Skocz do zawartości
  • Zarejestruj się
deco1

rejestracja , aktywacja , capcha

Polecane posty

witam mam taki kod rejestracji

<?php

include ('config.php'); // Odniesienie Do pliku który ł±czy nas z DB

//jesli byl wyslany formularz przechodzimy do obsługi danych

if(isset($_POST['wyslij']))

{

//Obrabiamy wszystkie zmienne przekazane metod± POST

foreach ($_POST AS $klucz => $wartosc)

{

$wartosc= trim($wartosc);//usuwamy białe znaki

if (get_magic_quotes_gpc())

$wartosc= stripslashes($wartosc);

$wartosc=htmlspecialchars($wartosc, ENT_QUOTES);

$_POST[$klucz]=$wartosc;

}

$username=$_POST['username'];

$password=$_POST['password'];

$re_password=$_POST['re_password'];

$email=$_POST['email'];

$real_name=$_POST['real_name'];

$social_id=$_POST['social_id'];

$re_social_id=$_POST['re_social_id'];

$phone1=$_POST['phone1'];

$code2=$_POST['code2'];

$code=$_POST['code'];

$question1=$_POST["question1"];

$answer1=$_POST['answer1'];

$cash=0;

$blad_txt='';

$blad=false;

//Sprawdzamy czy użytkownik o danym usernameie nie jest juz zajęty

$zapytanie_sprawdz_usera= "select * from account where login='$username' ";

$wynik = mysql_query($zapytanie_sprawdz_usera);

if(!$wynik)

{

echo 'Przepraszamy rejestracja w tej chwili jest nie mozliwa. Prosze spróbowac pozniej

.';

exit;

}

if(mysql_num_rows($wynik)>0)

{

$sprawdz_username=1;

}

// Sprawdzamy czy adres email sie nie powtarza.

$zapytanie_sprawdz_email= "select * from account where email ='$email' ";

$wynik_email = mysql_query($zapytanie_sprawdz_email);

if(!$wynik_email)

{

echo 'Przepraszamy rejestracja w tej chwili jest nie mozliwa. Prosze spróbowac pozniej

.';

exit;

}

if(mysql_num_rows($wynik_email)>0)

{

$sprawdz_email=1;

}

//sprawdzamy czy poprawnie jest wypełnine pole ID

if(empty($username)){

$info_txt_nick.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Pole musi zostać wypełnione!</font>';

$blad=true;

}

else if($sprawdz_username==1){

$info_txt_nick.=' <font color="#B20000"><font size="1"> ID jest zajęte</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($username)<5){

$info_txt_nick.='<font color="#B20000"><font size="1">ID musi zawierać minimalnie znaków to 5!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($username)>30){

$info_txt_nick.=' <font color="#B20000"><font size="1"> ID może zawierać maksymalnie 30 znaków!</font>';

$blad=true;

}

else if($password == $username){

$info_txt_nick.=' <font color="#B20000"><font size="1">ID nie może być takie same jak hasło!</font>';

}

else{

$info_txt_nick.=' <font color="#207C07"><font size="1">ID jest poprawne</font>';

}

//sprawdzamy czy poprawnie jest wypelnione pole Imię

if(strlen($real_name)<3){

$info_txt_realname.='<font color="#B20000"><font size="1">Imię musi zawierać minimalnie 3 znaki!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($real_name)>16){

$info_txt_realname.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Imię może zawierać maksymalnie 16 znaków!</font>';

$blad=true;

}

else{

$info_txt_realname.=' <font color="#207C07"><font size="1">Imię jest poprawne</font>';

}

//sprawdzamy czy poprawnie wypełnione jest pole Kod usunięcia postaci

if(empty($social_id)){

$info_txt_socialid.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Pole musi zostać wypełnione!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($social_id)<7){

$info_txt_socialid.='<font color="#B20000"><font size="1"> Kod usunięcia postaci musi zwierać 7 znaków!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($social_id)>7){

