Skocz do zawartości
Sorael

Belka nad tabela

Polecane posty

Witam

Gdy kopiuje kod tabeli do innych skinow znika mi belka nad zapisami ta ciemna z napisem Tabela Zapisów. W którym miejscu w przyszlosci moge ja wgrac??

tabelaz.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

A jaki masz kod ? możliwe że belka w nagłówku to jakaś klasa w CSS, zatem ją też musisz przekopiować do innego skina no i oczywiście obrazek, jeśli jest jakiś niestandardowy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

	<html xml:lang="en" lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<if test="fbcenabled:|:IPSLib::fbc_enabled() === TRUE"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</if>>

	<head>

		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={$this->settings['gb_char_set']}" />

		<title>{$header_items['title']}<if test=pagenumberintitle:|:$header_items['page]"> {$this->lang->words['page_title_page']} {$header_items['page']}</if></title>

		<link rel="shortcut icon" href='<if test="$this->registry->output->isHTTPS">{$this->settings['board_url_https']}<else />{$this->settings['board_url']}</if>/favicon.ico' />

		<script type='text/javascript'>

			jsDebug = {parse expression="intval($this->settings['_jsDebug'])"}; /* Must come before JS includes */

			USE_RTE = <if test="userte:|:$this->memberData['members_editor_choice'] == 'rte' && $this->memberData['_canUseRTE'] === TRUE">1<else />0</if>;

			inACP  = false;

		</script>

		{parse template="includeCSS" group="global" params="$css"}

		<!--<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" />-->

		{parse template="includeMeta" group="global" params="$metaTags"}

		{parse template="includeJS" group="global" params="$jsModules"}

		{parse template="includeFeeds" group="global" params="$documentHeadItems"}

		{parse template="includeRTL" group="global" params=""}		

		{parse template="includeVars" group="global" params=""}

		<script type='text/javascript'>

			Loader.boot();

		</script>

	</head>

	<body id='ipboard_body'>

		<div id='ipbwrapper'>

			<h1>{$this->settings['board_name']}: {$header_items['title']}</h1>

			<p id='content_jump'><a id='top'></a><a href='#j_content' title='{$this->lang->words['jump_to_content']}' accesskey=m'>{$this->lang->words['jump_to_content]}</a></p>


			<if test="accessreports:|:($this->memberData['g_is_supmod'] == 1 OR ( isset( $this->memberData['access_report_center'] ) AND $this->memberData['access_report_center'] ) )">

				<div id='admin_bar'>

					<if test="showacplink:|:$this->memberData['g_access_cp'] == 1 AND $this->settings['security_remove_acp_link'] == 0">

					<p class='right'>

						<a href="{$this->settings['_admin_link']}" title={$this->lang->words['admin_cp]}'>{$this->lang->words['login_to_acp']} &gt;</a>

					</p>

					</if>

					<strong>{$this->lang->words['mod_tools']}</strong> 

					<ul id='mod_tools'>

						<if test="issupermod:|:$this->memberData['g_is_supmod'] == 1">

							<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=members&amp;area=mod_ipaddress" base="public"}' title='{$this->lang->words['ip_lookup']}'>{$this->lang->words['ip_lookup']}</a></li>

							<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=forums&amp;area=modAddAnnouncement&amp;do=add" base="public"}' title='{$this->lang->words['post_announcement']}'>{$this->lang->words['post_announcement']}</a></li>

						</if>

						<if test="rclink:|:$this->memberData['access_report_center']">

							<li <if test="numreports:|:$this->memberData['_cache']['report_num'] > 0">class=active'</if>><a href={parse url=app=core&amp;module=reports&amp;do=index" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_reports]}'>{$this->memberData['_cache]['report_num]} {$this->lang->words['report_member_bar']}</a></li>

						</if>

					</ul>

				</div>

			</if>

			<div id='header'>

				<div id='branding'>

					<if test="brandingBar:|:method_exists( $this->registry->output->getTemplate( $this->registry->getCurrentApplication() . '_global' ), 'overwriteHeader' )">

						{parse template="overwriteHeader" group="{current_app}_global" params=""}

					<else />

						{parse template="defaultHeader" group="global" params=""}

					</if>

				</div>


				<if test="memberbox:|:$this->memberData['member_id']">

					<div id='user_navigation' class='logged_in'>

						<a href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle={$this->memberData['members_seo_name]}" template=showuser" base=public"}" title='{$this->lang->words['your_profile]}'><img src={$this->memberData['pp_thumb_photo]}' alt={$this->memberData['members_display_name]}{$this->lang->words['users_photo]}" width={$this->memberData['pp_thumb_width]}' height={$this->memberData['pp_thumb_height]}' class='photo' /></a>

						<div id='user_info'>

							<p>

								<span class='hide'>{$this->lang->words['logged_in_as']} </span>

								<a id='user_link' class='ipbmenu' href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle={$this->memberData['members_seo_name]}" template=showuser" base=public"}" title='{$this->lang->words['your_profile]}'>{$this->memberData['members_display_name]} <img src={$this->settings['img_url]}/opts_arrow.png' alt=&gt;' /></a><if test=newmessages:|:$this->memberData['msg_count_new] != 0"><a href={parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' id='new_msg_count' title='{$this->memberData['msg_count_new]} {$this->lang->words['msg_new]}'>{$this->memberData['msg_count_new']}<span class=hide'> {$this->lang->words['msg_new]}</span></a></if>

							</p>

							<ul id='user_link_menucontent'>

								<li id='user_profile'><a href='{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle={$this->memberData['members_seo_name]}" template=showuser" base=public"}' title='{$this->lang->words['your_profile]}'>{$this->lang->words['my_profile]}</a></li>

								<li id='user_ucp'><a href="{parse url="app=core&amp;module=usercp" base="public"}" title="{$this->lang->words['cp_tool_tip']}">{$this->lang->words['your_cp']}</a></li>

								<if test="messengerlink:|:$this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0">

									<li id='user_msg'><a href='{parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_messenger']}'>{$this->lang->words['your_messenger']} <span id=new_message'>({$this->memberData['msg_count_new]} {$this->lang->words['msg_new']})</span></a></li>

								</if>

								<li id='user_friends'><a href='{parse url="app=members&amp;module=profile&amp;section=friends&amp;do=list" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_friends']}" class=manage_friends'>{$this->lang->words['manage_friends]}</a></li>

								<li id='user_enemies'><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=members&amp;area=ignoredusers" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_ignored_users']}" class=manage_enemies'>{$this->lang->words['manage_ignored_users]}</a></li>

								<if test="bloglink:|:$this->memberData['has_blog'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'blog' )">

									<li id='user_blog'><a href='{parse url="app=blog&amp;module=display&amp;section=blog&amp;mid={$this->memberData['member_id']}" base=public"}' title={$this->lang->words['go_to_my_blog]}">{$this->lang->words['my_blog]}</a></li>

								</if>

								<if test="gallerylink:|:$this->memberData['has_gallery'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'gallery' )">

									<li id='user_gallery'><a href='{parse url="app=gallery&amp;module=user&amp;section=user&amp;user={$this->memberData['member_id']}" base=public"}' title={$this->lang->words['go_to_my_gallery]}">{$this->lang->words['my_gallery]}</a></li>

								</if>

							</ul>

							<ul id='user_other'>

								<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=logout&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}">{$this->lang->words['log_out']}</a></li>

								<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel=help" accesskey='6'>{$this->lang->words['sj_help]}</a></li>

								<if test="authenticating:|:$this->memberData['member_group_id'] == $this->settings['auth_group']">

									<li><strong><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register&amp;do=reval" base="public"}" title='{$this->lang->words['resend_val']}'>{$this->lang->words['resend_val']}</a></strong></li>

								</if>

							</ul>

							<script type='text/javascript'>

								if( $('user_link_menucontent') ){

									$('user_link_menucontent').hide();

								}

							</script>

							{parse js_module="friends"}

						</div>

					</div>

				<else />

					<div id='user_navigation' class='not_logged_in'>

						<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login" base="public"}' title='{$this->lang->words['sign_in']}'>{parse replacement=signin_icon"} {$this->lang->words['sign_in]}</a>

						<a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register" base="public"}" title='{$this->lang->words['register']}'>{parse replacement=register_icon"} {$this->lang->words['register]}</a>

						<a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel=help" accesskey='6'>{parse replacement="help_icon"} {$this->lang->words['sj_help]}</a>

					</div>


				</if>


				<div id='primary_nav'>

					<div id='search'>

						<if test="quicksearchform:|:! in_array( $this->settings['search_method'], array( 'traditional', 'sphinx' ) )">

						<form action="{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=quick_search&amp;search_filter_app[all]=1" base="public"}" method="post" id='search-box' >

						<else />

						<form action="{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=quick_search&amp;search_filter_app[<if test=searchfilterapp:|:! empty($this->request['search_app])">{$this->request['search_app']}<else /><if test="searchfiltercurrentapp:|:IPSSearchIndex::appIsSearchable( $this->registry->getCurrentApplication() )">{$this->registry->getCurrentApplication()}<else />forums</if></if>]=1" base="public"}" method="post" id='search-box' >

						</if>

							<fieldset>


								<label for='main_search' class='hide'>{$this->lang->words['sj_search']}</label>

								<input type='text' id='main_search' name='search_term' class='text_input' size='17' tabindex='6' />

								<input type='submit' class='submit_input' value='{$this->lang->words['sj_search']}' />

								<a href='{parse url="app=core&amp;module=search" base="public"}' title='{$this->lang->words['advanced_search']}' accesskey=4' rel="search" id='adv_search'>{$this->lang->words['advanced]}</a>

							</fieldset>

						</form>

					</div>

					<ul>

						<if test="showhomeurl:|:$this->settings['home_url']">

							<li id='nav_home' class='left'><a href='{$this->settings['home_url']}' title={$this->lang->words['homepage_title]}' rel=home">{$this->settings['home_name]}</a></li>

						</if>

						{parse variable="forumActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'forums'" value="active"}

						{parse variable="membersActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'members'" value="active"}

						{parse variable="helpActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'core' AND $this->request['module'] == 'help'" value="active"}


						<li id='nav_members' class='left {parse variable="membersActive"}'><a href='{parse url="app=members&amp;section=view&amp;module=list" base="public"}' title='{$this->lang->words['go_to_memberlist']}'>{$this->lang->words['tb_mlist']}</a></li>

						<if test="applicationsloop:|:is_array($header_items['applications']) AND count($header_items['applications'])">

							<foreach loop="applications:$header_items['applications'] as $data">

								<if test="showingapp:|:$data['app_show']">

									{parse variable="appActive" default="" oncondition="$data['app_active']" value="active"}

