Skocz do zawartości
Urlop / Vacation Czytaj dalej... ×
 • Zarejestruj się
Lawliet

Dodanie linków do headera

Polecane posty

Wiem jak dodać, ale nie wiem GDZIE. Niedawno przeszedłem z mybb na ipb i wszystko wyleciało mi z głowy. Gdzie dodać nowy link do Headera? Jaki plik ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Całkiem możliwe, bynajmniej taka działa, jak zrobiłem wg Twojego tutka to link mi wywiało do góry, nie był formatowany i nie zachowało kształtu belki.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bo ja podałem dla standardowego skina

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja widzę tam jakiś link. Nie wiem jak dodać, bo to nie jest standardowy skin. Tam może być coś inaczej to trzeba widzieć na własne oczy inaczej się nie da.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Musi być to dodane w global template? Mogę podesłać kod.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

wstaw taki kod:

<li id='nav_linkpierwszy' class='left'><a href='http://www.TWOJA STRONA.pl/index.php/advices/'>NAZWA LINKA</a>

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W którym dokładnie miejscu ? Chcę wywalić link CALENDER i chcę np. wstawić link do portalu, ale aby był jako pierwszy przed FORUM

KOD:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

	<html xml:lang="en" lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<if test="fbcenabled:|:IPSLib::fbc_enabled() === TRUE"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</if>>

	<head>

<script language="JavaScript">

  <!-- Begin

  // Set up the image files to be used.

  var theImages = new Array() // nie zmieniaj tu nic!

  // Losowe Logo

  // 


  theImages[0] = '1.png'

  theImages[1] = '2.png'

  // powyższe obrazki muszą wylądować w głównym katalogu, jeśli nie chcesz tego robić

  // zmień odpowiednio powyższą ścieżkę.


  var j = 0

  var p = theImages.length;

  var preBuffer = new Array()

  for (i = 0; i < p; i++){

    preBuffer[i] = new Image()

    preBuffer[i].src = theImages[i]

  }

  var whichImage = Math.round(Math.random()*(p-1));

  function showImage(){

  document.write('<img src="'+theImages[whichImage]+'">');

  }


  // End -->

  </script>

		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={$this->settings['gb_char_set']}" />

		<title>{$header_items['title']}<if test="pagenumberintitle:|:$header_items['page']"> {$this->lang->words['page_title_page']} {$header_items['page']}</if></title>

		<link rel="shortcut icon" href='<if test="$this->registry->output->isHTTPS">{$this->settings['board_url_https']}<else />{$this->settings['board_url']}</if>/favicon.ico' />

		<link rel="image_src" href='{$this->settings['meta_imagesrc']}' />

		<script type='text/javascript'>

		//<[!CDATA[

			jsDebug = {parse expression="intval($this->settings['_jsDebug'])"}; /* Must come before JS includes */

			USE_RTE = <if test="userte:|:$this->memberData['members_editor_choice'] == 'rte' && $this->memberData['_canUseRTE'] === TRUE">1<else />0</if>;

			DISABLE_AJAX = parseInt({$this->settings['disable_text_ajax']}); /* Disables ajax requests where text is sent to the DB; helpful for charset issues */

			inACP  = false;

		//]]>

		</script>

		{parse template="includeCSS" group="global" params="$css"}

		{parse template="includeMeta" group="global" params="$metaTags"}

		<meta property="og:title" content="{IPSText::htmlspecialchars( str_replace( ' - ' . $this->settings['board_name'], '', $header_items['title'] ) )}"/>

		<meta property="og:site_name" content="{$this->settings['board_name']}"/>

		<meta property="og:image" content="{$this->settings['meta_imagesrc']}"/>

		{parse template="includeJS" group="global" params="$jsModules"}

		{parse template="includeFeeds" group="global" params="$documentHeadItems"}

		{parse template="includeRTL" group="global" params=""}		

		{parse template="includeVars" group="global" params=""}

		<script type='text/javascript'>

			Loader.boot();

		</script>

	</head>

	<body id='ipboard_body'>

		<div id='ipbwrapper'>

			<h1>{$this->settings['board_name']}: {$header_items['title']}</h1>

			<p id='content_jump'><a id='top'></a><a href='#j_content' title='{$this->lang->words['jump_to_content']}' accesskey='m'>{$this->lang->words['jump_to_content']}</a></p>