$info_txt_socialid.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Kod usunięcia postaci może zawierać maksymalnie 7 znaków!</font>';

$blad=true;

}

else if($password == $social_id){

$info_txt_socialid.=' <font color="#B20000"><font size="1">Kod usunięcia postaci nie może być taki sam jak hasło!</font>';

}

else if(1234567 == $social_id){

$info_txt_socialid.=' <font color="#B20000"><font size="1">Kod usunięcia postaci jest zbyt łatwy!</font>';

}

else if(abcdefg == $social_id){

$info_txt_socialid.=' <font color="#B20000"><font size="1">Kod usunięcia postaci jest zbyt łatwy!</font>';

}

else if($username == $social_id){

$info_txt_socialid.=' <font color="#B20000"><font size="1">Kod usunięcia postaci nie może być taki sam jak ID!</font>';

}

else if(!preg_match('|^[_a-z0-9]{0,7}$|e', $social_id)){

$info_txt_socialid.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Kod usunięcia postaci może zawierać tylko cyfry i litery.</font>';

$blad=true;

}

else{

$info_txt_socialid.=' <font color="#207C07"><font size="1">KUP jest poprwany</font>';

}

//sprawdzamy czy poprawnie jest wypełnione pole Powtórz kod usunięcia postaci

if(empty($re_social_id)){

$info_txt_resocialid.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Pole musi zostać wypełnione!</font>';

$blad=true;

}

else if($social_id != $re_social_id){

$info_txt_resocialid.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Kody usunięcia postaci musz± być takie same.</font>';

$blad=true;

}

else if($password == $re_social_id){

$info_txt_resocialid.=' <font color="#B20000"><font size="1">Kod usunięcia postaci nie może być taki sam jak hasło!</font>';

}

else{

$info_txt_resocialid.=' <font color="#B20000"><font color="#207C07"><font size="1">Powtórzenie kodu usunięcia postaci jest poprawne</font>';

}

//sprwadzamy czy poprawnie wypełnione jest pole Telefon

if(strlen($phone1)<0){

$info_txt_phone1.='<font color="#B20000"><font size="1"> Telefon musi się skaładać minimalnie z 3 cyfr!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($phone1)>15){

$info_txt_phone1.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Telfon może zawierać maksymalnie 15 cyfr!.</font>';

$blad=true;

}

else if(!preg_match('|^[0-9. ]*[0-9]{0,15}$|e', $phone1)){

$info_txt_phone1.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Telefon może zawierać tylko cyfry!</font>';

$blad=true;

}

else{

$info_txt_phone1.=' <font color="#207C07"><font size="1">Telefon jest poprawny</font>';

}

//sprawdzamy czy jest prawidlowe Hasło

if(empty($password)){

$info_txt_password.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Pole musi zostać wypełnione!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($password)<=5) {

$info_txt_password.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Hasło musi minimalnie zawierać 6 znaków!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($password)>45){

$info_txt_password.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Hasło może składać sie z maksymalnie 45 znaków.</font>';

$blad=true;

}

else if($password == 123456789){

$info_txt_password.=' <font color="#B20000"><font size="1">Hasło jest zbyt łatwe!</font>';

}

else if($password == 123456){

$info_txt_password.=' <font color="#B20000"><font size="1">Hasło jest zbyt łatwe!</font>';

}

else if($socialid == $password){

$info_txt_password.=' <font color="#B20000"><font size="1">Hasło jest zbyt łatwe!</font>';

}

else if(!preg_match('|^[a-z0-9]{0,50}$|e', $password)){

$info_txt_password.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Hasło może zawierać tylko cyfry i litery.</font>';

$blad=true;

}

else{

$info_txt_password.=' <font color="#207C07"><font size="1">Hasło jest poprawne</font>';

}

//sprawdzamy czy jest prawidłowe powtórzenia hasła

if(empty($re_password)){

$info_txt_re_harlo.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Pole musi zostać wypełnione!</font>';

