Jump to content
Lawliet

Menu w Deflection

Recommended Posts

Witam.

Jak zmienic wygląd menu tego : http://screenshooter.net/2777709/civggtl

Na taki zwykły, jaki jest np. w podstawowym skinie: http://screenshooter.net/2777709/nbsyjtj

Edited by Duke_
poprawka adresu URL

IPBFangorn.net - szaty graficzne IP.Board. Ostatni projekt - Aktolia. Zaglądaj do nas również na profilu Facebook IPBFangorn.net.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Też tak sądzę, ale problem polega na tym, że nie wiem który to kod. Dlatego was pytam :P


IPBFangorn.net - szaty graficzne IP.Board. Ostatni projekt - Aktolia. Zaglądaj do nas również na profilu Facebook IPBFangorn.net.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Przypuszczam, ze wystarczy zmiana w CSS. Znajdź w standardowym skinie #user_navigation i wszystko co jest z tym powiązane i nadpisz w tym swoim skinie wszystkie te #user_navigation na to ze standardowego i powinno to tak samo wyglądać

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wyszło trochę inaczej :D http://screenshooter.net/2777709/jccrvcd

Lekka poprawa : http://screenshooter.net/2777709/gliwwkq

Edited by xDanielxmc

IPBFangorn.net - szaty graficzne IP.Board. Ostatni projekt - Aktolia. Zaglądaj do nas również na profilu Facebook IPBFangorn.net.

Share this post


Link to post
Share on other sites

To teraz jeszcze tak. Znajdź w ACP -> zakładka Skiny & Języki -> dany skin -> Główne Szablony -> globalTemplate coś takiego:


