Skocz do zawartości
  • Zarejestruj się
Eryk87

Kategorie w blokach obok siebie

Polecane posty

Witam, chciał bym tak edytować skin na IPB3, aby móc uzyskać efekt taki jak na np. forum Skype - www.forums.skype.com (Posiadają IPB, ale chyba w wersji 2.x)

Jeśli ktoś będzie wstanie tak zrobić będę bardzo wdzięczny.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam,

nie jest to oczywiście doskonałe rozwiązanie ale na szybko udało mi się coś takiego zrobić.

ACP -> Skiny & Języki -> dany skin -> zakładka Szablony -> Strona główna forum -> boardIndexTemplate

zamień całą zawartość na:

{parse js_module="board"}
{parse js_module="hooks"}
{parse variable="sidebar_enabled" default="$show_side_blocks"}
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
ipb.global.boardMarkers = $H({
'f_cat_unread': "{parse replacement="f_cat_read"}",
'f_unread': "{parse replacement="f_read"}",
'f_pass_unread': "{parse replacement="f_pass_read"}"
});
var markerURL = "{parse url="app=forums&module=ajax&section=markasread&secure_key={$this->member->form_hash}&i=1&forumid=" base="public"}"; // Ajax URL so don't use &amp;
//]]>
</script>
<if test="sideBarEnabled:|:$this->templateVars['sidebar_enabled']">
<a href='{parse url="app=forums&amp;module=extras&amp;section=toggle" base="public"}' id='close_sidebar' class='sidebar_toggle rounded' <if test="sidebaropen:|:IPSCookie::get('hide_sidebar') != '1'">style='display: none'</if>><img src='{$this->settings['img_url']}/sidebar_close.png' alt='{$this->lang->words['sidebar_close']}' /></a>
<a href='{parse url="app=forums&amp;module=extras&amp;section=toggle" base="public"}' id='open_sidebar' class='sidebar_toggle rounded' <if test="sidebarclosed:|:IPSCookie::get('hide_sidebar') == '1'">style='display: none'</if>><img src='{$this->settings['img_url']}/sidebar_open.png' alt='{$this->lang->words['sidebar_open']}' /></a>
</if>
<h2 class='hide'>{$this->lang->words['board_index_title']}</h2>
<div id='board_index' class='clearfix'>
<if test="sideBarEnabled2:|:$this->templateVars['sidebar_enabled']">
<div id='index_stats' class='right clearfix' <if test="sidebarclosed2:|:IPSCookie::get('hide_sidebar') == '1'">style='display: none'</if>>
<foreach loop="side_blocks:$side_blocks as $block">
{$block}
</foreach>
</div>
</if>


<div id='categories' class='<if test="nosidebar:|:IPSCookie::get('hide_sidebar') == '1' || !$this->templateVars['sidebar_enabled']">no_sidebar</if> clearfix'>
<if test="latestNews:|:is_array($news_data) AND count($news_data)">
<div id='latest_news' class='row2'><strong>{$this->lang->words['newslink']}</strong> <a href='{parse url="showtopic={$news_data['id']}" template="showtopic" seotitle="{$news_data['seo_title']}" base="public"}' title='{$this->lang->words['newslink']}'>{$news_data['title']}</a></div>
</if>
<!-- CATS AND FORUMS -->
<if test="cats_forums:|:is_array( $cat_data ) AND count( $cat_data )">
<foreach loop="categories:$cat_data as $_data">
<if test="cat_has_forums:|:is_array( $_data['forum_data'] ) AND count( $_data['forum_data'] )">
{parse striping="catTable" classes="row1,row2"}

