Jump to content

Question

Witam.

Tutaj było dodawane zliczanie:

https://www.ipsbeyond.pl/topic/11794-tematy-posty-w-widoku-dzia%C5%82%C3%B3w-i-subdzia%C5%82%C3%B3w/#comment-39047

Problem dotyczy tego, że "Liczba tematów:" Dopiero ogólnie ta całą opcja się wyświetla jak ktoś napisze temat. Jak nie ma tematu w dziale/subdziale to tylko jest same "Liczba postów"

Jak to zrobić, aby było wyświetlane cały czas nie ważne czy jest ten temat czy go nie ma?

610561510_Beztytuu.png.3daf30e9a0dae0740610db467a1f42a8.png

Tak się wyświetla na kompie.

Edited by usmiechnietymniszek

Share this post


Link to post
Share on other sites

5 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

A na pewno dobrze to zrobiłeś? Bo ten kod jak wstawiłeś tak jak pokazywałem to wyświetlał cały czas liczbę tematów. Liczba postów jest ukrywana

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
14 godzin temu, Spanner napisał:

A na pewno dobrze to zrobiłeś? Bo ten kod jak wstawiłeś tak jak pokazywałem to wyświetlał cały czas liczbę tematów. Liczba postów jest ukrywana

@Spanner Chyba tak. forumRow:

{{if $forum->can('view')}}
{{$lastPost = $forum->lastPost();}}
{{$club = $forum->club();}}
	<li class="cForumRow ipsDataItem ipsDataItem_responsivePhoto {{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsDataItem_unread{{endif}} ipsClearfix" data-forumID="{$forum->_id}">
		<div class="ipsDataItem_icon ipsDataItem_category">
			{{if !$forum->redirect_on}}
			{{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) AND \IPS\Member::loggedIn()->member_id}}<a href="{{if $isSubForum}}{$forum->url()->setQueryString( array( 'do' => 'markRead', 'return' => $forum->parent_id ) )->csrf()}{{else}}{$forum->url()->setQueryString( 'do', 'markRead' )->csrf()}{{endif}}" data-action='markAsRead' title='{lang="mark_forum_read"}' data-ipsTooltip>{{endif}}
			{{endif}}
				{{if $club}}
					<img src="{{if $club->profile_photo}}{file="$club->profile_photo" extension="core_Clubs"}{{else}}{resource="default_club.png" app="core" location="global"}{{endif}}" alt='' class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}'>
				{{elseif $forum->icon}}
					<img src="{file="$forum->icon" extension="forums_Icons"}" alt='' class='ipsItemStatus ipsItemStatus_custom {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}'>
				{{else}}
					{{if $forum->redirect_on}}
						<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large cForumIcon_redirect {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}' {template="formattedInlineStyle" params="$forum" app="core" group="global" location="front"}>
							<i class='fa fa-arrow-right'></i>
						</span>
					{{elseif $forum->forums_bitoptions['bw_enable_answers']}}
						<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large cForumIcon_answers {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}' {template="formattedInlineStyle" params="$forum" app="core" group="global" location="front"}>
							<i class='fa fa-question'></i>
						</span>
					{{elseif $forum->password}}
						<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large cForumIcon_password {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}' {template="formattedInlineStyle" params="$forum" app="core" group="global" location="front"}>
							{{if $forum->loggedInMemberHasPasswordAccess()}}
								<i class='fa fa-unlock'></i>
							{{else}}
								<i class='fa fa-lock'></i>
							{{endif}}
						</span>
					{{else}}
						<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large cForumIcon_normal {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}' {template="formattedInlineStyle" params="$forum" app="core" group="global" location="front"}>
							<i class="fa fa-comments"></i>
						</span>
					{{endif}}
				{{endif}}
			{{if !$forum->redirect_on and \IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) AND \IPS\Member::loggedIn()->member_id}}
			</a>
			{{endif}}
		</div>
		<div class="ipsDataItem_main">
			<h4 class="ipsDataItem_title ipsType_large ipsType_break">
				{{if $forum->password && !$forum->loggedInMemberHasPasswordAccess()}}
					<a href="{$forum->url()->setQueryString( 'passForm', '1' )}" data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title='{lang="forum_requires_password" sprintf="$forum->_title"}'>{$forum->_title}</a>
				{{else}}
					<a href="{$forum->url()}">{{if $club}}{lang="club_node" sprintf="$club->name, $forum->_title"}{{else}}{$forum->_title}{{endif}}</a>
				{{endif}}
				{{if $forum->redirect_on}}
					&nbsp;&nbsp;<span class='ipsType_light ipsType_medium'>({lang="redirect_hits" pluralize="$forum->redirect_hits"})</span>
				{{endif}}
			</h4>
			{{if $forum->hasChildren()}}
				<ul class="ipsDataItem_subList ipsList_inline">
					{{foreach $forum->children() as $subforum}}
						<li class="{{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $subforum )}}ipsDataItem_unread{{endif}}">
							<a href="{$subforum->url()}">{{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $subforum )}}<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_tiny {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $subforum ) && !$subforum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}'><i class="fa fa-circle"></i></span>&nbsp;{{endif}}{$subforum->_title}</a>
						</li>
					{{endforeach}}
				</ul>
			{{endif}}
			{{if $forum->description}}
				<div class="ipsDataItem_meta ipsType_richText ipsContained">{$forum->description|raw}</div>
			{{endif}}
		</div>
		{{if !$forum->redirect_on}}
			<div class="ipsDataItem_stats ipsDataItem_statsLarge">
				{{if $lastPost}}
					<dl>
						{{$count = \IPS\forums\Topic::contentCount( $forum, TRUE );}}
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">Liczba tematów:</dd>
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$forum->topics"}</dt>
					</dl>
				{{endif}}
					<dl>
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">{lang="posts_no_number" pluralize="$count"}</dd>
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$count"}</dt>
					</dl>
				{{if \IPS\forums\Topic::modPermission( 'unhide', NULL, $forum ) AND $unapprovedContent = $forum->unapprovedContentRecursive() and ( $unapprovedContent['topics'] OR $unapprovedContent['posts'] )}}
					<strong class='ipsType_warning ipsType_medium'>
						<i class='fa fa-warning'></i>
						{{if $unapprovedContent['topics']}}
							<a href='{$forum->url()->setQueryString( array( 'advanced_search_submitted' => 1, 'topic_type' => 'queued_topics' ) )->csrf()}' data-ipsTooltip title='{lang="queued_topics_badge" pluralize="$unapprovedContent['topics']"}' class='ipsType_blendLinks'>{$unapprovedContent['topics']}</a>
						{{else}}
							<span class='ipsType_light'>0</span>
						{{endif}}
						/
						{{if $unapprovedContent['posts']}}
							<a href='{$forum->url()->setQueryString( array( 'advanced_search_submitted' => 1, 'topic_type' => 'queued_posts' ) )->csrf()}' data-ipsTooltip title='{lang="queued_posts_badge" pluralize="$unapprovedContent['posts']"}' class='ipsType_blendLinks'>{$unapprovedContent['posts']}</a>
						{{else}}
							<span class='ipsType_light'>0</span>
						{{endif}}
					</strong>
				{{endif}}
			</div>
			<ul class="ipsDataItem_lastPoster ipsDataItem_withPhoto">
				{{if $lastPost}}
					<li>{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$lastPost['author'], 'tiny'"}</li>
					{{if $lastPost['topic_title']}}<li><a href="{$lastPost['topic_url']->setQueryString( 'do', 'getNewComment' )}" title='{$lastPost['topic_title']}'>{truncate="$lastPost['topic_title']" length="26"}</a></li>{{endif}}
					<li class='ipsType_blendLinks'>{lang="byline_nodate" htmlsprintf="$lastPost['author']->link()"}</li>
					{{if $lastPost['topic_title']}}
						<li class="ipsType_light"><a href='{$lastPost['topic_url']->setQueryString( 'do', 'getLastComment' )}' title='{lang="get_last_post"}' class='ipsType_blendLinks'>{datetime="$lastPost['date']"}</a></li>
					{{else}}
						<li class="ipsType_light">{datetime="$lastPost['date']"}</li>
					{{endif}}
				{{else}}
					<li class='ipsType_light ipsResponsive_showDesktop'>{{if $forum->password}}{lang="no_forum_posts_password"}{{else}}{lang="no_forum_posts"}{{endif}}</li>
				{{endif}}
			</ul>	
		{{endif}}
		{{if $table and $table->canModerate()}}
			<div class='ipsDataItem_modCheck'>
				<span class='ipsCustomInput'>
					<input type='checkbox' data-role='moderation' name="moderate[{$forum->_id}]" data-actions="{expression="implode( ' ', $table->multimodActions( $forum ) )"}" data-state=''>
					<span></span>
				</span>
			</div>
		{{endif}}
	</li>
{{endif}}

