Jump to content

Spanner

Administrator
 • Content Count

  58871
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  213

Files posted by Spanner

 1. 10.00 PLN

  (SD) Products From Categories

  Widget pokazujący produkty z wybranych kategorii.
   
  Wymagana jest aplikacja Commerce

  1 purchase   2 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 2. 184.50 PLN inc. Tax

  (SD) Payment Gateways

  Dostępne bramki płatności:
  PayU Dotpay.pl Dotpay.pl - sms Przelewy24.pl InPay.pl Nmi.com RushPay.pl PayFast EveryPay MakeCommerce Paynow Fortumo  
  Integracja z systemami fakturowymi:
  Infakt.pl Ifirma.pl Wfirma.pl  
  Jedna aplikacja wiele bramek płatności. Sam zdecyduj, której chcesz używać.
   
  Aplikacja dodatkowo pozwala wysyłać powiadomienia sms przy użyciu smsapi.pl lub Twilio.com
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez dokonanie odnowienia

  7 downloads

     (1 review)

  2 comments

  Updated

 3. 15.00 PLN

  (SD) Unsubscribe All

  Plugin pozwala na wyłączenie otrzymywania wszystkich powiadomień e-mail

  0 purchases   0 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 4. Free

  Spolszczenie aplikacji: (SD) Game Keys Store

  Author: @qubekk
  Spolszczenie aplikacji: (SD) Game Keys Store

  0 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 5. Free

  (SD) ActiveCampaign Integration

  Aplikacja ta umożliwia zintegrowanie ActiveCampaign z Invision Community.
  Włącz integrację, a po rejestracji użytkownik będzie mógł zostać dodany do naszej „domyślnej listy” Włącz integrację e-commerce i śledź transakcje w ActiveCampaign (wymagana aplikacja Commerce) Jeśli ktoś usunie konto na naszej stronie, jego e-mail zostanie usunięty z ActiveCampaign Wszystkie te działania zostaną zapisane w historii użytkownika Chcesz pokazać niestandardowy formularz do subskrypcji, np. Specjalny biuletyn? Nie ma problemu — wklej kod osadzania w ustawieniach aplikacji i to wszystko  
  Cechy:
  Używa API w wersji 3 Automatyczne dodawana subskrypcja do „listy domyślnej” po rejestracji Integracja e-commerce Historia akcji (per użytkownik) Pozwala pokazać niestandardowy formularz zapisu

  10 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 6. Free

  Spolszczenie (SD) Payment Gateways

  Spolszczenie aplikacji (SD) Payment Gateways

  5 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 7. 86.10 PLN inc. Tax

  (SD) PayU

  Opis: Bramka płatności PayU dla Commerce (IP.Nexus).
  Description: PayU gateway paymet for Commerce App (IP.Nexus).
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest bezterminowo
   

  0 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 8. Free

  (SD) Close Old Topics

  Plugin wyszukuje tematy w wybranych forach, których data ostatniego posta jest starsza niż X dni i je zamyka. Dodatkowo możemy ustawić prefiks dla zamykanego tematu.

  50 downloads

     (0 reviews)

  7 comments

  Updated

 9. 270.60 PLN inc. Tax

  (SD) Course Box

  Opis
  Aplikacja ta dodaje w Twojej społeczności miejsce, w którym każdy może stworzyć i sprzedawać swoje kursy on-line. Użytkownicy mogą tworzyć darmowe kursy on-line, kursy o stałej opłacie oraz kursy pakietowe. Pakiety w kursach polegają na tym, że twórca kursu sam określa co zaoferuje swoim użytkownikom w ramach konkretnego pakietu.
  Podstawowe funkcjonalności:
  Kategorie z uprawnieniami Możliwość tworzenia kursów przez użytkowników (uprawnienia per grupa) Możliwość wgrywania filmów na serwer lokalny (uprawnienia per grupa) Możliwość zdefiniowania czasu dostępu do kursu (możemy ustalić czy po wykupieniu dostęp do kursu mamy dożywotnio, czy np. przez x dni) Możliwość zdefiniowania daty wygaśnięcia zapisów (przykładowo możemy ustalić, że zapisać się na kurs możemy tylko do dnia X, po tym dniu kurs będzie nadal widoczny, ale nie będzie można już do niego dołączyć) Panel kursanta z listą kursów do których dołączył użytkownik Widgety Możliwość organizacji kursów jako moduły i proste lekcje Możliwość udostępniania materiałów dodatkowych dla każdej lekcji osobno Możliwość komentowania kursów Możliwość komentowania poszczególnych lekcji (autor kursu decyduje o włączeniu/wyłączeniu komentowania) Możliwość dodawania opinii do kursu (można włączyć opcję, że opinie do kursu może dać tylko osoba, która dołączyła do kursu) Możliwość dodawania opinii do konkretnych lekcji (autor kursu decyduje o włączeniu/wyłączeniu opinii) Możliwość zdefiniowania opisu kursu, który będzie widoczny tylko dla kursantów Lista uczestników kursu (widoczne tylko dla autora kursu) Możliwość ustawienia własnej okładki kategorii Powiadomienie o dołączeniu do kursu Możliwość przenoszenia lekcji pomiędzy modułami Powiadomienie kursantów o dodaniu nowej lekcji Możliwość automatycznego utworzenia klubu dla kursantów oraz automatyczne dodawanie kursantów do klubu Możliwość wysłania wiadomości PW do wszystkich kursantów danego kursu Możliwość określenia czasu trwania lekcji Możliwość utworzenia FAQ (Najczęściej zadawane pytania) dla kursu Widget w panelu administratora Statystyki w panelu nauczyciela Do prawidłowego działania aplikacji niezbędna jest aplikacja Commerce (IP.Nexus).
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez dokonanie odnowienia
   
