Skocz do zawartości
Urlop / Vacation Czytaj dalej... ×
 • Zarejestruj się
Sorael

Belka nad tabela

Polecane posty

Witam

Gdy kopiuje kod tabeli do innych skinow znika mi belka nad zapisami ta ciemna z napisem Tabela Zapisów. W którym miejscu w przyszlosci moge ja wgrac??

tabelaz.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

A jaki masz kod ? możliwe że belka w nagłówku to jakaś klasa w CSS, zatem ją też musisz przekopiować do innego skina no i oczywiście obrazek, jeśli jest jakiś niestandardowy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

	<html xml:lang="en" lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<if test="fbcenabled:|:IPSLib::fbc_enabled() === TRUE"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</if>>

	<head>

		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={$this->settings['gb_char_set']}" />

		<title>{$header_items['title']}<if test=pagenumberintitle:|:$header_items['page]"> {$this->lang->words['page_title_page']} {$header_items['page']}</if></title>

		<link rel="shortcut icon" href='<if test="$this->registry->output->isHTTPS">{$this->settings['board_url_https']}<else />{$this->settings['board_url']}</if>/favicon.ico' />

		<script type='text/javascript'>

			jsDebug = {parse expression="intval($this->settings['_jsDebug'])"}; /* Must come before JS includes */

			USE_RTE = <if test="userte:|:$this->memberData['members_editor_choice'] == 'rte' && $this->memberData['_canUseRTE'] === TRUE">1<else />0</if>;

			inACP  = false;

		</script>

		{parse template="includeCSS" group="global" params="$css"}

		<!--<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" />-->

		{parse template="includeMeta" group="global" params="$metaTags"}

		{parse template="includeJS" group="global" params="$jsModules"}

		{parse template="includeFeeds" group="global" params="$documentHeadItems"}

		{parse template="includeRTL" group="global" params=""}		

		{parse template="includeVars" group="global" params=""}

		<script type='text/javascript'>

			Loader.boot();

		</script>

	</head>

	<body id='ipboard_body'>

		<div id='ipbwrapper'>

			<h1>{$this->settings['board_name']}: {$header_items['title']}</h1>

			<p id='content_jump'><a id='top'></a><a href='#j_content' title='{$this->lang->words['jump_to_content']}' accesskey=m'>{$this->lang->words['jump_to_content]}</a></p>


			<if test="accessreports:|:($this->memberData['g_is_supmod'] == 1 OR ( isset( $this->memberData['access_report_center'] ) AND $this->memberData['access_report_center'] ) )">

				<div id='admin_bar'>

					<if test="showacplink:|:$this->memberData['g_access_cp'] == 1 AND $this->settings['security_remove_acp_link'] == 0">

					<p class='right'>

						<a href="{$this->settings['_admin_link']}" title={$this->lang->words['admin_cp]}'>{$this->lang->words['login_to_acp']} &gt;</a>

					</p>

					</if>

					<strong>{$this->lang->words['mod_tools']}</strong> 

					<ul id='mod_tools'>

						<if test="issupermod:|:$this->memberData['g_is_supmod'] == 1">

							<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=members&amp;area=mod_ipaddress" base="public"}' title='{$this->lang->words['ip_lookup']}'>{$this->lang->words['ip_lookup']}</a></li>

							<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=forums&amp;area=modAddAnnouncement&amp;do=add" base="public"}' title='{$this->lang->words['post_announcement']}'>{$this->lang->words['post_announcement']}</a></li>

						</if>

						<if test="rclink:|:$this->memberData['access_report_center']">

							<li <if test="numreports:|:$this->memberData['_cache']['report_num'] > 0">class=active'</if>><a href={parse url=app=core&amp;module=reports&amp;do=index" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_reports]}'>{$this->memberData['_cache]['report_num]} {$this->lang->words['report_member_bar']}</a></li>

						</if>

					</ul>

				</div>

			</if>

			<div id='header'>

				<div id='branding'>

					<if test="brandingBar:|:method_exists( $this->registry->output->getTemplate( $this->registry->getCurrentApplication() . '_global' ), 'overwriteHeader' )">

						{parse template="overwriteHeader" group="{current_app}_global" params=""}

					<else />

						{parse template="defaultHeader" group="global" params=""}

					</if>

				</div>


				<if test="memberbox:|:$this->memberData['member_id']">

					<div id='user_navigation' class='logged_in'>

						<a href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle={$this->memberData['members_seo_name]}" template=showuser" base=public"}" title='{$this->lang->words['your_profile]}'><img src={$this->memberData['pp_thumb_photo]}' alt={$this->memberData['members_display_name]}{$this->lang->words['users_photo]}" width={$this->memberData['pp_thumb_width]}' height={$this->memberData['pp_thumb_height]}' class='photo' /></a>

						<div id='user_info'>

							<p>

								<span class='hide'>{$this->lang->words['logged_in_as']} </span>

								<a id='user_link' class='ipbmenu' href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle={$this->memberData['members_seo_name]}" template=showuser" base=public"}" title='{$this->lang->words['your_profile]}'>{$this->memberData['members_display_name]} <img src={$this->settings['img_url]}/opts_arrow.png' alt=&gt;' /></a><if test=newmessages:|:$this->memberData['msg_count_new] != 0"><a href={parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' id='new_msg_count' title='{$this->memberData['msg_count_new]} {$this->lang->words['msg_new]}'>{$this->memberData['msg_count_new']}<span class=hide'> {$this->lang->words['msg_new]}</span></a></if>

							</p>

							<ul id='user_link_menucontent'>

								<li id='user_profile'><a href='{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle={$this->memberData['members_seo_name]}" template=showuser" base=public"}' title='{$this->lang->words['your_profile]}'>{$this->lang->words['my_profile]}</a></li>

								<li id='user_ucp'><a href="{parse url="app=core&amp;module=usercp" base="public"}" title="{$this->lang->words['cp_tool_tip']}">{$this->lang->words['your_cp']}</a></li>

								<if test="messengerlink:|:$this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0">

									<li id='user_msg'><a href='{parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_messenger']}'>{$this->lang->words['your_messenger']} <span id=new_message'>({$this->memberData['msg_count_new]} {$this->lang->words['msg_new']})</span></a></li>

								</if>

								<li id='user_friends'><a href='{parse url="app=members&amp;module=profile&amp;section=friends&amp;do=list" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_friends']}" class=manage_friends'>{$this->lang->words['manage_friends]}</a></li>

								<li id='user_enemies'><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=members&amp;area=ignoredusers" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_ignored_users']}" class=manage_enemies'>{$this->lang->words['manage_ignored_users]}</a></li>

								<if test="bloglink:|:$this->memberData['has_blog'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'blog' )">

									<li id='user_blog'><a href='{parse url="app=blog&amp;module=display&amp;section=blog&amp;mid={$this->memberData['member_id']}" base=public"}' title={$this->lang->words['go_to_my_blog]}">{$this->lang->words['my_blog]}</a></li>

								</if>

								<if test="gallerylink:|:$this->memberData['has_gallery'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'gallery' )">

									<li id='user_gallery'><a href='{parse url="app=gallery&amp;module=user&amp;section=user&amp;user={$this->memberData['member_id']}" base=public"}' title={$this->lang->words['go_to_my_gallery]}">{$this->lang->words['my_gallery]}</a></li>

								</if>

							</ul>

							<ul id='user_other'>

								<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=logout&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}">{$this->lang->words['log_out']}</a></li>

								<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel=help" accesskey='6'>{$this->lang->words['sj_help]}</a></li>

								<if test="authenticating:|:$this->memberData['member_group_id'] == $this->settings['auth_group']">

									<li><strong><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register&amp;do=reval" base="public"}" title='{$this->lang->words['resend_val']}'>{$this->lang->words['resend_val']}</a></strong></li>

								</if>

							</ul>

							<script type='text/javascript'>

								if( $('user_link_menucontent') ){

									$('user_link_menucontent').hide();

								}

							</script>

							{parse js_module="friends"}

						</div>

					</div>

				<else />

					<div id='user_navigation' class='not_logged_in'>

						<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login" base="public"}' title='{$this->lang->words['sign_in']}'>{parse replacement=signin_icon"} {$this->lang->words['sign_in]}</a>

						<a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register" base="public"}" title='{$this->lang->words['register']}'>{parse replacement=register_icon"} {$this->lang->words['register]}</a>

						<a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel=help" accesskey='6'>{parse replacement="help_icon"} {$this->lang->words['sj_help]}</a>

					</div>


				</if>


				<div id='primary_nav'>

					<div id='search'>

						<if test="quicksearchform:|:! in_array( $this->settings['search_method'], array( 'traditional', 'sphinx' ) )">

						<form action="{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=quick_search&amp;search_filter_app[all]=1" base="public"}" method="post" id='search-box' >

						<else />

						<form action="{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=quick_search&amp;search_filter_app[<if test=searchfilterapp:|:! empty($this->request['search_app])">{$this->request['search_app']}<else /><if test="searchfiltercurrentapp:|:IPSSearchIndex::appIsSearchable( $this->registry->getCurrentApplication() )">{$this->registry->getCurrentApplication()}<else />forums</if></if>]=1" base="public"}" method="post" id='search-box' >

						</if>

							<fieldset>


								<label for='main_search' class='hide'>{$this->lang->words['sj_search']}</label>

								<input type='text' id='main_search' name='search_term' class='text_input' size='17' tabindex='6' />

								<input type='submit' class='submit_input' value='{$this->lang->words['sj_search']}' />

								<a href='{parse url="app=core&amp;module=search" base="public"}' title='{$this->lang->words['advanced_search']}' accesskey=4' rel="search" id='adv_search'>{$this->lang->words['advanced]}</a>

							</fieldset>

						</form>

					</div>

					<ul>

						<if test="showhomeurl:|:$this->settings['home_url']">

							<li id='nav_home' class='left'><a href='{$this->settings['home_url']}' title={$this->lang->words['homepage_title]}' rel=home">{$this->settings['home_name]}</a></li>

						</if>

						{parse variable="forumActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'forums'" value="active"}

						{parse variable="membersActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'members'" value="active"}

						{parse variable="helpActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'core' AND $this->request['module'] == 'help'" value="active"}


						<li id='nav_members' class='left {parse variable="membersActive"}'><a href='{parse url="app=members&amp;section=view&amp;module=list" base="public"}' title='{$this->lang->words['go_to_memberlist']}'>{$this->lang->words['tb_mlist']}</a></li>

						<if test="applicationsloop:|:is_array($header_items['applications']) AND count($header_items['applications'])">

							<foreach loop="applications:$header_items['applications'] as $data">

								<if test="showingapp:|:$data['app_show']">

									{parse variable="appActive" default="" oncondition="$data['app_active']" value="active"}

