Jump to content
 • 0
usmiechnietymniszek

Tematy, posty w widoku działów i subdziałów

Question

Witam.

Ogólnie przy działach są same ilości naliczanych postów z całego działu. A jak mogę dodać do tego jeszcze aby było obok jeszcze wyliczanie tematów tak samo jak postów ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Po tym:

{{if $lastPost}}
					<dl>
						{{$count = \IPS\forums\Topic::contentCount( $forum, TRUE );}}
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$count"}</dt>
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">{lang="posts_no_number" pluralize="$count"}</dd>
					</dl>
				{{endif}}

dajesz:


					<dl>
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$forum->topics"}</dt>
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">Tematy</dd>
					</dl>

i będziesz miał takie samo jak z postami

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
{number="$forum->topics"}

ale to wyświetli tylko z danego forum a nie z subforów. Tutaj trzeba by albo dopisać plugin (ewentualnie poszukać czegoś)

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

No mi chodzi z wybranej kategorii np. tak jak jest u Ciebie bou. To żeby zliczało wszystkie tematy z bou i subdziałów z bou i tak przy każdym innym ma zliczać

Jaka lokacja tego kodu do dodania?

Edited by usmiechnietymniszek

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
1 minutę temu, Spanner napisał:

a sorki tutaj , ale musisz jeszcze odpowiedni bit edytować. Zależy jaki masz wygląd. Jeśli klasyczny to bierzesz forumRow

Coś takiego mam w pliku:

<div class='ipsPageHeader ipsClearfix ipsSpacer_bottom cForumHeader'>
	{{if \IPS\forums\Forum::canOnAny( 'add' ) }}
		<ul class='ipsToolList ipsToolList_horizontal ipsClearfix ipsPos_right'>
			<li class='ipsToolList_primaryAction ipsResponsive_hidePhone'>
				<a class="ipsButton ipsButton_medium ipsButton_important" href="{url="app=forums&module=forums&controller=forums&do=add" seoTemplate="topic_non_forum_add_button"}" data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title='{lang="select_forum"}'>{lang="start_new_topic"}</a>
			</li>
			{template="viewChange" group="global" app="forums" params=""}
		</ul>
	{{endif}}
	<h1 class='ipsType_pageTitle'>
		{lang="forums"}
	</h1>
</div>
{{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id}}
	<ul class="ipsToolList ipsToolList_horizontal ipsResponsive_hideDesktop ipsResponsive_hideTablet ipsResponsive_block ipsClearfix">
		{template="indexButtons" group="index" app="forums" params="FALSE"}
	</ul>
{{endif}}

<section>
	<ol class='ipsList_reset cForumList' data-controller='core.global.core.table, forums.front.forum.forumList' data-baseURL=''>
		{{foreach \IPS\forums\Forum::roots() as $category}}
			{{if $category->can('view') && $category->hasChildren()}}
			<li data-categoryID='{$category->_id}' class='cForumRow ipsBox ipsSpacer_bottom ipsfocusReset'>
       {theme="focus_b1"}
				<h2 class="ipsType_sectionTitle ipsType_reset cForumTitle ipsType_center">
					<a href='#' class='ipsPos_right ipsJS_show ipsType_noUnderline cForumToggle' data-action='toggleCategory' data-ipsTooltip title='{lang="toggle_this_category"}'></a>
					<a href='{$category->url()}'>{$category->_title}</a>
				</h2>
       {theme="focus_b2"}
				{{if \IPS\forums\Forum::getMemberView() === 'grid'}}
					<div class='ipsAreaBackground ipsPad' data-role="forums">
						<div class='ipsGrid ipsGrid_collapsePhone' data-ipsGrid data-ipsGrid-minItemSize='250' data-ipsGrid-maxItemSize='500' data-ipsGrid-equalHeights='row'>
							{{foreach $category->children() as $forum}}
								{template="forumGridItem" group="index" app="forums" params="$forum"}
							{{endforeach}}
						</div>
					</div>
				{{else}}
					<ol class="ipsDataList ipsDataList_large ipsDataList_zebra ipsAreaBackground_reset" data-role="forums">
						{{foreach $category->children() as $forum}}
							{template="forumRow" group="index" app="forums" params="$forum"}
						{{endforeach}}
					</ol>
				{{endif}}
       {theme="focus_b3"}
			</li>
			{{endif}}
		{{endforeach}}
		{{if settings.club_nodes_in_apps and $clubForums = \IPS\forums\Forum::clubNodes()}}
			<li data-categoryID='clubs' class='cForumRow ipsBox ipsSpacer_bottom'>
				<h2 class="ipsType_sectionTitle ipsType_reset cForumTitle">
					<a href='#' class='ipsPos_right ipsJS_show ipsType_noUnderline cForumToggle' data-action='toggleCategory' data-ipsTooltip title='{lang="toggle_this_category"}'></a>
					<a href='{url="app=forums&module=forums&controller=forums&do=clubs" seoTemplate="forums_clubs"}'>{lang="club_node_forums"}</a>
				</h2>
				{{if \IPS\forums\Forum::getMemberView() === 'grid'}}
					<div class='ipsAreaBackground ipsPad' data-role="forums">
						<div class='ipsGrid ipsGrid_collapsePhone' data-ipsGrid data-ipsGrid-minItemSize='250' data-ipsGrid-maxItemSize='500' data-ipsGrid-equalHeights='row'>
							{{foreach $clubForums as $forum}}
								{template="forumGridItem" group="index" app="forums" params="$forum"}
							{{endforeach}}
						</div>
					</div>
				{{else}}
					<ol class="ipsDataList ipsDataList_large ipsDataList_zebra ipsAreaBackground_reset" data-role="forums">
						{{foreach $clubForums as $forum}}
							{template="forumRow" group="index" app="forums" params="$forum"}
						{{endforeach}}
					</ol>
				{{endif}}
			</li>
		{{endif}}
	</ol>
</section>