									<li id='nav_app_{$data['app_dir']}' class=left {parse variable=appActive"}"><a href={parse url="app={$data['app_dir]}" seotitle="false" base="public"}' title='{$this->lang->words['go_to_prefix]}{IPSLib::getAppTitle( $data['app_dir] )}'>{IPSLib::getAppTitle( $data['app_dir'] )}</a></li>

								</if>

							</foreach>

					<li id='nav_custom_link' class='left'><a href='http://www.fifaplay.com.pl/ladder/'>1on1 Ladder</a></li>	</if>

<li id='nav_custom_link' class='left'><a href='http://www.fifaplay.com.pl/liga_typerow/'>Liga Typera</a></li>

					</ul>

				</div>

				<if test="pmbox:|:is_array( $items['pmData'] )">

					<div id='pm_notification'>

						<div id='pm_wrap'>


							<img src='{$items['pmData']['authorData']['pp_thumb_photo']}' alt={$items['pmData]['authorData']['members_display_name']}{$this->lang->words['users_photo']}" width={$items['pmData]['authorData']['pp_thumb_width']}' height={$items['pmData]['authorData']['pp_thumb_height']}' class='photo' />

							<h2>{$items['pmData']['authorData']['members_display_name']} <if test=newpm:|:$items['pmData]['_type'] == 'new'">{$this->lang->words['sent_new_convo']}<else />{$this->lang->words['replied_convo']}</if></h2>

							<p>

								<strong>{$this->lang->words['pc_subject']}</strong> {$items['pmData']['mt_title']}<br />

								<strong>{$this->lang->words['pc_replies']}</strong> {parse expression=intval( $items['pmData]['mt_replies'] )"}<br />

								<strong>{$this->lang->words['pc_sent']}</strong> {parse date=$items['pmData]['msg_date']" format="short"}

							</p>

							<p class='excerpt'>

								{$items['pmData']['msg_post']}

							</p>

							<br />

							<ul class='topic_buttons ok_thanks'>

								<li><a href='#j_content' id='close_pm_notification'><img src='{$this->settings['img_url']}/cross.png' alt={$this->lang->words['icon]}' /> {$this->lang->words['ignore_conversation']}</a></li>

								<li><a href='{parse url="app=members&amp;module=messaging&amp;section=view&amp;do=findMessage&amp;topicID={$items['pmData']['mt_id']}&amp;msgID=__firstUnread__" base=public"}'><img src={$this->settings['img_url]}/email.png' alt={$this->lang->words['icon]}' /> {$this->lang->words['global_pm_read]}</a></li>

					</ul>


						</div>

					</div>

					<script type='text/javascript'>

						$('pm_notification').hide();

					</script>

				</if>

			<br><br><br>

				<div id='secondary_nav'>


					<ul id='breadcrumb' class='left'>

						<php>$this->did_first = 0;</php>

						<if test="switchnavigation:|:!$this->settings['remove_forums_nav'] OR ipsRegistry::$current_application == 'forums'">

							<li class='first'><a href='{parse url="act=idx" seotitle="false" base="public"}'>{$this->settings['board_name']}</a></li>

							<if test="didfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>

						</if>

						<foreach loop="navigation:$items['navigation'] as $idx => $data">

							<li<if test="notdonefirstapp:|:!$this->did_first"> class='first'</if>><if test="didfirstappnow:|:$this->did_first"><span class='nav_sep'>&gt;</span></if> <if test="navigationlink:|:$data[1]"><a href={parse url="{$data[1]}" base="public" seotitle="$data[2]" template="$data[3]"}' title='{$this->lang->words['nav_return_to]}{$data[0]}'></if>{$data[0]}<if test="closenavigationlink:|:$data[1]"></a></if></li>

							<if test="forsuredidfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>

						</foreach>

					</ul>

					<ul id='section_links' class='right'>

						<if test="siteruleslink:|:$this->settings['gl_show'] and $this->settings['gl_title']">

						<li><a href='<if test="ruleslink:|:$this->settings['gl_link']">{$this->settings['gl_link']}<else />{parse url=app=forums&amp;module=extras&amp;section=boardrules" base=public"}</if>'><if test=siterulestitle:|:$this->settings['gl_title]">{$this->settings['gl_title]}<else />{$this->lang->words['board_rules]}</if></a></li>

						</if>


						<li><a href='{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=new_posts&amp;search_filter_app[<if test=viewnewcontentapp:|:$this->registry->getCurrentApplication() != 'core' AND IPSSearchIndex::appIsSearchable( $this->registry->getCurrentApplication() )">{$this->registry->getCurrentApplication()}<else />forums</if>]=1" base="public"}' accesskey='2'>{$this->lang->words['view_new_posts]}</a></li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/feed.png' alt={$this->lang->words['rss_feed]}' id='rss_feed' class='clickable' /></li>

					</ul>

				</div>

			</div>


<br />

<table width="98%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>

<td class="tables" colspan='7'>Tabela Zapisów</td></tr>

<tr>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Poniedziałek 19.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Wtorek 20.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Środa 21.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Czwartek 22.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Piątek 23.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Sobota 24.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Niedziela 25.07</b></td>

</tr>

<tr><td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=33692&view=findpost&p=263241"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Turniej 3* </font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><font size="1"><font color="silver">Zapisy Trwają</font></td><td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34503"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Turniej Wojewódzki</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><font size="1"><font color="silver">Zapisy Trwają</font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=30810"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.30 Reszta Świata</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><font size="1"><font color="silver">Zapisy Trwają</font></td><td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=32998"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Puchar Uefa</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>08</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=33703"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Liga Beniaminków</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td><td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34988&view=findpost&p=272410"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Double Mix Cup</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34544&view=findpost&p=269291"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Compan Cup</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>
<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=35047"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Liga Narodów</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=35125&view=findpost&p=273486"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 North - South Cup</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34636&pid=269801&st=0&#entry269801"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 G-14</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>08</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showforum=340"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Mistrzostwa Świata</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>


<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34155&view=findpost&p=266472"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Campeonato Brasileiro</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showforum=343"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Liga Mistrzów</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>
</tr></table><br />


<br />


			<div id='content' class='clear'>

				<a id='j_content'></a>

				<if test="mainpageContent:|:$html">{$html}</if>

				<br class='clear' />

			</div>

			<div id='footer_utilities' class='clearfix clear rounded'>

				<h2 class='hide'>{$this->lang->words['skin_and_lang']}</h2>

				<if test="skinchanger:|:$this->settings['allow_skins'] AND $footer_items['skin_chooser']">

					<if test="uagentlocked:|:$this->memberData['userAgentLocked'] AND ! $this->memberData['userAgentBypass']">

						<p id='useragent_msg'>

							{$this->lang->words['skin_browser_set']} <a href={parse url={$this->settings['query_string_formatted]}&amp;unlockUserAgent=1" base="public"}'>{$this->lang->words['override_browser_theme]}</a>

						</p>

					<else />

						<form action="{parse url="{$this->settings['query_string_formatted']}" base="public"}" method="post" class='left'>

							<fieldset>

								<input type='hidden' name='k' value='{$this->member->form_hash}' />

								<label for='newSkin' class='hide'>{$this->lang->words['theme_prefix']}</label>

								<select name="settingNewSkin" id='newSkin'>

									{$footer_items['skin_chooser']}

								</select>

								<input type='submit' value='{$this->lang->words['jmp_go']}' class='input_submit alt' id='newSkinSubmit' />

							</fieldset>

						</form>

					</if>

				</if>

				<form action="{parse url="{$this->settings['query_string_formatted']}" base="public"}" method="post" class='left'>

					<fieldset>

						<input type='hidden' name='k' value='{$this->member->form_hash}' />

						<input type='hidden' name='setlanguage' value='1' />

						<input type="hidden" name="langurlbits" value="{$this->settings['query_string_safe']}&amp;cal_id={$this->request['cal_id']}" />

						<label for='newLang' class='hide'>{$this->lang->words['language_prefix']}</label>

						<select name="langid" id='newLang'>

								{$footer_items['lang_chooser']}

						</select>

						<input type='submit' class='input_submit alt' value='{$this->lang->words['jmp_go']}' id='newLangSubmit' />

					</fieldset>

				</form>

				<h2 class='hide'>{$this->lang->words['exec_stats']}</h2>

				<ul class='right'>

					<li>{$this->lang->words['time_now']} {$footer_items['time']}

						<if test="lastvisit:|:$this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['last_visit']"><p>{$this->lang->words['you_last_visit']} {parse date=$this->memberData['last_visit]" format="short"}</p></if>

					</li>

					<if test="showdebuglevel:|:$this->memberData['member_id'] and $this->settings['debug_level']">

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_time.png' alt={$this->lang->words['icon]}' /> {$stats['ex_time']} {$this->lang->words['stats_sec']}</li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_server.png' alt={$this->lang->words['icon]}' /> {$stats['server_load']}</li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_database.png' alt={$this->lang->words['icon]}' /> {$stats['queries']} <if test=sqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"><a href={parse url="{$this->settings['query_string_safe]}&amp;debug=1" base="public"}'></if>{$this->lang->words['stats_queries]}<if test="closesqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"></a></if></li>

						<li><img src='{$this->settings['img_url']}/stats_compression.png' alt={$this->lang->words['icon]}' /> {$stats['gzip_status']}</li>

					</if>

				</ul>

			</div>

			<!-- __FOOTER__ -->

			<!-- /__FOOTER__ -->

			<!--DEBUG_STATS-->

			<div id='board_footer'>

				<ul id='utility_links' class='left'>

					<li><a href='#top' title='{$this->lang->words['go_to_top']}'>{$this->lang->words['back_to_top']}</a></li>

					<li><a href='{parse url="" base="public"}' title='{$this->lang->words['sj_home']}'>{$this->lang->words['sj_home']}</a></li>

					<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;&amp;do=deleteCookies&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}" title='{$this->lang->words['delete_all_cookies_title']}'>{$this->lang->words['delete_my_cookies']}</a></li>

					<li><a href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=all&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}" title='{$this->lang->words['mark_all_as_read']}'>{$this->lang->words['mark_board_as_read']}</a></li>

				</ul>

				{$footer_items['copyright']}

			</div>

			{$stats['task']}

			<if test="$this->settings['do_include_lightbox_real']">

				{parse template="include_lightbox_real" group="global" params=""}

			</if>

		</div>

	</body>

</html>

Edytowano przez Duke_

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

to jest kod tabelki:

<br />

<table width="98%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>

<td class="tables" colspan='7'>Tabela Zapisów</td></tr>

<tr>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Poniedziałek 19.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Wtorek 20.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Środa 21.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Czwartek 22.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Piątek 23.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Sobota 24.07</b></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center; color: #fff;' width="14%"><b>Niedziela 25.07</b></td>

