this->lang->words['go_home']}' rel="home" accesskey='1'>{parse replacement="logo_img2"}</a><a href='{$this->settings['board_url']}' title='{$this->lang->words['go_home']}' rel="home" accesskey='1'><img src='{parse replacement="logo_img"}' alt='{$this->lang->words['logo']}' /></a>

można zamknąć

Edited by icebox

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Dołącz do pierwszego newslettera Invision Community

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.