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
3 minuty temu, Spanner napisał:

no, a napisałem Ci że jeśli masz zwykły wygląd w sensie taki jak ja tutaj to w forumRow

W pliku forumRow?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
5 minut temu, Spanner napisał:

tak, forums -> front -> index -> forumRow

{{if $forum->can('view')}}
{{$lastPost = $forum->lastPost();}}
{{$club = $forum->club();}}
	<li class="cForumRow ipsDataItem ipsDataItem_responsivePhoto {{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsDataItem_unread{{endif}} ipsClearfix" data-forumID="{$forum->_id}">
		<div class="ipsDataItem_icon ipsDataItem_category">
			{{if !$forum->redirect_on}}
			{{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) AND \IPS\Member::loggedIn()->member_id}}<a href="{{if $isSubForum}}{$forum->url()->setQueryString( array( 'do' => 'markRead', 'return' => $forum->parent_id ) )->csrf()}{{else}}{$forum->url()->setQueryString( 'do', 'markRead' )->csrf()}{{endif}}" data-action='markAsRead' title='{lang="mark_forum_read"}' data-ipsTooltip>{{endif}}
			{{endif}}
				{{if $club}}
					<img src="{{if $club->profile_photo}}{file="$club->profile_photo" extension="core_Clubs"}{{else}}{resource="default_club.png" app="core" location="global"}{{endif}}" alt='' class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}'>
				{{elseif $forum->icon}}
					<img src="{file="$forum->icon" extension="forums_Icons"}" alt='' class='ipsItemStatus ipsItemStatus_custom {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}'>
				{{else}}
					{{if $forum->redirect_on}}
						<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large cForumIcon_redirect {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}' {template="formattedInlineStyle" params="$forum" app="core" group="global" location="front"}>
							<i class='fa fa-arrow-right'></i>
						</span>
					{{elseif $forum->forums_bitoptions['bw_enable_answers']}}
						<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large cForumIcon_answers {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}' {template="formattedInlineStyle" params="$forum" app="core" group="global" location="front"}>
							<i class='fa fa-question'></i>
						</span>
					{{elseif $forum->password}}
						<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large cForumIcon_password {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}' {template="formattedInlineStyle" params="$forum" app="core" group="global" location="front"}>
							{{if $forum->loggedInMemberHasPasswordAccess()}}
								<i class='fa fa-unlock'></i>
							{{else}}
								<i class='fa fa-lock'></i>
							{{endif}}
						</span>
					{{else}}
						<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_large cForumIcon_normal {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) && !$forum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}' {template="formattedInlineStyle" params="$forum" app="core" group="global" location="front"}>
							<i class="fa fa-comments"></i>
						</span>
					{{endif}}
				{{endif}}
			{{if !$forum->redirect_on and \IPS\forums\Topic::containerUnread( $forum ) AND \IPS\Member::loggedIn()->member_id}}
			</a>
			{{endif}}
		</div>
		<div class="ipsDataItem_main">
			<h4 class="ipsDataItem_title ipsType_large ipsType_break">
				{{if $forum->password && !$forum->loggedInMemberHasPasswordAccess()}}
					<a href="{$forum->url()->setQueryString( 'passForm', '1' )}" data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title='{lang="forum_requires_password" sprintf="$forum->_title"}'>{$forum->_title}</a>
				{{else}}
					<a href="{$forum->url()}">{{if $club}}{lang="club_node" sprintf="$club->name, $forum->_title"}{{else}}{$forum->_title}{{endif}}</a>
				{{endif}}
				{{if $forum->redirect_on}}
