Jump to content
 • 0

Wyświetlanie


Question

Witam.

Tutaj było dodawane zliczanie:

https://www.ipsbeyond.pl/topic/11794-tematy-posty-w-widoku-dzia%C5%82%C3%B3w-i-subdzia%C5%82%C3%B3w/#comment-39047

Problem dotyczy tego, że "Liczba tematów:" Dopiero ogólnie ta całą opcja się wyświetla jak ktoś napisze temat. Jak nie ma tematu w dziale/subdziale to tylko jest same "Liczba postów"

Jak to zrobić, aby było wyświetlane cały czas nie ważne czy jest ten temat czy go nie ma?

610561510_Beztytuu.png.3daf30e9a0dae0740610db467a1f42a8.png

Tak się wyświetla na kompie.

Edited by usmiechnietymniszek
Link to post
Share on other sites

5 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Administrator

A na pewno dobrze to zrobiłeś? Bo ten kod jak wstawiłeś tak jak pokazywałem to wyświetlał cały czas liczbę tematów. Liczba postów jest ukrywana

Link to post
Share on other sites
 • 0
14 godzin temu, Spanner napisał:

A na pewno dobrze to zrobiłeś? Bo ten kod jak wstawiłeś tak jak pokazywałem to wyświetlał cały czas liczbę tematów. Liczba postów jest ukrywana

@Spanner Chyba tak. forumRow:

{{if $forum->can('view')}}
{{$lastPost = $forum->lastPost();}}
{{$club = $forum->club();}}
	<li class="cForumRow ipsDataItem ipsDataItem_responsivePhoto {{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsDataItem_unread{{endif}} ipsClearfix" data-forumID="{$forum->_id}">
		<div class="ipsDataItem_icon ipsDataItem_category">
			{{if !$forum->redirect_on}}
			{{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) AND \IPS\Member::loggedIn()->member_id}}<a href="{{if $isSubForum}}{$forum->url()->setQueryString( array( 'do' => 'markRead', 'return' => $forum->parent_id ) )->csrf()}{{else}}{$forum->url()->setQueryString( 'do', 'markRead' )->csrf()}{{endif}}" data-action='markAsRead' title='{lang="mark_forum_read"}' data-ipsTooltip>{{endif}}
			{{endif}}
				{{if $club}}
					<img src="{{if $club->profile_photo}}{file="$club->profile_photo" extension="core_Clubs"}{{else}}{resource="default_club.png" app="core" location="global"}{{endif}}" alt='' class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}'>
				{{elseif $forum->icon}}
					<img src="{file="$forum->icon" extension="forums_Icons"}" alt='' class='ipsItemStatus ipsItemStatus_custom {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}'>
				{{else}}
					{{if $forum->redirect_on}}
						<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large cForumIcon_redirect {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}' {template="formattedInlineStyle" params="$forum" app="core" group="global" location="front"}>
							<i class='fa fa-arrow-right'></i>
						</span>
					{{elseif $forum->forums_bitoptions['bw_enable_answers']}}
						<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large cForumIcon_answers {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}' {template="formattedInlineStyle" params="$forum" app="core" group="global" location="front"}>
							<i class='fa fa-question'></i>
						</span>
					{{elseif $forum->password}}
						<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large cForumIcon_password {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}' {template="formattedInlineStyle" params="$forum" app="core" group="global" location="front"}>
							{{if $forum->loggedInMemberHasPasswordAccess()}}
								<i class='fa fa-unlock'></i>
							{{else}}
								<i class='fa fa-lock'></i>
							{{endif}}
						</span>
					{{else}}
						<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large cForumIcon_normal {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}' {template="formattedInlineStyle" params="$forum" app="core" group="global" location="front"}>
							<i class="fa fa-comments"></i>
						</span>
					{{endif}}
				{{endif}}
			{{if !$forum->redirect_on and \IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) AND \IPS\Member::loggedIn()->member_id}}
			</a>
			{{endif}}
		</div>
		<div class="ipsDataItem_main">
			<h4 class="ipsDataItem_title ipsType_large ipsType_break">
				{{if $forum->password && !$forum->loggedInMemberHasPasswordAccess()}}
					<a href="{$forum->url()->setQueryString( 'passForm', '1' )}" data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title='{lang="forum_requires_password" sprintf="$forum->_title"}'>{$forum->_title}</a>
				{{else}}
					<a href="{$forum->url()}">{{if $club}}{lang="club_node" sprintf="$club->name, $forum->_title"}{{else}}{$forum->_title}{{endif}}</a>
				{{endif}}
				{{if $forum->redirect_on}}
					&nbsp;&nbsp;<span class='ipsType_light ipsType_medium'>({lang="redirect_hits" pluralize="$forum->redirect_hits"})</span>
				{{endif}}
			</h4>
			{{if $forum->hasChildren()}}
				<ul class="ipsDataItem_subList ipsList_inline">
					{{foreach $forum->children() as $subforum}}
						<li class="{{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $subforum )}}ipsDataItem_unread{{endif}}">
							<a href="{$subforum->url()}">{{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $subforum )}}<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_tiny {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $subforum ) && !$subforum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}'><i class="fa fa-circle"></i></span>&nbsp;{{endif}}{$subforum->_title}</a>
						</li>
					{{endforeach}}
				</ul>
			{{endif}}
			{{if $forum->description}}
				<div class="ipsDataItem_meta ipsType_richText ipsContained">{$forum->description|raw}</div>
			{{endif}}
		</div>
		{{if !$forum->redirect_on}}
			<div class="ipsDataItem_stats ipsDataItem_statsLarge">
				{{if $lastPost}}
					<dl>
						{{$count = \IPS\forums\Topic::contentCount( $forum, TRUE );}}
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">Liczba tematów:</dd>
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$forum->topics"}</dt>
					</dl>
				{{endif}}
					<dl>
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">{lang="posts_no_number" pluralize="$count"}</dd>
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$count"}</dt>
					</dl>
				{{if \IPS\forums\Topic::modPermission( 'unhide', NULL, $forum ) AND $unapprovedContent = $forum->unapprovedContentRecursive() and ( $unapprovedContent['topics'] OR $unapprovedContent['posts'] )}}
					<strong class='ipsType_warning ipsType_medium'>
						<i class='fa fa-warning'></i>
						{{if $unapprovedContent['topics']}}
							<a href='{$forum->url()->setQueryString( array( 'advanced_search_submitted' => 1, 'topic_type' => 'queued_topics' ) )->csrf()}' data-ipsTooltip title='{lang="queued_topics_badge" pluralize="$unapprovedContent['topics']"}' class='ipsType_blendLinks'>{$unapprovedContent['topics']}</a>
						{{else}}
							<span class='ipsType_light'>0</span>
						{{endif}}
						/
						{{if $unapprovedContent['posts']}}
							<a href='{$forum->url()->setQueryString( array( 'advanced_search_submitted' => 1, 'topic_type' => 'queued_posts' ) )->csrf()}' data-ipsTooltip title='{lang="queued_posts_badge" pluralize="$unapprovedContent['posts']"}' class='ipsType_blendLinks'>{$unapprovedContent['posts']}</a>
						{{else}}
							<span class='ipsType_light'>0</span>
						{{endif}}
					</strong>
				{{endif}}
			</div>
			<ul class="ipsDataItem_lastPoster ipsDataItem_withPhoto">
				{{if $lastPost}}
					<li>{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$lastPost['author'], 'tiny'"}</li>
					{{if $lastPost['topic_title']}}<li><a href="{$lastPost['topic_url']->setQueryString( 'do', 'getNewComment' )}" title='{$lastPost['topic_title']}'>{truncate="$lastPost['topic_title']" length="26"}</a></li>{{endif}}
					<li class='ipsType_blendLinks'>{lang="byline_nodate" htmlsprintf="$lastPost['author']->link()"}</li>
					{{if $lastPost['topic_title']}}
						<li class="ipsType_light"><a href='{$lastPost['topic_url']->setQueryString( 'do', 'getLastComment' )}' title='{lang="get_last_post"}' class='ipsType_blendLinks'>{datetime="$lastPost['date']"}</a></li>
					{{else}}
						<li class="ipsType_light">{datetime="$lastPost['date']"}</li>
					{{endif}}
				{{else}}
					<li class='ipsType_light ipsResponsive_showDesktop'>{{if $forum->password}}{lang="no_forum_posts_password"}{{else}}{lang="no_forum_posts"}{{endif}}</li>
				{{endif}}
			</ul>	
		{{endif}}
		{{if $table and $table->canModerate()}}
			<div class='ipsDataItem_modCheck'>
				<span class='ipsCustomInput'>
					<input type='checkbox' data-role='moderation' name="moderate[{$forum->_id}]" data-actions="{expression="implode( ' ', $table->multimodActions( $forum ) )"}" data-state=''>
					<span></span>
				</span>
			</div>
		{{endif}}
	</li>
{{endif}}

