Jump to content
 • 0

Klasy CSS dla prywatnych wiadomości


Question

Nie mogę znaleźć funkcji w "zbadaj element" szukam już chyba godzinę.

Jak już znajdę to zamiast jeden element który potrzebuję, podświetlają mi się wszystkie. Chodzi mi o funkcję jaka jest pod button "Cytuj, Edytuj, Opcje" bo chcę sobie oprawkę graficzną zrobić w css'ie do nich.

1391369745_Beztytuu.png.6a207293b44bc4d9da24dc9a40e9121e.png

sss.thumb.png.faf62e5fa491cb547689d6dd38dd96c0.png

Tu znowusz chciałbym te przyciski przenieść tam gdzie jest x, też nie mogę znaleźć funkcji. A tą belkę poniżej jak przeniosę te przyciski po prostu wyłączę w css'ie aby się nie wyświetlała.

Dodałem sobie chatbox 3.1.1 na forum, chcę zmienić tutaj ikonkę od niego. Jak już zmieniam numer contentu, robią mi się jakieś buble. Możliwe że też zła funkcja dobrana.

1266542852_Beztytuu.jpg.878bc67edd91e0e8d949764e3e84348a.jpg

Help? 😊

Edited by usmiechnietymniszek
Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
 • Administrator
8 minut temu, usmiechnietymniszek napisał:

Nie mogę znaleźć funkcji w "zbadaj element" szukam już chyba godzinę.

Jak już znajdę to zamiast jeden element który potrzebuję, podświetlają mi się wszystkie. Chodzi mi o funkcję jaka jest pod button "Cytuj, Edytuj, Opcje" bo chcę sobie oprawkę graficzną zrobić w css'ie do nich.

To jest dla postów, komentarzy czy czego? dla postów w szablonie forums -> front -> topics -> post znajdź:

<a href='#elControls_{$comment->$idField}_menu' id='elControls_{$comment->$idField}' data-ipsMenu data-ipsMenu-appendTo='#comment-{$comment->$idField}_wrap'>{lang="options"} &nbsp;<i class='fa fa-caret-down'></i></a>
<a href='#' data-action='quoteComment' data-ipsQuote-singleQuote>{lang="quote"}</a>
<li><a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( 'do', 'edit' )}'>{lang="edit"}</a></li>
<li><a href='{$comment->url('edit')}' data-action='editComment'>{lang="edit"}</a></li>
<a href='#elControls_{$comment->$idField}_menu' id='elControls_{$comment->$idField}' data-ipsMenu data-ipsMenu-appendTo='#comment-{$comment->$idField}_wrap'>{lang="options"} &nbsp;<i class='fa fa-caret-down'></i></a>

i dodaj w tych <a>:

class="ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_narrow"

 

12 minut temu, usmiechnietymniszek napisał:

Tu znowusz chciałbym te przyciski przenieść tam gdzie jest x, też nie mogę znaleźć funkcji. A tą belkę poniżej jak przeniosę te przyciski po prostu wyłączę w css'ie aby się nie wyświetlała.

ten sam bit szablonu i postContainer

13 minut temu, usmiechnietymniszek napisał:

Dodałem sobie chatbox 3.1.1 na forum, chcę zmienić tutaj ikonkę od niego. Jak już zmieniam numer contentu, robią mi się jakieś buble. Możliwe że też zła funkcja dobrana.

W css musisz dodać dla ID, typu albo klasy odpowiedni kontent.

Pisałem 1 problem 1 temat a nie 150 rzeczy w jednym temacie

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Administrator

Dodaj dla edytuj klasę jakąś swoją np. editPwButton a później w css'ach zmień

.editPwButton {
	padding-top: 2px !important;
	padding-bottom: 2px !important;
}

i powinno zadziałać, ewentualnie z paddingiem musisz pokombinować

Link to post
Share on other sites
 • 0
4 minuty temu, Spanner napisał:

Dodaj dla edytuj klasę jakąś swoją np. editPwButton a później w css'ach zmień


.editPwButton {
	padding-top: 2px !important;
	padding-bottom: 2px !important;
}

i powinno zadziałać, ewentualnie z paddingiem musisz pokombinować

<a href='#' class="ipsButton ipsButton_light ipsButtonverySmall ipsButton_narrow  editPwButton"  data-action="quoteComment" data-ipsQuote-singleQuote>{lang="quote"}</a> coś takiego ?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Administrator

1. nie funkcja tylko klasa 🙂

2. ale do czego? bo nie rozumiem. To co ja podałem z własną klasą tyczyło się tylko edytuj bo on jest "niewymiarowy"