					  <span class='ipsType_light ipsType_medium'>({lang="redirect_hits" pluralize="$forum->redirect_hits"})</span>
				{{endif}}
			</h4>
			{{if $forum->hasChildren()}}
				<ul class="ipsDataItem_subList ipsList_inline">
					{{foreach $forum->children() as $subforum}}
						<li class="{{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $subforum )}}ipsDataItem_unread{{endif}}">
							<a href="{$subforum->url()}">{{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $subforum )}}<span class='ipsItemStatus ipsItemStatus_tiny {{if !\IPS\forums\Topic::containerUnread( $subforum ) && !$subforum->redirect_on}}ipsItemStatus_read{{endif}}'><i class="fa fa-circle"></i></span> {{endif}}{$subforum->_title}</a>
						</li>
					{{endforeach}}
				</ul>
			{{endif}}
			{{if $forum->description}}
				<div class="ipsDataItem_meta ipsType_richText ipsContained">{$forum->description|raw}</div>
			{{endif}}
		</div>
		{{if !$forum->redirect_on}}
			<div class="ipsDataItem_stats ipsDataItem_statsLarge">
				{{if $lastPost}}
					<dl>
						{{$count = \IPS\forums\Topic::contentCount( $forum, TRUE );}}
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$count"}</dt>
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">{lang="posts_no_number" pluralize="$count"}</dd>
					</dl>
				{{endif}}
				{{if \IPS\forums\Topic::modPermission( 'unhide', NULL, $forum ) AND $unapprovedContent = $forum->unapprovedContentRecursive() and ( $unapprovedContent['topics'] OR $unapprovedContent['posts'] )}}
					<strong class='ipsType_warning ipsType_medium'>
						<i class='fa fa-warning'></i>
						{{if $unapprovedContent['topics']}}
							<a href='{$forum->url()->setQueryString( array( 'advanced_search_submitted' => 1, 'topic_type' => 'queued_topics' ) )->csrf()}' data-ipsTooltip title='{lang="queued_topics_badge" pluralize="$unapprovedContent['topics']"}' class='ipsType_blendLinks'>{$unapprovedContent['topics']}</a>
						{{else}}
							<span class='ipsType_light'>0</span>
						{{endif}}
						/
						{{if $unapprovedContent['posts']}}
							<a href='{$forum->url()->setQueryString( array( 'advanced_search_submitted' => 1, 'topic_type' => 'queued_posts' ) )->csrf()}' data-ipsTooltip title='{lang="queued_posts_badge" pluralize="$unapprovedContent['posts']"}' class='ipsType_blendLinks'>{$unapprovedContent['posts']}</a>
						{{else}}
							<span class='ipsType_light'>0</span>
						{{endif}}
					</strong>
				{{endif}}
			</div>
			<ul class="ipsDataItem_lastPoster ipsDataItem_withPhoto">
				{{if $lastPost}}
					<li>{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$lastPost['author'], 'tiny'"}</li>
					{{if $lastPost['topic_title']}}<li><a href="{$lastPost['topic_url']->setQueryString( 'do', 'getNewComment' )}" title='{$lastPost['topic_title']}'>{truncate="$lastPost['topic_title']" length="26"}</a></li>{{endif}}
					<li class='ipsType_blendLinks'>{lang="byline_nodate" htmlsprintf="$lastPost['author']->link()"}</li>
					{{if $lastPost['topic_title']}}
						<li class="ipsType_light"><a href='{$lastPost['topic_url']->setQueryString( 'do', 'getLastComment' )}' title='{lang="get_last_post"}' class='ipsType_blendLinks'>{datetime="$lastPost['date']"}</a></li>
					{{else}}
						<li class="ipsType_light">{datetime="$lastPost['date']"}</li>
					{{endif}}
				{{else}}
					<li class='ipsType_light ipsResponsive_showDesktop'>{{if $forum->password}}{lang="no_forum_posts_password"}{{else}}{lang="no_forum_posts"}{{endif}}</li>
				{{endif}}
			</ul>	
		{{endif}}
		{{if $table and $table->canModerate()}}
			<div class='ipsDataItem_modCheck'>
				<span class='ipsCustomInput'>
					<input type='checkbox' data-role='moderation' name="moderate[{$forum->_id}]" data-actions="{expression="implode( ' ', $table->multimodActions( $forum ) )"}" data-state=''>
					<span></span>
				</span>
			</div>
		{{endif}}
	</li>
{{endif}}