<if test="memberbox:|:$this->memberData['member_id']">
<div id='user_navigation' class='logged_in'>[/code] zamień od tego fragmentu do zamykającego if'a na:
[code]<if test="memberbox:|:$this->memberData['member_id']">
<div id='user_navigation' class='logged_in'>
<a href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'><img src='{$this->memberData['pp_thumb_photo']}' alt="{$this->memberData['members_display_name']}{$this->lang->words['users_photo']}" width='{$this->memberData['pp_thumb_width']}' height='{$this->memberData['pp_thumb_height']}' class='photo' /></a>
<div id='user_info'>
<p id='user_notifications' <if test="nonewnotifications:|:!$this->memberData['notification_cnt']">class='no-new'</if>>
<a id='user_notifications_link' href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;area=notificationlog" base="public"}' title="{parse expression="sprintf( "{$this->lang->words['manage_notifications']}", "{$this->memberData['notification_cnt']}" )"}"><small>{$this->memberData['notification_cnt']}<span class='hide'>{$this->lang->words['unread_notification_suffix']}</span></small> <img src='{$this->settings['img_url']}/opts_arrow.png' alt='&gt;' id='notify-down-arrow' /></a>
</p>
<p>
<span class='hide'>{$this->lang->words['logged_in_as']} </span>
<a id='user_link' class='ipbmenu' href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->memberData['members_display_name']} <img src='{$this->settings['img_url']}/opts_arrow.png' alt='&gt;' /></a><if test="newmessages:|:$this->memberData['msg_count_new'] != 0"><a href='{parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' id='new_msg_count' title='{$this->memberData['msg_count_new']} {$this->lang->words['msg_new']}'>{$this->memberData['msg_count_new']}<span class='hide'> {$this->lang->words['msg_new']}</span></a></if>
</p>
<ul id='user_link_menucontent'>
<li id='user_profile' class='row1'><a href='{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->lang->words['my_profile']}</a></li>
<li id='user_ucp' class='row1'><a href="{parse url="app=core&amp;module=usercp" base="public"}" title="{$this->lang->words['cp_tool_tip']}">{$this->lang->words['your_cp']}</a></li>
<li id='user_content' class='row1'><a href="{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=user_activity&amp;mid={$this->memberData['member_id']}" base="public"}" title="{$this->lang->words['my_content_link']}">{$this->lang->words['my_content_link']}</a></li>
<if test="messengerlink:|:$this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0">
<li id='user_msg' class='row1'><a href='{parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_messenger']}'>{$this->lang->words['your_messenger']} <span id='new_message'>({$this->memberData['msg_count_new']} {$this->lang->words['msg_new']})</span></a></li>
</if>
<li id='user_friends' class='row1'><a href='{parse url="app=members&amp;module=profile&amp;section=friends&amp;do=list" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_friends']}" class='manage_friends'>{$this->lang->words['manage_friends']}</a></li>
<li id='user_enemies' class='row1'><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=members&amp;area=ignoredusers" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_ignored_users']}" class='manage_enemies'>{$this->lang->words['manage_ignored_users']}</a></li>
<if test="bloglink:|:$this->memberData['has_blog'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'blog' )">
<li id='user_blog' class='row1'><a href='{parse url="app=blog&amp;module=display&amp;section=blog&amp;mid={$this->memberData['member_id']}" base="public"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_blog']}">{$this->lang->words['my_blog']}</a></li>
</if>
<if test="gallerylink:|:$this->memberData['has_gallery'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'gallery' )">
<li id='user_gallery' class='row1'><a href='{parse url="app=gallery&amp;module=user&amp;section=user&amp;user={$this->memberData['member_id']}" base="public"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_gallery']}">{$this->lang->words['my_gallery']}</a></li>
</if>
<if test="nexuslink:|:IPSLib::appIsInstalled( 'nexus' )">
<li id='user_nexus' class='row1'><a href='{parse url="app=nexus&amp;module=clients" base="public"}' title="{$this->lang->words['client_area']}">{$this->lang->words['client_area']}</a></li>
</if>
</ul>
<ul id='user_other'>
<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=logout&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}">{$this->lang->words['log_out']}</a></li>
<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6'>{$this->lang->words['sj_help']}</a></li>
<if test="authenticating:|:$this->memberData['member_group_id'] == $this->settings['auth_group']">
<li><strong><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register&amp;do=reval" base="public"}" title='{$this->lang->words['resend_val']}'>{$this->lang->words['resend_val']}</a></strong></li>
</if>
</ul>
<script type='text/javascript'>
if( $('user_link_menucontent') ){
$('user_link_menucontent').hide();
}
</script>
{parse js_module="friends"}
</div>
</div>
<else />
<div id='user_navigation' class='not_logged_in'>
<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login" base="public"}' title='{$this->lang->words['sign_in']}' id='sign_in' class='rounded'>
<span class='left'>{$this->lang->words['sign_in']}</span>
<span class='services right'>
<if test="limFacebook:|:IPSLib::loginMethod_enabled('facebook')">{parse replacement="lim_facebook"}</if>
<if test="limTwitter:|:IPSLib::loginMethod_enabled('twitter')">{parse replacement="lim_twitter"}</if>
<if test="limOpenid:|:IPSLib::loginMethod_enabled('openid')">{parse replacement="lim_openid"}</if>
<if test="limWindows:|:IPSLib::loginMethod_enabled('windows')">{parse replacement="lim_windows"}</if>
</span>
<br />
</a>
<span class='links'>
{$this->lang->words['new_user']}
<a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register" base="public"}" title='{$this->lang->words['register']}' id='register_link'>{$this->lang->words['register']}</a>
<a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6' class='right'>{parse replacement="help_icon"} {$this->lang->words['sj_help']}</a>
</span>
</div>

</if>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kod jest edytowany prawidłowo. Widocznie nie da rady tego edytować.. szkoda, ale jeżeli nie działa to co ty podałeś to coś musi być nie tak ;p


IPBFangorn.net - szaty graficzne IP.Board. Ostatni projekt - Aktolia. Zaglądaj do nas również na profilu Facebook IPBFangorn.net.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mowilem ze cos w skrypcie tez trzeba zmienic

Daniel, chyba jednak cos nie tak zmieniles, sprawdz czy czasami nie masz o cos za duzo, np. if

Share this post


Link to post
Share on other sites

W takim razie spanner byłym wdzięczny gdybyś mógł prawidłowo umieścić mi ten kod..