			<if test="accessreports:|:($this->memberData['g_is_supmod'] == 1 OR ( isset( $this->memberData['access_report_center'] ) AND $this->memberData['access_report_center'] ) )">

				<div id='admin_bar'>

					<if test="showacplink:|:$this->memberData['g_access_cp'] == 1 AND $this->settings['security_remove_acp_link'] == 0">

					<p class='right'>

						<a href="{$this->settings['_admin_link']}" title='{$this->lang->words['admin_cp']}'>{$this->lang->words['login_to_acp']} &gt;</a>

					</p>

					</if>

					<strong>{$this->lang->words['mod_tools']}</strong> 

					<ul id='mod_tools'>

						<if test="issupermod:|:$this->memberData['g_is_supmod'] == 1">

							<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=members&amp;area=mod_ipaddress" base="public"}' title='{$this->lang->words['ip_lookup']}'>{$this->lang->words['ip_lookup']}</a></li>

							<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=forums&amp;area=mod_announcements" base="public"}' title='{$this->lang->words['post_announcement']}'>{$this->lang->words['post_announcement']}</a></li>

						</if>

						<if test="rclink:|:$this->memberData['access_report_center']">

							<li <if test="numreports:|:$this->memberData['_cache']['report_num'] > 0">class='active'</if>><a href="{parse url="app=core&amp;module=reports&amp;do=index" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_reports']}'>{$this->memberData['_cache']['report_num']} {$this->lang->words['report_member_bar']}</a></li>

						</if>

					</ul>

				</div>

			</if>

			<div id='header'>

				<div id='branding'>

					<if test="brandingBar:|:method_exists( $this->registry->output->getTemplate( $this->registry->getCurrentApplication() . '_global' ), 'overwriteHeader' )">

						{parse template="overwriteHeader" group="{current_app}_global" params=""}

					<else />

						{parse template="defaultHeader" group="global" params=""}

					</if>

				</div>


				<if test="memberbox:|:$this->memberData['member_id']">

					<div id='user_navigation' class='logged_in'>

						<a href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'><img src='{$this->memberData['pp_thumb_photo']}' alt="{$this->memberData['members_display_name']}{$this->lang->words['users_photo']}" width='{$this->memberData['pp_thumb_width']}' height='{$this->memberData['pp_thumb_height']}' class='photo' /></a>

						<div id='user_info'>

							<p id='user_notifications' <if test="nonewnotifications:|:!$this->memberData['notification_cnt']">class='no-new'</if>>

								<a id='user_notifications_link' href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;area=notificationlog" base="public"}' title="{parse expression="sprintf( "{$this->lang->words['manage_notifications']}", "{$this->memberData['notification_cnt']}" )"}"><small>{$this->memberData['notification_cnt']}<span class='hide'>{$this->lang->words['unread_notification_suffix']}</span></small> <img src='{$this->settings['img_url']}/opts_arrow.png' alt='&gt;' id='notify-down-arrow' /></a>

							</p>

							<p>

								<span class='hide'>{$this->lang->words['logged_in_as']} </span>

								<a id='user_link' class='ipbmenu' href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'><span>{$this->memberData['members_display_name']}</span> <img src='{$this->settings['img_url']}/opts_arrow.png' alt='&gt;' /></a><if test="newmessages:|:$this->memberData['msg_count_new'] != 0"><a href='{parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' id='new_msg_count' title='{$this->memberData['msg_count_new']} {$this->lang->words['msg_new']}'>{$this->memberData['msg_count_new']}<span class='hide'> {$this->lang->words['msg_new']}</span></a></if>

							</p>

							<ul id='user_link_menucontent'>

								<li id='user_profile' class='row1'><a href='{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->lang->words['my_profile']}</a></li>

								<li id='user_ucp' class='row1'><a href="{parse url="app=core&amp;module=usercp" base="public"}" title="{$this->lang->words['cp_tool_tip']}">{$this->lang->words['your_cp']}</a></li>

								<li id='user_content' class='row1'><a href="{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=user_activity&amp;mid={$this->memberData['member_id']}" base="public"}" title="{$this->lang->words['my_content_link']}">{$this->lang->words['my_content_link']}</a></li>

								<if test="messengerlink:|:$this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0">

									<li id='user_msg' class='row1'><a href='{parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_messenger']}'>{$this->lang->words['your_messenger']} <span id='new_message'>({$this->memberData['msg_count_new']} {$this->lang->words['msg_new']})</span></a></li>

