Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/16/18 in all areas

 1. 1 point
  Nie mam pojęcia 🙂 Pracuję tu od niedawna. Zastanawia mnie fakt, gdzie się tworzy te kategorie jak już się wybierze opcję żeby sortowało kategoriami? Dobra znalazłem 😉 Czyli teraz muszę kategorie włączyć i modlić się, żeby nie wywaliło bazy
 2. 1 point
  https://invisioncommunity.com/files/file/7337-txt-php-widget/
 3. 1 point
  Rozumiem, napiszę do supportu w tej sprawie. A dodatek jest nam potrzebny 🙂
 4. 1 point
  A ta mapa jest "z pudełka" czy jakiś dodatek?
 5. 1 point
  Szykuje się nowa wersja aplikacji (SD) Payment Gateways. Oj będzie grubo z funkcjami. Między innymi będą powiadomienia SMS o zamówieniach oraz strony podsumowania i błędu płatności 🙂
 6. 1 point
  I'm sorry for my error. Please install new version 2.0.4.5
 7. 1 point
 8. 1 point
  @DanielBecerra fixed
 9. 1 point
  Hey, I'm very interested in this product. I am wondering if it would allow me to let sellers and buyers to facilitate transactions directly (aka have buyer payments go directly to the sellers paypal accounts) whilst also sending me a transaction fee or something seperately? Or does this addon expect the buyer to pay me and for me to distribute the funds to the sellers? Thanks
 10. 1 point
  Jest to wtyczka General Statistics https://invisionfocus.com/topic/103-general-statistics/
 11. 1 point
  ewentualnie w nowejwersji będzie obsługa sms via smsapi.pl
 12. 1 point
  hę. mamy dopiero 26.04.2019 więc jak do września? Jak używasz tak starej wersji jak 4.2.8, która miała pewne błędy to tak będzie. Nie mniej jednak nigdy nie spotkałem się z błędem, że komentowało coś. Każdy plik JS ma na początku definicję zawartą w komentarzach i jeśli tylko nic się nie miesza przy tym to one są usuwane podczas generowania plików
 13. 1 point
  no to gdzieś masz blokadę, bo to jest błąd 403 czy brak dostępu
 14. 1 point
  Version 4.4.2 is a small maintenance update to fix issues reported since 4.4.1. Wyświetl informacje o wersji
 15. 1 point
  Upgrejdzik zrobiony bez problemu. Zajmuję się tym forum od 3 miesięcy i muszę powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo dobry kawał produktu. Ciekawi mnie czy nowa funkcja pokazująca statystyki maili będzie zgodna z tym, co ostatnio zaobserwowałem na SendGrid, z którego korzystałem testowo przez miesiąc. Forum wysłało przez miesiąc osiemnaście tysięcy maili. Byłem tym zaskoczony. Będę mógł porównać.
 16. 1 point
  Everything works PERFECT and if anyone is on IPS 4.4 or 4.4.1, this app works 100% support is Superb thanks @Spanner
 17. 1 point
  Ja mam tak: <ips:template parameters="$record, $commentsAndReviews, $updateForm=NULL, $nextUnread=NULL" /> <div class='ipsPageHeader ipsClearfix'> <div class='ipsPos_right ipsResponsive_noFloat ipsResponsive_hidePhone'> {template="follow" app="core" group="global" params="'cms', 'records'.$record::$customDatabaseId, $record->primary_id_field, $record->followersCount()"} </div> <div class='ipsPos_right ipsResponsive_noFloat ipsResponsive_hidePhone'> {template="promote" app="core" group="global" params="$record"} </div> <h1 class='ipsType_pageTitle ipsContained_container'> {{if $record->locked()}}<span><i class='fa fa-lock'></i></span> {{endif}} {{if $record->isFutureDate() || $record->mapped('pinned') || $record->mapped('featured') || $record->hidden() === -1 || $record->hidden() === 1 || $record->hidden() === -2}} {{if $record->isFutureDate()}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{$record->futureDateBlurb()}'><i class='fa fa-clock-o'></i></span></span> {{elseif $record->hidden() === -1}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{$record->hiddenBlurb()}'><i class='fa fa-eye-slash'></i></span></span> {{elseif $record->hidden() === -2}} <span><span class="ipsbadge ipsBadge_icon ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{$record->deletedBlurb()}'><i class='fa