Jump to content

Lawliet

Użytkownicy
 • Content Count

  418
 • Joined

 • Last visited

Seller statistics

 • 0
 • 0
 • 0

Community Reputation

78 Excellent

1 Follower

About Lawliet

 • Rank
  Coś tam wie o IP.Board

Profile Information

 • Płeć
  Mężczyzna

Informacje o forum

 • Forum version
  IP.Board 3.4.x

Contact Methods

Recent Profile Visitors

21564 profile views
 1. Tyle osób na forum? Spanner nic nie kombinowałeś? :D

  1. Show previous comments  1 more
  2. LegioN

   LegioN

   yyy, jemu chodzi o spamboty wczorajsze :D

  3. Spanner

   Spanner

   Nic nie widziałem

  4. Kombajn
 2. Ej, ej! Na Cybstrzakach mieliśmy indywidualny skin
 3. Kupię licencję IPB (nie ważne w jakim jest stanie). Konieczne jest wystawienie aukcji na allegro, chyba że uznam iż sprzedawca jest godny zaufania. Temat piszę z powodu braku odzewu sprzedawców w dziale "Sprzedam". Cena do negocjacji (jak najszybciej).
 4. Chciałbym pochwalić się nową szatą graficzną oraz ogólnie całokształtem strony. Adres strony: http://fangorn.pl
 5. Proszę o edycję tytułu tematu na "FANGORN.PL" Mam do zaprezentowania nasz nowy Skin - "Gold Fangorn", skin jest domyślny więc wystarczy wejść na http://fangorn.pl i przejrzeć.
 6. Witam Czy jest możliwość edycji obecnej modyfikacji (hooka) Recent Topics lub czy może jest obecna taka modyfikacja, która wyświetla ostatnio napisane tematy w headerze, a nie w sidebarze? Ewentualnie jakiś kompromis... ?
 7. Mam wkleić jakiś kod do bitu odpowiadającego za wyświetlanie posta czy w ipb_styles.css ? Oto bit posta: <!--post:{$post['post']['pid']}--> <if test="sDeleted:|:$post['post']['_isDeleted'] AND $post['post']['_softDeleteSee']"> {parse template="softDeletedPostBit" group="topic" params="$post, $displayData['sdData'], $topic"} </if> <if test="sDeletedNot:|:! $post['post']['_isDeleted']"> <div class='post_block hentry clear clearfix column_view <if test="postQueued:|:$post['post']['_isHidden']">moderated</if>' id='post_id_{$post['post']['pid']}'> <a id='entry{$post['post']['pid']}'></a> <if test="repIgnored:|:!empty( $post['post']['_repignored'] ) AND $post['post']['_repignored'] == 1 && $post['post']['_ignored'] != 1"> <div class='post_ignore'> <if test="noRep:|:$post['post']['rep_points'] == 0"> <span class='reputation zero' title='{$this->lang->words['top_rep']}'> </if> <if test="posRep:|:$post['post']['rep_points'] > 0"> <span class='reputation positive' title='{$this->lang->words['top_rep']}'> </if> <if test="negRep:|:$post['post']['rep_points'] < 0"> <span class='reputation negative' title='{$this->lang->words['top_rep']}' > </if> {$post['post']['rep_points']}</span> {$this->lang->words['top_this_post_by']} <a href='{parse url="showuser={$post['author']['member_id']}" base="public"}'>{$post['author']['members_display_name']}</a> {$this->lang->words['top_below_thresh']}. <a href='#' title='{$this->lang->words['ignore_view_post']}' id='unhide_post_{$post['post']['pid']}'>{$this->lang->words['rep_view_anyway']}</a> </div> </if> <if test="userIgnored:|:$post['post']['_repignored'] == 1 || $post['post']['_ignored']"> <div class='post_ignore'> <if test="userIgnoredLang:|:$post['post']['_repignored'] == 1">{$this->lang->words['post_ignored_rep']}<else />{$this->lang->words['post_ignored']}</if> <a href='{parse url="showuser={$post['author']['member_id']}" base="public" template="showuser" seotitle="{$post['author']['members_seo_name']}"}'>{$post['author']['members_display_name']}</a>. <a href='#entry{$post['post']['pid']}' title='{$this->lang->words['ignore_view_post']}' style='display: none' id='unhide_post_{$post['post']['pid']}'>{$this->lang->words['rep_view_anyway']}</a> <if test="userIgnoredLangTwo:|:$this->settings['reputation_enabled'] AND $post['post']['_repignored'] == 1"><div><a href="{parse url="showtopic={$post['post']['topic_id']}&amp;st={$this->request['st']}&amp;rep_filter_set=*&amp;rep_filter=update&amp;secure_key={$this->member->form_hash}" template="showtopic" seotitle="{$topic['title_seo']}" base="public"}">{$this->lang->words['post_ignore_reset_rep']}</a></div></if> </div> </if> <div class='post_wrap' <if test="isNotIgnoring:|:$post['post']['_ignored'] == 1 || $post['post']['_repignored'] == 1">style='display: none'</if>> <if test="postMid:|:$post['author']['member_id']"> <h3> <else /> <h3> </if> <if test="postModCheckbox:|:$this->memberData['is_mod']"> <span class='right'> <label for='checkbox_{$post['post']['pid']}' class='post_mod hide'>{$this->lang->words['mod_select_post']}</label><input type='checkbox' id='checkbox_{$post['post']['pid']}' name='selectedpids[]' value='{$post['post']['pid']}' class='post_mod right'<if test="postModSelected:|:!empty( $post['post']['_pid_selected'] )"> checked='checked'</if> /> </span> </if> <span class='post_id right ipsType_small desc blend_links'><a href='{parse url="showtopic={$post['post']['topic_id']}&amp;view=findpost&amp;p={$post['post']['pid']}" template="showtopic" seotitle="{$topic['title_seo']}" base="public"}' rel='bookmark' title='{$this->lang->words['link_to_post']} #{$post['post']['post_count']}'>#{$post['post']['post_count']}</a></span> <div class='post_username'> <if test="$post['author']['_online']"><img src="{style_images_url}/post_online.png" alt="" class='post_online' data-tooltip="Online" /><else /><img src="{style_images_url}/post_offline.png" alt="" class='post_online' data-tooltip="Offline" /></if> <if test="postMember:|:$post['author']['member_id']"> <span class="author vcard">{parse template="userHoverCard" group="global" params="$post['author']"}</span> <else /> {$post['author']['members_display_name']} </if></div> <div class='post_date'> {$this->lang->words['posted']} <abbr class="published" title="{parse expression="date( 'c', $post['post']['post_date'] )"}">{parse date="$post['post']['post_date']" format="long"}</abbr> </div> <if test="postIp:|:$post['post']['_show_ip']"> <span class='ip right ipsType_small'>({$this->lang->words['ip']}: <if test="postAdmin:|:$post['author']['g_access_cp']"> <em>{$this->lang->words['ip_private']}</em> <else /> <if test="accessModCP:|:$this->memberData['g_is_supmod']"><a href="{parse url="app=core&amp;module=modcp&amp;fromapp=members&amp;tab=iplookup&amp;ip={$post['post']['ip_address']}" base="public"}" title='{$this->lang->words['info_about_this_ip']}'>{$post['post']['ip_address']}</a><else />{$post['post']['ip_address']}</if> </if>) </span> </if> </h3> <div class='author_info'> {parse template="userInfoPane" group="global" params="$post['author'], $post['post']['pid'], array( 'isTopicView' => true )"} </div> <div class='post_body'> <if test="repHighlight:|:$this->settings['reputation_highlight'] AND $post['post']['rep_points'] >= $this->settings['reputation_highlight']"> <p class='rep_highlight'>{parse replacement="popular_post"}<br />{$this->lang->words['popular_post']}</p> </if> <div class='post entry-content <if test="$post['post']['_repignored'] == 1">imgsize_ignore</if>'> {$post['post']['post']} {$post['post']['attachmentHtml']} <br /> <if test="postEditBy:|:$post['post']['edit_by']"> <p