Chciałbym aby obydwa były stale wyświetlane i żeby się nie ukrywały 

Edited by usmiechnietymniszek
Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Administrator

No nie. Dałeś na odwrót niż pisałem:

{{if $lastPost}}
					<dl>
						{{$count = \IPS\forums\Topic::contentCount( $forum, TRUE );}}
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">Liczba tematów:</dd>
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$forum->topics"}</dt>
					</dl>
				{{endif}}
					<dl>
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">{lang="posts_no_number" pluralize="$count"}</dd>
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$count"}</dt>
					</dl>

wstawiłeś do warunku informacje o tematach, a o postach dałeś tam, gdzie pisałem żebyś dał tematy. Usuń ten warunk if i endif i będzie się zawsze wszystko wyświetlać

Link to post
Share on other sites
 • 0
2 minuty temu, Spanner napisał:

No nie. Dałeś na odwrót niż pisałem:


{{if $lastPost}}
					<dl>
						{{$count = \IPS\forums\Topic::contentCount( $forum, TRUE );}}
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">Liczba tematów:</dd>
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$forum->topics"}</dt>
					</dl>
				{{endif}}
					<dl>
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">{lang="posts_no_number" pluralize="$count"}</dd>
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$count"}</dt>
					</dl>

wstawiłeś do warunku informacje o tematach, a o postach dałeś tam, gdzie pisałem żebyś dał tematy. Usuń ten warunk if i endif i będzie się zawsze wszystko wyświetlać

Czyli mam to teraz wziąć na odwrót i skasować te 2 rzeczy?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Administrator

to zależy. jak mają się te dane wyświetlać. Jeśli chcesz aby na górze było napisane tematy: .. a poniżej posty: ... to zostaw tak jak jest a jedynie skasuj:

{{if $lastPost}}

oraz

{{endif}}

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Dołącz do pierwszego newslettera Invision Community

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.