Kod globaltemplat:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

	<html xml:lang="en" lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<if test="fbcenabled:|:IPSLib::fbc_enabled() === TRUE"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</if>>

	<head>

		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={$this->settings['gb_char_set']}" />

		<title>{$header_items['title']}<if test="pagenumberintitle:|:$header_items['page']"> {$this->lang->words['page_title_page']} {$header_items['page']}</if></title>

		<link rel="shortcut icon" href='<if test="$this->registry->output->isHTTPS">{$this->settings['board_url_https']}<else />{$this->settings['board_url']}</if>/favicon.ico' />

		<link rel="image_src" href='{$this->settings['meta_imagesrc']}' />

		<script type='text/javascript'>

			jsDebug = {parse expression="intval($this->settings['_jsDebug'])"}; /* Must come before JS includes */

			USE_RTE = <if test="userte:|:$this->memberData['members_editor_choice'] == 'rte' && $this->memberData['_canUseRTE'] === TRUE">1<else />0</if>;

			DISABLE_AJAX = parseInt({$this->settings['disable_text_ajax']}); /* Disables ajax requests where text is sent to the DB; helpful for charset issues */

			inACP  = false;

		</script>

		{parse template="includeCSS" group="global" params="$css"}

		<!--<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" />-->

		{parse template="includeMeta" group="global" params="$metaTags"}

		<meta property="og:title" content="{IPSText::htmlspecialchars( str_replace( ' - ' . $this->settings['board_name'], '', $header_items['title'] ) )}"/>

		<meta property="og:site_name" content="{$this->settings['board_name']}"/>

		<meta property="og:image" content="{$this->settings['img_url']}/meta_image.png"/>

		{parse template="includeJS" group="global" params="$jsModules"}

		{parse template="includeFeeds" group="global" params="$documentHeadItems"}

		{parse template="includeRTL" group="global" params=""}		

		{parse template="includeVars" group="global" params=""}

		<script type='text/javascript'>

			Loader.boot();

		</script>

	</head>

	<body id='ipboard_body'>

		<div id='ipbwrapper'>

			<h1>{$this->settings['board_name']}: {$header_items['title']}</h1>

			<p id='content_jump'><a id='top'></a><a href='#j_content' title='{$this->lang->words['jump_to_content']}' accesskey='m'>{$this->lang->words['jump_to_content']}</a></p>


			<if test="accessreports:|:($this->memberData['g_is_supmod'] == 1 OR ( isset( $this->memberData['access_report_center'] ) AND $this->memberData['access_report_center'] ) )">

				<div id='admin_bar'>

					<if test="showacplink:|:$this->memberData['g_access_cp'] == 1 AND $this->settings['security_remove_acp_link'] == 0">

					<p class='right'>

						<a href="{$this->settings['_admin_link']}" title='{$this->lang->words['admin_cp']}'>{$this->lang->words['login_to_acp']} &gt;</a>

					</p>

					</if>

					<strong>{$this->lang->words['mod_tools']}</strong> 

					<ul id='mod_tools'>

						<if test="issupermod:|:$this->memberData['g_is_supmod'] == 1">

							<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=members&amp;area=mod_ipaddress" base="public"}' title='{$this->lang->words['ip_lookup']}'>{$this->lang->words['ip_lookup']}</a></li>

							<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=forums&amp;area=mod_announcements" base="public"}' title='{$this->lang->words['post_announcement']}'>{$this->lang->words['post_announcement']}</a></li>

						</if>

						<if test="rclink:|:$this->memberData['access_report_center']">

							<li <if test="numreports:|:$this->memberData['_cache']['report_num'] > 0">class='active'</if>><a href="{parse url="app=core&amp;module=reports&amp;do=index" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_reports']}'>{$this->memberData['_cache']['report_num']} {$this->lang->words['report_member_bar']}</a></li>

						</if>

					</ul>

				</div>

			</if>

			<div id='header'>

				<div id='banner'><div id='branding'><div id='banner_content'>


        	<div id='user_bar'>

          <if test="memberbox:|:$this->memberData['member_id']">

            <div id='user_navigation' class='logged_in'><div id='user_links'>

              <a href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'><img src='{$this->memberData['pp_thumb_photo']}' alt="{$this->memberData['members_display_name']}{$this->lang->words['users_photo']}" width='{$this->memberData['pp_thumb_width']}' height='{$this->memberData['pp_thumb_height']}' class='photo' /></a>