Link to post
Share on other sites
 • 0
2 minuty temu, Spanner napisał:

1. nie funkcja tylko klasa 🙂

2. ale do czego? bo nie rozumiem. To co ja podałem z własną klasą tyczyło się tylko edytuj bo on jest "niewymiarowy"

Tą funkcję co robiła wszystkie 3 na raz, usunąłem w custom.css 

I bubelki mam:

2312.png.b46bc9b7d69a763188ca2b70d417b88a.png

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Administrator

ale miałeś w szablonie dla przycisków quote, edit i options dodać to

2 godziny temu, Spanner napisał:

dodaj w tych <a>:


class="ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_narrow"

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
2 minuty temu, Spanner napisał:

ale miałeś w szablonie dla przycisków quote, edit i options dodać to

 

Dodane mam:

{{$idField = $comment::$databaseColumnId;}}
<div id='comment-{$comment->$idField}_wrap' data-controller='core.front.core.comment' data-commentApp='{$app}' data-commentType='{$type}' data-commentID="{$comment->$idField}" data-quoteData='{expression="json_encode( array('userid' => $comment->author()->member_id, 'username' => $comment->author()->name, 'timestamp' => $comment->mapped('date'), 'contentapp' => $app, 'contenttype' => $type, 'contentclass' => $class, 'contentid' => $item->id, 'contentcommentid' => $comment->$idField) )"}' class='ipsComment_content ipsType_medium'>
	{{if ( settings.reputation_enabled and \IPS\IPS::classUsesTrait( $comment, 'IPS\Content\Reactable' ) and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) OR $comment->isFeatured()}}
		{{if $comment->isFeatured()}}
			<strong class='ipsComment_popularFlag' data-ipsTooltip title='{lang="this_is_a_featured_post"}'><i class='fa fa-star'></i></strong>
		{{else}}
			<strong class='ipsComment_popularFlag' data-ipsTooltip title='{lang="this_is_a_popular_comment"}'><i class='fa fa-heart'></i></strong>
		{{endif}}
	{{endif}}

	<div class='ipsComment_header ipsPhotoPanel ipsPhotoPanel_mini'>
		{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'mini', $comment->warningRef()"}
		<div>
			<div class='ipsPos_right ipsType_reset ipsType_light ipsType_blendLinks'>
				<ul class='ipsList_inline ipsComment_tools'>
					{{if $comment->canReportOrRevoke() === TRUE}}
						<li><a href='{$comment->url('report')}' data-ipsDialog data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-size='medium' data-ipsDialog-flashMessage='{lang="report_submit_success"}' data-ipsDialog-title="{lang="report"}" data-action='reportComment' title='{lang="report_content"}'><span class='ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inline'><i class='fa fa-flag'></i></span><span class='ipsResponsive_hidePhone ipsResponsive_inline'>{lang="report_reply"}</span></a></li>
					{{endif}}
					{{if $comment->ip_address and \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_use_ip_tools') and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) )}}
						<li><span class='ipsResponsive_hidePhone ipsType_blendLinks'>(<a href="{url="app=core&module=modcp&controller=modcp&tab=ip_tools&ip=$comment->ip_address" seoTemplate="modcp_ip_tools"}">{lang="ip_prefix" sprintf="$comment->ip_address"}</a>)</span></li>
					{{endif}}
					{{if count( $comment->sharelinks() )}}
						<li><a class='ipsType_blendLinks' href='{$comment->item()->url()->setQueryString( array( 'do' => 'findComment', 'comment' => $comment->id ) )}' data-ipsTooltip title='{lang="share_this_comment"}' data-ipsMenu data-ipsMenu-closeOnClick='false' id='elShareComment_{$comment->id}' data-role='shareComment'><i class='fa fa-share-alt'></i></a></li>
					{{endif}}
					{{if count( $item->commentMultimodActions() )}}
						<li><span class='ipsCustomInput'>
							<input type="checkbox" name="multimod[{$comment->$idField}]" value="1" data-role="moderation" data-actions="{{if $comment->canSplit()}}split merge{{endif}} {{if $comment->hidden() === -1 AND $comment->canUnhide()}}unhide{{elseif $comment->hidden() === 1 AND $comment->canUnhide()}}approve{{elseif $comment->canHide()}}hide{{endif}} {{if $comment->canDelete()}}delete{{endif}}" data-state='{{if $comment->tableStates()}}{$comment->tableStates()}{{endif}}'>
							<span></span>
						</span></li>
					{{endif}}
				</ul>
			</div>
			<h3 class='ipsComment_author ipsType_blendLinks'>
				<strong class='ipsType_normal'>{template="userLink" app="core" group="global" params="$comment->author(), $comment->warningRef()"}</strong>
				{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}
			</h3>
			<p class='ipsComment_meta ipsType_light ipsType_medium'>
				<a href='{$comment->url()}' class='ipsType_blendLinks'>{$comment->dateLine()|raw}</a>
				{{if $comment->editLine()}}
					({lang="edited_lc"})
				{{endif}}
				{{if $comment->hidden() AND $comment->hidden() != -2}}
					&middot; {$comment->hiddenBlurb()}
				{{elseif $comment->hidden() == -2}}
					&middot; {$comment->deletedBlurb()}
				{{endif}}
			</p>

