Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
MateoKoti

Dodanie własnej zawartości w puste miejsce.

Question

Witam! Posiadam forum www.Typersko.pl i chciałbym dodać banner z odnośnikiem w miejsce gdzie jest piłkarz Messi (top strony). Gdzie znajduje się linijka kodu, którą mógłbym edytować i  wstawiać swoje materiały z odnośnikami? Szukam szukam, ale głównie psuję. :) Z góry dziękuje za pomoc! :)

Edited by MateoKoti

Share this post


Link to post
Share on other sites

14 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Mógłbyś zrobić screena? Bo nie wiem czy chcesz na tym górnym menu czy na tym niebieskim tle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Sie robi. Czerwone miejsca to przyklady gdzie chcialbym cos wstawic z odnośnikiem.12312312.thumb.png.3f881cc5d29be82bacc67549e74ab177.png

Edited by MateoKoti

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

W globalTemplate znajdź <div id="secondaryHeader">...</div>  i tutaj za div'em dodaj

<a href="http://strona.pl" accesskey="1" class="logo"><img src="logo" alt="" class="ipsPos_right" style="margin-top: -380px;margin-right: 300px;"></a>

Najlepiej zrób CSS'y do tych obrazków, żeby je ustawić w tych kwadratach.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Do custom.css dodaj np.

.Obrazki {
  margin-top: -380px;
  margin-right: 300px;
}

I potem zmieniasz 

 class="ipsPos_right" style="margin-top: -380px;margin-right: 300px;"

na

 class="ipsPos_right Obrazki"

I robisz taki CSS do każdego obrazka

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Dzięki wielkie! :)

 

Nie wiem co zrobilem zle, wiec wracam do tematu :D

Dodalem tak jak pisales ale zmian na forum wgl nie widac. Nic nowego sie niewyswietla

12312312.thumb.png.677bf6eeef7a3b791216a8029544a116.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
1 godzinę temu, MateoKoti napisał:

Dzięki wielkie! :)

 

Nie wiem co zrobilem zle, wiec wracam do tematu :D

Dodalem tak jak pisales ale zmian na forum wgl nie widac. Nic nowego sie niewyswietla

12312312.thumb.png.677bf6eeef7a3b791216a8029544a116.png

Wstaw to za tym </div> co jest pod Twoim kodem

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
5 minut temu, MateoKoti napisał:

Demoluje mi tylko top :/

Wklej tutaj całe global. ;x

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
<!DOCTYPE html>
<html lang="{expression="\IPS\Member::loggedIn()->language()->bcp47()"}" dir="{{if member.language()->isrtl}}rtl{{else}}ltr{{endif}}">
	<head>
   <?php include_once("analyticstracking.php") ?>
		<title>{expression="output.getTitle( $title )"}</title>
		<!--[if lt IE 9]>
			{{foreach \IPS\Theme::i()->css( 'extra/ie8.css', 'core' ) as $css}}<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{$css}">{{endforeach}}
		  <script src="{url="applications/core/interface/html5shiv/html5shiv.js" base="none" protocol="\IPS\Http\Url::PROTOCOL_RELATIVE"}"></script>
		<![endif]-->
		{template="includeMeta" app="core" group="global" location="global" params=""}
		{template="includeCSS" app="core" group="global" location="global" params=""}
		{template="includeJS" if="theme.js_include != 'footer'" app="core" group="global" location="global" params=""}
		{template="favico" app="core" group="global" location="front" params=""}
	</head>
	<body class='ipsApp ipsApp_front {{if isset( \IPS\Request::i()->cookie['hasJS'] )}}ipsJS_has{{else}}ipsJS_none{{endif}} ipsClearfix{{foreach output.bodyClasses as $class}} {$class}{{endforeach}} {{if theme.veilon_se}}{{if theme.veilon_sscp}}{{if in_array('pages', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'pages' or in_array('forums', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'forums' or in_array('forumsfront', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'forums' and \IPS\Request::i()->controller == 'index' or in_array('gallery', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'gallery' or in_array('blogs', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'blogs' or in_array('calendar', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'calendar' or in_array('chat', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'chat' or in_array('nexus', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'store' or in_array('downloads', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'downloads'}}v-slider-on{{endif}}{{else}}{{if theme.veilon_ssp == 'onlyhomepage' and \IPS\Dispatcher::i()->application->default}}v-slider-on{{endif}}{{endif}}{{endif}}' {{if output.globalControllers}}data-controller='{expression="implode( ',', output.globalControllers )"}'{{endif}} {{if isset( output.inlineMessage )}}data-message="{expression="output.inlineMessage"}"{{endif}} data-pageApp='{$location['app']}' data-pageLocation='front' data-pageModule='{$location['module']}' data-pageController='{$location['controller']}' itemscope itemtype="http://schema.org/WebSite">
		<meta itemprop="url" content="{setting="base_url"}">
		<a href='#elContent' class='ipsHide' title='{lang="jump_to_content_desc"}' accesskey='m'>{lang="jump_to_content"}</a>
		{template="offlineMessage" if="!settings.site_online && \IPS\Member::loggedIn()->group['g_access_offline']" app="core" group="global" params=""}
		<!-- Header Slider -->
			{{if theme.veilon_sl === 'header'}}
				{{if theme.veilon_sscp}}
					{{if in_array('pages', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'pages' or in_array('forums', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'forums' or in_array('forumsfront', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'forums' and \IPS\Request::i()->controller == 'index' or in_array('gallery', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'gallery' or in_array('blogs', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'blogs' or in_array('calendar', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'calendar' or in_array('chat', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'chat' or in_array('nexus', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'store' or in_array('downloads', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'downloads'}}
						{template="_veilon_header_slider" if="theme.veilon_se" app="core" group="_veilon" params=""}
					{{else}}
      		{{endif}}
      	{{else}}
						{{if theme.veilon_ssp == 'onlyhomepage' and \IPS\Dispatcher::i()->application->default}}
							{template="_veilon_header_slider" if="theme.veilon_se" app="core" group="_veilon" params=""}
						{{elseif theme.veilon_ssp == 'allpages'}}
							{template="_veilon_header_slider" if="theme.veilon_se" app="core" group="_veilon" params=""}
						{{endif}}
				{{endif}}
			{{endif}}
		<div id='ipsLayout_header' class='ipsClearfix'>
			{{if !in_array('ipsLayout_minimal', \IPS\Output::i()->bodyClasses )}}{template="mobileNavBar" app="core" group="global" params=""}{{endif}}
			<div id='secondaryHeader'>       