								</if>

								<if test="nobbyNoMates:|:$this->settings['friends_enabled']">

									<li id='user_friends' class='row1'><a href='{parse url="app=members&amp;module=profile&amp;section=friends&amp;do=list" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_friends']}" class='manage_friends'>{$this->lang->words['manage_friends']}</a></li>

								</if>

								<li id='user_enemies' class='row1'><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=members&amp;area=ignoredusers" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_ignored_users']}" class='manage_enemies'>{$this->lang->words['manage_ignored_users']}</a></li>

								<if test="bloglink:|:$this->memberData['has_blog'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'blog' )">

									<li id='user_blog' class='row1'><a href='{parse url="app=blog&amp;module=display&amp;section=blog&amp;mid={$this->memberData['member_id']}" base="public"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_blog']}">{$this->lang->words['my_blog']}</a></li>

								</if>

								<if test="gallerylink:|:$this->memberData['has_gallery'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'gallery' )">

									<li id='user_gallery' class='row1'><a href='{parse url="app=gallery&amp;module=user&amp;section=user&amp;user={$this->memberData['member_id']}" base="public"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_gallery']}">{$this->lang->words['my_gallery']}</a></li>

								</if>

								<if test="nexuslink:|:IPSLib::appIsInstalled( 'nexus' )">

									<li id='user_nexus' class='row1'><a href='{parse url="app=nexus&amp;module=clients" base="public"}' title="{$this->lang->words['client_area']}">{$this->lang->words['client_area']}</a></li>

								</if>

							</ul>

							<ul id='user_other'>

								<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=logout&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}">{$this->lang->words['log_out']}</a></li>

								<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6'>{$this->lang->words['sj_help']}</a></li>

								<if test="authenticating:|:$this->memberData['member_group_id'] == $this->settings['auth_group']">

									<li><strong><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register&amp;do=reval" base="public"}" title='{$this->lang->words['resend_val']}'>{$this->lang->words['resend_val']}</a></strong></li>

								</if>

							</ul>

							<script type='text/javascript'>

								if( $('user_link_menucontent') ){

									$('user_link_menucontent').hide();

								}

							</script>

							{parse js_module="friends"}

						</div>

					</div>

				<else />

					<div id='user_navigation' class='not_logged_in'>

						<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login" base="public"}' title='{$this->lang->words['sign_in']}' id='sign_in' class='rounded'>

							<span class='left'>{$this->lang->words['sign_in']}</span>

							<span class='services right'>

								<if test="limFacebook:|:IPSLib::loginMethod_enabled('facebook')">{parse replacement="lim_facebook"}</if>

								<if test="limTwitter:|:IPSLib::loginMethod_enabled('twitter')">{parse replacement="lim_twitter"}</if>

								<if test="limOpenid:|:IPSLib::loginMethod_enabled('openid')">{parse replacement="lim_openid"}</if>

								<if test="limWindows:|:IPSLib::loginMethod_enabled('live')">{parse replacement="lim_windows"}</if>

							</span>

							<br />

						</a>

						<span class='links'>

							{$this->lang->words['new_user']}

							<a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register" base="public"}" title='{$this->lang->words['register']}' id='register_link'>{$this->lang->words['register']}</a>

							<a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6' class='right'>{parse replacement="help_icon"} {$this->lang->words['sj_help']}</a>

						</span>

					</div>


				</if>


				<div id='primary_nav'>

					<div id='search'>

						{parse template="quickSearch" group="global" params=""}

					</div>

					<ul>

						<if test="showhomeurl:|:$this->settings['home_url']">

							<li id='nav_home' class='left'><a href='{$this->settings['home_url']}' title='{$this->lang->words['homepage_title']}' rel="home">{$this->settings['home_name']}</a></li>

						</if>

						{parse variable="forumActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'forums'" value="active"}

						{parse variable="membersActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'members'" value="active"}

						{parse variable="helpActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'core' AND $this->request['module'] == 'help'" value="active"}

						<if test="!ipsRegistry::$applications['forums']['app_hide_tab']"><li id='nav_discussion' class='left {parse variable="forumActive"}'><a href='{parse url="act=idx" seotitle="false" base="public"}' title='{$this->lang->words['go_to_discussion']}'>{$this->lang->words['discussion']}</a></li></if>

						<if test="!ipsRegistry::$applications['members']['app_hide_tab']"><li id='nav_members' class='left {parse variable="membersActive"}'><a href='{parse url="app=members" base="public" template="members_list" seotitle="false"}' title='{$this->lang->words['go_to_memberlist']}'>{$this->lang->words['tb_mlist']}</a></li></if>