              <a id='user_link' class='ipbmenu' href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->lang->words['logged_in_as']} {$this->memberData['members_display_name']} <img src='{$this->settings['img_url']}/opts_arrow.png' alt='&gt;' /></a>

              <if test="messengerlink:|:$this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0">

              <if test="newmessages:|:$this->memberData['msg_count_new'] != 0"><a href='{parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' id='new_msg_count' title='{$this->memberData['msg_count_new']} {$this->lang->words['msg_new']}'><img src="{style_images_url}/messenger.png" alt='' /> &nbsp;{$this->memberData['msg_count_new']} {$this->lang->words['msg_new']}</a></if>

              </if>

              <if test="authenticating:|:$this->memberData['member_group_id'] == $this->settings['auth_group']">

                <li><strong><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register&amp;do=reval" base="public"}" title='{$this->lang->words['resend_val']}'>{$this->lang->words['resend_val']}</a></strong></li>

              </if>

              <span id='user_notifications' <if test="nonewnotifications:|:!$this->memberData['notification_cnt']">class='no-new'</if>>

                <a id='user_notifications_link' href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;area=notificationlog" base="public"}' title="{parse expression="sprintf( "{$this->lang->words['manage_notifications']}", "{$this->memberData['notification_cnt']}" )"}"><small>{$this->memberData['notification_cnt']}<span class='hide'>{$this->lang->words['unread_notification_suffix']}</span></small> <img src='{$this->settings['img_url']}/opts_arrow.png' alt='&gt;' id='notify-down-arrow' /></a>

              </span>

              <a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=logout&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}">{$this->lang->words['log_out']}</a>

            </div>

                <ul id='user_link_menucontent'>

                  <li id='user_profile'><a href='{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->lang->words['my_profile']}</a></li>

                  <li id='user_ucp'><a href="{parse url="app=core&amp;module=usercp" base="public"}" title="{$this->lang->words['cp_tool_tip']}">{$this->lang->words['your_cp']}</a></li>

                  <li id='user_content'><a href="{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=user_activity&amp;mid={$this->memberData['member_id']}" base="public"}" title="{$this->lang->words['my_content_link']}">{$this->lang->words['my_content_link']}</a></li>

                  <if test="messengerlink:|:$this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0">

                    <li id='user_msg'><a href='{parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_messenger']}'>{$this->lang->words['your_messenger']} <span id='new_message'>({$this->memberData['msg_count_new']} {$this->lang->words['msg_new']})</span></a></li>

                  </if>

                  <li id='user_friends'><a href='{parse url="app=members&amp;module=profile&amp;section=friends&amp;do=list" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_friends']}" class='manage_friends'>{$this->lang->words['manage_friends']}</a></li>

                  <li id='user_enemies'><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=members&amp;area=ignoredusers" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_ignored_users']}" class='manage_enemies'>{$this->lang->words['manage_ignored_users']}</a></li>

                  <if test="bloglink:|:$this->memberData['has_blog'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'blog' )">

                    <li id='user_blog'><a href='{parse url="app=blog&amp;module=display&amp;section=blog&amp;mid={$this->memberData['member_id']}" base="public"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_blog']}">{$this->lang->words['my_blog']}</a></li>

                  </if>

                  <if test="gallerylink:|:$this->memberData['has_gallery'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'gallery' )">

                    <li id='user_gallery'><a href='{parse url="app=gallery&amp;module=user&amp;section=user&amp;user={$this->memberData['member_id']}" base="public"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_gallery']}">{$this->lang->words['my_gallery']}</a></li>

                  </if>

                  <if test="nexuslink:|:IPSLib::appIsInstalled( 'nexus' )">

                    <li id='user_nexus'><a href='{parse url="app=nexus&amp;module=clients" base="public"}' title="{$this->lang->words['client_area']}">{$this->lang->words['client_area']}</a></li>

                  </if>

                  <li><a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6'>{$this->lang->words['sj_help']}</a></li>

                </ul>


                <script type='text/javascript'>

                  if( $('user_link_menucontent') ){

                    $('user_link_menucontent').hide();

                  }

                </script>

                {parse js_module="friends"}

            </div>

          <else />

            <div id='user_navigation' class='not_logged_in'><div id='user_links'>

              <a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login" base="public"}' title='{$this->lang->words['sign_in']}' id='sign_in'>