									<li id='nav_app_{$data['app_dir']}' class=left {parse variable=appActive"}"><a href={parse url="app={$data['app_dir]}" seotitle="false" base="public"}' title='{$this->lang->words['go_to_prefix]}{IPSLib::getAppTitle( $data['app_dir] )}'>{IPSLib::getAppTitle( $data['app_dir'] )}</a></li>

								</if>

							</foreach>

					<li id='nav_custom_link' class='left'><a href='http://www.fifaplay.com.pl/ladder/'>1on1 Ladder</a></li>	</if>

<li id='nav_custom_link' class='left'><a href='http://www.fifaplay.com.pl/liga_typerow/'>Liga Typera</a></li>

					</ul>

				</div>

				<if test="pmbox:|:is_array( $items['pmData'] )">

					<div id='pm_notification'>

						<div id='pm_wrap'>


							<img src='{$items['pmData']['authorData']['pp_thumb_photo']}' alt={$items['pmData]['authorData']['members_display_name']}{$this->lang->words['users_photo']}" width={$items['pmData]['authorData']['pp_thumb_width']}' height={$items['pmData]['authorData']['pp_thumb_height']}' class='photo' />

							<h2>{$items['pmData']['authorData']['members_display_name']} <if test=newpm:|:$items['pmData]['_type'] == 'new'">{$this->lang->words['sent_new_convo']}<else />{$this->lang->words['replied_convo']}</if></h2>

							<p>

								<strong>{$this->lang->words['pc_subject']}</strong> {$items['pmData']['mt_title']}<br />

								<strong>{$this->lang->words['pc_replies']}</strong> {parse expression=intval( $items['pmData]['mt_replies'] )"}<br />

								<strong>{$this->lang->words['pc_sent']}</strong> {parse date=$items['pmData]['msg_date']" format="short"}

							</p>

							<p class='excerpt'>

								{$items['pmData']['msg_post']}

							</p>

							<br />

							<ul class='topic_buttons ok_thanks'>

								<li><a href='#j_content' id='close_pm_notification'><img src='{$this->settings['img_url']}/cross.png' alt={$this->lang->words['icon]}' /> {$this->lang->words['ignore_conversation']}</a></li>

								<li><a href='{parse url="app=members&amp;module=messaging&amp;section=view&amp;do=findMessage&amp;topicID={$items['pmData']['mt_id']}&amp;msgID=__firstUnread__" base=public"}'><img src={$this->settings['img_url]}/email.png' alt={$this->lang->words['icon]}' /> {$this->lang->words['global_pm_read]}</a></li>

					</ul>


						</div>

					</div>

					<script type='text/javascript'>

						$('pm_notification').hide();

					</script>

				</if>

			<br><br><br>

				<div id='secondary_nav'>


					<ul id='breadcrumb' class='left'>

						<php>$this->did_first = 0;</php>

						<if test="switchnavigation:|:!$this->settings['remove_forums_nav'] OR ipsRegistry::$current_application == 'forums'">

							<li class='first'><a href='{parse url="act=idx" seotitle="false" base="public"}'>{$this->settings['board_name']}</a></li>

							<if test="didfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>

						</if>

						<foreach loop="navigation:$items['navigation'] as $idx => $data">

							<li<if test="notdonefirstapp:|:!$this->did_first"> class='first'</if>><if test="didfirstappnow:|:$this->did_first"><span class='nav_sep'>&gt;</span></if> <if test="navigationlink:|:$data[1]"><a href={parse url="{$data[1]}" base="public" seotitle="$data[2]" template="$data[3]"}' title='{$this->lang->words['nav_return_to]}{$data[0]}'></if>{$data[0]}<if test="closenavigationlink:|:$data[1]"></a></if></li>

							<if test="forsuredidfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>

						</foreach>

					</ul>

					<ul id='section_links' class='right'>

						<if test="siteruleslink:|:$this->settings['gl_show'] and $this->settings['gl_title']">

						<li><a href='<if test="ruleslink:|:$this->settings['gl_link']">{$this->settings['gl_link']}<else />{parse url=app=forums&amp;module=extras&amp;section=boardrules" base=public"}</if>'><if test=siterulestitle:|:$this->settings['gl_title]">{$this->settings['gl_title]}<else />{$this->lang->words['board_rules]}</if></a></li>

						</if>


						<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=new_posts&amp;search_filter_app[<if test=viewnewcontentapp:|:$this->registry->getCurrentApplication() != 'core' AND IPSSearchIndex::appIsSearchable( $this->registry->getCurrentApplication() )">{$this->registry->getCurrentApplication()}<else />forums</if>]=1" base="public"}' accesskey='2'>{$this->lang->words['view_new_posts]}</a></li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/feed.png' alt={$this->lang->words['rss_feed]}' id='rss_feed' class='clickable' /></li>

					</ul>

				</div>

			</div>


<br />

<table width="98%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>

<td class="tables" colspan='7'>Tabela Zapisów</td></tr>

<tr>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Poniedziałek 19.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Wtorek 20.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Środa 21.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Czwartek 22.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Piątek 23.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Sobota 24.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Niedziela 25.07</b></td>

</tr>

<tr><td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=33692&view=findpost&p=263241"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Turniej 3* </font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><font size="1"><font color="silver">Zapisy Trwają</font></td><td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34503"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Turniej Wojewódzki</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><font size="1"><font color="silver">Zapisy Trwają</font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=30810"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.30 Reszta Świata</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><font size="1"><font color="silver">Zapisy Trwają</font></td><td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=32998"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Puchar Uefa</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>08</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=33703"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Liga Beniaminków</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td><td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34988&view=findpost&p=272410"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Double Mix Cup</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34544&view=findpost&p=269291"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Compan Cup</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>
<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=35047"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Liga Narodów</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=35125&view=findpost&p=273486"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 North - South Cup</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34636&pid=269801&st=0&#entry269801"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 G-14</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>08</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showforum=340"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Mistrzostwa Świata</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>


<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34155&view=findpost&p=266472"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Campeonato Brasileiro</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showforum=343"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Liga Mistrzów</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>
</tr></table><br />


<br />


			<div id='content' class='clear'>

				<a id='j_content'></a>

				<if test="mainpageContent:|:$html">{$html}</if>

				<br class='clear' />

			</div>

			<div id='footer_utilities' class='clearfix clear rounded'>

				<h2 class='hide'>{$this->lang->words['skin_and_lang']}</h2>

				<if test="skinchanger:|:$this->settings['allow_skins'] AND $footer_items['skin_chooser']">

					<if test="uagentlocked:|:$this->memberData['userAgentLocked'] AND ! $this->memberData['userAgentBypass']">

						<p id='useragent_msg'>

							{$this->lang->words['skin_browser_set']} <a href={parse url={$this->settings['query_string_formatted]}&amp;unlockUserAgent=1" base="public"}'>{$this->lang->words['override_browser_theme]}</a>

						</p>

					<else />

						<form action="{parse url="{$this->settings['query_string_formatted']}" base="public"}" method="post" class='left'>

							<fieldset>

								<input type='hidden' name='k' value='{$this->member->form_hash}' />

								<label for='newSkin' class='hide'>{$this->lang->words['theme_prefix']}</label>

								<select name="settingNewSkin" id='newSkin'>

									{$footer_items['skin_chooser']}

								</select>

								<input type='submit' value='{$this->lang->words['jmp_go']}' class='input_submit alt' id='newSkinSubmit' />

							</fieldset>

						</form>

					</if>

				</if>

				<form action="{parse url="{$this->settings['query_string_formatted']}" base="public"}" method="post" class='left'>

					<fieldset>

						<input type='hidden' name='k' value='{$this->member->form_hash}' />

						<input type='hidden' name='setlanguage' value='1' />

						<input type="hidden" name="langurlbits" value="{$this->settings['query_string_safe']}&amp;cal_id={$this->request['cal_id']}" />

						<label for='newLang' class='hide'>{$this->lang->words['language_prefix']}</label>

						<select name="langid" id='newLang'>

								{$footer_items['lang_chooser']}

						</select>

						<input type='submit' class='input_submit alt' value='{$this->lang->words['jmp_go']}' id='newLangSubmit' />

					</fieldset>

				</form>

				<h2 class='hide'>{$this->lang->words['exec_stats']}</h2>

				<ul class='right'>

					<li>{$this->lang->words['time_now']} {$footer_items['time']}

						<if test="lastvisit:|:$this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['last_visit']"><p>{$this->lang->words['you_last_visit']} {parse date=$this->memberData['last_visit]" format="short"}</p></if>

					</li>

					<if test="showdebuglevel:|:$this->memberData['member_id'] and $this->settings['debug_level']">

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_time.png' alt={$this->lang->words['icon]}' /> {$stats['ex_time']} {$this->lang->words['stats_sec']}</li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_server.png' alt={$this->lang->words['icon]}' /> {$stats['server_load']}</li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_database.png' alt={$this->lang->words['icon]}' /> {$stats['queries']} <if test=sqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"><a href={parse url="{$this->settings['query_string_safe]}&amp;debug=1" base="public"}'></if>{$this->lang->words['stats_queries]}<if test="closesqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"></a></if></li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_compression.png' alt={$this->lang->words['icon]}' /> {$stats['gzip_status']}</li>

					</if>

				</ul>

			</div>

			<!-- __FOOTER__ -->

			<!-- /__FOOTER__ -->

			<!--DEBUG_STATS-->

			<div id='board_footer'>

				<ul id='utility_links' class='left'>

					<li><a href='#top' title='{$this->lang->words['go_to_top']}'>{$this->lang->words['back_to_top']}</a></li>

					<li><a href='{parse url="" base="public"}' title='{$this->lang->words['sj_home']}'>{$this->lang->words['sj_home']}</a></li>

					<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;&amp;do=deleteCookies&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}" title='{$this->lang->words['delete_all_cookies_title']}'>{$this->lang->words['delete_my_cookies']}</a></li>

					<li><a href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=all&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}" title='{$this->lang->words['mark_all_as_read']}'>{$this->lang->words['mark_board_as_read']}</a></li>

				</ul>

				{$footer_items['copyright']}

			</div>

			{$stats['task']}

			<if test="$this->settings['do_include_lightbox_real']">

				{parse template="include_lightbox_real" group="global" params=""}

			</if>

		</div>

	</body>

</html>

Edytowano przez Duke_

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

to jest kod tabelki:

<br />

<table width="98%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>

<td class="tables" colspan='7'>Tabela Zapisów</td></tr>

<tr>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Poniedziałek 19.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Wtorek 20.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Środa 21.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Czwartek 22.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Piątek 23.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Sobota 24.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Niedziela 25.07</b></td>