Chciałbym aby obydwa były stale wyświetlane i żeby się nie ukrywały 

Edited by usmiechnietymniszek

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

No nie. Dałeś na odwrót niż pisałem:

{{if $lastPost}}
					<dl>
						{{$count = \IPS\forums\Topic::contentCount( $forum, TRUE );}}
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">Liczba tematów:</dd>
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$forum->topics"}</dt>
					</dl>
				{{endif}}
					<dl>
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">{lang="posts_no_number" pluralize="$count"}</dd>
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$count"}</dt>
					</dl>

wstawiłeś do warunku informacje o tematach, a o postach dałeś tam, gdzie pisałem żebyś dał tematy. Usuń ten warunk if i endif i będzie się zawsze wszystko wyświetlać

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
2 minuty temu, Spanner napisał:

No nie. Dałeś na odwrót niż pisałem:


{{if $lastPost}}
					<dl>
						{{$count = \IPS\forums\Topic::contentCount( $forum, TRUE );}}
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">Liczba tematów:</dd>
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$forum->topics"}</dt>
					</dl>
				{{endif}}
					<dl>
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">{lang="posts_no_number" pluralize="$count"}</dd>
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$count"}</dt>
					</dl>

wstawiłeś do warunku informacje o tematach, a o postach dałeś tam, gdzie pisałem żebyś dał tematy. Usuń ten warunk if i endif i będzie się zawsze wszystko wyświetlać

Czyli mam to teraz wziąć na odwrót i skasować te 2 rzeczy?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

to zależy. jak mają się te dane wyświetlać. Jeśli chcesz aby na górze było napisane tematy: .. a poniżej posty: ... to zostaw tak jak jest a jedynie skasuj:

{{if $lastPost}}

oraz

{{endif}}

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.