				<div class='ipsLayout_container'>
					{template="logo" app="core" group="global" params=""}
					{{if !in_array('ipsLayout_minimal', \IPS\Output::i()->bodyClasses )}}
					{{elseif member.group['g_view_board']}}
						<a id='elBackHome' href='{setting="base_url"}' title='{lang="go_community_home"}'><i class='fa fa-angle-left'></i> {lang="community_home"}</a>
						
					{{endif}}
					{{if !in_array('ipsLayout_minimal', \IPS\Output::i()->bodyClasses )}}{template="userBar" app="core" group="global" params=""}{{endif}}
				</div>
			</div>
                  <a href="http://typersko.pl/index.php?/forum/86-a-mia%C5%82o-by%C4%87-tak-pi%C4%99knie/" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/hDQeqjE.png" border=0></a> <a href="http://typersko.pl/index.php?/forum/86-a-mia%C5%82o-by%C4%87-tak-pi%C4%99knie/" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/gt60rcZ.png" border=0></a> <a href="https://www.facebook.com/takpieknie/" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/Lcgu6WA.png" border=0></a> 			{template="_veilon_guestmessage" if="theme.guestMessage" app="core" group="_veilon" params="rue, 'top'"}
			{template="navBar" app="core" group="global" params=""}
		<main role='main' id='ipsLayout_body' class='ipsLayout_container'>
		<!-- Body Slider -->
			{{if theme.veilon_sl === 'body'}}
			{{if theme.veilon_sscp}}
					{{if in_array('pages', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'pages' or in_array('forums', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'forums' or in_array('forumsfront', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'forums' and \IPS\Request::i()->controller == 'index' or in_array('gallery', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'gallery' or in_array('blogs', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'blogs' or in_array('calendar', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'calendar' or in_array('chat', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'chat' or in_array('nexus', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'store' or in_array('downloads', explode(',', theme.veilon_sscp)) and \IPS\Request::i()->module == 'downloads'}}
						{template="_veilon_body_slider" if="theme.veilon_se" app="core" group="_veilon" params=""}
					{{else}}
      		{{endif}}
      {{else}}
				{{if theme.veilon_ssp == 'onlyhomepage' and \IPS\Dispatcher::i()->application->default}}
					{template="_veilon_body_slider" if="theme.veilon_se" app="core" group="_veilon" params=""}
				{{elseif theme.veilon_ssp == 'allpages'}}
					{template="_veilon_body_slider" if="theme.veilon_se" app="core" group="_veilon" params=""}
				{{endif}}
			{{endif}}
			{{endif}}
			<div id='ipsLayout_contentArea'>
				<div id='ipsLayout_contentWrapper'>
					{template="breadcrumb" app="core" group="global" params="true, 'top'"}
					{template="sidebar" if="theme.sidebar_position == 'left'" app="core" group="global" params="'left'"}
					{template="updateWarning" app="core" group="global" params=""}
					{template="lkeyWarning" app="core" group="global" location="global" params=""}
					<div id='ipsLayout_mainArea'>
						<a id='elContent'></a>
						{advertisement="ad_global_header"}
						{template="acknowledgeWarning" if="\IPS\Member::loggedIn()->members_bitoptions['unacknowledged_warnings']" params="\IPS\Member::loggedIn()->warnings( 1, FALSE )" group="global" app="core"}
						{template="widgetContainer" group="global" app="core" params="'header', 'horizontal'"}
						{$html|raw}
						{template="widgetContainer" group="global" app="core" params="'footer', 'horizontal'"}
					</div>
					{template="sidebar" if="theme.sidebar_position == 'right'" app="core" group="global" params="'right'"}
				</div>
				{template="breadcrumb" app="core" group="global" params="false, 'bottom'"}
       	{template="_veilon_footer" if="theme.veilon_footer" app="core" group="_veilon" params=""}
			</div>
			{template="inlineMessage" if="member.msg_show_notification and $conversation = \IPS\core\Messenger\Conversation::latestUnreadConversation()" app="core" group="global" params="$conversation->comments( 1, 0, 'date', 'desc' )"}
		</main>
		</div>
		<footer id='ipsLayout_footer' class='ipsClearfix'>
			<div class='ipsLayout_container'>
				{advertisement="ad_global_footer"}
				{template="footer" app="core" group="global" params=""}
			</div>
		</footer>
		{template="_veilon_js_body" app="core" group="_veilon" params=""}
		{{if !in_array('ipsLayout_minimal', \IPS\Output::i()->bodyClasses )}}{template="mobileNavigation" if="theme.responsive" app="core" group="global" params=""}{{endif}}
		{template="includeJS" if="theme.js_include == 'footer'" app="core" group="global" location="global" params=""}
		{{if settings.ipbseo_ga_enabled}}
			{setting="ipseo_ga"}
		{{endif}}
		{template="viglink" if="settings.viglink_enabled" app="core" group="global" params=""}
		{template="metaTagEditor" if="isset( $_SESSION['live_meta_tags'] ) and $_SESSION['live_meta_tags'] and member.isAdmin()" app="core" group="global" params=""}
		<!--ipsQueryLog-->
		<!--ipsCachingLog-->
		{expression="output.endBodyCode" raw="true"}
	</body>
</html>