</tr>

<tr>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=33692&view=findpost&p=263241"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Turniej 3* </font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><font size="1"><font color="silver">Zapisy Trwają</font></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34503"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Turniej Wojewódzki</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><font size="1"><font color="silver">Zapisy Trwają</font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=30810"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.30 Reszta Świata</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><font size="1"><font color="silver">Zapisy Trwają</font></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=32998"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Puchar Uefa</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>08</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=33703"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Liga Beniaminków</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34988&view=findpost&p=272410"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Double Mix Cup</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34544&view=findpost&p=269291"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Compan Cup</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=35047"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Liga Narodów</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=35125&view=findpost&p=273486"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 North - South Cup</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34636&pid=269801&st=0&#entry269801"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 G-14</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>08</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showforum=340"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Mistrzostwa Świata</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>

<td style='border: 1px solid #fff; padding: 8px; text-align: center;' width="14%"><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showtopic=34155&view=findpost&p=266472"><font color="#F0F8FF"><font size="1">20.00 Campeonato Brasileiro</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font><br><br><a href="http://www.fifaplay.com.pl/index.php?showforum=343"><font color="#F0F8FF"><font size="1">21.00 Liga Mistrzów</font></font></a><br><font color="#FF0000"><font color="white"><font size="1">FIFA</font></font><font color="#FF0000"><sup>10</sup></font></td>

</tr></table><br />

<br />

.tables

i to skopiować. Co do obrazka to trzeba najpierw tego CSS'a przekopiować i w zależności od tego co tam jest możemy dalej rozmaiwać na temat co i gdzie przekopiować :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

/************************************************************************/

/* IP.Board 3 CSS - By Rikki Tissier - ©2008 Invision Power Services	*/

/************************************************************************/

/* ipb_styles.css*/

/************************************************************************/

/*

	[ color ]

	[ font ]

	[ borders ]

	[ padding ]

	[ margin ]

	[ sizing ]

	[ other ]

*/


/************************************************************************/

/* RESET (Thanks to YUI) */


body,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,form,fieldset,input,textarea,p,blockquote,th,td { margin:0; padding:0; } 

table {	border-collapse:collapse; border-spacing:0; }

fieldset,img { border:0; }

address,caption,cite,code,dfn,th,var { font-style:normal; font-weight:normal; }

ol,ul { list-style:none; }

caption,th { text-align:left; }

h1,h2,h3,h4,h5,h6 { font-size:100%;	font-weight:normal; }

q:before,q:after { content:''; }

abbr,acronym { border:0; }

hr { display: none; }

} 

address{ display: inline; }


/************************************************************************/

/* ELEMENT STYLES */


body {

	/*background: #1D3652;*/

    background: #1D3652 url({style_images_url}/background.png) repeat-x;

	color: #000000;

	font: normal 13px arial, verdana, tahoma, sans-serif;

	position: relative;

}


h3, h4, h5, h6, strong { font-weight: bold; }

em { font-style: italic; }

img, .input_check, .input_radio { vertical-align: middle; }

legend { display: none; }

table { width: 100%; }

td { padding: 3px; }


h2 {

	font-size: 1.6em;

	font-weight: normal;

	margin: 0 0 8px 0;

	clear: both;

    color: #ffffff;

}


body h3 {

	font-weight: bold;

	font-size: 1.1em;

	padding: 5px 8px 3px 8px;

	color: #ffffff;

}


	h3 img {

		margin-top: -2px;

	}


	h3 a {

		text-decoration: none;

	}


a {

	color: #417AAD;

}


	a:hover {

		color: #528f6c;

		text-decoration: underline;

	}


#ipbwrapper{

    /*background: #1F3A58;*/

    	margin: 40px auto 40px auto; 

	text-align: left; 

	width: 80%;

}


.copyright,

.copyright a:link,

.copyright a:visited,

.copyright a:active{

	background: transparent;

    color: #ffffff;

	font-size: 9px;

	margin: 0 0 5px 0;

	padding: 8px;

}


/************************************************************************/

/* COLORS */


.row1, .row1 td, .post_block.row1 {

	background-color: #fafbfc; /* Very light blue */

}


	.row1 .altrow, .row1.altrow,

	.personal_info, .general_box {

		background-color: #eef3f8; /* Slightly darker than row1 */

	}


.row2, .row2 td, .post_block.row2,

.message {

	background-color: #f1f4f7; /* Light blue */

}


	.row2 .altrow, .row2.altrow,

/*	ul.post_controls,*/

	ul.topic_moderation {

		background-color: #e4ebf2; /* Slightly darker than row2 */

	}


.moderated, body .moderated td,

.moderated td.altrow, .post_block.moderated,

body td.moderated, body td.moderated {

	background-color: #f2e4e7; /* Light red */

}


	.moderated, .moderated a {

		color: #6f3642;

	}


body .maintitle {

	background: #1d3652 url({style_images_url}/gradient_bg.png) repeat-x left 50%;

	color: #fff;

}


	body .maintitle a {

		color: #fff;

	}


ul.post_controls {

	background-color: #e4ebf3;

}


/* Bar */

.bar {

	background: #d5dde5 url({style_images_url}/gradient_bg.png) repeat-x 50%;

}


	.altbar {

		background: #b6c7db;

		color: #1d3652;

	}


/* Table column headers */

.header {

	background: #b6c7db;

	color: #1d3652;

}


	body .ipb_table .header a,

	body .topic_options a {

		color: #1d3652;

	}


/* General block */

.general_box {

	background-color: #eef3f8;

	border: 1px solid #d5dde5;

	border-bottom: 4px solid #d5dde5;

	padding: 10px;

}


	.general_box h3 {

		background: #d5dde5;

		color: #1d3652;

	}


/* Post background */

.post_block {

	background: #fafbfc;

	border-bottom: 6px solid #B5C0CF;

}


.post_block h3 {

	background: #d5dee5;

}


/* Post screen background */

div.post_form fieldset {

	background-color: #f1f4f7;

}


/* Dates */

.date, .poll_question .votes {

	color: #a9a9a9;

	font-size: 0.8em;

}


/* "No Messages" message */

.no_messages {

	background-color: #f6f8fa;

	color: #1c2837;

	padding: 25px 30px;

}


/* Tab bars */

.tab_bar {

	background-color: #e4ebf2;

	color: #4a6784;

}


	.tab_bar li.active {

		background-color: #243f5c;

	}


	.tab_bar.no_title.mini {

		border-bottom: 8px solid #243f5c;

	}


/* Filter & moderation bars */

.filter_bar {

	background-color: #1d3652;

	color: #d5dde5;

}


	.filter_bar a, .filter_bar label {

		color: #d5dde5;

	}


.moderation_bar {

	background: #d5dde5;

}


/* Comments */

.comment_wrap .comment.by_author,

.comment_wrap .comment.by_author.row1 {

	background: #f2f8f5;

	border-top: 1px solid #528f6c;

	border-bottom: 1px solid #528f6c;

}


.comment_wrap .comment.row1 {

	border-top: 1px solid #d5dde5;

	border-bottom: 1px solid #d5dde5;

}


/* Topic prefix */

.topic_prefix {

	background-color: #daede2;

	color: #528f6c;

}


/* Toggle for the sidebar */

.sidebar_toggle {

	background-color: #d5dde5;

}


/* Menu popups */

.ipbmenu_content, .ipb_autocomplete {

	background-color: #eef3f8;

	border: 1px solid #d5dde5;

}


	.ipbmenu_content li, .ipb_autocomplete li {

		border-bottom: 1px solid #d5dde5;

	}


		.ipb_autocomplete li.active {

			background: #d5dde5;

		}


/* Forms */

.input_submit {

	background-color: #1d3652;

	color: #fff;

	border-color: #4f7298 #113051 #113051 #4f7298;

}


	.input_submit:hover {

		background: #2e4968;

	}


	.input_submit.alt {

		background-color: #eef3f8;

		border-color: #fafbfc #bfcbd8 #bfcbd8 #fafbfc;

		color: #1d3652;

	}


		.input_submit.alt:hover {

			background: #e4ebf2;

			color: #1d3652;

		}


body#ipboard_body fieldset.submit,

body#ipboard_body p.submit {

	background-color: #d5dde5;

}


/************************************************************************/

/* HEADER */


h1, #content_jump {

	text-indent: -9999px;

	height: 0px;

	width: 0px;

}


#header {

	position: relative;

}


#branding {

	background: #1d3652 url({style_images_url}/branding_bg.png) repeat-x top;

	min-height: 100%;

    width: 100%;

}


#admin_bar {

	background: #2e2e2e url({style_images_url}/gradient_bg.png) repeat-x 50%;

	color: #d2d2d2;

	font-size: 0.8em;

	padding: 7px;

	height: 14px;

}


	#admin_bar li {

		color: #767676;

		padding: 0 3px 0 5px;

	}


		#admin_bar li.active, #admin_bar li.active a {

			color: #e74242;

		}


/* Navigation */

#primary_nav {

	background: #192b40 url({style_images_url}/primarynav_bg.png) no-repeat;

	font-size: 0.95em;

	border-bottom: 5px solid #417AAD;

	padding-left: 10px;

	height: 31px;	

}


	#primary_nav ul li, #primary_nav ul li a {

		color: #ffffff;

		text-decoration: none;

	}


	#primary_nav ul li {

		font-size: 0.95em;

		padding: 8px 8px;

		margin-left: 6px;

	}


		#primary_nav ul li.active {

			background: transparent url({style_images_url}/tab_left.png) no-repeat top left;

			font-size: 1.05em;

			font-weight: bold;

			padding: 0;			

			margin: -4px 0px auto 5px;

			position: relative;		

		}


		#primary_nav ul li.active a {

			background: transparent url({style_images_url}/tab_right.png) no-repeat top right;

			padding: 10px 15px 10px 10px;

			margin-left: 6px;

			display: block;			

		}


	#primary_nav ul li a {

		color: #9bb2c8;

		text-decoration: none;

	}


#user_navigation {

	/*background: #2b4f74;*/

	font-size: 0.9em;

	/*border-width: 0 2px 2px 2px;*/

	/*border-style: solid;*/

	/*border-color: #1c334e;*/

	/*-moz-border-radius: 0 0 6px 6px;*/

	/*-webkit-border-bottom-left-radius: 6px;*/

	/*-webkit-border-bottom-right-radius: 6px;*/

	position: absolute;

	top: 10px;

	right: 3px;

	float: right;

	z-index: 9999;

}


	#user_navigation .photo {

		border: 1px solid #1d3652;

		margin: 6px 10px 6px 6px;

		float: right;

	}


	#user_info {

		margin-left: 15px;

		margin-right: 60px;

        /* margin-left: 60px;*/

		/*margin-right: 15px;*/

	}


	#user_navigation p {

		color: #d9e3ed;

		margin-top: 6px;

		white-space: nowrap;

	}


		#user_navigation p a {

			color: #a1bad3;

		}


	#user_navigation #new_msg_count {

		background-color: #417AAD;

		font-weight: bold;

		font-size: 0.9em;

		padding: 3px 7px;

		top: 4px;

		left: 0px;

		position: absolute;