$blad=true;

}

else if($password != $re_password){

$info_txt_re_harlo.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Hasła muszą być takie same.</font>';

$blad=true;

}

else{

$info_txt_re_harlo.=' <font color="#B20000"><font color="#207C07"><font size="1">Powtórzenie hasła jest poprawne</font>';

}

//sprawdzamy czy jest podany prawidłowy adres e-mail

if(empty($answer1)){

$info_txt_email.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Pole musi zostać wypełnione!</font>';

$blad=true;

}

else if($sprawdz_email==1){

$info_txt_email.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Na ten adres e-mail zarejestrowane jest już jakieś konto!</font>';

$blad=true;

}

else if(!preg_match('|^[_a-z0-9.-]*[a-z0-9]@[_a-z0-9.-]*[a-z0-9].[a-z]{2,3}$|e', $email)){

$info_txt_email.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Adres email jest nie prawidłowy. Musi zawierać prawa i lewą stronę (przykład@przykład.pl).</font>';

$blad=true;

}

else{

$info_txt_email.=' <font color="#207C07"><font size="1">Adres e-mail jest poprawny</font>';

}

//

if(empty($answer1)){

$info_txt_answer1.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Pole musi zostać wypełnione!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($answer1)<4){

$info_txt_answer1.='<font color="#B20000"><font size="1"> Odpowiedź musi zwierać minimalnie 5 znaków!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($answer1)>15){

$info_txt_answer1.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Odpowiedź może zawierać maksymalnie 7 znaków!</font>';

$blad=true;

}

else if($password == $answer1){

$info_txt_answer1.=' <font color="#B20000"><font size="1">Odpowiedź nie może być taka sama jak hasło!</font>';

}

else if($username == $answer1){

$info_txt_answer1.=' <font color="#B20000"><font size="1">Odpowiedź nie może być taka sama jak ID!</font>';

}

else if($social_id == $answer1){

$info_txt_answer1.=' <font color="#B20000"><font size="1">Odpowiedź nie może być taka sama jak kod usunięcia postaci!</font>';

}

else{

$info_txt_answer1.=' <font color="#207C07"><font size="1">Odpowiedź jest poprawna</font>';

}

if(!$blad)

{

$pokaz_form=true;

$zapytanie_add_user = "INSERT INTO account SET login = '".$username."', password = PASSWORD('".$password."'), real_name = '".$rl_name."', email = '".$email."', social_id = '".$social_id."', phone1 = '".$phone1."', question1 = '".$question1."', answer1 = '".$answer1."', cash = '".$cash."' ";

$odpowiedz = mysql_query($zapytanie_add_user);

if($odpowiedz > 0){

echo 'Rejestracja przebiegła pomyślnie ! Możesz teraz zalogować do gry!<br />Powodzenia w Grze!<Br/>

<table class=tb border=1><tr><td>ID: </td><td><B>'.$username.'</b></td></tr><tr><td>Hasło:</td><td> <b>'.$password.'</b></td></tr><tr><td>E-mail:</td><Td> <B>'.$email.'</b></td></tr><tr><td>Kod usunięcia postaci:</td><td> <B>'.$social_id.'</b></td></tr><tr><td>Imię:</td><Td> <b>'.$real_name.'</b></td></td><tr><td>Telefon:</td><td><B>'.$phone1.'</b></td></tr><tr><td>OdpowiedĽ:</td><td><B>'.$question1.'</b></td></tr><tr><td>Pytanie:</td><td><B>'.$answer1.'</b></td></tr></table>

';

}

else{

$pokaz_form=false;

echo 'Problem z MySQL.';

}

}

else

{

$pokaz_form=false;

}

}

else

{

$username='';

$password='';

$re_password='';

$email='';

$real_name='';

$social_id='';

$re_social_id='';

$phone1='';

$code2='';

$code='';

$question1='';

$answer1='';