                {parse replacement="signin_icon"} {$this->lang->words['sign_in']}

                <span class='services'>

                  <if test="limFacebook:|:IPSLib::loginMethod_enabled('facebook')">{parse replacement="lim_facebook"}</if>

                  <if test="limTwitter:|:IPSLib::loginMethod_enabled('twitter')">{parse replacement="lim_twitter"}</if>

                  <if test="limOpenid:|:IPSLib::loginMethod_enabled('openid')">{parse replacement="lim_openid"}</if>

                  <if test="limWindows:|:IPSLib::loginMethod_enabled('windows')">{parse replacement="lim_windows"}</if>

                </span>							

              </a>

                <a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register" base="public"}" title='{$this->lang->words['register']}' id='register_link'>{parse replacement="register_icon"} {$this->lang->words['register']}</a>

                <a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6'>{parse replacement="help_icon"} {$this->lang->words['sj_help']}</a>

            </div></div>

          </if>

          </div>


					<if test="brandingBar:|:method_exists( $this->registry->output->getTemplate( $this->registry->getCurrentApplication() . '_global' ), 'overwriteHeader' )">

						{parse template="overwriteHeader" group="{current_app}_global" params=""}

					<else />

						{parse template="defaultHeader" group="global" params=""}

					</if>

				</div>


        <div id='primary_nav'>

					<div id='search'>

						{parse template="quickSearch" group="global" params=""}

					</div>

					<ul>

						<if test="showhomeurl:|:$this->settings['home_url']">

							<li id='nav_home'><a href='{$this->settings['home_url']}' title='{$this->lang->words['homepage_title']}' rel="home"><span>{$this->settings['home_name']}</span></a></li>

						</if>

						{parse variable="forumActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'forums'" value="active"}

						{parse variable="membersActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'members'" value="active"}

						{parse variable="helpActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'core' AND $this->request['module'] == 'help'" value="active"}

						<if test="!ipsRegistry::$applications['forums']['app_hide_tab']"><li id='nav_discussion' class='{parse variable="forumActive"}'><a href='{parse url="act=idx" seotitle="false" base="public"}' title='{$this->lang->words['go_to_discussion']}'><span>{$this->lang->words['discussion']}</span></a></li></if>

						<if test="!ipsRegistry::$applications['members']['app_hide_tab']"><li id='nav_members' class='{parse variable="membersActive"}'><a href='{parse url="app=members&amp;section=view&amp;module=list" base="public"}' title='{$this->lang->words['go_to_memberlist']}'><span>{$this->lang->words['tb_mlist']}</span></a></li></if>

						<if test="applicationsloop:|:is_array($header_items['applications']) AND count($header_items['applications'])">

							<foreach loop="applications:$header_items['applications'] as $data">

								<if test="showingapp:|:$data['app_show']">

									{parse variable="appActive" default="" oncondition="$data['app_active']" value="active"}

									<li id='nav_app_{$data['app_dir']}' class='{parse variable="appActive"}'><a href='{parse url="{$data['app_link']}" seotitle="false" base="public"}' title='{parse expression="sprintf( $this->lang->words['go_to_prefix'], $data['app_title'] )"}'><span>{$data['app_title']}</span></a></li>

								</if>

							</foreach>

						</if>

					</ul>

				</div>


        </div></div>


				<if test="pmbox:|:is_array( $items['notifications'] )">

					<div id='pm_notification' class='open' rel='{$items['notifications']['notify_id']}'>

						<div id='pm_wrap'>

							<h3><a href='#j_content' id='close_pm_notification'><img src="{$this->settings['img_url']}/close_popup.png" alt="x"></a> <span id='pm_notify_title'>{$items['notifications']['notify_title']}</span></h3>

							<p class='desc'><strong>{$this->lang->words['pc_sent']}</strong> <span id='pm_date'>{parse date="$items['notifications']['notify_sent']" format="short"}</span></p>