			{{if member.modPermission('mod_see_warn') and $comment->warning}}
				{template="commentWarned" group="global" app="core" params="$comment"}
			{{endif}}
		</div>
	</div>
	<div class='ipsPad'>
		
		<div data-role='commentContent' class='ipsType_normal ipsType_richText ipsContained' data-controller='core.front.core.lightboxedImages'>
			{{if $comment->hidden() === 1 && $comment->author()->member_id == \IPS\Member::loggedIn()->member_id}}
				<strong class='ipsType_medium ipsType_warning'><i class='fa fa-info-circle'></i> {lang="comment_awaiting_approval"}</strong>
			{{endif}}
			{$comment->content()|raw}
			
			{{if $comment->editLine()}}
				{$comment->editLine()|raw}
			{{endif}}
		</div>

		<div class='ipsItemControls'>
			{{if $comment->hidden() !== 1 && \IPS\IPS::classUsesTrait( $comment, 'IPS\Content\Reactable' ) and settings.reputation_enabled}}
				{template="reputation" group="global" app="core" params="$comment"}
			{{endif}}
			<ul class='ipsComment_controls ipsClearfix ipsItemControls_left' data-role="commentControls">
				{{if $comment->hidden() === 1 && ( $comment->canUnhide() || $comment->canDelete() )}}
					{{if $comment->canUnhide()}}
						<li><a href='{$comment->url('unhide')->csrf()}' class='ipsButton ipsButton_verySmall ipsButton_positive' data-action='approveComment'><i class='fa fa-check'></i> {lang="approve"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $comment->canDelete()}}
						<li><a href='{$comment->url('delete')->csrf()->setQueryString('page',\IPS\Request::i()->page)}' data-confirm data-action='deleteComment' data-updateOnDelete="#commentCount" class='ipsButton ipsButton_verySmall ipsButton_negative'><i class='fa fa-times'></i> {lang="delete"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $comment->canEdit() || $comment->canSplit() || $comment->canHide()}}
						<li>
							<a href='#elControls_{$comment->$idField}_menu' id='elControls_{$comment->$idField}' data-ipsMenu data-ipsMenu-appendTo='#comment-{$comment->$idField}_wrap'>{lang="options"} &nbsp;<i class='fa fa-caret-down'></i></a>
							<ul id='elControls_{$comment->$idField}_menu' class='ipsMenu ipsMenu_narrow ipsHide'>
								{{if $comment->canEdit()}}
									{{if $comment->mapped('first') and $comment->item()->canEdit()}}
										<li class='ipsMenu_item '><a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( 'do', 'edit' )}'>{lang="edit"}</a></li>
									{{else}}
										<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('edit')}' data-action='editComment'>{lang="edit"}</a></li>
									{{endif}}
								{{endif}}
								{{if $comment->canSplit()}}
									<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('split')}' data-action='splitComment' data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="split_to_new" sprintf="\IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( $item::$title )"}">{lang="split"}</a></li>
								{{endif}}
								{{if $comment instanceof \IPS\Content\Hideable and $comment->canHide()}}
									<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('hide')->csrf()}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="hide"}">{lang="hide"}</a></li>
								{{endif}}
							</ul>
						</li>
					{{endif}}
				{{else}}
					{{if $comment->hidden() === 0 and $item->canComment() and $editorName}}
						<li data-ipsQuote-editor='{$editorName}' data-ipsQuote-target='#comment-{$comment->$idField}' class='ipsJS_show'>
							<button class='ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_narrow cMultiQuote ipsHide' data-action='multiQuoteComment' data-ipsTooltip data-ipsQuote-multiQuote data-mqId='mq{$comment->$idField}' title='{lang="multiquote"}'><i class='fa fa-plus'></i></button>
						</li>
						<li data-ipsQuote-editor='{$editorName}' data-ipsQuote-target='#comment-{$comment->$idField}' class='ipsJS_show'>
							<a href='#' class="ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_narrow" data-action="quoteComment" data-ipsQuote-singleQuote>{lang="quote"}</a>
						</li>
					{{endif}}
					{{if $comment->canEdit()}}
						{{if $comment->mapped('first') and $comment->item()->canEdit()}}
							<li><a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( 'do', 'edit' )}'>{lang="edit"}</a></li>
						{{else}}
							<li><a href='{$comment->url('edit')}' class="ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_narrow editPwButton" data-action='editComment'>{lang="edit"}</a></li>
						{{endif}}
					{{endif}}