	}


		#user_navigation ul {

			font-size: 0.88em;

			margin-top: 4px;

		}

			#user_navigation ul a {

				color: #d5dde5;

			}


			#user_navigation ul#user_other {	

				margin-left: 5px;

			}


			#user_navigation ul#user_other li {

				float: left;

				padding: 0 4px;

			}


	#user_navigation ul#user_link_menucontent {

		background: #d5dde5;

		border: 1px solid #1d3652;

		margin-top: 0px;

		width: 170px;		

		float: right;

		z-index: 10000;

	}


		#user_navigation ul#user_link_menucontent li {

			padding: 1px;

			float: none;

		}


		#user_navigation ul#user_link_menucontent a {

			color: #1d3652;

			text-decoration: none;

			padding: 5px 5px 5px 15px;

			display: block;

		}


			#user_navigation ul#user_link_menucontent a:hover {

				background: #417AAD;

			}


	#user_navigation #user_link {

		background: #1d3652 url({style_images_url}/th_bg.png) repeat-x 50%;

		border: 1px solid #1d3652;

		padding: 3px 10px;

		margin: 6px 0 0px 8px;

		min-width: 150px;

		-moz-outline: 0px;

		position: relative;

		display: block;

		overflow: hidden;

	}


		#user_navigation #user_link img {

			right: 5px;

			top: 8px;

			position: absolute;

		}


	#user_navigation.not_logged_in {

		font-size: 1em;

		padding: 15px 25px;

	}


		#user_navigation.not_logged_in a {

			margin: 0 10px;

		}


#search {

	color: #556b85;

	font-size: 0.85em;

	margin: 5px 4px auto auto;	

	position: relative;

	right: 0px;

	float: right;

}


	#search .submit_input {

		background: #417AAD;

		border: 1px solid #1a2735;

		padding: 2px 5px;

	}


	#search input#main_search {

		background: #fff url({style_images_url}/search_icon.png) no-repeat left;

		border: 1px solid #1a2735;

		padding: 3px 3px 3px 18px;

		margin-left: 5px;

	}


	#search a {

		color: #556b85;

		margin: 5px 7px;

	}


	#search label,

	#search input,

	#search #adv_search {

		float: left;

	}


#secondary_nav {

	color: #ffffff;

	font-size: 0.9em;

	padding: 12px 15px 12px 25px;

	clear: both;

}


	#secondary_nav li {

		padding-right: 7px;

		float: left;

	}


		#secondary_nav #section_links li {

			padding: 0 5px;

		}


	#secondary_nav a {

		color: #ffffff;

		text-decoration: none;

	}


#rss_menu {

	background-color: #ffdfbe;

	border: 1px solid #ff7600;

	padding: 1px;

	width: 200px;

	display: block;	

	z-index: 500;

}


	#secondary_nav #section_links #rss_menu li {

		padding: 0;

		display: block;

		float: none;

	}


	#rss_menu a {

		display: block;

		padding: 3px;

		color: #ff7600;

	}


		#rss_menu a:hover {

			background-color: #ff7600;

			color: #fff;

		}


#pm_notification {

	background: url({style_images_url}/trans_bg.png);

	color: #515151;

	padding: 0;

	margin: 0 20%;

	width: 60%;

	position: absolute;

	z-index: 2000;

}


	#pm_notification #pm_wrap {

		background: #f3f3f3;

		padding: 18px 0 30px 0;

		margin: 0 6px 6px 6px;

	}


	#pm_notification .photo {

		float: left;

		margin: 0 15px;

	}


	#pm_notification h2 {

		font-size: 1.5em;

		clear: none;

		margin: 0px 0 0 85px;

		color: #1c2837;

	}


	#pm_notification p {

		margin: 10px auto 0 95px;

	}


	#pm_notification .ok_thanks {

		text-align: center;

		padding: 6px;

		clear: both;

	}


/************************************************************************/

/* FOOTER */

#board_footer {

	color: #ffffff;

	font-size: 0.85em;

	border-top: 1px solid #dedede;

	padding: 8px 8px 15px 8px;

	margin: 10px 15px 20px;	

	top: 20px;

	clear: both;

}


	#board_footer ul#utility_links li {

		float: left;

		padding-right: 8px;

	}


	#board_footer p {

		text-align: right;

	}


	#board_footer a {

		color: #ffffff;

	}


#footer_utilities {

	background: #192b40 url({style_images_url}/gradient_bg.png) repeat-x 50%;

	color: #fff;

	font-size: 0.8em;

	padding: 4px 15px;

	margin: 25px 15px 0 15px;

}


	#footer_utilities form {

		margin: 7px 5px 0 5px;

	}


	#footer_utilities ul {

		padding: 2px 0;

		margin: 8px 0 0 0;

	}

		#footer_utilities ul li:first-child {

			color: #d5dde5;

		}


		#footer_utilities li {

			float: right;

			padding: 0 8px 4px 8px;

		}


/************************************************************************/

/* GENERAL CONTENT */

#content {

	padding: 20px 15px 0px 15px;

	clear: both;

}


#ajax_loading {

	background-color: #417AAD;

	color: #fff;

	text-align: center;

	padding: 5px;

	width: 8%;

	top: 0px;

	left: 46%;

	-moz-border-radius: 0 0 5px 5px;

	-webkit-border-bottom-left-radius: 5px;

	-webkit-border-bottom-right-radius: 5px;

	z-index: 10000;

	position: fixed;

}


#ipboard_body.redirector {

	width: 500px;

	margin: 150px auto 0 auto;

}


.topic_options, .generic_bar, .tab_filters {

	color: #1d3652;

	font-size: 0.85em;

	font-weight: bold;

	height: 33px;

}

	.generic_bar, .tab_filters {

		background: #b6c7db;

	}


	.generic_bar {

		display: none;

	}


	.tab_filters {

		background: #1d3652 url({style_images_url}/th_bg.png) repeat-x top;

		color: #fff;

	}


	.topic_options {

		background: #d5dee5;

	}


	.topic_options li {

		padding: 10px;

		float: right;

	}


	.topic_options a {

		text-decoration: none;

	}


.general_box h3 {

	font-size: 1em;

	border: 0;

	padding: 5px;

	margin: -10px -10px 5px -10px;

}


#index_stats .general_box {

	margin-bottom: 10px;

	overflow: hidden;

}


.general_box.alt {

	padding: 0px;

}


.general_box.alt h3 {

	margin: 0 0 5px 0;

}


.general_box a {

	text-decoration: none;

}


	.general_box .block_list {

		font-size: 0.9em;

		padding-top: 5px;

		margin: 0;

	}		

		.general_box .block_list li {

			padding: 6px;

			margin: 0 -8px;

		}


.progress_bar {

	background-color: #fff;

	border: 1px solid #d5dde5;

}


	.progress_bar span {

		background: #243f5c url({style_images_url}/gradient_bg.png) repeat-x left 50%;

		color: #fff;

		font-size: 0em;

		font-weight: bold;

		text-align: center;

		text-indent: -2000em; /* Safari fix */

		height: 10px;

		display: block;

		overflow: hidden;

	}


	.progress_bar.limit span {

		background: #b82929 url({style_images_url}/progressbar_warning.png) repeat-x center;

	}


	.progress_bar span span {

		display: none;

	}


.progress_bar.user_warn {	

	margin: 0 auto;

	width: 80%;

}


	.progress_bar.user_warn span {

		height: 6px;

	}


.progress_bar.topic_poll {

	border: 1px solid #d5dde5;

	margin-top: 2px;

	width: 40%;

}


img.resized {

	display: block;

}


.resized_img img {

	border-style: solid;

	border-color: #777;

	border-width: 3px 3px 6px 3px;

	margin-bottom: 5px;

}


.resized_img span {

	background: #777;

	color: #fff;

	padding: 4px 8px;

	font-size: 11px;

}


.resized_img {

	clear: right;

}


li.rating a {

	-moz-outline: 0;

}


.antispam_img {

	margin-left: 215px;

	margin-bottom: 3px;

}


.tagList {

	list-style-type: none;

	margin: 0;

	padding: 0;

}

	.tagList li { display: inline; }

	li.level1 	{ font-size: 12px; }

	li.level2	{ font-size: 14px; }

	li.level3	{ font-size: 16px; }

	li.level4 	{ font-size: 18px; }

	li.level5	{ font-size: 20px; }

	li.level6 	{ font-size: 22px; }


span.error {

	color: #ad2930;

	font-weight: bold;

	clear: both;

}


.maintitle .desc {

	font-size: 0.7em;

	color: #b6c7db;

}


/************************************************************************/

/* GENERIC REPEATED STYLES */

/* Inline lists */

#admin_bar ul, #admin_bar li, #stat_links li, 

.tab_filters ul, .tab_filters li,

fieldset.with_subhead span.desc, fieldset.with_subhead label,

.user_controls li {

	display: inline;

}


/* Floats */

.right { float: right; }

.left { float: left; }


/* Visibility */

.hide { display: none; }


/* Bullets */

.bullets ul, .bullets ol,

ul.bullets, ol.bullets {

	list-style: disc;

	margin-left: 30px;

	line-height: 150%;

	list-style-image: none;

}


/* Rounded corners */

#user_navigation #new_msg_count, .message, .popupWrapper, .poll_question h4, .reputation,

.rounded {

	-moz-border-radius: 6px;

	-webkit-border-radius: 6px;

}


/* Center */

.short {

	text-align: center;

}


/* Description */

.desc, p.posted_info, .warn_panel strong {

	font-size: 0.8em;

	color: #606060;

}


/* Cancel */

.cancel {

	color: #ad2930;

	font-size: 0.9em;

	font-weight: bold;

}


/* Maintitle */

body .maintitle {

	font-size: 17px;

	font-weight: normal;

	-moz-border-radius: 5px 5px 0 0;

	-webkit-border-top-left-radius: 5px;

	-webkit-border-top-right-radius: 5px;

	padding: 8px !important;

	margin: 0 !important;

	overflow: hidden;

}


/* Photo */

.photo {

	border: 1px solid #d8d8d8;

}


/* Moderation */

em.moderated {

	background: transparent;

	font-size: 0.8em;

	font-weight: bold;

	margin-top: 8px;

	display: block;

	clear: both;

}


/* Positive/Negative */

.positive {

	color: #6f8f52;

}

.negative {

	color: #c7172b;

}


/* Clickable */

.clickable {

	cursor: pointer;

}


/* Clear */

.clear {

	clear: both;

}


	.clearfix, .stats_list {

		overflow: auto;

	}


/* Block wrap */

.block_wrap {

	padding: 5px 0;

	margin-bottom: 10px;

}
/* White links */

#admin_bar a, #stat_links a,

#primary_nav ul li.active, #primary_nav ul li a:hover, #primary_nav ul li.active a,