</tr>

<tr>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=33692&view=findpost&p=263241"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Turniej 3* </font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><font size="1"><font color="silver">Zapisy Trwają</font></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34503"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Turniej Wojewódzki</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><font size="1"><font color="silver">Zapisy Trwają</font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=30810"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.30 Reszta Świata</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><font size="1"><font color="silver">Zapisy Trwają</font></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=32998"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Puchar Uefa</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>08</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=33703"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Liga Beniaminków</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34988&view=findpost&p=272410"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Double Mix Cup</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34544&view=findpost&p=269291"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Compan Cup</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=35047"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Liga Narodów</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=35125&view=findpost&p=273486"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 North - South Cup</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34636&pid=269801&st=0&#entry269801"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 G-14</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>08</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showforum=340"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Mistrzostwa Świata</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34155&view=findpost&p=266472"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Campeonato Brasileiro</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showforum=343"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Liga Mistrzów</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>

</tr></table><br />

<br />

.tables

i to skopiować. Co do obrazka to trzeba najpierw tego CSS'a przekopiować i w zależności od tego co tam jest możemy dalej rozmaiwać na temat co i gdzie przekopiować :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

/************************************************************************/

/* IP.Board 3 CSS - By Rikki Tissier - ©2008 Invision Power Services	*/

/************************************************************************/

/* ipb_styles.css*/

/************************************************************************/

/*

	[ color ]

	[ font ]

	[ borders ]

	[ padding ]

	[ margin ]

	[ sizing ]

	[ other ]

*/


/************************************************************************/

/* RESET (Thanks to YUI) */


body,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,form,fieldset,input,textarea,p,blockquote,th,td { margin:0; padding:0; } 

table {	border-collapse:collapse; border-spacing:0; }

fieldset,img { border:0; }

address,caption,cite,code,dfn,th,var { font-style:normal; font-weight:normal; }

ol,ul { list-style:none; }

caption,th { text-align:left; }

h1,h2,h3,h4,h5,h6 { font-size:100%;	font-weight:normal; }

q:before,q:after { content:''; }

abbr,acronym { border:0; }

hr { display: none; }

} 

address{ display: inline; }


/************************************************************************/

/* ELEMENT STYLES */


body {

	/*background: #1D3652;*/

    background: #1D3652 url({style_images_url}/background.png) repeat-x;

	color: #000000;

	font: normal 13px arial, verdana, tahoma, sans-serif;

	position: relative;

}


h3, h4, h5, h6, strong { font-weight: bold; }

em { font-style: italic; }

img, .input_check, .input_radio { vertical-align: middle; }

legend { display: none; }

table { width: 100%; }

td { padding: 3px; }


h2 {

	font-size: 1.6em;

	font-weight: normal;

	margin: 0 0 8px 0;

	clear: both;

    color: #ffffff;

}


body h3 {

	font-weight: bold;

	font-size: 1.1em;

	padding: 5px 8px 3px 8px;

	color: #ffffff;

}


	h3 img {

		margin-top: -2px;

	}


	h3 a {

		text-decoration: none;

	}


a {

	color: #417AAD;

}


	a:hover {

		color: #528f6c;

		text-decoration: underline;

	}


#ipbwrapper{

    /*background: #1F3A58;*/

    	margin: 40px auto 40px auto; 

	text-align: left; 

	width: 80%;

}


.copyright,

.copyright a:link,

.copyright a:visited,

.copyright a:active{

	background: transparent;

    color: #ffffff;

	font-size: 9px;

	margin: 0 0 5px 0;

	padding: 8px;

}


/************************************************************************/

/* COLORS */


.row1, .row1 td, .post_block.row1 {

	background-color: #fafbfc; /* Very light blue */

}


	.row1 .altrow, .row1.altrow,

	.personal_info, .general_box {

		background-color: #eef3f8; /* Slightly darker than row1 */

	}


.row2, .row2 td, .post_block.row2,

.message {

	background-color: #f1f4f7; /* Light blue */

}


	.row2 .altrow, .row2.altrow,

/*	ul.post_controls,*/

	ul.topic_moderation {

		background-color: #e4ebf2; /* Slightly darker than row2 */

	}


.moderated, body .moderated td,

.moderated td.altrow, .post_block.moderated,

body td.moderated, body td.moderated {

	background-color: #f2e4e7; /* Light red */

}


	.moderated, .moderated a {

		color: #6f3642;

	}


body .maintitle {

	background: #1d3652 url({style_images_url}/gradient_bg.png) repeat-x left 50%;

	color: #fff;

}


	body .maintitle a {

		color: #fff;

	}


ul.post_controls {

	background-color: #e4ebf3;

}


/* Bar */

.bar {

	background: #d5dde5 url({style_images_url}/gradient_bg.png) repeat-x 50%;

}


	.altbar {

		background: #b6c7db;

		color: #1d3652;

	}


/* Table column headers */

.header {

	background: #b6c7db;

	color: #1d3652;

}


	body .ipb_table .header a,

	body .topic_options a {

		color: #1d3652;

	}


/* General block */

.general_box {

	background-color: #eef3f8;

	border: 1px solid #d5dde5;

	border-bottom: 4px solid #d5dde5;

	padding: 10px;

}


	.general_box h3 {

		background: #d5dde5;

		color: #1d3652;

	}


/* Post background */

.post_block {

	background: #fafbfc;

	border-bottom: 6px solid #B5C0CF;

}


.post_block h3 {

	background: #d5dee5;

}


/* Post screen background */

div.post_form fieldset {

	background-color: #f1f4f7;

}


/* Dates */

.date, .poll_question .votes {

	color: #a9a9a9;

	font-size: 0.8em;

}


/* "No Messages" message */

.no_messages {

	background-color: #f6f8fa;

	color: #1c2837;

	padding: 25px 30px;

}


/* Tab bars */

.tab_bar {

	background-color: #e4ebf2;

	color: #4a6784;

}


	.tab_bar li.active {

		background-color: #243f5c;

	}


	.tab_bar.no_title.mini {

		border-bottom: 8px solid #243f5c;

	}


/* Filter & moderation bars */

.filter_bar {

	background-color: #1d3652;

	color: #d5dde5;

}


	.filter_bar a, .filter_bar label {

		color: #d5dde5;

	}


.moderation_bar {

	background: #d5dde5;

}


/* Comments */

.comment_wrap .comment.by_author,

.comment_wrap .comment.by_author.row1 {

	background: #f2f8f5;

	border-top: 1px solid #528f6c;

	border-bottom: 1px solid #528f6c;

}


.comment_wrap .comment.row1 {

	border-top: 1px solid #d5dde5;

	border-bottom: 1px solid #d5dde5;

}


/* Topic prefix */

.topic_prefix {

	background-color: #daede2;

	color: #528f6c;

}


/* Toggle for the sidebar */

.sidebar_toggle {

	background-color: #d5dde5;

}


/* Menu popups */

.ipbmenu_content, .ipb_autocomplete {

	background-color: #eef3f8;

	border: 1px solid #d5dde5;

}


	.ipbmenu_content li, .ipb_autocomplete li {

		border-bottom: 1px solid #d5dde5;

	}


		.ipb_autocomplete li.active {

			background: #d5dde5;

		}


/* Forms */

.input_submit {

	background-color: #1d3652;

	color: #fff;

	border-color: #4f7298 #113051 #113051 #4f7298;

}


	.input_submit:hover {

		background: #2e4968;

	}


	.input_submit.alt {

		background-color: #eef3f8;

		border-color: #fafbfc #bfcbd8 #bfcbd8 #fafbfc;

		color: #1d3652;

	}


		.input_submit.alt:hover {

			background: #e4ebf2;

			color: #1d3652;

		}


body#ipboard_body fieldset.submit,

body#ipboard_body p.submit {

	background-color: #d5dde5;

}


/************************************************************************/

/* HEADER */


h1, #content_jump {

	text-indent: -9999px;

	height: 0px;

	width: 0px;

}


#header {

	position: relative;

}


#branding {

	background: #1d3652 url({style_images_url}/branding_bg.png) repeat-x top;

	min-height: 100%;

    width: 100%;

}


#admin_bar {

	background: #2e2e2e url({style_images_url}/gradient_bg.png) repeat-x 50%;

	color: #d2d2d2;

	font-size: 0.8em;

	padding: 7px;

	height: 14px;

}


	#admin_bar li {

		color: #767676;

		padding: 0 3px 0 5px;

	}


		#admin_bar li.active, #admin_bar li.active a {

			color: #e74242;

		}


/* Navigation */

#primary_nav {

	background: #192b40 url({style_images_url}/primarynav_bg.png) no-repeat;

	font-size: 0.95em;

	border-bottom: 5px solid #417AAD;

	padding-left: 10px;

	height: 31px;	

}


	#primary_nav ul li, #primary_nav ul li a {

		color: #ffffff;

		text-decoration: none;

	}


	#primary_nav ul li {

		font-size: 0.95em;

		padding: 8px 8px;

		margin-left: 6px;

	}


		#primary_nav ul li.active {

			background: transparent url({style_images_url}/tab_left.png) no-repeat top left;

			font-size: 1.05em;

			font-weight: bold;

			padding: 0;			

			margin: -4px 0px auto 5px;

			position: relative;		

		}


		#primary_nav ul li.active a {

			background: transparent url({style_images_url}/tab_right.png) no-repeat top right;

			padding: 10px 15px 10px 10px;

			margin-left: 6px;

			display: block;			

		}


	#primary_nav ul li a {

		color: #9bb2c8;

		text-decoration: none;

	}


#user_navigation {

	/*background: #2b4f74;*/

	font-size: 0.9em;

	/*border-width: 0 2px 2px 2px;*/

	/*border-style: solid;*/

	/*border-color: #1c334e;*/

	/*-moz-border-radius: 0 0 6px 6px;*/

	/*-webkit-border-bottom-left-radius: 6px;*/

	/*-webkit-border-bottom-right-radius: 6px;*/

	position: absolute;

	top: 10px;

	right: 3px;

	float: right;

	z-index: 9999;

}


	#user_navigation .photo {

		border: 1px solid #1d3652;

		margin: 6px 10px 6px 6px;

		float: right;

	}


	#user_info {

		margin-left: 15px;

		margin-right: 60px;

        /* margin-left: 60px;*/

		/*margin-right: 15px;*/

	}


	#user_navigation p {

		color: #d9e3ed;

		margin-top: 6px;

		white-space: nowrap;

	}


		#user_navigation p a {

			color: #a1bad3;

		}


	#user_navigation #new_msg_count {

		background-color: #417AAD;

		font-weight: bold;

		font-size: 0.9em;

		padding: 3px 7px;

		top: 4px;

		left: 0px;

		position: absolute;

	}


		#user_navigation ul {

			font-size: 0.88em;

			margin-top: 4px;

		}

			#user_navigation ul a {

				color: #d5dde5;

			}


			#user_navigation ul#user_other {	

				margin-left: 5px;

