Skocz do zawartości
deco1

rejestracja , aktywacja , capcha

Polecane posty

witam mam taki kod rejestracji

<?php

include ('config.php'); // Odniesienie Do pliku który ł±czy nas z DB

//jesli byl wyslany formularz przechodzimy do obsługi danych

if(isset($_POST['wyslij']))

{

//Obrabiamy wszystkie zmienne przekazane metod± POST

foreach ($_POST AS $klucz => $wartosc)

{

$wartosc= trim($wartosc);//usuwamy białe znaki

if (get_magic_quotes_gpc())

$wartosc= stripslashes($wartosc);

$wartosc=htmlspecialchars($wartosc, ENT_QUOTES);

$_POST[$klucz]=$wartosc;

}

$username=$_POST['username'];

$password=$_POST['password'];

$re_password=$_POST['re_password'];

$email=$_POST['email'];

$real_name=$_POST['real_name'];

$social_id=$_POST['social_id'];

$re_social_id=$_POST['re_social_id'];

$phone1=$_POST['phone1'];

$code2=$_POST['code2'];

$code=$_POST['code'];

$question1=$_POST["question1"];

$answer1=$_POST['answer1'];

$cash=0;

$blad_txt='';

$blad=false;

//Sprawdzamy czy użytkownik o danym usernameie nie jest juz zajęty

$zapytanie_sprawdz_usera= "select * from account where login='$username' ";

$wynik = mysql_query($zapytanie_sprawdz_usera);

if(!$wynik)

{

echo 'Przepraszamy rejestracja w tej chwili jest nie mozliwa. Prosze spróbowac pozniej

.';

exit;

}

if(mysql_num_rows($wynik)>0)

{

$sprawdz_username=1;

}

// Sprawdzamy czy adres email sie nie powtarza.

$zapytanie_sprawdz_email= "select * from account where email ='$email' ";

$wynik_email = mysql_query($zapytanie_sprawdz_email);

if(!$wynik_email)

{

echo 'Przepraszamy rejestracja w tej chwili jest nie mozliwa. Prosze spróbowac pozniej

.';

exit;

}

if(mysql_num_rows($wynik_email)>0)

{

$sprawdz_email=1;

}

//sprawdzamy czy poprawnie jest wypełnine pole ID

if(empty($username)){

$info_txt_nick.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Pole musi zostać wypełnione!</font>';

$blad=true;

}

else if($sprawdz_username==1){

$info_txt_nick.=' <font color="#B20000"><font size="1"> ID jest zajęte</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($username)<5){

$info_txt_nick.='<font color="#B20000"><font size="1">ID musi zawierać minimalnie znaków to 5!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($username)>30){

$info_txt_nick.=' <font color="#B20000"><font size="1"> ID może zawierać maksymalnie 30 znaków!</font>';

$blad=true;

}

else if($password == $username){

$info_txt_nick.=' <font color="#B20000"><font size="1">ID nie może być takie same jak hasło!</font>';

}

else{

$info_txt_nick.=' <font color="#207C07"><font size="1">ID jest poprawne</font>';

}

//sprawdzamy czy poprawnie jest wypelnione pole Imię

if(strlen($real_name)<3){

$info_txt_realname.='<font color="#B20000"><font size="1">Imię musi zawierać minimalnie 3 znaki!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($real_name)>16){

$info_txt_realname.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Imię może zawierać maksymalnie 16 znaków!</font>';

$blad=true;

}

else{

$info_txt_realname.=' <font color="#207C07"><font size="1">Imię jest poprawne</font>';

}

//sprawdzamy czy poprawnie wypełnione jest pole Kod usunięcia postaci

if(empty($social_id)){

$info_txt_socialid.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Pole musi zostać wypełnione!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($social_id)<7){

$info_txt_socialid.='<font color="#B20000"><font size="1"> Kod usunięcia postaci musi zwierać 7 znaków!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($social_id)>7){

$info_txt_socialid.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Kod usunięcia postaci może zawierać maksymalnie 7 znaków!</font>';

$blad=true;

}

else if($password == $social_id){

$info_txt_socialid.=' <font color="#B20000"><font size="1">Kod usunięcia postaci nie może być taki sam jak hasło!</font>';

}

else if(1234567 == $social_id){

$info_txt_socialid.=' <font color="#B20000"><font size="1">Kod usunięcia postaci jest zbyt łatwy!</font>';

}

else if(abcdefg == $social_id){

$info_txt_socialid.=' <font color="#B20000"><font size="1">Kod usunięcia postaci jest zbyt łatwy!</font>';

}

else if($username == $social_id){

$info_txt_socialid.=' <font color="#B20000"><font size="1">Kod usunięcia postaci nie może być taki sam jak ID!</font>';

}

else if(!preg_match('|^[_a-z0-9]{0,7}$|e', $social_id)){

$info_txt_socialid.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Kod usunięcia postaci może zawierać tylko cyfry i litery.</font>';

$blad=true;

}

else{

$info_txt_socialid.=' <font color="#207C07"><font size="1">KUP jest poprwany</font>';