class='edit'> {$post['post']['edit_by']} <if test="postEditByReason:|:$post['post']['post_edit_reason'] != ''"> <br /> <span class='reason'>{$post['post']['post_edit_reason']}</span> </if> </p> </if> </div> {parse template="repButtons" group="global_other" params="$post['author'], array_merge( array( 'primaryId' => $post['post']['pid'], 'domLikeStripId' => 'like_post_' . $post['post']['pid'], 'domCountId' => 'rep_post_' . $post['post']['pid'], 'app' => 'forums', 'type' => 'pid', 'likeFormatted' => $post['post']['like']['formatted'] ), $post['post'] )"} <if test="postSignature:|:$post['post']['signature']"> {$post['post']['signature']} </if> <ul class='post_controls clear clearfix'> <li class='top'><a href='#ipboard_body' title='{$this->lang->words['back_top']}'><img src="{style_images_url}/post_top.png" alt="" /> {$this->lang->words['back_top']}</a></li> <if test="replyButton:|:$post['post']['_canReply']"> <li><a href="{parse url="module=post&amp;section=post&amp;do=reply_post&amp;f={$this->request['f']}&amp;t={$this->request['t']}&amp;qpid={$post['post']['pid']}" base="publicWithApp"}" class='_ips_trigger_quote' pid="{$post['post']['pid']}" title="{$this->lang->words['tt_reply_to_post']}"><img src="{style_images_url}/comment_new.png" alt="" /> {$this->lang->words['post_reply']}</a></li> <if test="multiquote:|:!empty( $post['post']['_mq_selected'] )"> <li class='selected multiquote' id='multiq_{$post['post']['pid']}' style='display: none'> <else /> <li class='multiquote' id='multiq_{$post['post']['pid']}' style='display: none'> </if> <a href="{parse url="module=post&amp;section=post&amp;do=reply_post&amp;f={$this->request['f']}&amp;t={$this->request['t']}&amp;qpid={$post['post']['pid']}" base="publicWithApp"}" title="{$this->lang->words['quote_with_mq']}"><img src="{style_images_url}/mq_post.png" alt="" /> {$this->lang->words['mq']}</a> </li> </if> <if test="canEdit:|:$post['post']['_can_edit'] === TRUE"> <li class='post_edit'><a href='{parse url="module=post&amp;section=post&amp;do=edit_post&amp;f={$topic['forum_id']}&amp;t={$topic['tid']}&amp;p={$post['post']['pid']}&amp;st={$this->request['st']}" base="publicWithApp"}' title='{$this->lang->words['post_edit_title']}' class='edit_post' id='edit_post_{$post['post']['pid']}'><img src="{style_images_url}/comment_edit.png" alt="" /> {$this->lang->words['post_edit']}</a></li> </if> <if test="canDelete:|:$post['post']['_can_delete'] === TRUE OR $post['post']['_softDelete']"> <li class='post_del' id='del_post_{$post['post']['pid']}'> <a href='{parse url="module=moderate&amp;section=moderate&amp;do=postchoice&amp;tact=delete&amp;f={$topic['forum_id']}&amp;t={$topic['tid']}&amp;selectedpids[]={$post['post']['pid']}&amp;st={$this->request['st']}&amp;auth_key={$this->member->form_hash}" base="publicWithApp"}' title='{$this->lang->words['post_delete_title']}' class='delete_post'><img src="{style_images_url}/comment_delete.png" alt="" /> {$this->lang->words['post_delete']}</a> </li> </if> <if test="approvePost:|:$this->memberData['is_mod']"> <li class='post_toggle toggle_post' id='toggle_post_{$post['post']['pid']}' style='display: none'> <a href='{parse url="app=forums&amp;module=moderate&amp;section=moderate&amp;do=postchoice&amp;tact=<if test="!