						<if test="applicationsloop:|:is_array($header_items['applications']) AND count($header_items['applications'])">

							<foreach loop="applications:$header_items['applications'] as $data">

								<if test="showingapp:|:$data['app_show']">

									{parse variable="appActive" default="" oncondition="$data['app_active']" value="active"}

									<li id='nav_app_{$data['app_dir']}' class="left {parse variable="appActive"}"><a href='{parse url="{$data['app_link']}" seotitle="false" base="public"}' title='{parse expression="sprintf( $this->lang->words['go_to_prefix'], IPSLib::getAppTitle($data['app_dir']) )"}'>{IPSLib::getAppTitle($data['app_dir'])}</a></li>

								</if>

							</foreach>

						</if>

					</ul>

				</div>


				<if test="pmbox:|:is_array( $items['notifications'] )">

					<div id='pm_notification' class='open' rel='{$items['notifications']['notify_id']}'>

						<div id='pm_wrap'>

							<h3><a href='#j_content' id='close_pm_notification'><img src="{$this->settings['img_url']}/close_popup.png" alt="x"></a> <span id='pm_notify_title'>{$items['notifications']['notify_title']}</span></h3>

							<p class='desc'><strong>{$this->lang->words['pc_sent']}</strong> <span id='pm_date'>{parse date="$items['notifications']['notify_sent']" format="short"}</span></p>

							<p id='pm_notify_excerpt' class='excerpt'>

								{$items['notifications']['notify_text']}

							</p>

							<p class='submit'>

								<if test="$items['notifications']['notify_url']">

									<a href='{$items['notifications']['notify_url']}' id='view_pm_notification' class='input_submit'>{$this->lang->words['global_pm_read_short']}<if test="unreadCheck:|:$this->memberData['notification_cnt'] > 1"> (<span id='pm-count'>1</span>/{$this->memberData['notification_cnt']})</if></a> &nbsp;

								<else />

									<a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;area=viewNotification&amp;do=view&amp;view={$items['notifications']['notify_id']}" base="public"}' id='view_pm_notification' class='input_submit'>{$this->lang->words['global_pm_read']}<if test="unreadCheck:|:$this->memberData['notification_cnt'] > 1"> (<span id='pm-count'>1</span>/{$this->memberData['notification_cnt']})</if></a> &nbsp;

								</if>

								<a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;area=markNotification&amp;do=mark&amp;mark={$items['notifications']['notify_id']}" base="public"}' id='ack_pm_notification' class='input_submit alt'>{$this->lang->words['mark_pc_read']}</a> &nbsp;


								<a href='#' id='notification_go_forward' class='configure input_submit<if test="morethanonenotification:|:$this->memberData['notification_cnt'] < 2"> hide</if>'>&gt;</a>

								<a href='#' id='notification_go_back' class='configure input_submit hide'>&lt;</a>


								<a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=core&amp;area=notifications" base="public"}' class='configure'>{$this->lang->words['configure_notifications']}</a>

							</p>

						</div>

					</div>

					<script type='text/javascript'>

						$('pm_notification').hide();

					</script>

				</if>


				<div id='secondary_nav'>

					<ul id='breadcrumb' class='left'>

						<php>$this->did_first = 0;</php>

						<if test="switchnavigation:|:!$this->settings['remove_forums_nav'] OR ipsRegistry::$current_application == 'forums'">

							<li class='first'><a href='{parse url="act=idx" seotitle="false" base="public"}'>{$this->settings['board_name']}</a></li>

							<if test="didfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>


						</if>

						<foreach loop="navigation:$items['navigation'] as $idx => $data">

							<li<if test="notdonefirstapp:|:!$this->did_first"> class='first'</if>><if test="didfirstappnow:|:$this->did_first"><span class='nav_sep'>{parse replacement="f_nav_sep"}</span></if> <if test="navigationlink:|:$data[1]"><a href='{parse url="{$data[1]}" base="$data[4]" seotitle="$data[2]" template="$data[3]"}' title='{$this->lang->words['nav_return_to']}{$data[0]}'></if>{$data[0]}<if test="closenavigationlink:|:$data[1]"></a></if></li>

							<if test="forsuredidfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>

						</foreach>

					</ul>

					<ul id='section_links' class='right'>

						<if test="siteruleslink:|:$this->settings['gl_show'] and $this->settings['gl_title']">