					{{if $comment->canPromoteToSocialMedia() || $comment->canDelete() || $comment->canSplit() || ( $comment instanceof \IPS\Content\Hideable AND ( ( !$comment->hidden() and $comment->canHide() ) || ( $comment->hidden() and $comment->canUnhide() ) ) ) || ( $comment->hidden() == -2 AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_manage_deleted_content') )}}
						<li>
							<a href='#elControls_{$comment->$idField}_menu' id='elControls_{$comment->$idField}' class="ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_narrow" data-ipsMenu data-ipsMenu-appendTo='#comment-{$comment->$idField}_wrap'>{lang="options"} &nbsp;<i class='fa fa-caret-down'></i></a>
							<ul id='elControls_{$comment->$idField}_menu' class='ipsMenu ipsMenu_narrow ipsHide'>
								{{if $comment->hidden() == -2 AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_manage_deleted_content')}}
									<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('restore')->csrf()}' data-confirm data-confirmSubMessage='{lang="restore_as_visible_desc"}'>{lang="restore_as_visible"}</a></li>
									<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('restore')->csrf()->setQueryString( 'restoreAsHidden', 1 )}' data-confirm data-confirmSubMessage='{lang="restore_as_hidden_desc"}'>{lang="restore_as_hidden"}</a></li>
									<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('delete')->csrf()->setQueryString( 'immediately', 1 )}' data-confirm data-confirmSubMessage='{lang="delete_immediately_desc"}'>{lang="delete_immediately"}</a></li>
								{{else}}
									{{if $comment instanceof \IPS\Content\Hideable}}
										{{if !$comment->hidden() and $comment->canHide()}}
											<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('hide')->csrf()}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="hide"}">{lang="hide"}</a></li>
										{{elseif $comment->hidden() and $comment->canUnhide()}}
											<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('unhide')->csrf()}'>{lang="unhide"}</a></li>
										{{endif}}
									{{endif}}
									{{if $comment->canSplit()}}
										<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('split')}' data-action='splitComment' data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="split_to_new" sprintf="\IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( $item::$title )"}">{lang="split"}</a></li>
									{{endif}}
									{{if $comment->canDelete()}}
										<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('delete')->csrf()->setQueryString('page',\IPS\Request::i()->page)}' data-action='deleteComment' data-updateOnDelete="#commentCount">{lang="delete"}</a></li>
									{{endif}}
									{{if $comment->isFeatured() AND $item->canUnfeatureComment()}}
										<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('unfeature')->csrf()->setQueryString('page',\IPS\Request::i()->page)}' data-action="unrecommendComment">{lang="unrecommend_content"}</a></li>
									{{endif}}
									{{if !$comment->isFeatured() AND $item->canFeatureComment()}}
										<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('feature')->csrf()->setQueryString('page', \IPS\Request::i()->page)}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="recommend_comment"}' data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-size='narrow' data-action="recommendComment">{lang="recommend_content"}</a></li>
									{{endif}}
									{{if $comment->canPromoteToSocialMedia()}}
										<li class='ipsMenu_item'>{template="promoteLink" app="core" group="global" params="$comment"}</li>
									{{endif}}
								{{endif}}
							</ul>
						</li>
					{{endif}}
				{{endif}}
				<li class='ipsHide' data-role='commentLoading'>
					<span class='ipsLoading ipsLoading_tiny ipsLoading_noAnim'></span>
				</li>
			</ul>
		</div>
	</div>

	<div class='ipsMenu ipsMenu_wide ipsHide cPostShareMenu' id='elShareComment_{$comment->id}_menu'>
		<div class='ipsPad'>
			<h4 class='ipsType_sectionHead'>{lang="share_this_comment"}</h4>
			<hr class='ipsHr'>
			<h5 class='ipsType_normal ipsType_reset'>{lang="link_to_comment"}</h5>
			<input type='text' value='{$comment->item()->url()->setQueryString( array( 'do' => 'findComment', 'comment' => $comment->id ) )}' class='ipsField_fullWidth'>
			{{if count( $comment->sharelinks() )}}
			<h5 class='ipsType_normal ipsType_reset ipsSpacer_top'>{lang="share_externally"}</h5>
			{template="sharelinks" group="global" app="core" params="$comment"}
			{{endif}}
		</div>
	</div>
</div>

