Jump to content

(SD) Sales Portal Pro 3.0.0

Released 05/09/18


Key Changes

PL

 • Całkowicie nowy core
 • JSON-LD
 • Możliwość włączenia/wyłączenia integracji z (SD) Company Directory z poziomu tworzenia oferty (ustawienie grupy)
 • Możliwość sortowania w FAQ + wielojęzyczność
 • Możliwość połączenia kategorii z pakietami
 • Możliwość wyłączenia aplikacji Commerce (IP.Nexus) dla kategorii
 • Możliwość sortowania w Pakietach + wielojęzyczność
 • Możliwość przypisania pola dodatkowego do wszystkich kategorii automatycznie
 • Obsługa funkcjonalności "wiadomość treści"
 • Obsługa funkcjonalności "Rekomendowane komentarze"
 • Obsługa funkcjonalności "Promowanie w Social Media"
 • Kanał RSS zgodny z Yandex.ru
 • Możliwość sortowania restrykcji (decydowania o kolejności sprawdzania restrykcji)
 • Możliwość wybrania kategorii w których dane restrykcje obowiązują
 • Możliwość wybrania, czy restrykcje mają dotyczyć kategorii: kupna, sprzedaży, obu typów
 • Nowy wygląd formularza dodawania oferty
 • Możliwość wyboru jak mają być sortowane oferty w RSS
 • Możliwość wyboru metod płatności
 • Multi zarządzanie ofertami w panelu klienta
 • Możliwość wyboru domyślnego zdjęcia dla oferty
 • Integracja z aplikacją Forum: Możliwość włączenia przekierowania na stronę wyboru kategorii lub do formularza dodawania oferty w konkretnej kategorii po kliknięciu przycisku "Nowy temat"
 • Kolekcje (wersja beta)
 • Możliwość wyboru widoczności pytania (publiczne/ukryte) przez autora pytania

EN

 • A completely new core
 • JSON-LD
 • Ability to enable/disable integration with (SD) Company Directory from creating an offer (group setting)
 • Ability to sort in FAQ + multilanguage
 • Ability to join categories with packages
 • Ability to disable Commerce (IP.Nexus) for category
 • Ability to sort in Packages + multilanguage
 • Ability to assign additional fields for all categories automatically
 • Functionality support Content Message
 • Functionality support Recommended Comments
 • Functionality support Social Media Promotion
 • Yandex.ru RSS feed
 • Ability to sorting restrictions (deciding on the order of checking restrictions)
 • Ability to select categories in which the restrictions are apply
 • Ability to choose whether restrictions should apply to the categories: buying, selling, both types
 • New design for the offer adding form
 • Ability to choose how to sort offers in RSS
 • Ability to selection of payment methods
 • Multi management of offers in the customer's panel
 • Ability to choose the default image for offer
 • Integration with Forum application: Ability to turn on redirected to the category selection or adding offer form in a specific category when you click "New Topic"
 • Collections (version beta)
 • Ability to select the visibility of the question (public/hidden) by the author of the question


×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.