						<li><a href='<if test="ruleslink:|:$this->settings['gl_link']">{$this->settings['gl_link']}<else />{parse url="app=forums&amp;module=extras&amp;section=boardrules" base="public"}</if>'><if test="siterulestitle:|:$this->settings['gl_title']">{$this->settings['gl_title']}<else />{$this->lang->words['board_rules']}</if></a></li>

						</if>

						<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=<if test="ncmember:|:$this->memberData['member_id']">new_posts<else />active</if>&amp;search_app=<if test="viewnewcontentapp:|:$this->registry->getCurrentApplication() != 'core' AND IPSLib::appisSearchable( $this->registry->getCurrentApplication() )">{$this->registry->getCurrentApplication()}<else />forums</if>" base="public"}' accesskey='2'>{$this->lang->words['view_new_posts']}</a></li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/feed.png' alt='{$this->lang->words['rss_feed']}' id='rss_feed' class='clickable' /></li>

					</ul>

				</div>

			</div>

			<div id='content' class='clear'>

				<a id='j_content'></a>

				{$items['adHeaderCode']}

				<if test="mainpageContent:|:$html">{$html}</if>

				{$items['adFooterCode']}

				<br class='clear' />

			</div>

			<div id='footer_utilities' class='clearfix clear rounded'>

				<h2 class='hide'>{$this->lang->words['skin_and_lang']}</h2>

				<if test="skinchanger:|:$this->settings['allow_skins'] AND $footer_items['skin_chooser']">

					<if test="uagentlocked:|:$this->memberData['userAgentLocked'] AND ! $this->memberData['userAgentBypass']">

						<p id='useragent_msg'>

							{$this->lang->words['skin_browser_set']} <a href='{parse url="{$this->settings['query_string_formatted']}&amp;unlockUserAgent=1" base="public"}'>{$this->lang->words['override_browser_theme']}</a>

						</p>

					<else />

						<form action="{parse url="{$this->settings['query_string_formatted']}" base="public"}" method="post" class='left'>

							<fieldset>

								<input type='hidden' name='k' value='{$this->member->form_hash}' />

								<label for='newSkin' class='hide'>{$this->lang->words['theme_prefix']}</label>

								<select name="settingNewSkin" id='newSkin'>

									{$footer_items['skin_chooser']}

								</select>

								<input type='submit' value='{$this->lang->words['jmp_go']}' class='input_submit alt' id='newSkinSubmit' />

							</fieldset>

						</form>

					</if>

				</if>

				<form action="{parse url="{$this->settings['query_string_formatted']}" base="public"}" method="post" class='left'>

					<fieldset>

						<input type='hidden' name='k' value='{$this->member->form_hash}' />

						<input type='hidden' name='setlanguage' value='1' />

						<input type="hidden" name="langurlbits" value="{$this->settings['query_string_safe']}&amp;cal_id={$this->request['cal_id']}" />

						<label for='newLang' class='hide'>{$this->lang->words['language_prefix']}</label>

						<select name="langid" id='newLang'>

								{$footer_items['lang_chooser']}

						</select>

						<input type='submit' class='input_submit alt' value='{$this->lang->words['jmp_go']}' id='newLangSubmit' />

					</fieldset>

				</form>

				<h2 class='hide'>{$this->lang->words['exec_stats']}</h2>

				<ul class='right'>

					<li>{$this->lang->words['time_now']} {$footer_items['time']}

						<if test="lastvisit:|:$this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['last_visit']"><p>{$this->lang->words['you_last_visit']} {parse date="$this->memberData['last_visit']" format="short"}</p></if>

					</li>

					<if test="showdebuglevel:|:$this->memberData['member_id'] and $this->settings['debug_level']">

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_time.png' alt='' /> {$stats['ex_time']} <if test="isfloat:|:is_float($stats['ex_time'])">{$this->lang->words['stats_sec']}</if></li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_server.png' alt='' /> {$stats['server_load']}</li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_database.png' alt='' /> {$stats['queries']} <if test="sqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"><a href='{parse url="{$this->settings['query_string_safe']}&amp;debug=1" base="public"}'></if>{$this->lang->words['stats_queries']}<if test="closesqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"></a></if></li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_compression.png' alt='' /> {$stats['gzip_status']}</li>