#user_navigation.not_logged_in, #user_navigation.not_logged_in a,

#user_navigation #user_link, #user_navigation #new_msg_count,

#user_navigation ul, #user_navigation ul#user_link_menucontent, #user_navigation ul#user_link_menucontent a:hover,

#search .submit_input, .message.user_status #update_status,

table.ipb_table th a, .topic_buttons li a, .topic_buttons li span,

.message.user_status #update_status, .tab_bar li.active, .tab_bar li.active a,

.members li.positive a, .members li.negative a, #footer_utilities a, a.input_submit:hover {

	color: #fff;

	text-decoration: none;	

}


/* Search highlighting */

.searchlite

{

	background-color: yellow;

	color: red;

	font-size:14px;

}


/* Users posting */

.activeuserposting {

	font-style: italic;

}


/************************************************************************/

/* COLUMN WIDTHS FOR TABLES */

.col_f_icon, .col_f_picon, .col_c_icon,

.col_m_status, .col_r_icon {

	width: 3%;

}

.col_m_replies

{

	width: 5%;

}

.col_m_to, .col_m_from {

	width:15%;

}

.col_f_topic, .col_m_subject {

	width: 49%;

}

.col_f_views, .col_f_starter,

.col_r_total, .col_r_comments {

	width: 10%;

}

.col_f_post, .col_m_date,

.col_r_updated, .col_r_section {

	width: 25%;

}

.col_c_stats {

	width: 15%;

}

.col_c_post {

	width: 30%;

}

.col_c_forum {

	width: 55%;

}

.col_mod, .col_f_mod, .col_r_mod {

	width: 3%;

}

.col_r_title {

	width: 26%;

}


/************************************************************************/

/* TABLE STYLES */


table.ipb_table {

	line-height: 120%;

	border-bottom: 4px solid #d5dde5;

}


	table.ipb_table a {

		text-decoration: none;

	}


		table.ipb_table a:hover,

		body table.ipb_table th a {

			text-decoration: underline;

		}


	table.ipb_table caption span.desc {

		font-size: 0.6em;

	}


	table.ipb_table h4,

	table.ipb_table .topic_title {

		font-size: 1.1em;

		font-weight: normal;

		display: inline;

	}


	table.ipb_table tr td {

		/*border-bottom: 1px solid #d8e1ea;*/

		padding: 10px 8px 8px 8px;

		border-bottom: 1px solid #fff;

		/*border-bottom: 2px solid #fff;*/

	}


		table.ipb_table tr .stats {

			text-align: right;

		}


		body table.ipb_table tr td p {

			font-size: 0.9em;

		}


	table.ipb_table th,

	div#current_calendar ol#week_view li.month_bar {

		font-size: 0.85em;

		font-weight: bold;

		padding: 6px;

	}


	table.ipb_table ol.subforums {

		padding-top: 6px;

		margin-top: 5px;

	}


		table.ipb_table ol.subforums li {

			background: transparent url({style_images_url}/bullet_black.png) no-repeat 3px 4px;

			color: #1d3652;

			font-size: 0.85em;

			padding: 0 4px 0 15px;			

			float: left;

		}


		table.ipb_table ol.subforums li.newposts {

			background: transparent url({style_images_url}/bullet_green.png) no-repeat 0px 0px;

			color: #1d3652;

			font-size: 0.85em;

			padding: 0 4px 0 16px;			

			float: left;

		}


	table.ipb_table tr.announcement td {

		font-weight: bold;

		font-size: 1.1em;

	}


	table.ipb_table tr.subhead th {

		font-weight: bold;

		font-size: 1.1em;

		padding: 8px;

	}


	table.ipb_table ul li {

		font-size: 0.95em;

	}


/************************************************************************/

/* FORM STYLES */


body#ipboard_body fieldset.submit,

body#ipboard_body p.submit {

	padding: 15px 6px 15px 6px;

	text-align: center;

}


.input_text {

	background: #fff url({style_images_url}/input_text.png) repeat-x;

	font-size: 0.9em;

	font-family: arial, verdana, tahoma, sans-serif;

	border: 1px solid #9f9f9f;

	padding: 2px;

}


	.input_text.error {

		background-color: #f3dddd;

	}

	.input_text.accept {

		background-color: #f1f6ec;

	}


.input_text.email,

.input_text.password {

	width: 18em;

}


.input_submit {

	font-weight: bold;

	font-size: 0.85em;

	text-decoration: none;

	border-width: 1px;

	border-style: solid;

	padding: 3px 7px;

	cursor: pointer;

}


	.input_submit.alt {

		text-decoration: none;

	}		


p.field {

	padding: 15px;

}


li.field {

	padding: 5px;

	margin-left: 27px;

}


	li.field label,

	li.field span.desc {

		display: block;

	}


li.field.error {

	color: #ad2930;

}


	li.field.error label {

		font-weight: bold;

	}


li.field.checkbox {

	margin-left: 0;

}


li.field.checkbox .input_check,

li.field.checkbox .input_radio {

	margin-right: 10px;

	vertical-align: middle;

}


	li.field.checkbox label {

		width: auto;

		float: none;

		display: inline;

	}


	li.field.checkbox span.desc {

		padding-left: 27px;

		margin-left: auto;

		display: block;

	}


/************************************************************************/

/* MESSAGE STYLES */


.message {

	background: #f1f6ec url({style_images_url}/information.png) no-repeat 8px 10px;

	padding: 10px 10px 10px 30px;

	border: 1px solid #b0ce94;

	color: #3e4934;

	line-height: 150%;

}


	.message h3 {

		padding: 0;

		color: #323232;

	}


	.message.error {

		background-color: #f3dddd;

		background-image: url({style_images_url}/exclamation.png);

		border-color: #deb7b7;

		color: #281b1b;

		font-size: 1.1em;

	}


	.message.error.usercp {

		background-image: none;

		padding: 4px;

		float: right;

	}


	.message.unspecific {

		background-color: #f3f3f3;

		border-color: #d4d4d4;

		color: #515151;

		margin: 0 0 10px 0;

		clear: both;

	}


	.message.user_status {

		background: #f9f7e0;

		color: #6c6141;

		font-size: 1em;

		border: 1px solid #eadca0;

		padding: 5px 5px 5px 15px;

		margin-bottom: 10px;

	}


		.message.user_status.in_profile {

			font-size: 1.2em;

			position: relative;

			padding-left: 15px;

			overflow: auto;

		}


	.message.user_status #update_status {

		background: #243f5c;

		font-size: 0.8em;

		font-weight: bold;

		padding: 3px 8px;

		margin-left: 10px;

	}


	.message.user_status .cancel {

		font-size: 0.75em;

	}


/************************************************************************/

/* MENU & POPUP STYLES */


.ipbmenu_content, .ipb_autocomplete {

	font-size: 0.9em;

	min-width: 85px;

	padding: 5px;

	z-index: 2000;

}


	.ipbmenu_content li, .ipb_autocomplete li {

		padding: 5px;

	}


	.ipbmenu_content li:last-child {

		border-bottom: 0;

		padding-bottom: 0px;

	}


	.ipbmenu_content li:first-child {

		padding-top: 0px;

	}


	.ipbmenu_content a {

		text-decoration: none;

	}


.popupWrapper {

	background: url({style_images_url}/trans_bg.png);

	color: #fff;

}


	.popupInner {

		background: #fff;

		color: #000;

		border: 3px solid #d5dde5;

		-moz-border-radius: 4px;

		-webkit-border-radius: 4px;

		margin: 6px;

		width: 500px;

		overflow: auto;

	}


		.popupInner h3 {

			background-color: #dae4ed;

			font-size: 1em;

			border: 0;

			padding-left: 24px;

		}


.popupClose {

	position: absolute;

	left: 12px;

	top: 12px;

}


.popup_footer {

	padding: 15px;

	position: absolute;

	bottom: 0px;

	right: 0px;

}


.popup_body {

	padding: 10px;

}


.stem {

	width: 31px;

	height: 16px;

	position: absolute;

}


	.stem.topleft {

		background-image: url({style_images_url}/stems/topleft.png);

	}

	.stem.topright {

		background-image: url({style_images_url}/stems/topright.png);

	}

	.stem.bottomleft {

		background-image: url({style_images_url}/stems/bottomleft.png);

	}

	.stem.bottomright {

		background-image: url({style_images_url}/stems/bottomright.png);

	}


.modal {

	background-color: #3e3e3e;

}


.userpopup {

	padding-bottom: 25px;

	overflow: hidden;

	position: relative;

}


	.userpopup .info {

		position: relative;

	}


	.userpopup h3 {

		font-size: 1.2em;

	}


	.userpopup > div {

		padding: 8px;

	}


	.userpopup {

		font-size: 0.9em;

	}


		.userpopup dl {

			border-bottom: 1px solid #d4d4d4;

			padding-bottom: 10px;

			margin-bottom: 4px;

		}


	.userpopup .photo {

		top: 0px;

		right: 0px;

		position: absolute;

	}


	.userpopup .user_controls {

		left: 10px;

		position: absolute;

	}


	.userpopup .reputation {

		right: 4px;

		position: absolute;

	}


.info dt {

	float: left;

}


.info dt {

	font-weight: bold;

	padding: 3px 6px;

	clear: both;

	width: 30%;

}


.info dd {

	padding: 3px 6px;

	width: 60%;

	margin-left: 35%;

}


/************************************************************************/

/* TOPIC/POST BUTTONS STYLES */


.topic_controls {

	min-height: 30px;

}


.topic_buttons li {

	background: transparent url({style_images_url}/topic_button_left.png) no-repeat top left;

	padding: 0;

	margin: 0px 10px 10px 0px;

	float: right;

}


	.topic_buttons li a,

	.topic_buttons li span {

		font-size: 0.9em;

		display: block;

		margin: auto 0px auto 6px;

		-moz-outline: 0;

	}


	.topic_buttons li span {

		padding: 8px 12px 7px 3px;

	}


	.topic_buttons li a {

		background: transparent url({style_images_url}/topic_button_right.png) no-repeat top right;

		padding: 7px 12px 6px 3px;

	}


		.topic_buttons li a img,

		.topic_buttons li span img {

			margin: -1px 5px 1px 0;

		}


		.topic_buttons li a img.arrow { margin-right: -3px; }


	.topic_buttons li:hover {

		background: transparent url({style_images_url}/topic_button_left_hover.png) no-repeat top left;

	}

		.topic_buttons li:hover a {

			background: transparent url({style_images_url}/topic_button_right_hover.png) no-repeat top right;

		}	

	.topic_buttons li.disabled {

		background: transparent url({style_images_url}/topic_button_left_disabled.png) no-repeat top left;

	}

		.topic_buttons li.disabled span {

			background: transparent url({style_images_url}/topic_button_right_disabled.png) no-repeat top right;

			color: #8f8e8e;