			}


			#user_navigation ul#user_other li {

				float: left;

				padding: 0 4px;

			}


	#user_navigation ul#user_link_menucontent {

		background: #d5dde5;

		border: 1px solid #1d3652;

		margin-top: 0px;

		width: 170px;		

		float: right;

		z-index: 10000;

	}


		#user_navigation ul#user_link_menucontent li {

			padding: 1px;

			float: none;

		}


		#user_navigation ul#user_link_menucontent a {

			color: #1d3652;

			text-decoration: none;

			padding: 5px 5px 5px 15px;

			display: block;

		}


			#user_navigation ul#user_link_menucontent a:hover {

				background: #417AAD;

			}


	#user_navigation #user_link {

		background: #1d3652 url({style_images_url}/th_bg.png) repeat-x 50%;

		border: 1px solid #1d3652;

		padding: 3px 10px;

		margin: 6px 0 0px 8px;

		min-width: 150px;

		-moz-outline: 0px;

		position: relative;

		display: block;

		overflow: hidden;

	}


		#user_navigation #user_link img {

			right: 5px;

			top: 8px;

			position: absolute;

		}


	#user_navigation.not_logged_in {

		font-size: 1em;

		padding: 15px 25px;

	}


		#user_navigation.not_logged_in a {

			margin: 0 10px;

		}


#search {

	color: #556b85;

	font-size: 0.85em;

	margin: 5px 4px auto auto;	

	position: relative;

	right: 0px;

	float: right;

}


	#search .submit_input {

		background: #417AAD;

		border: 1px solid #1a2735;

		padding: 2px 5px;

	}


	#search input#main_search {

		background: #fff url({style_images_url}/search_icon.png) no-repeat left;

		border: 1px solid #1a2735;

		padding: 3px 3px 3px 18px;

		margin-left: 5px;

	}


	#search a {

		color: #556b85;

		margin: 5px 7px;

	}


	#search label,

	#search input,

	#search #adv_search {

		float: left;

	}


#secondary_nav {

	color: #ffffff;

	font-size: 0.9em;

	padding: 12px 15px 12px 25px;

	clear: both;

}


	#secondary_nav li {

		padding-right: 7px;

		float: left;

	}


		#secondary_nav #section_links li {

			padding: 0 5px;

		}


	#secondary_nav a {

		color: #ffffff;

		text-decoration: none;

	}


#rss_menu {

	background-color: #ffdfbe;

	border: 1px solid #ff7600;

	padding: 1px;

	width: 200px;

	display: block;	

	z-index: 500;

}


	#secondary_nav #section_links #rss_menu li {

		padding: 0;

		display: block;

		float: none;

	}


	#rss_menu a {

		display: block;

		padding: 3px;

		color: #ff7600;

	}


		#rss_menu a:hover {

			background-color: #ff7600;

			color: #fff;

		}


#pm_notification {

	background: url({style_images_url}/trans_bg.png);

	color: #515151;

	padding: 0;

	margin: 0 20%;

	width: 60%;

	position: absolute;

	z-index: 2000;

}


	#pm_notification #pm_wrap {

		background: #f3f3f3;

		padding: 18px 0 30px 0;

		margin: 0 6px 6px 6px;

	}


	#pm_notification .photo {

		float: left;

		margin: 0 15px;

	}


	#pm_notification h2 {

		font-size: 1.5em;

		clear: none;

		margin: 0px 0 0 85px;

		color: #1c2837;

	}


	#pm_notification p {

		margin: 10px auto 0 95px;

	}


	#pm_notification .ok_thanks {

		text-align: center;

		padding: 6px;

		clear: both;

	}


/************************************************************************/

/* FOOTER */

#board_footer {

	color: #ffffff;

	font-size: 0.85em;

	border-top: 1px solid #dedede;

	padding: 8px 8px 15px 8px;

	margin: 10px 15px 20px;	

	top: 20px;

	clear: both;

}


	#board_footer ul#utility_links li {

		float: left;

		padding-right: 8px;

	}


	#board_footer p {

		text-align: right;

	}


	#board_footer a {

		color: #ffffff;

	}


#footer_utilities {

	background: #192b40 url({style_images_url}/gradient_bg.png) repeat-x 50%;

	color: #fff;

	font-size: 0.8em;

	padding: 4px 15px;

	margin: 25px 15px 0 15px;

}


	#footer_utilities form {

		margin: 7px 5px 0 5px;

	}


	#footer_utilities ul {

		padding: 2px 0;

		margin: 8px 0 0 0;

	}

		#footer_utilities ul li:first-child {

			color: #d5dde5;

		}


		#footer_utilities li {

			float: right;

			padding: 0 8px 4px 8px;

		}


/************************************************************************/

/* GENERAL CONTENT */

#content {

	padding: 20px 15px 0px 15px;

	clear: both;

}


#ajax_loading {

	background-color: #417AAD;

	color: #fff;

	text-align: center;

	padding: 5px;

	width: 8%;

	top: 0px;

	left: 46%;

	-moz-border-radius: 0 0 5px 5px;

	-webkit-border-bottom-left-radius: 5px;

	-webkit-border-bottom-right-radius: 5px;

	z-index: 10000;

	position: fixed;

}


#ipboard_body.redirector {

	width: 500px;

	margin: 150px auto 0 auto;

}


.topic_options, .generic_bar, .tab_filters {

	color: #1d3652;

	font-size: 0.85em;

	font-weight: bold;

	height: 33px;

}

	.generic_bar, .tab_filters {

		background: #b6c7db;

	}


	.generic_bar {

		display: none;

	}


	.tab_filters {

		background: #1d3652 url({style_images_url}/th_bg.png) repeat-x top;

		color: #fff;

	}


	.topic_options {

		background: #d5dee5;

	}


	.topic_options li {

		padding: 10px;

		float: right;

	}


	.topic_options a {

		text-decoration: none;

	}


.general_box h3 {

	font-size: 1em;

	border: 0;

	padding: 5px;

	margin: -10px -10px 5px -10px;

}


#index_stats .general_box {

	margin-bottom: 10px;

	overflow: hidden;

}


.general_box.alt {

	padding: 0px;

}


.general_box.alt h3 {

	margin: 0 0 5px 0;

}


.general_box a {

	text-decoration: none;

}


	.general_box .block_list {

		font-size: 0.9em;

		padding-top: 5px;

		margin: 0;

	}		

		.general_box .block_list li {

			padding: 6px;

			margin: 0 -8px;

		}


.progress_bar {

	background-color: #fff;

	border: 1px solid #d5dde5;

}


	.progress_bar span {

		background: #243f5c url({style_images_url}/gradient_bg.png) repeat-x left 50%;

		color: #fff;

		font-size: 0em;

		font-weight: bold;

		text-align: center;

		text-indent: -2000em; /* Safari fix */

		height: 10px;

		display: block;

		overflow: hidden;

	}


	.progress_bar.limit span {

		background: #b82929 url({style_images_url}/progressbar_warning.png) repeat-x center;

	}


	.progress_bar span span {

		display: none;

	}


.progress_bar.user_warn {	

	margin: 0 auto;

	width: 80%;

}


	.progress_bar.user_warn span {

		height: 6px;

	}


.progress_bar.topic_poll {

	border: 1px solid #d5dde5;

	margin-top: 2px;

	width: 40%;

}


img.resized {

	display: block;

}


.resized_img img {

	border-style: solid;

	border-color: #777;

	border-width: 3px 3px 6px 3px;

	margin-bottom: 5px;

}


.resized_img span {

	background: #777;

	color: #fff;

	padding: 4px 8px;

	font-size: 11px;

}


.resized_img {

	clear: right;

}


li.rating a {

	-moz-outline: 0;

}


.antispam_img {

	margin-left: 215px;

	margin-bottom: 3px;

}


.tagList {

	list-style-type: none;

	margin: 0;

	padding: 0;

}

	.tagList li { display: inline; }

	li.level1 	{ font-size: 12px; }

	li.level2	{ font-size: 14px; }

	li.level3	{ font-size: 16px; }

	li.level4 	{ font-size: 18px; }

	li.level5	{ font-size: 20px; }

	li.level6 	{ font-size: 22px; }


span.error {

	color: #ad2930;

	font-weight: bold;

	clear: both;

}


.maintitle .desc {

	font-size: 0.7em;

	color: #b6c7db;

}


/************************************************************************/

/* GENERIC REPEATED STYLES */

/* Inline lists */

#admin_bar ul, #admin_bar li, #stat_links li, 

.tab_filters ul, .tab_filters li,

fieldset.with_subhead span.desc, fieldset.with_subhead label,

.user_controls li {

	display: inline;

}


/* Floats */

.right { float: right; }

.left { float: left; }


/* Visibility */

.hide { display: none; }


/* Bullets */

.bullets ul, .bullets ol,

ul.bullets, ol.bullets {

	list-style: disc;

	margin-left: 30px;

	line-height: 150%;

	list-style-image: none;

}


/* Rounded corners */

#user_navigation #new_msg_count, .message, .popupWrapper, .poll_question h4, .reputation,

.rounded {

	-moz-border-radius: 6px;

	-webkit-border-radius: 6px;

}


/* Center */

.short {

	text-align: center;

}


/* Description */

.desc, p.posted_info, .warn_panel strong {

	font-size: 0.8em;

	color: #606060;

}


/* Cancel */

.cancel {

	color: #ad2930;

	font-size: 0.9em;

	font-weight: bold;

}


/* Maintitle */

body .maintitle {

	font-size: 17px;

	font-weight: normal;

	-moz-border-radius: 5px 5px 0 0;

	-webkit-border-top-left-radius: 5px;

	-webkit-border-top-right-radius: 5px;

	padding: 8px !important;

	margin: 0 !important;

	overflow: hidden;

}


/* Photo */

.photo {

	border: 1px solid #d8d8d8;

}


/* Moderation */

em.moderated {

	background: transparent;

	font-size: 0.8em;

	font-weight: bold;

	margin-top: 8px;

	display: block;

	clear: both;

}


/* Positive/Negative */

.positive {

	color: #6f8f52;

}

.negative {

	color: #c7172b;

}


/* Clickable */

.clickable {

	cursor: pointer;

}


/* Clear */

.clear {

	clear: both;

}


	.clearfix, .stats_list {

		overflow: auto;

	}


/* Block wrap */

.block_wrap {

	padding: 5px 0;

	margin-bottom: 10px;

}
/* White links */

#admin_bar a, #stat_links a,

#primary_nav ul li.active, #primary_nav ul li a:hover, #primary_nav ul li.active a,

#user_navigation.not_logged_in, #user_navigation.not_logged_in a,

#user_navigation #user_link, #user_navigation #new_msg_count,

#user_navigation ul, #user_navigation ul#user_link_menucontent, #user_navigation ul#user_link_menucontent a:hover,