Też nie wiem gdzie to dać 😕 Jak daje, to mi się cyferki robią za duże albo nie działa. Za duże w sensie że idą w górę np. z 20 do 50

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
3 minuty temu, Spanner napisał:

Po tym:


{{if $lastPost}}
					<dl>
						{{$count = \IPS\forums\Topic::contentCount( $forum, TRUE );}}
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$count"}</dt>
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">{lang="posts_no_number" pluralize="$count"}</dd>
					</dl>
				{{endif}}

dajesz:


					<dl>
						<dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$forum->topics"}</dt>
						<dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">Tematy</dd>
					</dl>

i będziesz miał takie samo jak z postami

Działa ślicznie, dzięki. Pod tym zamiast mam napisane posty to mam napisane odpowiedzi. W spolszczeniu nie trafiłem na tą frazę aby ją zmienić. Jak mogę ją podmienić tak jak napisałeś "Tematy" ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

musisz poszukać tego zasobu

posts_no_number

  jak chcesz zmienić posty/odpowiedzi. dla tematów nie ma zasobu, musiałbyś ręcznie dodać w bazie

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
3 minuty temu, Spanner napisał:

musisz poszukać tego zasobu


posts_no_number

  jak chcesz zmienić posty/odpowiedzi. dla tematów nie ma zasobu, musiałbyś ręcznie dodać w bazie

Dobra zmieniłem. Została ostatnia kwestia bo strasznie mi się rozszerzyło. 

1470738685_Beztytuu.thumb.png.8e19691e607b031b072b3ad564fb5cce.png

Tam gdzie jest zielona linia, chciałbym mieć liczbę tematów a tam gdzie ta druga linia chciałbym mieć liczbę postów. Oczywiście sobie koordynanty sobie sam dostosuję lecz gdzie to mogę zrobić znaczy przesunąć?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
.cForumRow .ipsDataItem_stats dl {
  display: inline-block;
  margin: 0 25px;
}

i dodatkowo musisz zmienić jeszcze to:

.cForumRow .ipsDataItem_stats {
  width: 25%;
  min-width: 250px;
  text-align: right;
  list-style: none;
}

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
24 minuty temu, Spanner napisał:

.cForumRow .ipsDataItem_stats dl {
  display: inline-block;
  margin: 0 25px;
}

i dodatkowo musisz zmienić jeszcze to:


.cForumRow .ipsDataItem_stats {
  width: 25%;
  min-width: 250px;
  text-align: right;
  list-style: none;
}

 

Na twoim css jest oki 

1075775239_Beztytuu.png.4a4dca22aeb8e36090a4d67d2b08f579.png

dzięki 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

W sumie, to mam jeszcze inny pomysł.

Da radę zrobić tak, aby było domyślnie wyświetlane tak jak na komórce? W sensie takim że:

Nie tak:

Liczba tematów:

1

Liczba postów: 

Tylko

Liczba tematów: 1

Liczba postów: 3

I tak ładnie pociągnięte w lewą stronę aby duże cyfry się mieściły?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
@media screen and (max-width: 979px) {
  .ipsApp .cForumList .ipsDataItem_icon:not(.ipsResponsive_hidePhone):not(.ipsResponsive_hideTablet) + .ipsDataItem_main + .ipsDataItem_stats {
    position: absolute;
    top: 15px;
    right: 12px;
    margin: 0;
    display: -webkit-flex;
    -webkit-align-items: center;
    -webkit-justify-content: flex-end;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: flex-end;
  }
 
  html[dir='ltr'] .ipsApp .cForumList .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto {
    padding-left: calc(26px + 10px);
  }
 
  .ipsApp .cForumList .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto {
    position: static;
    height: auto;
    width: 100%;
    line-height: 22px;
    font-size: 12px;
  }
 