}

//sprawdzamy czy poprawnie jest wypełnione pole Powtórz kod usunięcia postaci

if(empty($re_social_id)){

$info_txt_resocialid.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Pole musi zostać wypełnione!</font>';

$blad=true;

}

else if($social_id != $re_social_id){

$info_txt_resocialid.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Kody usunięcia postaci musz± być takie same.</font>';

$blad=true;

}

else if($password == $re_social_id){

$info_txt_resocialid.=' <font color="#B20000"><font size="1">Kod usunięcia postaci nie może być taki sam jak hasło!</font>';

}

else{

$info_txt_resocialid.=' <font color="#B20000"><font color="#207C07"><font size="1">Powtórzenie kodu usunięcia postaci jest poprawne</font>';

}

//sprwadzamy czy poprawnie wypełnione jest pole Telefon

if(strlen($phone1)<0){

$info_txt_phone1.='<font color="#B20000"><font size="1"> Telefon musi się skaładać minimalnie z 3 cyfr!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($phone1)>15){

$info_txt_phone1.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Telfon może zawierać maksymalnie 15 cyfr!.</font>';

$blad=true;

}

else if(!preg_match('|^[0-9. ]*[0-9]{0,15}$|e', $phone1)){

$info_txt_phone1.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Telefon może zawierać tylko cyfry!</font>';

$blad=true;

}

else{

$info_txt_phone1.=' <font color="#207C07"><font size="1">Telefon jest poprawny</font>';

}

//sprawdzamy czy jest prawidlowe Hasło

if(empty($password)){

$info_txt_password.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Pole musi zostać wypełnione!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($password)<=5) {

$info_txt_password.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Hasło musi minimalnie zawierać 6 znaków!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($password)>45){

$info_txt_password.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Hasło może składać sie z maksymalnie 45 znaków.</font>';

$blad=true;

}

else if($password == 123456789){

$info_txt_password.=' <font color="#B20000"><font size="1">Hasło jest zbyt łatwe!</font>';

}

else if($password == 123456){

$info_txt_password.=' <font color="#B20000"><font size="1">Hasło jest zbyt łatwe!</font>';

}

else if($socialid == $password){

$info_txt_password.=' <font color="#B20000"><font size="1">Hasło jest zbyt łatwe!</font>';

}

else if(!preg_match('|^[a-z0-9]{0,50}$|e', $password)){

$info_txt_password.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Hasło może zawierać tylko cyfry i litery.</font>';

$blad=true;

}

else{

$info_txt_password.=' <font color="#207C07"><font size="1">Hasło jest poprawne</font>';

}

//sprawdzamy czy jest prawidłowe powtórzenia hasła

if(empty($re_password)){

$info_txt_re_harlo.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Pole musi zostać wypełnione!</font>';

$blad=true;

}

else if($password != $re_password){

$info_txt_re_harlo.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Hasła muszą być takie same.</font>';

$blad=true;

}

else{

$info_txt_re_harlo.=' <font color="#B20000"><font color="#207C07"><font size="1">Powtórzenie hasła jest poprawne</font>';

}

//sprawdzamy czy jest podany prawidłowy adres e-mail

if(empty($answer1)){

$info_txt_email.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Pole musi zostać wypełnione!</font>';

$blad=true;

}

else if($sprawdz_email==1){

$info_txt_email.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Na ten adres e-mail zarejestrowane jest już jakieś konto!</font>';

$blad=true;

}

else if(!preg_match('|^[_a-z0-9.-]*[a-z0-9]@[_a-z0-9.-]*[a-z0-9].[a-z]{2,3}$|e', $email)){

$info_txt_email.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Adres email jest nie prawidłowy. Musi zawierać prawa i lewą stronę (przykład@przykład.pl).</font>';

$blad=true;

}

else{

$info_txt_email.=' <font color="#207C07"><font size="1">Adres e-mail jest poprawny</font>';

}

//

if(empty($answer1)){

$info_txt_answer1.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Pole musi zostać wypełnione!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($answer1)<4){

$info_txt_answer1.='<font color="#B20000"><font size="1"> Odpowiedź musi zwierać minimalnie 5 znaków!</font>';

$blad=true;

}

else if(strlen($answer1)>15){

$info_txt_answer1.=' <font color="#B20000"><font size="1"> Odpowiedź może zawierać maksymalnie 7 znaków!</font>';

$blad=true;

}

else if($password == $answer1){

$info_txt_answer1.=' <font color="#B20000"><font size="1">Odpowiedź nie może być taka sama jak hasło!</font>';

}

else if($username == $answer1){

$info_txt_answer1.=' <font color="#B20000"><font size="1">Odpowiedź nie może być taka sama jak ID!</font>';

}

else if($social_id == $answer1){

$info_txt_answer1.=' <font color="#B20000"><font size="1">Odpowiedź nie może być taka sama jak kod usunięcia postaci!</font>';

}

else{

$info_txt_answer1.=' <font color="#207C07"><font size="1">Odpowiedź jest poprawna</font>';

}

if(!$blad)

{

$pokaz_form=true;