#search .submit_input, .message.user_status #update_status,

table.ipb_table th a, .topic_buttons li a, .topic_buttons li span,

.message.user_status #update_status, .tab_bar li.active, .tab_bar li.active a,

.members li.positive a, .members li.negative a, #footer_utilities a, a.input_submit:hover {

	color: #fff;

	text-decoration: none;	

}


/* Search highlighting */

.searchlite

{

	background-color: yellow;

	color: red;

	font-size:14px;

}


/* Users posting */

.activeuserposting {

	font-style: italic;

}


/************************************************************************/

/* COLUMN WIDTHS FOR TABLES */

.col_f_icon, .col_f_picon, .col_c_icon,

.col_m_status, .col_r_icon {

	width: 3%;

}

.col_m_replies

{

	width: 5%;

}

.col_m_to, .col_m_from {

	width:15%;

}

.col_f_topic, .col_m_subject {

	width: 49%;

}

.col_f_views, .col_f_starter,

.col_r_total, .col_r_comments {

	width: 10%;

}

.col_f_post, .col_m_date,

.col_r_updated, .col_r_section {

	width: 25%;

}

.col_c_stats {

	width: 15%;

}

.col_c_post {

	width: 30%;

}

.col_c_forum {

	width: 55%;

}

.col_mod, .col_f_mod, .col_r_mod {

	width: 3%;

}

.col_r_title {

	width: 26%;

}


/************************************************************************/

/* TABLE STYLES */


table.ipb_table {

	line-height: 120%;

	border-bottom: 4px solid #d5dde5;

}


	table.ipb_table a {

		text-decoration: none;

	}


		table.ipb_table a:hover,

		body table.ipb_table th a {

			text-decoration: underline;

		}


	table.ipb_table caption span.desc {

		font-size: 0.6em;

	}


	table.ipb_table h4,

	table.ipb_table .topic_title {

		font-size: 1.1em;

		font-weight: normal;

		display: inline;

	}


	table.ipb_table tr td {

		/*border-bottom: 1px solid #d8e1ea;*/

		padding: 10px 8px 8px 8px;

		border-bottom: 1px solid #fff;

		/*border-bottom: 2px solid #fff;*/

	}


		table.ipb_table tr .stats {

			text-align: right;

		}


		body table.ipb_table tr td p {

			font-size: 0.9em;

		}


	table.ipb_table th,

	div#current_calendar ol#week_view li.month_bar {

		font-size: 0.85em;

		font-weight: bold;

		padding: 6px;

	}


	table.ipb_table ol.subforums {

		padding-top: 6px;

		margin-top: 5px;

	}


		table.ipb_table ol.subforums li {

			background: transparent url({style_images_url}/bullet_black.png) no-repeat 3px 4px;

			color: #1d3652;

			font-size: 0.85em;

			padding: 0 4px 0 15px;			

			float: left;

		}


		table.ipb_table ol.subforums li.newposts {

			background: transparent url({style_images_url}/bullet_green.png) no-repeat 0px 0px;

			color: #1d3652;

			font-size: 0.85em;

			padding: 0 4px 0 16px;			

			float: left;

		}


	table.ipb_table tr.announcement td {

		font-weight: bold;

		font-size: 1.1em;

	}


	table.ipb_table tr.subhead th {

		font-weight: bold;

		font-size: 1.1em;

		padding: 8px;

	}


	table.ipb_table ul li {

		font-size: 0.95em;

	}


/************************************************************************/

/* FORM STYLES */


body#ipboard_body fieldset.submit,

body#ipboard_body p.submit {

	padding: 15px 6px 15px 6px;

	text-align: center;

}


.input_text {

	background: #fff url({style_images_url}/input_text.png) repeat-x;

	font-size: 0.9em;

	font-family: arial, verdana, tahoma, sans-serif;

	border: 1px solid #9f9f9f;

	padding: 2px;

}


	.input_text.error {

		background-color: #f3dddd;

	}

	.input_text.accept {

		background-color: #f1f6ec;

	}


.input_text.email,

.input_text.password {

	width: 18em;

}


.input_submit {

	font-weight: bold;

	font-size: 0.85em;

	text-decoration: none;

	border-width: 1px;

	border-style: solid;

	padding: 3px 7px;

	cursor: pointer;

}


	.input_submit.alt {

		text-decoration: none;

	}		


p.field {

	padding: 15px;

}


li.field {

	padding: 5px;

	margin-left: 27px;

}


	li.field label,

	li.field span.desc {

		display: block;

	}


li.field.error {

	color: #ad2930;

}


	li.field.error label {

		font-weight: bold;

	}


li.field.checkbox {

	margin-left: 0;

}


li.field.checkbox .input_check,

li.field.checkbox .input_radio {

	margin-right: 10px;

	vertical-align: middle;

}


	li.field.checkbox label {

		width: auto;

		float: none;

		display: inline;

	}


	li.field.checkbox span.desc {

		padding-left: 27px;

		margin-left: auto;

		display: block;

	}


/************************************************************************/

/* MESSAGE STYLES */


.message {

	background: #f1f6ec url({style_images_url}/information.png) no-repeat 8px 10px;

	padding: 10px 10px 10px 30px;

	border: 1px solid #b0ce94;

	color: #3e4934;

	line-height: 150%;

}


	.message h3 {

		padding: 0;

		color: #323232;

	}


	.message.error {

		background-color: #f3dddd;

		background-image: url({style_images_url}/exclamation.png);

		border-color: #deb7b7;

		color: #281b1b;

		font-size: 1.1em;

	}


	.message.error.usercp {

		background-image: none;

		padding: 4px;

		float: right;

	}


	.message.unspecific {

		background-color: #f3f3f3;

		border-color: #d4d4d4;

		color: #515151;

		margin: 0 0 10px 0;

		clear: both;

	}


	.message.user_status {

		background: #f9f7e0;

		color: #6c6141;

		font-size: 1em;

		border: 1px solid #eadca0;

		padding: 5px 5px 5px 15px;

		margin-bottom: 10px;

	}


		.message.user_status.in_profile {

			font-size: 1.2em;

			position: relative;

			padding-left: 15px;

			overflow: auto;

		}


	.message.user_status #update_status {

		background: #243f5c;

		font-size: 0.8em;

		font-weight: bold;

		padding: 3px 8px;

		margin-left: 10px;

	}


	.message.user_status .cancel {

		font-size: 0.75em;

	}


/************************************************************************/

/* MENU & POPUP STYLES */


.ipbmenu_content, .ipb_autocomplete {

	font-size: 0.9em;

	min-width: 85px;

	padding: 5px;

	z-index: 2000;

}


	.ipbmenu_content li, .ipb_autocomplete li {

		padding: 5px;

	}


	.ipbmenu_content li:last-child {

		border-bottom: 0;

		padding-bottom: 0px;

	}


	.ipbmenu_content li:first-child {

		padding-top: 0px;

	}


	.ipbmenu_content a {

		text-decoration: none;

	}


.popupWrapper {

	background: url({style_images_url}/trans_bg.png);

	color: #fff;

}


	.popupInner {

		background: #fff;

		color: #000;

		border: 3px solid #d5dde5;

		-moz-border-radius: 4px;

		-webkit-border-radius: 4px;

		margin: 6px;

		width: 500px;

		overflow: auto;

	}


		.popupInner h3 {

			background-color: #dae4ed;

			font-size: 1em;

			border: 0;

			padding-left: 24px;

		}


.popupClose {

	position: absolute;

	left: 12px;

	top: 12px;

}


.popup_footer {

	padding: 15px;

	position: absolute;

	bottom: 0px;

	right: 0px;

}


.popup_body {

	padding: 10px;

}


.stem {

	width: 31px;

	height: 16px;

	position: absolute;

}


	.stem.topleft {

		background-image: url({style_images_url}/stems/topleft.png);

	}

	.stem.topright {

		background-image: url({style_images_url}/stems/topright.png);

	}

	.stem.bottomleft {

		background-image: url({style_images_url}/stems/bottomleft.png);

	}

	.stem.bottomright {

		background-image: url({style_images_url}/stems/bottomright.png);

	}


.modal {

	background-color: #3e3e3e;

}


.userpopup {

	padding-bottom: 25px;

	overflow: hidden;

	position: relative;

}


	.userpopup .info {

		position: relative;

	}


	.userpopup h3 {

		font-size: 1.2em;

	}


	.userpopup > div {

		padding: 8px;

	}


	.userpopup {

		font-size: 0.9em;

	}


		.userpopup dl {

			border-bottom: 1px solid #d4d4d4;

			padding-bottom: 10px;

			margin-bottom: 4px;

		}


	.userpopup .photo {

		top: 0px;

		right: 0px;

		position: absolute;

	}


	.userpopup .user_controls {

		left: 10px;

		position: absolute;

	}


	.userpopup .reputation {

		right: 4px;

		position: absolute;

	}


.info dt {

	float: left;

}


.info dt {

	font-weight: bold;

	padding: 3px 6px;

	clear: both;

	width: 30%;

}


.info dd {

	padding: 3px 6px;

	width: 60%;

	margin-left: 35%;

}


/************************************************************************/

/* TOPIC/POST BUTTONS STYLES */


.topic_controls {

	min-height: 30px;

}


.topic_buttons li {

	background: transparent url({style_images_url}/topic_button_left.png) no-repeat top left;

	padding: 0;

	margin: 0px 10px 10px 0px;

	float: right;

}


	.topic_buttons li a,

	.topic_buttons li span {

		font-size: 0.9em;

		display: block;

		margin: auto 0px auto 6px;

		-moz-outline: 0;

	}


	.topic_buttons li span {

		padding: 8px 12px 7px 3px;

	}


	.topic_buttons li a {

		background: transparent url({style_images_url}/topic_button_right.png) no-repeat top right;

		padding: 7px 12px 6px 3px;

	}


		.topic_buttons li a img,

		.topic_buttons li span img {

			margin: -1px 5px 1px 0;

		}


		.topic_buttons li a img.arrow { margin-right: -3px; }


	.topic_buttons li:hover {

		background: transparent url({style_images_url}/topic_button_left_hover.png) no-repeat top left;

	}

		.topic_buttons li:hover a {

			background: transparent url({style_images_url}/topic_button_right_hover.png) no-repeat top right;

		}	

	.topic_buttons li.disabled {

		background: transparent url({style_images_url}/topic_button_left_disabled.png) no-repeat top left;

	}

		.topic_buttons li.disabled span {

			background: transparent url({style_images_url}/topic_button_right_disabled.png) no-repeat top right;

			color: #8f8e8e;

		}	

	.topic_buttons li.closed {

		background: transparent url({style_images_url}/topic_button_left_closed.png) no-repeat top left;

	}

		.topic_buttons li.closed span,

		.topic_buttons li.closed a {

			background: transparent url({style_images_url}/topic_button_right_closed.png) no-repeat top right;