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
<div id='secondaryHeader'>       
  <div class='ipsLayout_container'>
	  {template="logo" app="core" group="global" params=""}
		  {{if !in_array('ipsLayout_minimal', \IPS\Output::i()->bodyClasses )}}
			  {{elseif member.group['g_view_board']}}
				  <a id='elBackHome' href='{setting="base_url"}' title='{lang="go_community_home"}'><i class='fa fa-angle-left'></i>
            {lang="community_home"}
          </a>
				{{endif}}
		  {{if !in_array('ipsLayout_minimal', \IPS\Output::i()->bodyClasses )}}{template="userBar" app="core" group="global" params=""}{{endif}}
	</div>
</div>
<a href="http://strona.pl" accesskey="1" class="logo">
  <img src="http://i.imgur.com/Lcgu6WA.png" alt="" class="ipsPos_right ObrazkiHeader">
</a>
<a href="http://strona.pl" accesskey="1" class="logo">
  <img src="http://i.imgur.com/Lcgu6WA.png" alt="" class="ipsPos_right ObrazkiHeader2">
</a>
<a href="http://strona.pl" accesskey="1" class="logo">
  <img src="http://i.imgur.com/Lcgu6WA.png" alt="" class="ipsPos_right ObrazkiHeader3">
</a>
<a href="http://strona.pl" accesskey="1" class="logo">
  <img src="http://i.imgur.com/Lcgu6WA.png" alt="" class="ipsPos_right ObrazkiHeader4">
</a>
<a href="http://strona.pl" accesskey="1" class="logo">
  <img src="http://i.imgur.com/Lcgu6WA.png" alt="" class="ipsPos_right ObrazkiHeader5">
</a>
<a href="http://strona.pl" accesskey="1" class="logo">
  <img src="http://i.imgur.com/Lcgu6WA.png" alt="" class="ipsPos_right ObrazkiHeader6">
</a>

I do custom.css dodaj:

.ObrazkiHeader {
  margin-top: -330px;
  margin-right: 500px;
}
.ObrazkiHeader2 {
  margin-top: -330px;
  margin-right: 200px;
}
.ObrazkiHeader3 {
  margin-top: -180px;
  margin-right: 900px;
}
.ObrazkiHeader4 {
  margin-top: -80px;
  margin-right: 1000px;
}
.ObrazkiHeader5 {
  margin-top: -80px;
  margin-right: 650px;
}
.ObrazkiHeader6 {
  margin-top: -80px;
  margin-right: 300px;
}

BbvnvccJTfK6T6q-hUHTPA.png

Edited by Innocent
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.