$zapytanie_add_user = "INSERT INTO account SET login = '".$username."', password = PASSWORD('".$password."'), real_name = '".$rl_name."', email = '".$email."', social_id = '".$social_id."', phone1 = '".$phone1."', question1 = '".$question1."', answer1 = '".$answer1."', cash = '".$cash."' ";

$odpowiedz = mysql_query($zapytanie_add_user);

if($odpowiedz > 0){

echo 'Rejestracja przebiegła pomyślnie ! Możesz teraz zalogować do gry!<br />Powodzenia w Grze!<Br/>

<table class=tb border=1><tr><td>ID: </td><td><B>'.$username.'</b></td></tr><tr><td>Hasło:</td><td> <b>'.$password.'</b></td></tr><tr><td>E-mail:</td><Td> <B>'.$email.'</b></td></tr><tr><td>Kod usunięcia postaci:</td><td> <B>'.$social_id.'</b></td></tr><tr><td>Imię:</td><Td> <b>'.$real_name.'</b></td></td><tr><td>Telefon:</td><td><B>'.$phone1.'</b></td></tr><tr><td>OdpowiedĽ:</td><td><B>'.$question1.'</b></td></tr><tr><td>Pytanie:</td><td><B>'.$answer1.'</b></td></tr></table>

';

}

else{

$pokaz_form=false;

echo 'Problem z MySQL.';

}

}

else

{

$pokaz_form=false;

}

}

else

{

$username='';

$password='';

$re_password='';

$email='';

$real_name='';

$social_id='';

$re_social_id='';

$phone1='';

$code2='';

$code='';

$question1='';

$answer1='';

}

if($pokaz_form!=true){

?>

<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="POST">

<table border=0 class="reje">

<tr>

<td>ID<font <font color="red">*</font></td><td><input type="text" name="username" value="<?php echo $username; ?>"></td><td><?php echo $info_txt_nick; ?></td>

</tr>

<tr>

<td>Hasło<font color="red">*</font></td>

<td><input type="password" name="password" value="<?php echo $password; ?>"></td><td> <?php echo $info_txt_password; ?></td>

</tr>

<tr>

<td>Powtórz hasło<font color="red">*</font></td>

<td><input type="password" name="re_password" value="<?php echo $re_password; ?>"></td> <td> <?php echo $info_txt_re_harlo; ?></td>

</tr>

<tr>

<td>E-mail<font color="red">*</font></td>

<td><input type="text" name="email" value="<?php echo $email; ?>"></td> <td><?php echo $info_txt_email; ?></td>

</tr>

<tr>

<td>Imię<font color="red">*</font></td>

<td><input type="text" name="real_name" value="<?php echo $real_name; ?>"> </td> <td><?php echo $info_txt_realname; ?> </td>

</tr>

<tr>

<td>Kod usnięcia postaci<font color="red">*</font></td>

<td><input type="text" name="social_id" maxlength="7" value="<?php echo $social_id; ?>"> </td> <td><?php echo $info_txt_socialid; ?> </td>

</tr>

<td>Powtórz kod usnięcia postaci<font color="red">*</font></td>

<td><input type="text" name="re_social_id" maxlength="7" value="<?php echo $social_id; ?>"> </td> <td><?php echo $info_txt_resocialid; ?> </td>

</tr>

<td>Telefon</td>

<td><input type="text" name="phone1" value="<?php echo $phone1; ?>"> </td> <td><?php echo $info_txt_phone1; ?> </td>

</tr>

<td>Pytanie<font color="red">*</font></td>

<td> <select name="question1">

<option value="Ile_ma_lat_twoj_zwierzak">Ile ma lat twój zwierzak?</option>

<option value="Twój_windows">Twój windows?</option>

</select></td>

</tr>

<td>Odpowiedź <font color="red">*</font></td>

<td><input type="text" name="answer1" value="<?php echo $answer1; ?>" > </td> <td><?php echo $info_txt_answer1; ?> </td>

</tr></table><td><tr>Pola oznaczone <font color="red">*</font> są obowiązkowe </tr></td><br/>

<td></td><div align="center"><input type="submit" name="wyslij" value="Zarejestruj" class="button" /> </div>

</tr>

</table>

</form>

<?php

}

else{

return false;

}

?>

chciałbym dodać do niej aktywacje e mial i capche

[aktywacja emial :

koleś wpisuje swoje dane itp i daje zarejestruj przychodzi mu na jego emial co podał potwierdzenie rejestracji np :

Witamy na XXX aby moc grac należy potwierdzić rejestracje konta i on naciska na link co był w email konto się mu aktywuje .

capcha - chodzi i o takie cos ze jest obrazek np 20x5 i w nim pisze ABC i koleś musi to przepisać aby się zarejestrować

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

do captchy masz ładną instrukcję łącznie z przykładem jak jej użyć. co do walidacji via e-mail to tutaj masz więcej zabawy. Poza tym do tego jest potrzebna baza danych a nie tylko skrypt rejestracji

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

dokladnie, jest tam dokladny opis w punktach 1-4 co i jak zrobic

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×

Ważne informacje

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.