  Description
  This application adds in your community place which allows your members creating and selling their online courses. Members can create free online courses, courses with flat price and package price courses. Packages in course allow members giving different additionals and author decides what they are.
  Basic functionalities:
  Categories with permissions Ability to create courses by members (permission per group) Ability to upload movies to local storage (permission per group)  Ability to define time to access to course (we can define how long members after joining to course have access to content. Eg. We can set unlimited access or access only through X days) Ability to define expiration date to join (for example, we can determine that we can sign up for the course only until day X, after this day the course will still be visible, but you will not be able to join it anymore) Customer center with course list to which member joined Widgets Ability to organize course as modules or simple lessons Ability to share additional materials to each lesson Ability to comment courses Ability to comment each lesson (course author cant urn on/off this function) Ability to review courses (admin cant urn on option which allow to add opinion only members which joined to course) Ability to review each lesson (course author can turn on/off this function) Abiliy to define course description which will be shown only for course students Students list (only course author can see) Ability to upload custom category cover Notification about joining the course Ability to move lessons between modules Notification for students about creation of a new lesson Ability to automatically create a club for students and automatically add students to the club Ability to send PM to all students in course Ability to specify the duration of lessons Ability to create FAQ (Frequently Asked Questions) for the course Widget in the admin panel Statistics in the teacher's panel For proper operation of the application, the Commerce (IP.Nexus) application is necessary.
   
  Demo aplikacji / Application demo: https://www.ipsbeyond.pl/courses/
  Galeria zdjęć / Gallery:
   
   

  2 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 10. Free

  Spolszczenie (SD) Course Box

  Spolszczenie aplikacji: (SD) Course Box

  0 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 11. 246.00 PLN inc. Tax

  (SD) Live Streams

  (SD) Live Streams pozwala Ci stworzyć własny system Live Stream, który może rywalizować praktycznie z każdą aplikacją/stroną, która udostępnia treści wideo w trybie na żywo. (SD) Live Streams pozwala każdemu, kto posiada uprawnienia, dodawać własne strumienie.
   
  Aplikacja nie posiada stopki autorskiej
   
   
  Obsługiwane platformy
  YouTube.com
  Twitch.tv
  Mixer.com
  Smashcast.tv
   
  Funkcjonalności
  Tworzenie kategorii wraz z uprawnieniami
  Dowolne zagłębienie kategorii
  Tworzenie pakietów
  Pobieranie opłat za dodawanie strumienie
  Wewnętrzny system dotacji
  Kanały +18 lat (wraz z weryfikacją wieku)
  Komentowanie wpisów
  Wyróżnienie komentarzy
  Wiadomości w strumieniach
  Chat z platform
  Możliwość ustawienia okładki dla strumienia
  Możliwość zakładania tematów podczas dodawania strumieni
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez dokonanie odnowienia
   
  Więcej screenów
   

  1 download

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 12. Free

  Spolszczenie (SD) Live Streams

  Spolszczenie aplikacji: (SD) Live Streams

  5 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 13. Free

  Spolszczenie (BIM) Chatbox

  Spolszczenie aplikacji: (BIM) Chatbox

  178 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 14. 86.10 PLN inc. Tax

  (SD) Nmi.Com

  Opis: Bramka płatności Nmi.Com dla Commerce (IP.Nexus).
  Description: Nmi.Com gateway paymet for Commerce App (IP.Nexus).
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest bezterminowo