		}	

	.topic_buttons li.closed {

		background: transparent url({style_images_url}/topic_button_left_closed.png) no-repeat top left;

	}

		.topic_buttons li.closed span,

		.topic_buttons li.closed a {

			background: transparent url({style_images_url}/topic_button_right_closed.png) no-repeat top right;

		}


ul.post_controls {

	background: inherit url({style_images_url}/gradient_bg.png) repeat-x 50%;

	font-size: 0.8em;

	text-align: right;

	padding: 6px 10px 28px 6px;

	clear: both;

}


		ul.post_controls li {

			background: transparent url({style_images_url}/post_button_left.png) no-repeat top left;

			padding: 0;

			margin: 0 4px;

			float: right;

		}


			ul.post_controls li.report,

			ul.post_controls li.top,

			ul.post_controls.left li {

				float: left;

			}


		ul.post_controls a {	

			background: transparent url({style_images_url}/post_button_right.png) no-repeat top right;

			color: #1d3652;

			text-decoration: none;

			padding: 6px 9px 3px 4px;

			margin-left: 4px;

			display: block;

		}


		ul.post_controls a img {

			margin-top: -2px;

		}


		ul.post_controls a:hover {

			color: #3d70a3;

		}


		/* Selected button */

		ul.post_controls li.selected {

			background: transparent url({style_images_url}/post_button_left_selected.png) no-repeat top left;

		}


			ul.post_controls li.selected a {

				background: transparent url({style_images_url}/post_button_right_selected.png) no-repeat top right;

				color: #fff;

			}


body .topic_buttons li a:hover,

body ul.post_controls a:hover {

	text-decoration: none;

}


/************************************************************************/

/* PAGINATION STYLES */


span.pagination.no_pages {

	color: #acacac;

	font-size: 0.9em;

	padding: 10px;	

	height: 15px;

	display: block;

}


	ul.pagination.top {

		padding: 0 0 5px 0;

		margin-bottom: 15px;

		height: 18px;

	}


	ul.pagination.bottom {

		padding: 5px 0 0 0;

		margin-top: 15px;

		height: 18px;

	}


ul.pagination a,

ul.pagination li.active, 

ul.pagination li.pagejump,

ul.pagination li.total {

	text-decoration: none;

	padding: 1px 4px;

	display: block;

}


ul.pagination li {

	background: #fff;

	font-size: 0.9em;

	border: 1px solid #cfcfcf;	

	margin: 0 2px 0 2px;

	float: left;

}


	ul.pagination li.total,

	ul.pagination li.active {

		background: none;

		border: 0;

		margin-left: 0px;

	}


	ul.pagination li.active {

		color: #528f6c;

		font-size: 1em;

		font-weight: bold;

	}


ul.mini_pagination {

	font-size: 0.75em;

	display: inline;

	margin-left: 7px;

}


	ul.mini_pagination li a {

		border: 1px solid #d3d3d3;

		padding: 1px 3px;

	}


	ul.mini_pagination li {

		display: inline;

		margin: 0px 2px;

	}


/************************************************************************/

/* MODERATION & FILTER STYLES */


.moderation_bar {

	text-align: right;

	padding: 6px 35px 6px 10px;

	margin: 10px 0 0 0;

}


	.moderation_bar.with_action {

		background-image: url({style_images_url}/topic_mod_arrow.png);

		background-repeat: no-repeat;

		background-position: right center;

	}


#topic_mod_2 {

	-moz-border-radius-topleft: 0px;

	-moz-border-radius-topright: 0px;

	-webkit-border-top-left-radius: 0px;

	-webkit-border-top-right-radius: 0px;

	padding-top: 10px;

	margin-top: -10px;

}


#topic_mod p {

	padding: 7px;

	font-size: 0.9em;

}


#topic_mod #forum_mod_options_menucontent {

	text-align: left;

}


.filter_bar {

	font-size: 0.8em;

	text-align: center;

	margin: 6px 0 0 0;

	padding: 6px;

}


	.filter_bar select {

		margin-right: 10px;

	}


	.filter_bar span.clickable {

		display: block;

	}


/************************************************************************/

/* TAB BAR STYLES */


.tab_bar {

	font-size: 0.9em;

	-moz-border-radius: 6px 6px 0 0;

	-webkit-border-top-left-radius: 6px;

	-webkit-border-top-right-radius: 6px;

	padding: 7px 15px 25px 15px;

}


	.tab_bar.no_title {

		background-image: url({style_images_url}/th_bg.png);

		background-repeat: repeat-x;

		background-position: bottom;

		padding: 7px 15px 56px 15px;

	}


		.tab_bar.no_title.mini {

			background: transparent;

			padding: 7px 15px 25px 15px;

		}


	.tab_bar li {

		float: left;

		padding: 2px 10px;

	}


		.tab_bar li a {

			color: #4a6784;

			text-decoration: none;

		}


		.tab_bar li.active {

			font-weight: bold;

			font-size: 1.1em;

			-moz-border-radius: 4px 4px 0 0;

			-webkit-border-top-left-radius: 4px;

			-webkit-border-top-right-radius: 4px;

			padding: 7px 10px;

			margin: -2px 10px 0 10px;

		}


.tab_filters {

	padding: 0 10px;

}


	.tab_filters ul {

		padding-top: 10px;

	}


	.tab_filters a {

		color: #cfd9e4;

		text-decoration: none;

		font-weight: normal;

	}


	.tab_filters li {

		color: #cfd9e4;

		padding: 0 4px;

	}


		.tab_filters li.active,

		.tab_filters li.active a {

			font-weight: bold;

			color: #fff;

		}


/************************************************************************/

/* AUTHOR INFO (& RELATED) STYLES */


.author_info {

	text-align: left;	

	font-size: 0.9em;

	border-right: 1px solid #e4ebf3;

	margin: 15px -5px 10px 0px;

	width: 225px;

	float: left;

}


	.author_info.no_rep {

		margin-bottom: 15px;

	}


	.author_info li.avatar, .author_info li.group_icon, .author_info li.title {

		text-align: center;

	}


	.author_info ul.user_fields li {

		clear: both;

		font-size: 0.9em;

		color: #718a96;

		padding-bottom: 2px;

		overflow: hidden;

	}


	.author_info ul.user_fields li span {

		display: block;

		float: left;

	}


	.author_info ul.user_fields li span.ft {

		width: 38%;

		text-align: right;

		font-weight: bold;

		padding: 0 0 0 8px;

	}


	.author_info ul.user_fields li span.fc {

		padding: 0 8px 0 8px;

		max-width: 50%;

	}


	/*.author_info dl {

		font-size: 0.9em;

		margin: 8px 8px 15px 8px;

	}


	.author_info dt,

	.author_info dd {

		display: inline-block;

		color: #718a96;

		vertical-align: top;

	}


	.author_info dt {

		font-weight: bold;	

		text-align: right;

		clear: both;

	}


	.author_info dd {

		text-align: left;

		background: red;

	}*/


	.author_info .title {

		margin-top: 4px;

	}	


.user_controls {

	text-align: center;

	margin: 6px 0;

}


	.user_controls li {

		margin: 0 2px;

		display: inline;

	}


		.user_controls li a {

			display: inline-block;

			background-color: #d5dee5;

			-moz-border-radius: 4px;

			-webkit-border-radius: 4px;

			padding: 3px;

			color: #1d3652;

		}


.warn_panel {

	text-align: left;

	padding: 6px;

	margin: 0 10px;

}

	.warn_panel .warn_link {

		padding-left: 10%;

		text-decoration: none;

	}


	.warn_panel .warn_edit {

		float: right;

	}


	.warn_panel .warn_edit.up {

		margin-right: 10%;

	}


.rating_mode.user_warn {

	margin: 0 auto;

	width: 80%;

	font-size: 0.9em;

}


	.rating_mode .warn_edit.down {

		float: none;

		margin-right: 3px;

	}


	.rating_mode .warn_edit.up {

		float: none;

		margin-left: 2px;

	}/************************************************************************/

/* BOARD INDEX STYLES */


a.toggle {	

	background: url({style_images_url}/cat_minimize.png) no-repeat;

	text-indent: -3000em;

	padding-bottom: 2px;

	width: 25px;

	height: 100%;

	display: block;

	-moz-outline: 0;

}


#latest_news {

	color: #1d3652;

	font-size: 0.9em;

	border: 1px solid #d5dde5;

	padding: 10px;

	margin: 0 4px 6px;

}


	#latest_news a {

		text-decoration: none;

	}


div#categories {

	width: 76%;

}


	div#categories.no_sidebar {

		width: 100%;

		float: none;

	}


#index_stats {

	padding-bottom: 25px;

	margin-bottom: 20px;

	margin-top: 25px;

	width: 22%;

}


.sidebar_toggle {

	text-align: right;	

	padding: 0px 3px;

	height: 20px;

	right: -100%;

	position: relative;

	-moz-outline: 0;

}


	#open_sidebar.sidebar_toggle {

		right: -100%;

		-moz-border-radius-top-right: 0;

		-moz-border-radius-bottom-right: 0;

		-webkit-border-top-right-radius: 0;

		-webkit-border-bottom-right-radius: 0;

	}


.category_block h3.collapsed {

	border-bottom: 8px solid #b6c7db;

}


	.category_block h3.collapsed a.toggle {

		background-image: url({style_images_url}/cat_maximize.png);

		/*padding-bottom: 6px;*/

	}


.statistics {

    color: #000000;	

	padding: 15px;

	margin: 10px 0px 0 0px;

	min-height: 160px;

}


	.statistics h2 {

        color: #000000;

		font-size: 1.1em;

		font-weight: bold;

	}


		.statistics h2 span {

			font-size: 0.8em;

			font-weight: normal;

			color: #425365;

		}


	.statistics #active_users, .statistics #forum_active_users {

		border-top: 0;

		padding-top: 0;

	}


	body #topic_stats.statistics {

		min-height: 50px;

	}


body .stats_list {

	border-top: 1px solid #e4ebf2;

	margin-bottom: 10px;

	padding: 10px 5px 0 0;

	float: left;

	width: 60%;

	line-height: 140%;

	overflow: hidden;

}


	.stats_list li,

	.active_users li {

		float: left;

		font-size: 0.9em;

		padding: 0 5px 0 0;

		margin-top: 4px;

	}


	.stats_list ul, .stats_list p {

		margin-left: 15px;

	}


	.stats_list span.desc {

		font-weight: normal;

	}


.active_users span.name {

	font-size: 0.9;

	padding: 0 5px 0 0;

	margin-top: 4px;

}


.active_users p {

	margin-left: 15px;

}


#stats {

	border-left: 1px solid #e4ebf2;

	padding-left: 20px;

	width: 33%;

	float: right;

}

	#stats dl {

		margin-left: 10px;