		}


ul.post_controls {

	background: inherit url({style_images_url}/gradient_bg.png) repeat-x 50%;

	font-size: 0.8em;

	text-align: right;

	padding: 6px 10px 28px 6px;

	clear: both;

}


		ul.post_controls li {

			background: transparent url({style_images_url}/post_button_left.png) no-repeat top left;

			padding: 0;

			margin: 0 4px;

			float: right;

		}


			ul.post_controls li.report,

			ul.post_controls li.top,

			ul.post_controls.left li {

				float: left;

			}


		ul.post_controls a {	

			background: transparent url({style_images_url}/post_button_right.png) no-repeat top right;

			color: #1d3652;

			text-decoration: none;

			padding: 6px 9px 3px 4px;

			margin-left: 4px;

			display: block;

		}


		ul.post_controls a img {

			margin-top: -2px;

		}


		ul.post_controls a:hover {

			color: #3d70a3;

		}


		/* Selected button */

		ul.post_controls li.selected {

			background: transparent url({style_images_url}/post_button_left_selected.png) no-repeat top left;

		}


			ul.post_controls li.selected a {

				background: transparent url({style_images_url}/post_button_right_selected.png) no-repeat top right;

				color: #fff;

			}


body .topic_buttons li a:hover,

body ul.post_controls a:hover {

	text-decoration: none;

}


/************************************************************************/

/* PAGINATION STYLES */


span.pagination.no_pages {

	color: #acacac;

	font-size: 0.9em;

	padding: 10px;	

	height: 15px;

	display: block;

}


	ul.pagination.top {

		padding: 0 0 5px 0;

		margin-bottom: 15px;

		height: 18px;

	}


	ul.pagination.bottom {

		padding: 5px 0 0 0;

		margin-top: 15px;

		height: 18px;

	}


ul.pagination a,

ul.pagination li.active, 

ul.pagination li.pagejump,

ul.pagination li.total {

	text-decoration: none;

	padding: 1px 4px;

	display: block;

}


ul.pagination li {

	background: #fff;

	font-size: 0.9em;

	border: 1px solid #cfcfcf;	

	margin: 0 2px 0 2px;

	float: left;

}


	ul.pagination li.total,

	ul.pagination li.active {

		background: none;

		border: 0;

		margin-left: 0px;

	}


	ul.pagination li.active {

		color: #528f6c;

		font-size: 1em;

		font-weight: bold;

	}


ul.mini_pagination {

	font-size: 0.75em;

	display: inline;

	margin-left: 7px;

}


	ul.mini_pagination li a {

		border: 1px solid #d3d3d3;

		padding: 1px 3px;

	}


	ul.mini_pagination li {

		display: inline;

		margin: 0px 2px;

	}


/************************************************************************/

/* MODERATION & FILTER STYLES */


.moderation_bar {

	text-align: right;

	padding: 6px 35px 6px 10px;

	margin: 10px 0 0 0;

}


	.moderation_bar.with_action {

		background-image: url({style_images_url}/topic_mod_arrow.png);

		background-repeat: no-repeat;

		background-position: right center;

	}


#topic_mod_2 {

	-moz-border-radius-topleft: 0px;

	-moz-border-radius-topright: 0px;

	-webkit-border-top-left-radius: 0px;

	-webkit-border-top-right-radius: 0px;

	padding-top: 10px;

	margin-top: -10px;

}


#topic_mod p {

	padding: 7px;

	font-size: 0.9em;

}


#topic_mod #forum_mod_options_menucontent {

	text-align: left;

}


.filter_bar {

	font-size: 0.8em;

	text-align: center;

	margin: 6px 0 0 0;

	padding: 6px;

}


	.filter_bar select {

		margin-right: 10px;

	}


	.filter_bar span.clickable {

		display: block;

	}


/************************************************************************/

/* TAB BAR STYLES */


.tab_bar {

	font-size: 0.9em;

	-moz-border-radius: 6px 6px 0 0;

	-webkit-border-top-left-radius: 6px;

	-webkit-border-top-right-radius: 6px;

	padding: 7px 15px 25px 15px;

}


	.tab_bar.no_title {

		background-image: url({style_images_url}/th_bg.png);

		background-repeat: repeat-x;

		background-position: bottom;

		padding: 7px 15px 56px 15px;

	}


		.tab_bar.no_title.mini {

			background: transparent;

			padding: 7px 15px 25px 15px;

		}


	.tab_bar li {

		float: left;

		padding: 2px 10px;

	}


		.tab_bar li a {

			color: #4a6784;

			text-decoration: none;

		}


		.tab_bar li.active {

			font-weight: bold;

			font-size: 1.1em;

			-moz-border-radius: 4px 4px 0 0;

			-webkit-border-top-left-radius: 4px;

			-webkit-border-top-right-radius: 4px;

			padding: 7px 10px;

			margin: -2px 10px 0 10px;

		}


.tab_filters {

	padding: 0 10px;

}


	.tab_filters ul {

		padding-top: 10px;

	}


	.tab_filters a {

		color: #cfd9e4;

		text-decoration: none;

		font-weight: normal;

	}


	.tab_filters li {

		color: #cfd9e4;

		padding: 0 4px;

	}


		.tab_filters li.active,

		.tab_filters li.active a {

			font-weight: bold;

			color: #fff;

		}


/************************************************************************/

/* AUTHOR INFO (& RELATED) STYLES */


.author_info {

	text-align: left;	

	font-size: 0.9em;

	border-right: 1px solid #e4ebf3;

	margin: 15px -5px 10px 0px;

	width: 225px;

	float: left;

}


	.author_info.no_rep {

		margin-bottom: 15px;

	}


	.author_info li.avatar, .author_info li.group_icon, .author_info li.title {

		text-align: center;

	}


	.author_info ul.user_fields li {

		clear: both;

		font-size: 0.9em;

		color: #718a96;

		padding-bottom: 2px;

		overflow: hidden;

	}


	.author_info ul.user_fields li span {

		display: block;

		float: left;

	}


	.author_info ul.user_fields li span.ft {

		width: 38%;

		text-align: right;

		font-weight: bold;

		padding: 0 0 0 8px;

	}


	.author_info ul.user_fields li span.fc {

		padding: 0 8px 0 8px;

		max-width: 50%;

	}


	/*.author_info dl {

		font-size: 0.9em;

		margin: 8px 8px 15px 8px;

	}


	.author_info dt,

	.author_info dd {

		display: inline-block;

		color: #718a96;

		vertical-align: top;

	}


	.author_info dt {

		font-weight: bold;	

		text-align: right;

		clear: both;

	}


	.author_info dd {

		text-align: left;

		background: red;

	}*/


	.author_info .title {

		margin-top: 4px;

	}	


.user_controls {

	text-align: center;

	margin: 6px 0;

}


	.user_controls li {

		margin: 0 2px;

		display: inline;

	}


		.user_controls li a {

			display: inline-block;

			background-color: #d5dee5;

			-moz-border-radius: 4px;

			-webkit-border-radius: 4px;

			padding: 3px;

			color: #1d3652;

		}


.warn_panel {

	text-align: left;

	padding: 6px;

	margin: 0 10px;

}

	.warn_panel .warn_link {

		padding-left: 10%;

		text-decoration: none;

	}


	.warn_panel .warn_edit {

		float: right;

	}


	.warn_panel .warn_edit.up {

		margin-right: 10%;

	}


.rating_mode.user_warn {

	margin: 0 auto;

	width: 80%;

	font-size: 0.9em;

}


	.rating_mode .warn_edit.down {

		float: none;

		margin-right: 3px;

	}


	.rating_mode .warn_edit.up {

		float: none;

		margin-left: 2px;

	}/************************************************************************/

/* BOARD INDEX STYLES */


a.toggle {	

	background: url({style_images_url}/cat_minimize.png) no-repeat;

	text-indent: -3000em;

	padding-bottom: 2px;

	width: 25px;

	height: 100%;

	display: block;

	-moz-outline: 0;

}


#latest_news {

	color: #1d3652;

	font-size: 0.9em;

	border: 1px solid #d5dde5;

	padding: 10px;

	margin: 0 4px 6px;

}


	#latest_news a {

		text-decoration: none;

	}


div#categories {

	width: 76%;

}


	div#categories.no_sidebar {

		width: 100%;

		float: none;

	}


#index_stats {

	padding-bottom: 25px;

	margin-bottom: 20px;

	margin-top: 25px;

	width: 22%;

}


.sidebar_toggle {

	text-align: right;	

	padding: 0px 3px;

	height: 20px;

	right: -100%;

	position: relative;

	-moz-outline: 0;

}


	#open_sidebar.sidebar_toggle {

		right: -100%;

		-moz-border-radius-top-right: 0;

		-moz-border-radius-bottom-right: 0;

		-webkit-border-top-right-radius: 0;

		-webkit-border-bottom-right-radius: 0;

	}


.category_block h3.collapsed {

	border-bottom: 8px solid #b6c7db;

}


	.category_block h3.collapsed a.toggle {

		background-image: url({style_images_url}/cat_maximize.png);

		/*padding-bottom: 6px;*/

	}


.statistics {

    color: #000000;	

	padding: 15px;

	margin: 10px 0px 0 0px;

	min-height: 160px;

}


	.statistics h2 {

        color: #000000;

		font-size: 1.1em;

		font-weight: bold;

	}


		.statistics h2 span {

			font-size: 0.8em;

			font-weight: normal;

			color: #425365;

		}


	.statistics #active_users, .statistics #forum_active_users {

		border-top: 0;

		padding-top: 0;

	}


	body #topic_stats.statistics {

		min-height: 50px;

	}


body .stats_list {

	border-top: 1px solid #e4ebf2;

	margin-bottom: 10px;

	padding: 10px 5px 0 0;

	float: left;

	width: 60%;

	line-height: 140%;

	overflow: hidden;

}


	.stats_list li,

	.active_users li {

		float: left;

		font-size: 0.9em;

		padding: 0 5px 0 0;

		margin-top: 4px;

	}


	.stats_list ul, .stats_list p {

		margin-left: 15px;

	}


	.stats_list span.desc {

		font-weight: normal;

	}


.active_users span.name {

	font-size: 0.9;

	padding: 0 5px 0 0;

	margin-top: 4px;

}


.active_users p {

	margin-left: 15px;

}


#stats {

	border-left: 1px solid #e4ebf2;

	padding-left: 20px;

	width: 33%;

	float: right;

}

	#stats dl {

		margin-left: 10px;

	}


	#stats dt,

	#stats dd {

		border-top: 1px solid #dedede;

		font-size: 0.85em;

		padding: 6px 2px;

		float: left;

		width: 45%;

	}


	#stats dt {

		font-weight: bold;

		clear: both;