							<p id='pm_notify_excerpt' class='excerpt'>

								{$items['notifications']['notify_text']}

							</p>

							<p class='submit'>

								<if test="$items['notifications']['notify_url']">

									<a href='{$items['notifications']['notify_url']}' id='view_pm_notification' class='input_submit'>{$this->lang->words['global_pm_read_short']}<if test="unreadCheck:|:$this->memberData['notification_cnt'] > 1"> (<span id='pm-count'>1</span>/{$this->memberData['notification_cnt']})</if></a> &nbsp;

								<else />

									<a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;area=viewNotification&amp;do=view&amp;view={$items['notifications']['notify_id']}" base="public"}' id='view_pm_notification' class='input_submit'>{$this->lang->words['global_pm_read']}<if test="unreadCheck:|:$this->memberData['notification_cnt'] > 1"> (<span id='pm-count'>1</span>/{$this->memberData['notification_cnt']})</if></a> &nbsp;

								</if>

								<a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;area=markNotification&amp;do=mark&amp;mark={$items['notifications']['notify_id']}" base="public"}' id='ack_pm_notification' class='input_submit alt'>{$this->lang->words['mark_pc_read']}</a> &nbsp;


								<a href='#' id='notification_go_forward' class='configure input_submit<if test="morethanonenotification:|:$this->memberData['notification_cnt'] < 2"> hide</if>'>&gt;</a>

								<a href='#' id='notification_go_back' class='configure input_submit hide'>&lt;</a>


								<a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=core&amp;area=notifications" base="public"}' class='configure'>{$this->lang->words['configure_notifications']}</a>

							</p>

						</div>

					</div>

					<script type='text/javascript'>

						$('pm_notification').hide();

					</script>

				</if>


				<div id='secondary_nav'>

					<ul id='breadcrumb' class='left'>

						<php>$this->did_first = 0;</php>

						<if test="switchnavigation:|:!$this->settings['remove_forums_nav'] OR ipsRegistry::$current_application == 'forums'">

							<li class='first'><a href='{parse url="act=idx" seotitle="false" base="public"}'>{$this->settings['board_name']}</a></li>

							<if test="didfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>

						</if>

						<foreach loop="navigation:$items['navigation'] as $idx => $data">

							<li<if test="notdonefirstapp:|:!$this->did_first"> class='first'</if>><if test="didfirstappnow:|:$this->did_first"><span class='nav_sep'>{parse replacement="f_nav_sep"}</span></if> <if test="navigationlink:|:$data[1]"><a href='{parse url="{$data[1]}" base="$data[4]" seotitle="$data[2]" template="$data[3]"}' title='{$this->lang->words['nav_return_to']}{$data[0]}'></if>{$data[0]}<if test="closenavigationlink:|:$data[1]"></a></if></li>

							<if test="forsuredidfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>

						</foreach>

					</ul>

					<ul id='section_links' class='right'>

						<if test="siteruleslink:|:$this->settings['gl_show'] and $this->settings['gl_title']">

						<li><a href='<if test="ruleslink:|:$this->settings['gl_link']">{$this->settings['gl_link']}<else />{parse url="app=forums&amp;module=extras&amp;section=boardrules" base="public"}</if>'><if test="siterulestitle:|:$this->settings['gl_title']">{$this->settings['gl_title']}<else />{$this->lang->words['board_rules']}</if></a></li>

						</if>

						<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=<if test="ncmember:|:$this->memberData['member_id']">new_posts<else />active</if>&amp;search_app=<if test="viewnewcontentapp:|:$this->registry->getCurrentApplication() != 'core' AND IPSLib::appisSearchable( $this->registry->getCurrentApplication() )">{$this->registry->getCurrentApplication()}<else />forums</if>" base="public"}' accesskey='2'>{$this->lang->words['view_new_posts']}</a></li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/feed.png' alt='{$this->lang->words['rss_feed']}' id='rss_feed' class='clickable' /></li>

					</ul>

				</div>

			</div>

			<div id='content' class='clear'>

				<a id='j_content'></a>

				{$items['adHeaderCode']}

				<if test="mainpageContent:|:$html">{$html}</if>

				{$items['adFooterCode']}

				<br class='clear' />

			</div>

			<div id='footer_utilities' class='clearfix clear'>

				<h2 class='hide'>{$this->lang->words['skin_and_lang']}</h2>

				<if test="skinchanger:|:$this->settings['allow_skins'] AND $footer_items['skin_chooser']">