<div class='category_block block_wrap'>
<h3 id='category_{$_data['cat_data']['id']}' class='maintitle'><a class='toggle right' href='#' title='{$this->lang->words['toggle_cat']}'>{$this->lang->words['toggle_cat']}</a> <a href="{parse url="showforum={$_data['cat_data']['id']}" seotitle="{$_data['cat_data']['name_seo']}" template="showforum" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_cat']}'>{$_data['cat_data']['name']}</a></h3>
<table class='ipb_table' summary="{$this->lang->words['forums_in_cat']} '{$_data['cat_data']['name']}'">
<!-- / CAT HEADER -->
<foreach loop="forums:$_data['forum_data'] as $forum_id => $forum_data"><if test="count($_data['forum_data']) % $forum_id == 0">
<tr class='{parse striping="catTable"}'>
</if>
<if test="forumRedirect:|:$forum_data['redirect_on']">
<h4><a href="{parse url="showforum={$forum_data['id']}" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public"}" title='{$this->lang->words['go_to_forum']}'>{$forum_data['name']}</a></h4>
<p class='desc'>{$forum_data['description']}</p>
</td>

<else />


<td>
<h4><a href="{parse url="showforum={$forum_data['id']}" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public"}" title='{$this->lang->words['go_to_forum']}'>{$forum_data['name']}</a></h4>
<p class='desc'>{$forum_data['description']}</p>

<if test="showSubForums:|:$forum_data['show_subforums'] AND count( $forum_data['subforums'] ) AND $forum_data['show_subforums']">
<ol class='subforums'>
<foreach loop="subforums:$forum_data['subforums'] as $__id => $__data">
<if test="showSubForumsLit:|:$__data[3]"><li class='newposts'><else /><li></if><a href="{parse url="showforum={$__data[0]}" seotitle="{$__data[2]}" template="showforum" base="public"}" title='{$this->lang->words['go_to_forum']}'>{$__data[1]}</a></li>
</foreach>
</ol>
</if>
<!-- Skinnote: Clean up queued stuff -->
<if test="hasQueuedAndCanSeeIcon:|:!empty($forum_data['_has_queued_and_can_see_icon'])">
<em class='moderated'><a href='{parse url="showforum={$forum_data['id']}&amp;modfilter=all" seotitle="{$forum_data['name_seo']}" template="showforum" base="public"}' title='{$this->lang->words['view_unapproved']}'>{parse expression="sprintf( $this->lang->words['f_queued'], $forum_data['queued_topics'], $forum_data['queued_posts'])"}</a></em>
</if>
</td>
<if test="count($_data['forum_data']) % $forum_id == 0">
</tr>
</if>
</if>
</foreach>
</table>
</div>
</if>
</foreach>
</if>
</div>
</div>
<ul id='stat_links' class='filter_bar rounded'>
<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=active" base="public"}" title="{$this->lang->words['today_active_cont']}">{$this->lang->words['new_active_cont']}</a></li>
<li><a href="{parse url="app=forums&amp;module=extras&amp;section=stats&amp;do=leaders" base="public"}" title="{$this->lang->words['sm_forum_leaders_title']}">{$this->lang->words['sm_forum_leaders']}</a></li>
<li><a href="{parse url="app=forums&amp;module=extras&amp;section=stats" base="public"}" title="{$this->lang->words['sm_all_posters_title']}">{$this->lang->words['sm_today_posters']}</a></li>
<li><a href="{parse url="app=members&amp;section=view&amp;module=list&amp;max_results=20&amp;sort_key=posts&amp;sort_order=desc&amp;filter=ALL" base="public"}" title="{$this->lang->words['sm_overall_posters_title']}">{$this->lang->words['sm_overall_posters']}</a></li>
</ul>
<div id='board_statistics' class='statistics general_box clearfix'>
<if test="showTotals:|:$this->settings['show_totals']">
<div id='stats'>
<h2>{$this->lang->words['board_stats']}</h2>
<dl>
<dt>{$this->lang->words['total_posts']}</dt>
<dd>{$stats['info']['total_posts']}</dd>
<dt>{$this->lang->words['total_members']}</dt>
<dd>{$stats['info']['mem_count']}</dd>
<dt>{$this->lang->words['newest_member']}</dt>
<dd><a href='{$stats['info']['last_mem_link']}' title='{$this->lang->words['view_profile']}'>{$stats['info']['last_mem_name']}</a>{parse template="user_popup" group="global" params="$stats['info']['last_mem_id'],$stats['info']['last_mem_seo']"}&nbsp;</dd>
<dt>{$this->lang->words['online_at_once']}</dt>
<dd>{$stats['info']['most_online']}<br /><span class='extra'>{$this->lang->words['on']} {$stats['info']['most_time']}</span></dd>
</dl>
</div>
</if>
<if test="showActive:|:$this->settings['show_active']">
<div id='active_users' class='stats_list'>
<h2>
{$stats['TOTAL']} {$this->lang->words['active_users_text']} <span>{$this->lang->words['active_users']}</span><br />
<span class='desc'>{$stats['MEMBERS']} {$this->lang->words['members']}, {$stats['GUESTS']} {$this->lang->words['guests']}, {$stats['ANON']} {$this->lang->words['anon_users']} | {$this->lang->words['show_by']}: <a href='{parse url="app=members&amp;module=online&amp;sort_order=desc" base="public"}'>{$this->lang->words['oul_click']}</a> {$this->lang->words['or']} <a href='{parse url="app=members&amp;module=online&amp;sort_key=name&amp;sort_order=asc&amp;show_mem=reg" base="public"}'>{$this->lang->words['oul_name']}</a></span>
</h2>
<if test="activeNames:|:count($stats['NAMES'])">
<p>
<span class='name'>{parse expression="implode( ",</span> <span class='name'>", $stats['NAMES'] )"}</span>
</p>
</if>
</div>
</if>
<if test="calendarEventsOuter:|:$calendar_events">
<div id='cal_events' class='stats_list'>
<h2>{$this->lang->words['upcoming_events']}</h2>
<if test="calendarEventsInner:|:is_array( $calendar_events )">
<p>
<span class='name'>{parse expression="implode( ",</span> <span class='name'>", $calendar_events )"}</span>
</p>
<else />
<p>{$calendar_events}</p>
</if>
</div>
</if>