  0 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 15. 40.00 PLN

  (SD) SMSAPI Notifications

  Opis: Dodatek pozwala wysyłać powiadomienia SMS na temat zakupów dokonanych w naszym sklepie na forum. Mamy możliwość uzyskania dwóch rodzajów powiadomień: powiadomienie o złożeniu zamówienia oraz powiadomienie o opłaceniu faktury.
  Wymagania:
  Aplikacja Commerce Konto na https://www.smsapi.pl/
  Description: Plugin allows you to send SMS notifications about purchases made in our forum store. We have two types of notifications: new order notification and invoice paid notification.
  Requirements:
  Commerce App Account on https://www.smsapi.com/  
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest bezterminowo

  0 purchases   0 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 16. 50.00 PLN

  (SD) Image Host

  Aplikacja pozwala stworzyć system wgrywania obrazków na forum.
  Funkcjonalności:
  Wgrywanie zdjęć (zależne od uprawnień grup) Możliwość usuwania zdjęć (zależne od uprawnień grup) Możliwość wyłączenia aplikacji Wgrywanie zdjęć z poziomu "szybkiego menu" Tworzenie miniatur dla zdjęć Możliwość nałożenia znaku wodnego na zdjęcie Możliwość ustawienia dozwolonych rozszerzeń dla plików Możliwość ustawienia rozmiaru pliku Uwaga. Jeśli posiadasz aplikację (DP34) iHost możesz zmigrować dane używając następującego zapytania:
  INSERT INTO ibf_sdimagehost_images (image_member_id, image_real_name, image_location, image_file_size, image_ip_address, image_added, image_thumb_location) (SELECT u_member_id, u_real_name, u_location, u_size, u_ip, u_time, CONCAT( "thumb_", u_location ) as "image_thumb_location" FROM ibf_ihost_images) gdzie ibf_ to prefiks tabel w bazie
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez dokonanie odnowienia

  9 purchases   23 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Updated

 17. Free

  Spolszczenie Videos

  Spolszczenie aplikacji: Videos

  9 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 18. Free

  Spolszczenie (SD) Image Host

  Spolszczenie aplikacji: (SD) Image Host

  12 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 19. Free

  Spolszczenie Tapatalk

  Spolszczenie aplikacji: Tapatalk

  8 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 20. 246.00 PLN inc. Tax

  (SD) Game Keys Store

  Aplikacja pozwala sprzedawać klucze do gier zarówno poprzez zewnętrzne API, jak i wgrane bezpośrednio do bazy.
   
  Aplikacja nie posiada stopki autorskiej
   
  Funkcjonalności:
  Tworzenie drzewa kategorii Możliwość tworzenia pól dodatkowych przypisanych do danej kategorii Możliwość tworzenia producentów gier Możliwość tworzenia platform na których gry działają Możliwość komentowania gier Możliwość dodawania opinii o grze tylko po zakupie danej gry Możliwość ustawienia promocyjnej ceny na grę Umożliwienie zakupu wielu produktów jednocześnie Reakcje w widoku gry Możliwość połączenia gry z klubem Zaawansowane promocje Odliczanie dni do premiery gry Kody rabatowe Advanced search Możliwość przypisania pola dodatkowego do wszystkich kategorii automatycznie Zmieniono zwykłe kategorie na kategorie z uprawnieniami Lista życzeń Możliwość wyboru metod płatności REST API Promowanie profili firmowych (FB, Twitter, Nasz wybór) Rekomendowane komentarze Wiadomość w widoku gry Odpowiedź na opinie Lista posiadanych gier Importer gier z API Darmowe gry Gry z akceptacją autora "Puste" gry (np. profil dla starej gry) Typ licencji: plik (możliwość wgrywania i pobierania plików) Do poprawnego działania wymagana jest aplikacja Commerce (IP.Nexus)
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez dokonanie odnowienia
   
  Więcej zdjęć:
   

  Więcej informacji znajdziesz w klubie:
   
  Pełne informacje na temat danej wersji: https://www.ipsbeyond.pl/release-notes/sd-game-store/

  3 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 21. 50.00 PLN

  (SD) Advanced Ads

  Plugin rozszerza możliwości systemu reklam umożliwiając emisję reklam pod wybranymi adresami (możliwość stosowania wyrażeń regularnych np. calendar/* będzie prezentować reklamy na wszystkich stronach kalendarza) lub w konkretnych forach.
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez dokonanie odnowienia

  1 purchase   0 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 22. Free

  (SD) Board Life Counter

  Plugin wyświetla informacje na temat datę powstania forum i/lub ilości lat, miesięcy, dni, godzin, minut które upłynęły od jego założenia.

  55 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 23. Free

  Spolszczenie (SD) Outdate Emails

  Spolszczenie aplikacji: (SD) Outdate Emails
   
   

  5 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 24. Free

  Spolszczenie (SD) Delete Account

  Spolszczenie aplikacji: (SD) Delete Account
   

  6 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 25. Free

  Spolszczenie (SD) Mass PM

  Spolszczenie aplikacji: (SD) Mass PM
   
   

  10 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.