$post['post']['queued']">unapprove<else />approve</if>&amp;selectedpids[{$post['post']['pid']}]={$post['post']['pid']}&amp;t={$topic['tid']}&amp;f={$forum['id']}&amp;auth_key={$this->member->form_hash}" base="public"}' title='{$this->lang->words['post_toggle_visible']}'><span id='toggletext_post_{$post['post']['pid']}'><if test="approveUnapprove:|:$post['post']['queued']==1"><img src="{style_images_url}/accept.png" alt="" /> {$this->lang->words['post_approve']}<else /><img src="{style_images_url}/delete.png" alt="" /> {$this->lang->words['post_unapprove']}</if></span></a> </li> </if> <if test="hasblog:|:$this->settings['blog_allow_bthis'] AND $this->memberData['has_blog'] AND IPSLib::appIsInstalled( 'blog' ) AND $post['post']['_canReply']"> <li> <a href='{parse url="app=blog&amp;blog_this=forums&amp;id1={$this->request['t']}&amp;id2={$post['post']['pid']}" base="public"}'><img src="{style_images_url}/book_add.png" alt="" /> {$this->lang->words['blog_this']}</a> </li> </if> <if test="canReportPost:|:$topic['_canReport'] and ( $this->memberData['member_id'] )"> <li class='report'> <a href='{parse url="app=core&amp;module=reports&amp;rcom=post&amp;tid={$this->request['t']}&amp;pid={$post['post']['pid']}&amp;st={$this->request['st']}" base="public"}'><img src="{style_images_url}/report.png" alt="" /> {$this->lang->words['report']}</a> </li> <if test="postIsReported:|:$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][ $post['post']['pid'] ]['gfx'] > 0"> <li class='report'> <a href="{$this->settings['base_url']}app=core&amp;module=reports&amp;section=reports&amp;do=show_report&amp;rid={$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][$post['post']['pid']]['info']['id']}" id='post-report-{$post['post']['pid']}' class='ipbmenu'> <span id="rstat-{$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][ $post['post']['pid'] ]['info']['id']}"><img src="{$this->settings['img_url']}/reports/post_alert_{$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][$post['post']['pid']]['gfx']}.png" alt="" /></span> </a> </li> </if> </if> </ul> <if test="reportedPostData:|:$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][ $post['post']['pid'] ]['gfx'] > 0"> <ul id='post-report-{$post['post']['pid']}_menucontent' class='ipbmenu_content report_menu'> <li><a href="{parse url="app=core&amp;module=reports&amp;do=show_report&amp;rid={$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][ $post['post']['pid'] ]['info']['id']}" base="public"}" id='report_mark_{$post['post']['pid']}'><img src='{$this->settings['img_url']}/reports/mark_complete.png' alt='' /> {$this->lang->words['report_menu_mark_complete']}</a></li> <li><a href="{$this->settings['base_url']}app=core&amp;module=reports&amp;section=reports&amp;do=show_report&amp;rid={$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][$post['post']['pid']]['info']['id']}"><img src='{$this->settings['img_url']}/reports/view_report.png' alt='' /> {$this->lang->words['report_menu_view_report']}</a></li> </ul> <script type="text/javascript"> $('report_mark_{$post['post']['pid']}').observe('click', ipb.global.updateReportStatus.bindAsEventListener( this, {$this->memberData['_cache']['report_temp']['post_marker']['post'][$post['post']['pid']]['info']['id']},2,2 ) ); </script> </if> </div> </div> </div> </if> <if test="initIgnoredPost:|:$post['post']['_repignored'] == 1 || $post['post']['_ignored']"> <script type='text/javascript'> ipb.topic.setPostHidden( {$post['post']['pid']} ); $('unhide_post_{$post['post']['pid']}').show(); </script> </if> <hr /> <if test="adCodeCheck:|:$post['post']['_adCode']"> {$post['post']['_adCode']} </if> <script type="text/javascript"> var pid = parseInt({$post['post']['pid']}); if ( pid > ipb.topic.topPid ){ ipb.topic.topPid = pid; } <if test="sDeletedNotMQ:|:! $post['post']['_isDeleted']"> // Show