<if test="birthdays:|:$birthdays !== FALSE AND is_array( $birthdays['users'] ) AND count( $birthdays['users'] )">
<div id='cal_bdays' class='stats_list'>
<h2>{$birthdays['count']} {$this->lang->words['birthdays_today']}</h2>
<p>
<span class='name'>{parse expression="implode( ",</span> <span class='name'>", $birthdays['users'] )"}</span>
</p>
</div>
<else />
<if test="showBirthdaysAlways:|:$this->settings['show_birthdays'] AND !$this->settings['autohide_bday']">
<div id='cal_bdays' class='stats_list'>
<h2>0 {$this->lang->words['birthdays_today']}</h2>
<p>{$this->lang->words['no_birth_users']}</p>
</div>
</if>
</if>

</div>
<if test="autodst:|:$this->memberData['members_auto_dst'] == 1 AND $this->settings['time_dst_auto_correction']">
<script type='text/javascript'>
ipb.vars['dst_on'] = parseInt("{$this->memberData['dst_in_use']}");

ipb.board.checkDST();
</script>
</if>[/code]

na moim testowym forum mniej więcej to działało, ale to dobre podwaliny pod dalszą pracę :)

Ja zrobiłem to dla for w obrębie danej kategorii ale jeśli będzie potrzeba to bez problemu sobie pozmieniasz już

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No cóż, na żaden sposób to nie działa na domyślnym skinie. Aczkolwiek dziękuję za chęć pomocy, czekam na dalsze propozycje modyfikacji :-)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

a to ma działać na całą kategorię czy fora w obrębie kategorii ? bo ja zrobiłem tak, żeby w obrębie kategorii fora się tak ustawiały

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Problem został rozwiązany.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×

Ważne informacje

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.