					<if test="uagentlocked:|:$this->memberData['userAgentLocked'] AND ! $this->memberData['userAgentBypass']">

						<p id='useragent_msg'>

							{$this->lang->words['skin_browser_set']} <a href='{parse url="{$this->settings['query_string_formatted']}&amp;unlockUserAgent=1" base="public"}'>{$this->lang->words['override_browser_theme']}</a>

						</p>

					<else />

						<form action="{parse url="{$this->settings['query_string_formatted']}" base="public"}" method="post" class='left'>

							<fieldset>

								<input type='hidden' name='k' value='{$this->member->form_hash}' />

								<label for='newSkin' class='hide'>{$this->lang->words['theme_prefix']}</label>

								<select name="settingNewSkin" id='newSkin'>

									{$footer_items['skin_chooser']}

								</select>

								<input type='submit' value='{$this->lang->words['jmp_go']}' class='input_submit alt' id='newSkinSubmit' />

							</fieldset>

						</form>

					</if>

				</if>

				<form action="{parse url="{$this->settings['query_string_formatted']}" base="public"}" method="post" class='left'>

					<fieldset>

						<input type='hidden' name='k' value='{$this->member->form_hash}' />

						<input type='hidden' name='setlanguage' value='1' />

						<input type="hidden" name="langurlbits" value="{$this->settings['query_string_safe']}&amp;cal_id={$this->request['cal_id']}" />

						<label for='newLang' class='hide'>{$this->lang->words['language_prefix']}</label>

						<select name="langid" id='newLang'>

								{$footer_items['lang_chooser']}

						</select>

						<input type='submit' class='input_submit alt' value='{$this->lang->words['jmp_go']}' id='newLangSubmit' />

					</fieldset>

				</form>

				<h2 class='hide'>{$this->lang->words['exec_stats']}</h2>

				<ul class='right'>

					<li>{$this->lang->words['time_now']} {$footer_items['time']}

						<if test="lastvisit:|:$this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['last_visit']"><p>{$this->lang->words['you_last_visit']} {parse date="$this->memberData['last_visit']" format="short"}</p></if>

					</li>

					<if test="showdebuglevel:|:$this->memberData['member_id'] and $this->settings['debug_level']">

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_time.png' alt='' /> {$stats['ex_time']} <if test="isfloat:|:is_float($stats['ex_time'])">{$this->lang->words['stats_sec']}</if></li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_server.png' alt='' /> {$stats['server_load']}</li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_database.png' alt='' /> {$stats['queries']} <if test="sqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"><a href='{parse url="{$this->settings['query_string_safe']}&amp;debug=1" base="public"}'></if>{$this->lang->words['stats_queries']}<if test="closesqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"></a></if></li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_compression.png' alt='' /> {$stats['gzip_status']}</li>

					</if>

				</ul>

			</div>

			<!-- __FOOTER__ -->

			<!-- /__FOOTER__ -->

			<!--DEBUG_STATS-->

			<div id='board_footer'>

				<ul id='utility_links' class='left'>

					<li><a href='#top' id='backtotop' title='{$this->lang->words['go_to_top']}'>{$this->lang->words['back_to_top']}</a></li>

					<li><a href='{parse url="" base="public"}' title='{$this->lang->words['sj_home']}'>{$this->lang->words['sj_home']}</a></li>

					<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=deleteCookies&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}" title='{$this->lang->words['delete_all_cookies_title']}'>{$this->lang->words['delete_my_cookies']}</a></li>

					<li><a href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=all&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}" title='{$this->lang->words['mark_all_as_read']}'>{$this->lang->words['mark_board_as_read']}</a></li>

				</ul>

				{$footer_items['copyright']}

			</div>

			<div id="stats_div">{$stats['task']}</div>

			<if test="includeLightboxDoReal:|:$this->settings['do_include_lightbox_real']">

				{parse template="include_lightbox_real" group="global" params=""}

			</if>

		</div>

	</body>

</html>


IPBFangorn.net - szaty graficzne IP.Board. Ostatni projekt - Aktolia. Zaglądaj do nas również na profilu Facebook IPBFangorn.net.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.