multiquote for JS browsers if ( $('multiq_{$post['post']['pid']}') ) { $('multiq_{$post['post']['pid']}').show(); } if( $('toggle_post_{$post['post']['pid']}') ) { $('toggle_post_{$post['post']['pid']}').show(); } // Add perm data ipb.topic.deletePerms[{$post['post']['pid']}] = { 'canDelete' : {parse expression="intval($post['post']['_can_delete'])"}, 'canSoftDelete' : {parse expression="intval($post['post']['_softDelete'])"} }; </if> </script> Za ten nick odpowiada w ipb_styles.css .post_block{position:relative}.post_block.no_sidebar{background-image:none}.post_block h3{border-bottom:1px solid #272727;text-shadow:rgba(0,0,0,0.4) 0px -1px 0px;background:#171818;color:#1A82A8;padding:0 10px;height:36px;line-height:36px;font-weight:normal;font-size:13px}.post_block h3, .post_block h3 a{color:#fff} jednak gdziekolwiek wkleję "text-align: center;" to faktycznie nick się wyśrodkowuje, ale razem z nim ten znaczek "Online" Za wyświetlanie tego znaczka onlina odpowiada ten bit z ipb_styles.css: .post_online{ float: left; position: absolute; margin: 35px 0 0 -10px; } Jak wykombinować wyjście z tej sytuacji aby wyśrodkowywał się tylko NICK, a ikonę online/offline zostawiło w spokoju?
 8. Po przestawieniu ikony "Online" i "Offline" w inne miejsce, nick użytkownika przeniósł się delikatnie w lewo i źle to wygląda. Chciałbym ów nick wyśrodkować (ewentualnie przesunąć troszeczkę w prawą stronę). Pokażę jak to ma wyglądać na zdjęciu... Chciałbym aby nick znajdował się w czerwonym prostokącie. Gdzie i jak to ustawić? Z góry dziękuję za udzieloną mi pomoc.
 9. Myślałeś, że wszystkie rozumy pozjadałeś? Każdy kto używa IP.Board (a raczej większość) ma doskonałe pojęcie o takich warezach bo tam złodzieje wrzucają ich pliki, tacy jak ty. Nie zamierzam z tobą tutaj offtopować, dobrze, że chociaż nie zaprzeczyłeś iż jesteś złodziejem. Żegnam
 10. To nie jest błąd - sam chciałem uzyskać taki efekt. Nie pomogę Ci ze względu na to, że jesteś złodziejem, piratem i usuwasz linki autora ze stopki. Na miejscu Spannera już dawno bym cię z tego forum wykopał bo jesteś tak zepsuty, że szkoda gadać. Mało tego - ukradłeś mój inny skin mojego autorstwa i wrzuciłeś na nulledowe forum ipb do pobrania podpisując się jako autor tego skinu. Na takich ludzi jak ty nie ma słów.
 11. Nie jest to wina szablonu, ale plików. Już z tego łatwo wywnioskować, że pliki masz nieoryginalne : ) Mimo to, pomogę Ci. Wejdź w: Panel administratora -> Wygląd -> BBCode Znajdź: Quote Ustaw tak jak na zdjęciu: Code Ustaw tak jak na zdjęciu: Znajdź:
 12. proszę o usunięcie tego posta - przepraszam, podałem złe informacje
 13. W plikach językowych nie mogę tego spolszczyć, jest to zakładka w profilu. Spolszczenie do tej modyfikacji by Spanner - http://www.ipsbeyond.pl/files/file/122-spolszczenie-pin-awards-management-system/ Jak mniemam miałeś już do czynienia z tą modyfikacją. Gdzie zmienię nazwę tej zakładki?
 14. Witam Istnieje możliwość aby po wklejeniu sztywnego linku np. "http://google.com", automatycznie otagowano go w tag CODE? tj. wyświetlałoby się jako: http://google.com ? Przykład dla phpbb2 http://www.przemo.org/phpBB2/forum/viewtopic.php?t=30115 Szukam czegoś takiego dla ipb 3.2
 15. Wejdź w: acp -> wygląd -> BBcode -> Center -> Edytuj BBcode W polu "Na co zamienić BBCode" zamień na: <span class='bbc_center'>{content}</span> Zapisz i zamknij. Dla Right zamień na: <span class='bbc_right'>{content}</span> Dla Left zamień na: <span class='bbc_left'>{content}</span>
×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.