	}


	#stats .extra {

		color: #a2a2a2;

		font-size: 0.9em;

	}


#stat_links {	

	color: #69727b;

	font-size: 0.85em;

	text-align: center !important;

	margin-top: 25px;

}


	#stat_links li {

		padding: 2px 6px;

	}


.friend_list ul li,

#top_posters li {

	text-align: center;

	padding: 8px 0 0 0;

	margin: 5px 0 0 0;

	min-width: 80px;

	height: 70px;

	float: left;

}


	.friend_list ul li span.name,

	#top_posters li span.name {

		font-size: 0.8em;

	}


#hook_watched_items ul li {

	padding: 8px;

}


	body#ipboard_body #hook_watched_items fieldset.submit {

		padding: 8px;

	}


/************************************************************************/

/* FORUM VIEW (& RELATED) STYLES */


ul.topic_moderation {

	margin-top: -2px;

	z-index: 300;

}


	ul.topic_moderation li {

		float: left;

	}


	ul.topic_moderation li a {

		padding: 0 3px;

		display: block;

		float: left;

	}


span.mini_rate {

	margin-right: 12px;

	display: inline-block;

}


img.mini_rate {

	margin-right: -5px;

}


.topic_prefix {

	font-size: 0.8em;

	font-weight: bold;

	-moz-border-radius: 3px;

	-webkit-border-radius: 3px;

	padding: 0px 4px;	

	float: left;

	display: block;

}


#forum_legend {

	width: 39%;

}


	#forum_legend dl {

		font-size: 0.9em;

		margin-top: 15px;

	}


		#forum_legend dt,

		#forum_legend dd {

			font-size: 0.9em;

			border-top: 1px solid #dedede;

			padding: 6px 2px;

			height: 20px;

			float: left;

		}


		#forum_legend dt {

			text-align: center;

			width: 9%;

		}


		#forum_legend dd {

			width: 38%;

			max-width: 200px;

		}


.message.forum_rules {

	margin-bottom: 20px;

}


.rules {

	line-height: 150%;

}


#forum_table .maintitle .main_forum_title {

	float: left;

}


#forum_table .maintitle .desc {

	float: right;

}


	#forum_table .maintitle .desc a {

		color: #d5dde5;

	}


#filter_form input.input_submit {

	margin-left: 4px;

}


/************************************************************************/

/* TOPIC VIEW (& RELATED) STYLES */


ul.topic_jump {

	font-size: 0.8em;

	padding-top: 4px;

	margin: 0px auto 15px auto;

}


ul.topic_jump li {

	padding: 1px 7px;

	float: left;

}

	ul.topic_jump li a {

		text-decoration: none;

	}


	ul.topic_jump li.previous {

		border-right: 1px solid #8f8f8f;

	}


	ul.topic_jump li.next {

		border-left: 1px solid #8f8f8f;

	}


/*#ipboard_body .post_block h3,*/

.poll h3 {

	background: #B5C0CF url({style_images_url}/gradient_bg.png) repeat-x 50%;

}


body .ip {

	color: #475769;

	font-style: italic;

	font-weight: normal;

	font-size: 11px;

	padding-top: 4px;

	margin-right: 10px;

	margin-left: 15px;

}


span.post_id {

	font-size: 11px;	

	font-weight: normal;

	padding-top: 4px;

	display: block;

	float: right;

}


input.post_mod {

	float: right;

	margin: 0px 6px 0 15px;

}


.signature {

	color: #8e8e8e;

	font-size: 11px;

	border-top: 1px solid #d5dde5;

	padding: 8px;

	margin: 10px 10px 0 6px;

}


.post_block {

	margin: 0 0 1px 0;

	position: relative;

}


	.post_block.no_sidebar {

		background-image: none;

	}


	.post_block h3 {

		padding: 8px;

	}


	.post_block address {

		font-weight: bold;

	}


	.post_wrap {

		top: 0px;

	}


	.post_block.topic_summary h3 {

		padding: 4px;

	}


	.post_block.topic_summary .posted_info {

		margin-left: 10px;

	}


	.post_block.topic_summary .post_body .post {

		padding: 3px 10px 15px;

		margin-top: -15px;

	}


	.post_block.with_rep .post_body {

		margin-bottom: 25px;

	}.post_body {

	margin-left: 235px;

	line-height: 100%;

}


	.post_block.no_sidebar .post_body {

		margin-left: 0px;

	}


	.post_body .post {

		margin-top: 3px;

		padding: 10px;

		line-height: 150%;

	}


.post_ignore {	

	background: #fafbfc;

	color: #777;

	font-size: 0.9em;

	padding: 15px;	

}


	.post_ignore .reputation {

		text-align: center;

		padding: 2px 6px;

		float: none;

		display: inline;

	}


.rep_bar {

	background: #e4ebf2;

	font-size: 0.8em;

	-moz-border-radius-topleft: 5px;

	-webkit-border-top-left-radius: 5px;

	padding: 0 10px;

	right: 0;

	bottom: 32px;

	position: absolute;

}


/*	.post_block.rep_highlight .rep_bar {

		max-width: 140px;

	}*/


	.rep_bar ul {

		margin-top: 8px;

		float: left;

	}


		.rep_bar ul li {

			float: left;

		}


p.rep_highlight {

	float: right;

	display: inline-block;

	margin: 5px 10px 10px 10px;

	background: #D5DEE5;

	color: #1d3652;

	padding: 5px;

	-moz-border-radius: 5px;

	-webkit-border-radius: 5px;

	font-size: 0.8em;

	font-weight: bold;

	text-align: center;

}


	p.rep_highlight img {

		margin-bottom: 4px;

	}


p.posted_info {

	padding: 10px 5px 7px 7px;

	margin-left: -3px;

	margin-bottom: -10px;

}


	p.posted_info strong.event {

		color: #1c2837;

		font-size: 1.2em;

	}


p.edit {

	background-color: #f3f3f3;

	color: #515151;

	font-size: 0.9em;

	line-height: 120%;

	padding: 10px;

	margin-top: 10px;

}


div.threaded_view ul ul {

	margin-left: -25px;

}


div.threaded_view ul li {

	padding: 0px 0 0px 25px;

}


	div.threaded_view {

		line-height: 140%;

		padding: 5px 0 15px 0;

	}


	div.threaded_view .post_title {

		font-style: italic;

	}


.topic_share {

	font-size: 0.9em;

	padding: 3px;

	margin-top: 4px;

}


	.topic_share li {

		float: left;

		margin: 0 5px;

	}


.poll {

	border-bottom: 7px solid #1d3652;

	margin-bottom: 5px;

}


.poll fieldset {

	padding: 9px;

}


.poll_question {

	padding: 10px;

	margin: 10px 10px 10px 20px;

}


	.poll_question h4 {

		background-color: #e4ebf2;

		margin: 0 -7px;

		padding: 5px;

	}


	.poll_question ol {

		padding: 8px;

		background-color: #fafbfc;

	}


	.poll_question li {

		font-size: 0.9em;

		margin: 6px 0;

	}


	.poll_question .votes {

		margin-left: 5px;

	}


.snapback { 

	margin-right: 5px;

	padding: 1px 0 1px 1px;

}


.topic .main_topic_title {

	float: left;

}


.maintitle .rating {

	font-size: 11px;

	margin: 4px 0 0 15px;

	float: right;

}


	.maintitle .rating img {

		margin-top: -2px;

	}


/************************************************************************/

/* POSTING FORM (& RELATED) STYLES */


div.post_form label {

	text-align: right;

	padding-right: 15px;

	width: 275px;

	float: left;

	clear: both;

}


	div.post_form span.desc,

	fieldset#poll_wrap span.desc {

		margin-left: 290px;

		display: block;

		clear: both;

	}


	div.post_form .checkbox input.input_check,

	#mod_form .checkbox input.input_check {

		margin-left: 315px;

	}


	div.post_form .antispam_img {

		margin-left: 290px;

	}


	div.post_form .captcha .input_text {

		float: left;

	}


	div.post_form fieldset {

		padding-bottom: 15px;

	}


	div.post_form h3 {

		margin-bottom: 10px;

	}


fieldset.with_subhead {

	margin-bottom: 0;

	padding-bottom: 0;

}


	fieldset.with_subhead h4 {

		text-align: right;	

		margin-top: 6px;

		width: 300px;

		float: left;

	}


	fieldset.with_subhead ul {

		border-bottom: 1px solid #d5dde5;

		padding-bottom: 6px;

		margin: 0 15px 6px 320px;

	}


	fieldset.with_subhead span.desc,

	fieldset.with_subhead label {

		margin: 0;

		width: auto;

	}


	fieldset.with_subhead #post_icons {

		border: 0;

		margin-left: 326px;

	}


	fieldset.with_subhead #post_icons li {

		margin-right: 15px;

		margin-bottom: 6px;

		float: left;

	}


	fieldset.with_subhead .checkbox input.input_check {

		margin-left: 0px;

	}


#toggle_post_options {

	background: transparent url({style_images_url}/add.png) no-repeat;

	font-size: 0.9em;

	padding: 2px 0 2px 22px;

	margin: 15px;

	display: block;

}


.post_form #poll_wrap .question {

	margin-bottom: 10px;

}


	.post_form #poll_wrap .question .wrap {

		background-color: #e4ebf2;

		padding: 10px;

		margin-left: 290px;

		margin-right: 12px;

	}


		.post_form #poll_wrap .question .wrap ol {

			margin-left: 25px;

			margin-top: 16px;

			list-style: decimal;

		}

			.post_form #poll_wrap .question .wrap ol li {

				margin: 5px;

			}


	.post_form #poll_wrap .question .wrap input.input_check,

	.post_form #poll_wrap .question .wrap label,

	.post_form #poll_wrap .question .wrap span.desc {

		text-align: left;

		margin-left: 0;

		display: inline;

		width: auto;

		clear: none;

		float: none;

	}


	.post_form #poll_wrap .question ul.post_controls {

		text-align: left;

	}


.post_form .question_title {

	font-weight: bold;

}


.post_form #poll_form .topic_buttons {

	margin-left: 315px;

}


	.post_form #poll_form .topic_buttons li,

	.post_form #poll_form .post_controls li {

		float: left;

	}


.post_form #poll_form #poll_stats.desc {

	margin-left: 320px;

	margin-bottom: 8px;

}


/************************************************************************/

/* ATTACHMENT MANAGER (& RELATED) STYLES */


.swfupload {

	position: absolute;

	z-index: 1;

}


#attachments {

	margin: 15px;

}


	#attachments li {

		background-color: #e4ebf2;

		border: 1px solid #d5dde5;

		padding: 6px 20px 6px 42px;

		margin-bottom: 10px;

		position: relative;

	}


		#attachments li p.info {

			color: #69727b;

			font-size: 0.8em;

			width: 300px;