	}


	#stats dt,

	#stats dd {

		border-top: 1px solid #dedede;

		font-size: 0.85em;

		padding: 6px 2px;

		float: left;

		width: 45%;

	}


	#stats dt {

		font-weight: bold;

		clear: both;

	}


	#stats .extra {

		color: #a2a2a2;

		font-size: 0.9em;

	}


#stat_links {	

	color: #69727b;

	font-size: 0.85em;

	text-align: center !important;

	margin-top: 25px;

}


	#stat_links li {

		padding: 2px 6px;

	}


.friend_list ul li,

#top_posters li {

	text-align: center;

	padding: 8px 0 0 0;

	margin: 5px 0 0 0;

	min-width: 80px;

	height: 70px;

	float: left;

}


	.friend_list ul li span.name,

	#top_posters li span.name {

		font-size: 0.8em;

	}


#hook_watched_items ul li {

	padding: 8px;

}


	body#ipboard_body #hook_watched_items fieldset.submit {

		padding: 8px;

	}


/************************************************************************/

/* FORUM VIEW (& RELATED) STYLES */


ul.topic_moderation {

	margin-top: -2px;

	z-index: 300;

}


	ul.topic_moderation li {

		float: left;

	}


	ul.topic_moderation li a {

		padding: 0 3px;

		display: block;

		float: left;

	}


span.mini_rate {

	margin-right: 12px;

	display: inline-block;

}


img.mini_rate {

	margin-right: -5px;

}


.topic_prefix {

	font-size: 0.8em;

	font-weight: bold;

	-moz-border-radius: 3px;

	-webkit-border-radius: 3px;

	padding: 0px 4px;	

	float: left;

	display: block;

}


#forum_legend {

	width: 39%;

}


	#forum_legend dl {

		font-size: 0.9em;

		margin-top: 15px;

	}


		#forum_legend dt,

		#forum_legend dd {

			font-size: 0.9em;

			border-top: 1px solid #dedede;

			padding: 6px 2px;

			height: 20px;

			float: left;

		}


		#forum_legend dt {

			text-align: center;

			width: 9%;

		}


		#forum_legend dd {

			width: 38%;

			max-width: 200px;

		}


.message.forum_rules {

	margin-bottom: 20px;

}


.rules {

	line-height: 150%;

}


#forum_table .maintitle .main_forum_title {

	float: left;

}


#forum_table .maintitle .desc {

	float: right;

}


	#forum_table .maintitle .desc a {

		color: #d5dde5;

	}


#filter_form input.input_submit {

	margin-left: 4px;

}


/************************************************************************/

/* TOPIC VIEW (& RELATED) STYLES */


ul.topic_jump {

	font-size: 0.8em;

	padding-top: 4px;

	margin: 0px auto 15px auto;

}


ul.topic_jump li {

	padding: 1px 7px;

	float: left;

}

	ul.topic_jump li a {

		text-decoration: none;

	}


	ul.topic_jump li.previous {

		border-right: 1px solid #8f8f8f;

	}


	ul.topic_jump li.next {

		border-left: 1px solid #8f8f8f;

	}


/*#ipboard_body .post_block h3,*/

.poll h3 {

	background: #B5C0CF url({style_images_url}/gradient_bg.png) repeat-x 50%;

}


body .ip {

	color: #475769;

	font-style: italic;

	font-weight: normal;

	font-size: 11px;

	padding-top: 4px;

	margin-right: 10px;

	margin-left: 15px;

}


span.post_id {

	font-size: 11px;	

	font-weight: normal;

	padding-top: 4px;

	display: block;

	float: right;

}


input.post_mod {

	float: right;

	margin: 0px 6px 0 15px;

}


.signature {

	color: #8e8e8e;

	font-size: 11px;

	border-top: 1px solid #d5dde5;

	padding: 8px;

	margin: 10px 10px 0 6px;

}


.post_block {

	margin: 0 0 1px 0;

	position: relative;

}


	.post_block.no_sidebar {

		background-image: none;

	}


	.post_block h3 {

		padding: 8px;

	}


	.post_block address {

		font-weight: bold;

	}


	.post_wrap {

		top: 0px;

	}


	.post_block.topic_summary h3 {

		padding: 4px;

	}


	.post_block.topic_summary .posted_info {

		margin-left: 10px;

	}


	.post_block.topic_summary .post_body .post {

		padding: 3px 10px 15px;

		margin-top: -15px;

	}


	.post_block.with_rep .post_body {

		margin-bottom: 25px;

	}.post_body {

	margin-left: 235px;

	line-height: 100%;

}


	.post_block.no_sidebar .post_body {

		margin-left: 0px;

	}


	.post_body .post {

		margin-top: 3px;

		padding: 10px;

		line-height: 150%;

	}


.post_ignore {	

	background: #fafbfc;

	color: #777;

	font-size: 0.9em;

	padding: 15px;	

}


	.post_ignore .reputation {

		text-align: center;

		padding: 2px 6px;

		float: none;

		display: inline;

	}


.rep_bar {

	background: #e4ebf2;

	font-size: 0.8em;

	-moz-border-radius-topleft: 5px;

	-webkit-border-top-left-radius: 5px;

	padding: 0 10px;

	right: 0;

	bottom: 32px;

	position: absolute;

}


/*	.post_block.rep_highlight .rep_bar {

		max-width: 140px;

	}*/


	.rep_bar ul {

		margin-top: 8px;

		float: left;

	}


		.rep_bar ul li {

			float: left;

		}


p.rep_highlight {

	float: right;

	display: inline-block;

	margin: 5px 10px 10px 10px;

	background: #D5DEE5;

	color: #1d3652;

	padding: 5px;

	-moz-border-radius: 5px;

	-webkit-border-radius: 5px;

	font-size: 0.8em;

	font-weight: bold;

	text-align: center;

}


	p.rep_highlight img {

		margin-bottom: 4px;

	}


p.posted_info {

	padding: 10px 5px 7px 7px;

	margin-left: -3px;

	margin-bottom: -10px;

}


	p.posted_info strong.event {

		color: #1c2837;

		font-size: 1.2em;

	}


p.edit {

	background-color: #f3f3f3;

	color: #515151;

	font-size: 0.9em;

	line-height: 120%;

	padding: 10px;

	margin-top: 10px;

}


div.threaded_view ul ul {

	margin-left: -25px;

}


div.threaded_view ul li {

	padding: 0px 0 0px 25px;

}


	div.threaded_view {

		line-height: 140%;

		padding: 5px 0 15px 0;

	}


	div.threaded_view .post_title {

		font-style: italic;

	}


.topic_share {

	font-size: 0.9em;

	padding: 3px;

	margin-top: 4px;

}


	.topic_share li {

		float: left;

		margin: 0 5px;

	}


.poll {

	border-bottom: 7px solid #1d3652;

	margin-bottom: 5px;

}


.poll fieldset {

	padding: 9px;

}


.poll_question {

	padding: 10px;

	margin: 10px 10px 10px 20px;

}


	.poll_question h4 {

		background-color: #e4ebf2;

		margin: 0 -7px;

		padding: 5px;

	}


	.poll_question ol {

		padding: 8px;

		background-color: #fafbfc;

	}


	.poll_question li {

		font-size: 0.9em;

		margin: 6px 0;

	}


	.poll_question .votes {

		margin-left: 5px;

	}


.snapback { 

	margin-right: 5px;

	padding: 1px 0 1px 1px;

}


.topic .main_topic_title {

	float: left;

}


.maintitle .rating {

	font-size: 11px;

	margin: 4px 0 0 15px;

	float: right;

}


	.maintitle .rating img {

		margin-top: -2px;

	}


/************************************************************************/

/* POSTING FORM (& RELATED) STYLES */


div.post_form label {

	text-align: right;

	padding-right: 15px;

	width: 275px;

	float: left;

	clear: both;

}


	div.post_form span.desc,

	fieldset#poll_wrap span.desc {

		margin-left: 290px;

		display: block;

		clear: both;

	}


	div.post_form .checkbox input.input_check,

	#mod_form .checkbox input.input_check {

		margin-left: 315px;

	}


	div.post_form .antispam_img {

		margin-left: 290px;

	}


	div.post_form .captcha .input_text {

		float: left;

	}


	div.post_form fieldset {

		padding-bottom: 15px;

	}


	div.post_form h3 {

		margin-bottom: 10px;

	}


fieldset.with_subhead {

	margin-bottom: 0;

	padding-bottom: 0;

}


	fieldset.with_subhead h4 {

		text-align: right;	

		margin-top: 6px;

		width: 300px;

		float: left;

	}


	fieldset.with_subhead ul {

		border-bottom: 1px solid #d5dde5;

		padding-bottom: 6px;

		margin: 0 15px 6px 320px;

	}


	fieldset.with_subhead span.desc,

	fieldset.with_subhead label {

		margin: 0;

		width: auto;

	}


	fieldset.with_subhead #post_icons {

		border: 0;

		margin-left: 326px;

	}


	fieldset.with_subhead #post_icons li {

		margin-right: 15px;

		margin-bottom: 6px;

		float: left;

	}


	fieldset.with_subhead .checkbox input.input_check {

		margin-left: 0px;

	}


#toggle_post_options {

	background: transparent url({style_images_url}/add.png) no-repeat;

	font-size: 0.9em;

	padding: 2px 0 2px 22px;

	margin: 15px;

	display: block;

}


.post_form #poll_wrap .question {

	margin-bottom: 10px;

}


	.post_form #poll_wrap .question .wrap {

		background-color: #e4ebf2;

		padding: 10px;

		margin-left: 290px;

		margin-right: 12px;

	}


		.post_form #poll_wrap .question .wrap ol {

			margin-left: 25px;

			margin-top: 16px;

			list-style: decimal;

		}

			.post_form #poll_wrap .question .wrap ol li {

				margin: 5px;

			}


	.post_form #poll_wrap .question .wrap input.input_check,

	.post_form #poll_wrap .question .wrap label,

	.post_form #poll_wrap .question .wrap span.desc {

		text-align: left;

		margin-left: 0;

		display: inline;

		width: auto;

		clear: none;

		float: none;

	}


	.post_form #poll_wrap .question ul.post_controls {

		text-align: left;

	}


.post_form .question_title {

	font-weight: bold;

}


.post_form #poll_form .topic_buttons {

	margin-left: 315px;

}


	.post_form #poll_form .topic_buttons li,

	.post_form #poll_form .post_controls li {

		float: left;

	}


.post_form #poll_form #poll_stats.desc {

	margin-left: 320px;

	margin-bottom: 8px;

}


/************************************************************************/

/* ATTACHMENT MANAGER (& RELATED) STYLES */


.swfupload {

	position: absolute;

	z-index: 1;

}


#attachments {

	margin: 15px;

}


	#attachments li {

		background-color: #e4ebf2;

		border: 1px solid #d5dde5;

		padding: 6px 20px 6px 42px;

		margin-bottom: 10px;

		position: relative;