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Administrator
{{if $comment->mapped('first') and $comment->item()->canEdit()}}
							<li><a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( 'do', 'edit' )}'>{lang="edit"}</a></li>
						{{else}}
							<a href='#elControls_{$comment->$idField}_menu' id='elControls_{$comment->$idField}' data-ipsMenu data-ipsMenu-appendTo='#comment-{$comment->$idField}_wrap'>{lang="options"} &nbsp;<i class='fa fa-caret-down'></i></a>

Nie do końca

Link to post
Share on other sites
 • 0
32 minuty temu, Spanner napisał:

{{if $comment->mapped('first') and $comment->item()->canEdit()}}
							<li><a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( 'do', 'edit' )}'>{lang="edit"}</a></li>
						{{else}}

							<a href='#elControls_{$comment->$idField}_menu' id='elControls_{$comment->$idField}' data-ipsMenu data-ipsMenu-appendTo='#comment-{$comment->$idField}_wrap'>{lang="options"} &nbsp;<i class='fa fa-caret-down'></i></a>

Nie do końca

Coś takiego?

{{$idField = $comment::$databaseColumnId;}}
<div id='comment-{$comment->$idField}_wrap' data-controller='core.front.core.comment' data-commentApp='{$app}' data-commentType='{$type}' data-commentID="{$comment->$idField}" data-quoteData='{expression="json_encode( array('userid' => $comment->author()->member_id, 'username' => $comment->author()->name, 'timestamp' => $comment->mapped('date'), 'contentapp' => $app, 'contenttype' => $type, 'contentclass' => $class, 'contentid' => $item->id, 'contentcommentid' => $comment->$idField) )"}' class='ipsComment_content ipsType_medium'>
	{{if ( settings.reputation_enabled and \IPS\IPS::classUsesTrait( $comment, 'IPS\Content\Reactable' ) and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) OR $comment->isFeatured()}}
		{{if $comment->isFeatured()}}
			<strong class='ipsComment_popularFlag' data-ipsTooltip title='{lang="this_is_a_featured_post"}'><i class='fa fa-star'></i></strong>
		{{else}}
			<strong class='ipsComment_popularFlag' data-ipsTooltip title='{lang="this_is_a_popular_comment"}'><i class='fa fa-heart'></i></strong>
		{{endif}}
	{{endif}}

	<div class='ipsComment_header ipsPhotoPanel ipsPhotoPanel_mini'>
		{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'mini', $comment->warningRef()"}
		<div>
			<div class='ipsPos_right ipsType_reset ipsType_light ipsType_blendLinks'>
				<ul class='ipsList_inline ipsComment_tools'>
					{{if $comment->canReportOrRevoke() === TRUE}}
						<li><a href='{$comment->url('report')}' data-ipsDialog data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-size='medium' data-ipsDialog-flashMessage='{lang="report_submit_success"}' data-ipsDialog-title="{lang="report"}" data-action='reportComment' title='{lang="report_content"}'><span class='ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inline'><i class='fa fa-flag'></i></span><span class='ipsResponsive_hidePhone ipsResponsive_inline'>{lang="report_reply"}</span></a></li>
					{{endif}}
					{{if $comment->ip_address and \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_use_ip_tools') and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) )}}
						<li><span class='ipsResponsive_hidePhone ipsType_blendLinks'>(<a href="{url="app=core&module=modcp&controller=modcp&tab=ip_tools&ip=$comment->ip_address" seoTemplate="modcp_ip_tools"}">{lang="ip_prefix" sprintf="$comment->ip_address"}</a>)</span></li>
					{{endif}}
					{{if count( $comment->sharelinks() )}}
						<li><a class='ipsType_blendLinks' href='{$comment->item()->url()->setQueryString( array( 'do' => 'findComment', 'comment' => $comment->id ) )}' data-ipsTooltip title='{lang="share_this_comment"}' data-ipsMenu data-ipsMenu-closeOnClick='false' id='elShareComment_{$comment->id}' data-role='shareComment'><i class='fa fa-share-alt'></i></a></li>
					{{endif}}
					{{if count( $item->commentMultimodActions() )}}
						<li><span class='ipsCustomInput'>
							<input type="checkbox" name="multimod[{$comment->$idField}]" value="1" data-role="moderation" data-actions="{{if $comment->canSplit()}}split merge{{endif}} {{if $comment->hidden() === -1 AND $comment->canUnhide()}}unhide{{elseif $comment->hidden() === 1 AND $comment->canUnhide()}}approve{{elseif $comment->canHide()}}hide{{endif}} {{if $comment->canDelete()}}delete{{endif}}" data-state='{{if $comment->tableStates()}}{$comment->tableStates()}{{endif}}'>
							<span></span>
						</span></li>
					{{endif}}
				</ul>
			</div>
			<h3 class='ipsComment_author ipsType_blendLinks'>
				<strong class='ipsType_normal'>{template="userLink" app="core" group="global" params="$comment->author(), $comment->warningRef()"}</strong>
				{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}
			</h3>
			<p class='ipsComment_meta ipsType_light ipsType_medium'>
				<a href='{$comment->url()}' class='ipsType_blendLinks'>{$comment->dateLine()|raw}</a>
				{{if $comment->editLine()}}
					({lang="edited_lc"})
				{{endif}}
				{{if $comment->hidden() AND $comment->hidden() != -2}}
					&middot; {$comment->hiddenBlurb()}
				{{elseif $comment->hidden() == -2}}
					&middot; {$comment->deletedBlurb()}
				{{endif}}
			</p>

