Jump to content

(SD) Course Box 1.0.0

Released 10/04/18


Key Changes

PL

 • Wersja zerowa dla IPS Community Suite 4.3
 • Kategorie z uprawnieniami
 • Możliwość tworzenia kursów przez użytkowników (uprawnienia per grupa)
 • Możliwość wgrywania filmów na serwer lokalny (uprawnienia per grupa)
 • Możliwość zdefiniowania czasu dostępu do kursu (możemy ustalić czy po wykupieniu dostęp do kursu mamy dożywotnio, czy np. przez x dni)
 • Możliwość zdefiniowania daty wygaśnięcia zapisów (przykładowo możemy ustalić, że zapisać się na kurs możemy tylko do dnia X, po tym dniu kurs będzie nadal widoczny, ale nie będzie można już do niego dołączyć)
 • Panel kursanta z listą kursów do których dołączył użytkownik
 • Widgety
 • Możliwość organizacji kursów jako moduły i proste lekcje
 • Możliwość udostępniania materiałów dodatkowych dla każdej lekcji osobno
 • Możliwość komentowania kursów
 • Możliwość komentowania poszczególnych lekcji (autor kursu decyduje o włączeniu/wyłączeniu komentowania)
 • Możliwość dodawania opinii do kursu (można włączyć opcję, że opinie do kursu może dać tylko osoba, która dołączyła do kursu)
 • Możliwość dodawania opinii do konkretnych lekcji (autor kursu decyduje o włączeniu/wyłączeniu opinii)
 • Możliwość zdefiniowania opisu kursu, który będzie widoczny tylko dla kursantów
 • Lista uczestników kursu (widoczne tylko dla autora kursu)

EN

 • Init version
 • Categories with permissions
 • Ability to create courses by members (permission per group)
 • Ability to upload movies to local storage (permission per group)
 •  Ability to define time to access to course (we can define how long members after joining to course have access to content. Eg. We can set unlimited access or access only through X days)
 • Ability to define expiration date to join (for example, we can determine that we can sign up for the course only until day X, after this day the course will still be visible, but you will not be able to join it anymore)
 • Customer center with course list to which member joined
 • Widgets
 • Ability to organize course as modules or simple lessons
 • Ability to share additional materials to each lesson
 • Ability to comment courses
 • Ability to comment each lesson (course author cant urn on/off this function)
 • Ability to review courses (admin cant urn on option which allow to add opinion only members which joined to course)
 • Ability to review each lesson (course author can turn on/off this function)
 • Abiliy to define course description which will be shown only for course students
 • Students list (only course author can see)

Additional Information

 ×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.