	}


		#attachments li p.info {

			color: #69727b;

			font-size: 0.8em;

			width: 300px;

		}


		#attachments li .links, #attachments li.error .links, #attachments.traditional .progress_bar {

			display: none;

		}


			#attachments li.complete .links {

				font-size: 0.9em;

				margin-right: 15px;

				right: 0px;

				top: 12px;

				display: block;

				position: absolute;

			}


		#attachments li .progress_bar {

			margin-right: 15px;

			width: 200px;

			right: 0px;

			top: 15px;

			position: absolute;

		}


		#attachments li.complete, #attachments li.in_progress, #attachments li.error {

			background-repeat: no-repeat;

			background-position: 12px 12px;

		}


		#attachments li.in_progress {

			background-image: url({style_images_url}/loading.gif);

		}


		#attachments li.error {

			background-image: url({style_images_url}/exclamation.png);

			background-color: #e8caca;

			border: 1px solid #ddafaf;

		}


			#attachments li.error .info {

				color: #8f2d2d;

			}


		#attachments li.complete {

			background-image: url({style_images_url}/accept.png);

		}


		#attachments li .thumb_img {

			left: 6px;

			top: 6px;

			width: 30px;

			height: 30px;

			overflow: hidden;

			position: absolute;

		}


fieldset.attachments .input_submit, fieldset.attachments .swfupload, fieldset.attachments .input_upload {

	margin-left: 15px;

}


div.post_form fieldset.attachments span.desc {

	margin: 0 0 0 15px;

	display: inline;

	clear: none;

}


#attach_wrap {

	background: #eef3f8;

	padding: 6px;

	margin-top: 8px;

}


	#attach_wrap h4 {

		font-size: 1em;

		font-weight: bold;

	}


	#attach_wrap li {

		margin: 5px 6px;

		float: left;

	}


		#attach_wrap .desc.info {

			margin-left: 24px;

		}/************************************************************************/

/* COMMENTS (& RELATED) STYLES */


#comment_list {

	margin-top: 10px;

}


#comment_innerwrap .no-form {

	margin-top: 4px;

}


.comment_wrap .comment {

	line-height: 150%;

	padding: 5px;

	margin: 8px;

}


	.comment_wrap .comment .photo {

		float: left;

		margin: 0 10px 10px 0;

	}


	.comment_wrap .comment h4,

	.comment_wrap .posted_date,

	.comment_wrap .comment .comment_content {

		margin-left: 65px;

	}


	.comment_wrap .posted_date {

		display: block;

	}


	.comment_wrap .comment h4 {

		font-size: 1.1em;

		margin-bottom: -3px;

		clear: none !important;

	}


		.comment_wrap .comment h4 a {

			text-decoration: none;

		}


	.comment_wrap .comment .comment_content {

		padding: 10px 5px;

	}


.comment_options {

	float: right;

}


	.comment_options li {

		font-size: 0.8em;

		font-weight: bold;

		margin: 0 5px;

		float: left;

	}


/************************************************************************/

/* REPUTATION STYLES */


.reputation

/*.post_block .rep_highlight*/ {

	font-weight: bold;

	padding: 3px 8px;

	margin: 6px;

	display: block;

	float: right;

}


	.reputation.positive, .members li.positive {

		background: #6f8f52;

		color: #fff;

	}


	.reputation.negative, .members li.negative {

		background: #b82929;

		color: #fff;

	}


	.reputation.zero {

		background: #dedede;

		color: #6e6e6e;

	}


/*body .post_block .rep_highlight {	

	font-size: 1.1em;

	float: left;

}*//************************************************************************/

/* LIGHTBOX STYLES */


#lightbox{	position: absolute;	left: 0; width: 100%; z-index: 16000 !important; text-align: center; line-height: 0;}

#lightbox img{ width: auto; height: auto;}

#lightbox a img{ border: none; }

#outerImageContainer{ position: relative; background-color: #fff; width: 250px; height: 250px; margin: 0 auto; }

#imageContainer{ padding: 10px; }

#loading{ position: absolute; top: 40%; left: 0%; height: 25%; width: 100%; text-align: center; line-height: 0; }

#hoverNav{ position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; width: 100%; z-index: 10; }

#imageContainer>#hoverNav{ left: 0;}

#hoverNav a{ outline: none;}

#prevLink, #nextLink{ width: 49%; height: 100%; background-image: url(data:image/gif;base64,AAAA); /* Trick IE into showing hover */ display: block; }

#prevLink { left: 0; float: left;}

#nextLink { right: 0; float: right;}

#prevLink:hover, #prevLink:visited:hover { background: url({style_images_url}/lightbox/prevlabel.gif) left 15% no-repeat; }

#nextLink:hover, #nextLink:visited:hover { background: url({style_images_url}/lightbox/nextlabel.gif) right 15% no-repeat; }

#imageDataContainer{ font: 10px Verdana, Helvetica, sans-serif; background-color: #fff; margin: 0 auto; line-height: 1.4em; overflow: auto; width: 100%	; }

#imageData{	padding:0 10px; color: #666; }

#imageData #imageDetails{ width: 70%; float: left; text-align: left; }	

#imageData #caption{ font-weight: bold;	}

#imageData #numberDisplay{ display: block; clear: left; padding-bottom: 1.0em;	}			

#imageData #bottomNavClose{ width: 66px; float: right; padding-bottom: 0.7em; outline: none;}

#overlay{ position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 15000 !important; width: 100%; height: 500px; background-color: #000; }


/************************************************************************/

/* BBCODE STYLES */

/* 	NOTE: These selectors style bbcodes throughout IPB. It is recommended that you DO NOT change these 

	styles if you are creating a skin since it may interfere with user expectation

	of what certain BBCodes look like (quote boxes are an exception to this). */


strong.bbc				{	font-weight: bold !important; }

em.bbc 					{	font-style: italic !important; }

span.bbc_underline 		{ 	text-decoration: underline !important; }

div.bbc_center 			{	text-align: center; }

div.bbc_left 			{	text-align: left; }

div.bbc_right 			{	text-align: right; }

div.bbc_indent 			{	margin-left: 50px; }

del.bbc 				{	text-decoration: line-through !important; }

ul.bbc 					{	list-style: disc outside; margin-left: 30px; }

	ul.bbc ul.bbc 			{	list-style-type: circle; }

		ul.bbc ul.bbc ul.bbc 	{	list-style-type: square; }

ul.bbcol.decimal 				{ margin-left: 30px; list-style-type: decimal; }

	ul.bbcol.lower-alpha		{ margin-left: 30px; list-style-type: lower-alpha; }

	ul.bbcol.upper-alpha		{ margin-left: 30px; list-style-type: upper-alpha; }

	ul.bbcol.lower-roman		{ margin-left: 30px; list-style-type: lower-roman; }

	ul.bbcol.upper-roman		{ margin-left: 30px; list-style-type: upper-roman; }

hr.bbc 					{ 	display: block; border-top: 2px solid #777; }

div.bbc_spoiler 		{	 }

div.bbc_spoiler span	{ 	font-weight: bold; }

div.bbc_spoiler_wrapper	{ 	border: 1px inset #777; padding: 4px; }

div.bbc_spoiler_content	{ 	 }

input.bbc_spoiler_show	{ 	width: 45px; font-size: .7em; margin: 0px; padding: 0px; }

pre.prettyprint 		{ padding: 5px; background: #f8f8f8; border: 1px solid #c9c9c9; overflow: auto; margin-left: 10px; font-size: 11px; line-height: 110%; }


/* Quote boxes */

p.citation {

	background: #d3e9dc url({style_images_url}/citation_bg.png) no-repeat right;

	color: #2b3730;

	font-size: 0.9em;

	font-weight: bold;

	border-width: 1px 1px 0 3px;

	border-style: solid;

	border-color: #6fa987;

	padding: 5px 8px;

}


	div.blockquote {

		background: #f3f9f6;

		font-size: 0.9em;

		border-width: 1px 1px 1px 3px;

		border-style: solid;

		border-color: #6fa987;

		margin: 0px;

		margin-top: 0px;

	}


		div.blockquote p.citation {

			background-color: #e5d2e9;

			color: #413544;

			border-color: #ae7eb9;

		}


		div.blockquote div.blockquote {

			background: #f9f5fa;

			font-size: 1em;

			border-color: #ae7eb9;

			margin: -0px 15px 0px 15px;

		}


			div.blockquote div.blockquote p.citation {

				background-color: #e9e7d1;

				color: #474534;

				border-color: #b2ab72;

			}


			div.blockquote div.blockquote div.blockquote {

				background: #f9f8f3;

				border-color: #b2ab72;

			}


			div.blockquote p.citation {

				margin: 6px 15px 0 15px;

				font-size: 1em;

			}


div.quote {

	padding: 12px;

} 


div.quote p.blockquote {

	margin-left: -12px;

}


cite {

	display: block;

	font-weight: bold;

}


	blockquote cite {

		font-size: 1em;

	}


/************************************************************************/

/* HELP & PORTAL STYLES */


#help_topics {

	border: 1px solid #d5dde5;

}


#help_topics li {

	background-image: url({style_images_url}/help.png);

	background-repeat: no-repeat;

	background-position: 9px 12px;

	padding: 10px 32px;

	margin-bottom: 2px;

}


	#help_topics li h3 {

		padding: 2px 0 0 0;

	}


.help_doc {

	padding: 10px;

	border: 1px solid #d5dde5;

}

	#help_topics .help_doc ul,

	#help_topics .help_doc ol {

		padding: 8px 0;

	}


	#help_topics .help_doc li {

		background: none;

		padding: 2px;

	}


#index_stats.portal

{

	margin-top: 0px;

}


#portal_articles {

	width: 76%;

	margin-right: 2%;

}


#portal_active_users ul,

#portal_active_users li {

	float: left;

	padding: 3px;

}


#portal_active_users ul {

	margin-bottom: 15px;

}


.tables { 

	background: transparent url({style_images_url}/tile_cat.png) repeat-x;

	border: 0;

	margin: 0;

	padding: 0 5px 0 5px;

width: 100%;

height: 24px;

text-align:center;

color: #FFF;

}

Edytowano przez Duke_

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

.tables { 

background: transparent url({style_images_url}/tile_cat.png) repeat-x;

border: 0;

margin: 0;

padding: 0 5px 0 5px;

width: 100%;

height: 24px;

text-align:center;

color: #FFF;

}

Jedyne co to musisz przekopiować plik tile_cat.png z katalogu /public/style_images/x/tile_cat.png gdzie x to nazwa katalogu Twojego skina do katalogu nowego skina

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Belke juz mam :) jak zrobć aby Shoutbox wyswietlal sie jedynie na stronie glownej forum ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.

 • Kto przegląda   0 użytkowników

  Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×

Ważne informacje

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.