}

if($pokaz_form!=true){

?>

<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="POST">

<table border=0 class="reje">

<tr>

<td>ID<font <font color="red">*</font></td><td><input type="text" name="username" value="<?php echo $username; ?>"></td><td><?php echo $info_txt_nick; ?></td>

</tr>

<tr>

<td>Hasło<font color="red">*</font></td>

<td><input type="password" name="password" value="<?php echo $password; ?>"></td><td> <?php echo $info_txt_password; ?></td>

</tr>

<tr>

<td>Powtórz hasło<font color="red">*</font></td>

<td><input type="password" name="re_password" value="<?php echo $re_password; ?>"></td> <td> <?php echo $info_txt_re_harlo; ?></td>

</tr>

<tr>

<td>E-mail<font color="red">*</font></td>

<td><input type="text" name="email" value="<?php echo $email; ?>"></td> <td><?php echo $info_txt_email; ?></td>

</tr>

<tr>

<td>Imię<font color="red">*</font></td>

<td><input type="text" name="real_name" value="<?php echo $real_name; ?>"> </td> <td><?php echo $info_txt_realname; ?> </td>

</tr>

<tr>

<td>Kod usnięcia postaci<font color="red">*</font></td>

<td><input type="text" name="social_id" maxlength="7" value="<?php echo $social_id; ?>"> </td> <td><?php echo $info_txt_socialid; ?> </td>

</tr>

<td>Powtórz kod usnięcia postaci<font color="red">*</font></td>

<td><input type="text" name="re_social_id" maxlength="7" value="<?php echo $social_id; ?>"> </td> <td><?php echo $info_txt_resocialid; ?> </td>

</tr>

<td>Telefon</td>

<td><input type="text" name="phone1" value="<?php echo $phone1; ?>"> </td> <td><?php echo $info_txt_phone1; ?> </td>

</tr>

<td>Pytanie<font color="red">*</font></td>

<td> <select name="question1">

<option value="Ile_ma_lat_twoj_zwierzak">Ile ma lat twój zwierzak?</option>

<option value="Twój_windows">Twój windows?</option>

</select></td>

</tr>

<td>Odpowiedź <font color="red">*</font></td>

<td><input type="text" name="answer1" value="<?php echo $answer1; ?>" > </td> <td><?php echo $info_txt_answer1; ?> </td>

</tr></table><td><tr>Pola oznaczone <font color="red">*</font> są obowiązkowe </tr></td><br/>

<td></td><div align="center"><input type="submit" name="wyslij" value="Zarejestruj" class="button" /> </div>

</tr>

</table>

</form>

<?php

}

else{

return false;

}

?>

chciałbym dodać do niej aktywacje e mial i capche

[aktywacja emial :

koleś wpisuje swoje dane itp i daje zarejestruj przychodzi mu na jego emial co podał potwierdzenie rejestracji np :

Witamy na XXX aby moc grac należy potwierdzić rejestracje konta i on naciska na link co był w email konto się mu aktywuje .

capcha - chodzi i o takie cos ze jest obrazek np 20x5 i w nim pisze ABC i koleś musi to przepisać aby się zarejestrować

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

dal by rade zrobic ten kod z capcha i ta aktywacja ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

do captchy masz ładną instrukcję łącznie z przykładem jak jej użyć. co do walidacji via e-mail to tutaj masz więcej zabawy. Poza tym do tego jest potrzebna baza danych a nie tylko skrypt rejestracji

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

dobra to chcociaz capche zrobicie ? bo ja jak ostatnio robilem to same errory

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

ale przecież tam nie ma co robić. Wklejasz tylko kod, który jest na stronie http://recaptcha.net/plugins/php/ w części reCAPTCHA PHP Quickstart i tyle nic więcej nie trzeba robić

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

dokladnie, jest tam dokladny opis w punktach 1-4 co i jak zrobic

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Problem został rozwiązany.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×

Ważne informacje

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.