  .ipsApp .cForumList .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto li {
    margin-top: 10px;
  }
 
  html[dir] .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto .ipsUserPhoto {
    margin: 0;
  }
 
  .cForumList .ipsUserPhoto_tiny img {
    width: 22px;
    height: 22px;
  }
 
  .cForumList .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto li {
    display: inline-block;
    line-height: inherit;
  }
 
  .cForumList .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto li:last-child time {
    display: inline-block;
    width: auto;
    overflow: visible;
    font-size: 0;
  }
 
  .cForumList .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto li:last-child time:before {
    font-size: 1.1rem;
    content: "- ";
  }
 
  .cForumList .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto li:last-child time:after {
    position: relative;
    top: auto;
    left: auto;
    right: auto;
    text-align: inherit;
    content: attr(data-short);
  }
 
  .cForumList .ipsDataItem_stats li, .ipsDataItem_stats dt, .ipsDataItem_stats dd {
    display: block;
  }
}

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
22 minuty temu, Innocent napisał:

@media screen and (max-width: 979px) {
  .ipsApp .cForumList .ipsDataItem_icon:not(.ipsResponsive_hidePhone):not(.ipsResponsive_hideTablet) + .ipsDataItem_main + .ipsDataItem_stats {
    position: absolute;
    top: 15px;
    right: 12px;
    margin: 0;
    display: -webkit-flex;
    -webkit-align-items: center;
    -webkit-justify-content: flex-end;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: flex-end;
  }
 
  html[dir='ltr'] .ipsApp .cForumList .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto {
    padding-left: calc(26px + 10px);
  }
 
  .ipsApp .cForumList .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto {
    position: static;
    height: auto;
    width: 100%;
    line-height: 22px;
    font-size: 12px;
  }
 
  .ipsApp .cForumList .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto li {
    margin-top: 10px;
  }
 
  html[dir] .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto .ipsUserPhoto {
    margin: 0;
  }
 
  .cForumList .ipsUserPhoto_tiny img {
    width: 22px;
    height: 22px;
  }
 
  .cForumList .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto li {
    display: inline-block;
    line-height: inherit;
  }
 
  .cForumList .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto li:last-child time {
    display: inline-block;
    width: auto;
    overflow: visible;
    font-size: 0;
  }
 
  .cForumList .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto li:last-child time:before {
    font-size: 1.1rem;
    content: "- ";
  }
 
  .cForumList .ipsDataItem_lastPoster.ipsDataItem_withPhoto li:last-child time:after {
    position: relative;
    top: auto;
    left: auto;
    right: auto;
    text-align: inherit;
    content: attr(data-short);
  }
 
  .cForumList .ipsDataItem_stats li, .ipsDataItem_stats dt, .ipsDataItem_stats dd {
    display: block;
  }
}

 

Jeśli ma działać tak jak napisałem wyżej to nie działa 😕

Najlepiej aby jedno było pod drugim:

sssss.png.bbdf3a55485cc322fda27634433fdb66.png

Tak się wyświetla aktualnie na kompie:

ssssdwqerwqrqw.png.a54c956ee5700031f509ea58f1d09ebc.png

Tak aktualnie na komórce:

 

sssss.png.2ed2257dd05ede546680a38b57403f88.png

Widok z kompa mi najbardziej odpowiada wizualnie 😄

Edited by usmiechnietymniszek

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

pokombinuj z css'ami. tego się nie da podać jako gotowy przepis, bo to zależy jaki masz szablon, jak długi jest napis bo tutaj nachodzą na siebie więc za wąski jest kontener

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
39 minut temu, usmiechnietymniszek napisał:

Jeśli ma działać tak jak napisałem wyżej to nie działa 😕

Najlepiej aby jedno było pod drugim:

sssss.png.bbdf3a55485cc322fda27634433fdb66.png

Tak się wyświetla aktualnie na kompie:

ssssdwqerwqrqw.png.a54c956ee5700031f509ea58f1d09ebc.png

Tak aktualnie na komórce:

 

sssss.png.2ed2257dd05ede546680a38b57403f88.png

Widok z kompa mi najbardziej odpowiada wizualnie 😄

1754949790_pobrane(1).png.dd6172528f3a11d338540f4175673ac2.png

Masz tylko zmienioną pozycje liczy tematów/postów. Popraw swoje CSS'y u mnie smiga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Dołącz do pierwszego newslettera Invision Community

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.