			{{if member.modPermission('mod_see_warn') and $comment->warning}}
				{template="commentWarned" group="global" app="core" params="$comment"}
			{{endif}}
		</div>
	</div>
	<div class='ipsPad'>
		
		<div data-role='commentContent' class='ipsType_normal ipsType_richText ipsContained' data-controller='core.front.core.lightboxedImages'>
			{{if $comment->hidden() === 1 && $comment->author()->member_id == \IPS\Member::loggedIn()->member_id}}
				<strong class='ipsType_medium ipsType_warning'><i class='fa fa-info-circle'></i> {lang="comment_awaiting_approval"}</strong>
			{{endif}}
			{$comment->content()|raw}
			
			{{if $comment->editLine()}}
				{$comment->editLine()|raw}
			{{endif}}
		</div>

		<div class='ipsItemControls'>
			{{if $comment->hidden() !== 1 && \IPS\IPS::classUsesTrait( $comment, 'IPS\Content\Reactable' ) and settings.reputation_enabled}}
				{template="reputation" group="global" app="core" params="$comment"}
			{{endif}}
			<ul class='ipsComment_controls ipsClearfix ipsItemControls_left' data-role="commentControls">
				{{if $comment->hidden() === 1 && ( $comment->canUnhide() || $comment->canDelete() )}}
					{{if $comment->canUnhide()}}
						<li><a href='{$comment->url('unhide')->csrf()}' class='ipsButton ipsButton_verySmall ipsButton_positive' data-action='approveComment'><i class='fa fa-check'></i> {lang="approve"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $comment->canDelete()}}
						<li><a href='{$comment->url('delete')->csrf()->setQueryString('page',\IPS\Request::i()->page)}' data-confirm data-action='deleteComment' data-updateOnDelete="#commentCount" class='ipsButton ipsButton_verySmall ipsButton_negative'><i class='fa fa-times'></i> {lang="delete"}</a></li>
					{{endif}}
					{{if $comment->canEdit() || $comment->canSplit() || $comment->canHide()}}
						<li>
							<a href='#elControls_{$comment->$idField}_menu' class="ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_narrow" id='elControls_{$comment->$idField}' data-ipsMenu data-ipsMenu-appendTo='#comment-{$comment->$idField}_wrap'>{lang="options"} &nbsp;<i class='fa fa-caret-down'></i></a>
							<ul id='elControls_{$comment->$idField}_menu' class='ipsMenu ipsMenu_narrow ipsHide'>
								{{if $comment->canEdit()}}
									{{if $comment->mapped('first') and $comment->item()->canEdit()}}
										<li class='ipsMenu_item '> class="ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_narrow" <a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( 'do', 'edit' )}'>{lang="edit"}</a></li>
									{{else}}
										<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('edit')}' data-action='editComment'>{lang="edit"}</a></li>
									{{endif}}
								{{endif}}
								{{if $comment->canSplit()}}
									<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('split')}' data-action='splitComment' data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="split_to_new" sprintf="\IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( $item::$title )"}">{lang="split"}</a></li>
								{{endif}}
								{{if $comment instanceof \IPS\Content\Hideable and $comment->canHide()}}
									<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('hide')->csrf()}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="hide"}">{lang="hide"}</a></li>
								{{endif}}
							</ul>
						</li>
					{{endif}}
				{{else}}
					{{if $comment->hidden() === 0 and $item->canComment() and $editorName}}
						<li data-ipsQuote-editor='{$editorName}' data-ipsQuote-target='#comment-{$comment->$idField}' class='ipsJS_show'>
							<button class='ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_narrow cMultiQuote ipsHide' data-action='multiQuoteComment' data-ipsTooltip data-ipsQuote-multiQuote data-mqId='mq{$comment->$idField}' title='{lang="multiquote"}'><i class='fa fa-plus'></i></button>
						</li>
						<li data-ipsQuote-editor='{$editorName}' data-ipsQuote-target='#comment-{$comment->$idField}' class='ipsJS_show'>
							<a href='#' class="ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_narrow" data-action="quoteComment" data-ipsQuote-singleQuote>{lang="quote"}</a>
						</li>
					{{endif}}
					{{if $comment->canEdit()}}