		}


		#attachments li .links, #attachments li.error .links, #attachments.traditional .progress_bar {

			display: none;

		}


			#attachments li.complete .links {

				font-size: 0.9em;

				margin-right: 15px;

				right: 0px;

				top: 12px;

				display: block;

				position: absolute;

			}


		#attachments li .progress_bar {

			margin-right: 15px;

			width: 200px;

			right: 0px;

			top: 15px;

			position: absolute;

		}


		#attachments li.complete, #attachments li.in_progress, #attachments li.error {

			background-repeat: no-repeat;

			background-position: 12px 12px;

		}


		#attachments li.in_progress {

			background-image: url({style_images_url}/loading.gif);

		}


		#attachments li.error {

			background-image: url({style_images_url}/exclamation.png);

			background-color: #e8caca;

			border: 1px solid #ddafaf;

		}


			#attachments li.error .info {

				color: #8f2d2d;

			}


		#attachments li.complete {

			background-image: url({style_images_url}/accept.png);

		}


		#attachments li .thumb_img {

			left: 6px;

			top: 6px;

			width: 30px;

			height: 30px;

			overflow: hidden;

			position: absolute;

		}


fieldset.attachments .input_submit, fieldset.attachments .swfupload, fieldset.attachments .input_upload {

	margin-left: 15px;

}


div.post_form fieldset.attachments span.desc {

	margin: 0 0 0 15px;

	display: inline;

	clear: none;

}


#attach_wrap {

	background: #eef3f8;

	padding: 6px;

	margin-top: 8px;

}


	#attach_wrap h4 {

		font-size: 1em;

		font-weight: bold;

	}


	#attach_wrap li {

		margin: 5px 6px;

		float: left;

	}


		#attach_wrap .desc.info {

			margin-left: 24px;

		}/************************************************************************/

/* COMMENTS (& RELATED) STYLES */


#comment_list {

	margin-top: 10px;

}


#comment_innerwrap .no-form {

	margin-top: 4px;

}


.comment_wrap .comment {

	line-height: 150%;

	padding: 5px;

	margin: 8px;

}


	.comment_wrap .comment .photo {

		float: left;

		margin: 0 10px 10px 0;

	}


	.comment_wrap .comment h4,

	.comment_wrap .posted_date,

	.comment_wrap .comment .comment_content {

		margin-left: 65px;

	}


	.comment_wrap .posted_date {

		display: block;

	}


	.comment_wrap .comment h4 {

		font-size: 1.1em;

		margin-bottom: -3px;

		clear: none !important;

	}


		.comment_wrap .comment h4 a {

			text-decoration: none;

		}


	.comment_wrap .comment .comment_content {

		padding: 10px 5px;

	}


.comment_options {

	float: right;

}


	.comment_options li {

		font-size: 0.8em;

		font-weight: bold;

		margin: 0 5px;

		float: left;

	}


/************************************************************************/

/* REPUTATION STYLES */


.reputation

/*.post_block .rep_highlight*/ {

	font-weight: bold;

	padding: 3px 8px;

	margin: 6px;

	display: block;

	float: right;

}


	.reputation.positive, .members li.positive {

		background: #6f8f52;

		color: #fff;

	}


	.reputation.negative, .members li.negative {

		background: #b82929;

		color: #fff;

	}


	.reputation.zero {

		background: #dedede;

		color: #6e6e6e;

	}


/*body .post_block .rep_highlight {	

	font-size: 1.1em;

	float: left;

}*//************************************************************************/

/* LIGHTBOX STYLES */


#lightbox{	position: absolute;	left: 0; width: 100%; z-index: 16000 !important; text-align: center; line-height: 0;}

#lightbox img{ width: auto; height: auto;}

#lightbox a img{ border: none; }

#outerImageContainer{ position: relative; background-color: #fff; width: 250px; height: 250px; margin: 0 auto; }

#imageContainer{ padding: 10px; }

#loading{ position: absolute; top: 40%; left: 0%; height: 25%; width: 100%; text-align: center; line-height: 0; }

#hoverNav{ position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; width: 100%; z-index: 10; }

#imageContainer>#hoverNav{ left: 0;}

#hoverNav a{ outline: none;}

#prevLink, #nextLink{ width: 49%; height: 100%; background-image: url(data:image/gif;base64,AAAA); /* Trick IE into showing hover */ display: block; }

#prevLink { left: 0; float: left;}

#nextLink { right: 0; float: right;}

#prevLink:hover, #prevLink:visited:hover { background: url({style_images_url}/lightbox/prevlabel.gif) left 15% no-repeat; }

#nextLink:hover, #nextLink:visited:hover { background: url({style_images_url}/lightbox/nextlabel.gif) right 15% no-repeat; }

#imageDataContainer{ font: 10px Verdana, Helvetica, sans-serif; background-color: #fff; margin: 0 auto; line-height: 1.4em; overflow: auto; width: 100%	; }

#imageData{	padding:0 10px; color: #666; }

#imageData #imageDetails{ width: 70%; float: left; text-align: left; }	

#imageData #caption{ font-weight: bold;	}

#imageData #numberDisplay{ display: block; clear: left; padding-bottom: 1.0em;	}			

#imageData #bottomNavClose{ width: 66px; float: right; padding-bottom: 0.7em; outline: none;}

#overlay{ position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 15000 !important; width: 100%; height: 500px; background-color: #000; }


/************************************************************************/

/* BBCODE STYLES */

/* 	NOTE: These selectors style bbcodes throughout IPB. It is recommended that you DO NOT change these 

	styles if you are creating a skin since it may interfere with user expectation

	of what certain BBCodes look like (quote boxes are an exception to this). */


strong.bbc				{	font-weight: bold !important; }

em.bbc 					{	font-style: italic !important; }

span.bbc_underline 		{ 	text-decoration: underline !important; }

div.bbc_center 			{	text-align: center; }

div.bbc_left 			{	text-align: left; }

div.bbc_right 			{	text-align: right; }

div.bbc_indent 			{	margin-left: 50px; }

del.bbc 				{	text-decoration: line-through !important; }

ul.bbc 					{	list-style: disc outside; margin-left: 30px; }

	ul.bbc ul.bbc 			{	list-style-type: circle; }

		ul.bbc ul.bbc ul.bbc 	{	list-style-type: square; }

ul.bbcol.decimal 				{ margin-left: 30px; list-style-type: decimal; }

	ul.bbcol.lower-alpha		{ margin-left: 30px; list-style-type: lower-alpha; }

	ul.bbcol.upper-alpha		{ margin-left: 30px; list-style-type: upper-alpha; }

	ul.bbcol.lower-roman		{ margin-left: 30px; list-style-type: lower-roman; }

	ul.bbcol.upper-roman		{ margin-left: 30px; list-style-type: upper-roman; }

hr.bbc 					{ 	display: block; border-top: 2px solid #777; }

div.bbc_spoiler 		{	 }

div.bbc_spoiler span	{ 	font-weight: bold; }

div.bbc_spoiler_wrapper	{ 	border: 1px inset #777; padding: 4px; }

div.bbc_spoiler_content	{ 	 }

input.bbc_spoiler_show	{ 	width: 45px; font-size: .7em; margin: 0px; padding: 0px; }

pre.prettyprint 		{ padding: 5px; background: #f8f8f8; border: 1px solid #c9c9c9; overflow: auto; margin-left: 10px; font-size: 11px; line-height: 110%; }


/* Quote boxes */

p.citation {

	background: #d3e9dc url({style_images_url}/citation_bg.png) no-repeat right;

	color: #2b3730;

	font-size: 0.9em;

	font-weight: bold;

	border-width: 1px 1px 0 3px;

	border-style: solid;

	border-color: #6fa987;

	padding: 5px 8px;

}


	div.blockquote {

		background: #f3f9f6;

		font-size: 0.9em;

		border-width: 1px 1px 1px 3px;

		border-style: solid;

		border-color: #6fa987;

		margin: 0px;

		margin-top: 0px;

	}


		div.blockquote p.citation {

			background-color: #e5d2e9;

			color: #413544;

			border-color: #ae7eb9;

		}


		div.blockquote div.blockquote {

			background: #f9f5fa;

			font-size: 1em;

			border-color: #ae7eb9;

			margin: -0px 15px 0px 15px;

		}


			div.blockquote div.blockquote p.citation {

				background-color: #e9e7d1;

				color: #474534;

				border-color: #b2ab72;

			}


			div.blockquote div.blockquote div.blockquote {

				background: #f9f8f3;

				border-color: #b2ab72;

			}


			div.blockquote p.citation {

				margin: 6px 15px 0 15px;

				font-size: 1em;

			}


div.quote {

	padding: 12px;

} 


div.quote p.blockquote {

	margin-left: -12px;

}


cite {

	display: block;

	font-weight: bold;

}


	blockquote cite {

		font-size: 1em;

	}


/************************************************************************/

/* HELP & PORTAL STYLES */


#help_topics {

	border: 1px solid #d5dde5;

}


#help_topics li {

	background-image: url({style_images_url}/help.png);

	background-repeat: no-repeat;

	background-position: 9px 12px;

	padding: 10px 32px;

	margin-bottom: 2px;

}


	#help_topics li h3 {

		padding: 2px 0 0 0;

	}


.help_doc {

	padding: 10px;

	border: 1px solid #d5dde5;

}

	#help_topics .help_doc ul,

	#help_topics .help_doc ol {

		padding: 8px 0;

	}


	#help_topics .help_doc li {

		background: none;

		padding: 2px;

	}


#index_stats.portal

{

	margin-top: 0px;

}


#portal_articles {

	width: 76%;

	margin-right: 2%;

}


#portal_active_users ul,

#portal_active_users li {

	float: left;

	padding: 3px;

}


#portal_active_users ul {

	margin-bottom: 15px;

}


.tables { 

	background: transparent url({style_images_url}/tile_cat.png) repeat-x;

	border: 0;

	margin: 0;

	padding: 0 5px 0 5px;

width: 100%;

height: 24px;

text-align:center;

color: #FFF;

}

Edytowano przez Duke_

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

.tables { 

background: transparent url({style_images_url}/tile_cat.png) repeat-x;

border: 0;

margin: 0;

padding: 0 5px 0 5px;

width: 100%;

height: 24px;

text-align:center;

color: #FFF;

}

Jedyne co to musisz przekopiować plik tile_cat.png z katalogu /public/style_images/x/tile_cat.png gdzie x to nazwa katalogu Twojego skina do katalogu nowego skina

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Belke juz mam :) jak zrobć aby Shoutbox wyswietlal sie jedynie na stronie glownej forum ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

A nie łaska poszukać ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Racja.

Edytowano przez Sorael

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Problem został rozwiązany.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.

 • Kto przegląda   0 użytkowników

  Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×

Ważne informacje

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.