					</if>

				</ul>

			</div>

			<!-- __FOOTER__ -->

			<!-- /__FOOTER__ -->

			<!--DEBUG_STATS-->

			<div id='board_footer'>

				<ul id='utility_links' class='left'>

					<li><a href='#top' id='backtotop' title='{$this->lang->words['go_to_top']}'>{$this->lang->words['back_to_top']}</a></li>

					<li><a href='{$this->settings['board_url']}' title='{$this->lang->words['sj_home']}'>{$this->lang->words['sj_home']}</a></li>

					<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=deleteCookies&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}" title='{$this->lang->words['delete_all_cookies_title']}'>{$this->lang->words['delete_my_cookies']}</a></li>

					<li><a href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=all&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}" title='{$this->lang->words['mark_all_as_read']}'>{$this->lang->words['mark_board_as_read']}</a></li>

				</ul>

				{$footer_items['copyright']}

			</div>

			{$stats['task']}

			<if test="includeLightboxDoReal:|:$this->settings['do_include_lightbox_real']">

				{parse template="include_lightbox_real" group="global" params=""}

			</if>

		</div>

	</body>

</html>

////Edit: Już mam

Edytowano przez xDanielxmc

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jesli chcesz usunac z menu kalendarz to tylko zaznacz na NIE w :

ACP > Applications & Modules > Manage Applications & Modules > Calendar

////Edit: Już mam

no to fajnie, w takim razie pochwal sie jak to zrobiles i czy ten kod ktory Ci napisalem zadzialal ;)

Edytowano przez Duke_

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wyrzuciłem z kodu:

<if test="applicationsloop:|:is_array($header_items['applications']) AND count($header_items['applications'])">

                            <foreach loop="applications:$header_items['applications'] as $data">

                                <if test="showingapp:|:$data['app_show']">

                                    {parse variable="appActive" default="" oncondition="$data['app_active']" value="active"}

                                    <li id='nav_app_{$data['app_dir']}' class="left {parse variable="appActive"}"><a href='{parse url="{$data['app_link']}" seotitle="false" base="public"}' title='{parse expression="sprintf( $this->lang->words['go_to_prefix'], IPSLib::getAppTitle($data['app_dir']) )"}'>{IPSLib::getAppTitle($data['app_dir'])}</a></li>

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Spoko ale teraz jak zainstalujesz dowolną aplikację np. historię reputacji to nie będziesz miał zakładki :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

jak juz to chyba cos za malo usunales i wsumie jie to co powinienes wydaje mi sie, ze powinno byc poprawnie tak usuniete:


<if test="applicationsloop:|:is_array($header_items['applications']) AND count($header_items['applications'])">
<foreach loop="applications:$header_items['applications'] as $data">
<if test="showingapp:|:$data['app_show']">
{parse variable="appActive" default="" oncondition="$data['app_active']" value="active"}
<li id='nav_app_{$data['app_dir']}' class="left {parse variable="appActive"}"><a href='{parse url="{$data['app_link']}" seotitle="false" base="public"}' title='{parse expression="sprintf( $this->lang->words['go_to_prefix'], IPSLib::getAppTitle($data['app_dir']) )"}'>{IPSLib::getAppTitle($data['app_dir'])}</a></li>
</if>
</foreach>
</if>
[/code]

ale to wtedy zadne linki nie beda sie pokazywaly

Edytowano przez Duke_

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

znajdz to:


<if test="applicationsloop:|:is_array($header_items['applications']) AND count($header_items['applications'])">
<foreach loop="applications:$header_items['applications'] as $data">
<if test="showingapp:|:$data['app_show']">
{parse variable="appActive" default="" oncondition="$data['app_active']" value="active"}
<li id='nav_app_{$data['app_dir']}' class="left {parse variable="appActive"}"><a href='{parse url="{$data['app_link']}" seotitle="false" base="public"}' title='{parse expression="sprintf( $this->lang->words['go_to_prefix'], IPSLib::getAppTitle($data['app_dir']) )"}'>{IPSLib::getAppTitle($data['app_dir'])}</a></li>
</if>
</foreach>
</if>
[/code] dodaj pod tym to:
[code]
<li id='nav_linkpierwszy' class='left'><a href='http://www.TWOJA STRONA.pl'>NAZWA LINKA</a></li>

a link do kalendarza usun z tad:

ACP > Applications & Modules > Manage Applications & Modules > Calendar

Moduł wlączony - NIE

i powinno byc OK

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Problem został rozwiązany.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.

 • Kto przegląda   0 użytkowników

  Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×

Ważne informacje

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.