						{{if $comment->mapped('first') and $comment->item()->canEdit()}}
							<li><a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( 'do', 'edit' )}'>{lang="edit"}</a></li>
						{{else}}
							<li><a href='{$comment->url('edit')}' class="ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_narrow editPwButton" data-action='editComment'>{lang="edit"}</a></li>
						{{endif}}
					{{endif}}
					{{if $comment->canPromoteToSocialMedia() || $comment->canDelete() || $comment->canSplit() || ( $comment instanceof \IPS\Content\Hideable AND ( ( !$comment->hidden() and $comment->canHide() ) || ( $comment->hidden() and $comment->canUnhide() ) ) ) || ( $comment->hidden() == -2 AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_manage_deleted_content') )}}
						<li>
							<a href='#elControls_{$comment->$idField}_menu' id='elControls_{$comment->$idField}' class="ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_narrow" data-ipsMenu data-ipsMenu-appendTo='#comment-{$comment->$idField}_wrap'>{lang="options"} &nbsp;<i class='fa fa-caret-down'></i></a>
							<ul id='elControls_{$comment->$idField}_menu' class='ipsMenu ipsMenu_narrow ipsHide'>
								{{if $comment->hidden() == -2 AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_manage_deleted_content')}}
									<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('restore')->csrf()}' data-confirm data-confirmSubMessage='{lang="restore_as_visible_desc"}'>{lang="restore_as_visible"}</a></li>
									<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('restore')->csrf()->setQueryString( 'restoreAsHidden', 1 )}' data-confirm data-confirmSubMessage='{lang="restore_as_hidden_desc"}'>{lang="restore_as_hidden"}</a></li>
									<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('delete')->csrf()->setQueryString( 'immediately', 1 )}' data-confirm data-confirmSubMessage='{lang="delete_immediately_desc"}'>{lang="delete_immediately"}</a></li>
								{{else}}
									{{if $comment instanceof \IPS\Content\Hideable}}
										{{if !$comment->hidden() and $comment->canHide()}}
											<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('hide')->csrf()}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="hide"}">{lang="hide"}</a></li>
										{{elseif $comment->hidden() and $comment->canUnhide()}}
											<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('unhide')->csrf()}'>{lang="unhide"}</a></li>
										{{endif}}
									{{endif}}
									{{if $comment->canSplit()}}
										<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('split')}' data-action='splitComment' data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="split_to_new" sprintf="\IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( $item::$title )"}">{lang="split"}</a></li>
									{{endif}}
									{{if $comment->canDelete()}}
										<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('delete')->csrf()->setQueryString('page',\IPS\Request::i()->page)}' data-action='deleteComment' data-updateOnDelete="#commentCount">{lang="delete"}</a></li>
									{{endif}}
									{{if $comment->isFeatured() AND $item->canUnfeatureComment()}}
										<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('unfeature')->csrf()->setQueryString('page',\IPS\Request::i()->page)}' data-action="unrecommendComment">{lang="unrecommend_content"}</a></li>
									{{endif}}
									{{if !$comment->isFeatured() AND $item->canFeatureComment()}}
										<li class='ipsMenu_item'><a href='{$comment->url('feature')->csrf()->setQueryString('page', \IPS\Request::i()->page)}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="recommend_comment"}' data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-size='narrow' data-action="recommendComment">{lang="recommend_content"}</a></li>
									{{endif}}
									{{if $comment->canPromoteToSocialMedia()}}
										<li class='ipsMenu_item'>{template="promoteLink" app="core" group="global" params="$comment"}</li>
									{{endif}}
								{{endif}}
							</ul>
						</li>
					{{endif}}
				{{endif}}
				<li class='ipsHide' data-role='commentLoading'>
					<span class='ipsLoading ipsLoading_tiny ipsLoading_noAnim'></span>
				</li>
			</ul>
		</div>
	</div>

	<div class='ipsMenu ipsMenu_wide ipsHide cPostShareMenu' id='elShareComment_{$comment->id}_menu'>
		<div class='ipsPad'>
			<h4 class='ipsType_sectionHead'>{lang="share_this_comment"}</h4>
			<hr class='ipsHr'>
			<h5 class='ipsType_normal ipsType_reset'>{lang="link_to_comment"}</h5>
			<input type='text' value='{$comment->item()->url()->setQueryString( array( 'do' => 'findComment', 'comment' => $comment->id ) )}' class='ipsField_fullWidth'>
			{{if count( $comment->sharelinks() )}}
			<h5 class='ipsType_normal ipsType_reset ipsSpacer_top'>{lang="share_externally"}</h5>
			{template="sharelinks" group="global" app="core" params="$comment"}
			{{endif}}
		</div>
	</div>
</div>

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Administrator

jeszcze brakuje:

<li><a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( 'do', 'edit' )}'>{lang="edit"}</a></li>

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
2 minuty temu, Spanner napisał:

jeszcze brakuje:


<li><a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( 'do', 'edit' )}'>{lang="edit"}</a></li>

  

Coś takiego ? 

<li>class="ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_narrow" <a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( 'do', 'edit' )}'>{lang="edit"}</a></li>

Link to post
Share on other sites
 • 0
1 minutę temu, Spanner napisał:

nie w <a. Jak po <li> możesz dać?

<li><a href='{$comment->item()->url()->setQueryString( 'do', 'edit' )}' class="ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_narrow"  >{lang="edit"}</a></li>

Tak? Bo kurcze nie wiem..

Link to post
Share on other sites
 • 0
3 minuty temu, Spanner napisał:

tak

Okej, już jest w porządku. Dziękuję. Teraz w css w tym "editPwButton" mam robić te paddingi aby to nie było takie duże. Jak zejdę na minus, to wcale mi się to nie chce zmniejszyć jak wejde na -1 to się powiększa

Edited by usmiechnietymniszek
Link to post
Share on other sites
 • 0
15 minut temu, Spanner napisał:

Nie. albo 0 albo wartość dodatnia musi być

Okej. Ten kurde "Edytuj" jest na tyle oporny, że jadąc na zbadaj element, przypasowywując paddingi nie da się tego dorównać ._. są jeszcze jakieś inne sposoby na obniżenie tego edytuj? Jaka funkcja to ten button z plusikiem? Też muszę mu wymiary zmienić 

@Spanner

Czy dla buttona cytuj i opcje w css to jest to?

.ipsApp .ipsButton_light

Bo już sam nie wiem.

Edited by usmiechnietymniszek
Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Administrator
14 godzin temu, usmiechnietymniszek napisał:

.ipsApp .ipsButton_light

Nie, to jest po prostu jasny przycisk

14 godzin temu, usmiechnietymniszek napisał:

Okej. Ten kurde "Edytuj" jest na tyle oporny, że jadąc na zbadaj element, przypasowywując paddingi nie da się tego dorównać ._. są jeszcze jakieś inne sposoby na obniżenie tego edytuj? Jaka funkcja to ten button z plusikiem? Też muszę mu wymiary zmienić 

coś musi być, że daje tam gdzieś jakieś dodatkowe odstępy.

Link to post
Share on other sites
 • 0
18 minut temu, Spanner napisał:

Nie, to jest po prostu jasny przycisk

coś musi być, że daje tam gdzieś jakieś dodatkowe odstępy.

No to nic innego po za tym nie mogę znaleźć. W tym dodawałem te oprawienie buttona w grafikę czyli w background i tą otoczkę z kresek. To nawet przycisk z tym ludzikiem z + się nawet powiększał. 

Bo jak mam dodana sama funkcje editPwButton to to wygląda tak:

78028639_Beztytuu.png.be5d75fd1cedf43dfcaf0b390e8706b1.png

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Administrator

Coś musisz mieć, bo jak sprawdzałem ten kod u siebie, to w PW wszystkie przyciski  edytuj/usuń/opcje miały taki sam rozmiar i były większe od tego "+" do cytowania, ale o jakiś 1px z góry i z dołu.

Link to post
Share on other sites
 • 0
13 minut temu, Spanner napisał:

Coś musisz mieć, bo jak sprawdzałem ten kod u siebie, to w PW wszystkie przyciski  edytuj/usuń/opcje miały taki sam rozmiar i były większe od tego "+" do cytowania, ale o jakiś 1px z góry i z dołu.

Mogę wysłać motyw na priv? bo był płatny 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Dołącz do pierwszego newslettera Invision Community

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.