fa-trash'></i></span></span> {{elseif $record->hidden() === 1}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_warning" data-ipsTooltip title='{lang="pending_approval"}'><i class='fa fa-warning'></i></span></span> {{endif}} {{if $record->mapped('pinned')}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="pinned"}'><i class='fa fa-thumb-tack'></i></span></span> {{endif}} {{if $record->mapped('featured')}} <span><span class="ipsBadge ipsBadge_icon ipsBadge_positive" data-ipsTooltip title='{lang="featured"}'><i class='fa fa-star'></i></span></span> {{endif}} {{endif}} {{if $record->prefix() OR ( $record->canEdit() AND $record::canTag( NULL, $record->container() ) AND $record::canPrefix( NULL, $record->container() ) )}} <span {{if !$record->prefix()}}class='ipsHide'{{endif}} {{if ( $record->canEdit() AND $record::canTag( NULL, $record->container() ) AND $record::canPrefix( NULL, $record->container() ) )}}data-editablePrefix{{endif}}> {template="prefix" group="global" app="core" params="$record->prefix( TRUE ), $record->prefix()"} </span> {{endif}} {{if $record->canEditTitle()}} <span class='ipsType_break ipsContained' data-controller="core.front.core.moderation"> <span data-role="editableTitle" title='{lang="click_hold_edit"}'>{$record->_title}</span> </span> {{else}} <span class='ipsType_break ipsContained'>{$record->_title}</span> {{endif}} </h1> {{if $record::database()->options['reviews']}} <div> {template="rating" group="global" location="front" app="core" params="'large', $record->averageReviewRating(), \IPS\Settings::i()->reviews_rating_out_of, $record->memberReviewRating()"}&nbsp;&nbsp; <span class='ipsType_normal ipsType_light'>({lang="num_reviews" pluralize="$record->record_reviews"})</span> </div> {{elseif $record->container()->allow_rating}} <div>{$record->rating()|raw}</div> {{endif}} </div> <hr class='ipsHr'> <div class='ipsBox_alt ipsPhotoPanel ipsPhotoPanel_tiny ipsClearfix ipsSpacer_bottom'> {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$record->author(), 'tiny', $record->warningRef()"} <div> <p class='ipsType_reset ipsType_large ipsType_blendLinks'> {lang="content_record_started_by" htmlsprintf="$record->author()->link()"} {{if $record->editLine()}} <span class='ipsType_light ipsType_medium ipsType_reset'> ({lang="edited_lc"}) </span> {{endif}} </p> <ul class='ipsList_inline'> <li>{datetime="$record->record_publish_date"}</li> {{foreach $record->customFieldsForDisplay('display_top') as $fieldId => $fieldValue}} {{if $fieldValue}} {$fieldValue|raw} {{endif}} {{endforeach}} </ul> </div> </div> {{if \count( $record->tags() ) OR ( $record->canEdit() AND $record::canTag( NULL, $record->container() ) )}} {template="tags" group="global" app="core" params="$record->tags(), FALSE, FALSE, ( $record->canEdit() AND $record::canTag( NULL, $record->container() ) ) ? $record->url() : NULL"} {{endif}} {{if \count($record->getMessages())}} <div class='ipsSpacer ipsSpacer_top'> {template="contentItemMessages" group="global" app="core" params="$record->getMessages(), $record"} </div> {{endif}} <article class='ipsContained ipsSpacer_top ipsBox ipsPad'> <div class='ipsClearfix'> {{if $record->record_image}} <div class="cCmsRecord_image"> <img class="ipsImage" src="{file="$record->_record_image_thumb" extension="cms_Records"}"> </div> {{endif}} <section class="ipsType_richText ipsType_normal" data-controller='core.front.core.lightboxedImages'>{$record->_content|raw}</section> {{if $record->editLine()}} {$record->editLine()|raw} {{endif}} {{if $records = $record->getReciprocalItems()}} <br> {{foreach $records as $fieldId => $items}} {{$infoLineShown = FALSE;}} <ul class="ipsList_inline ipsList_csv ipsList_noSpacing"> {{foreach $items as $item}} <li>{{if ! $infoLineShown}}{{$infoLineShown=TRUE;}}{lang="records_linking_to_me" sprintf="$item::database()->recordWord(0,TRUE), $record::database()->recordWord(1)"}: {{endif}}<a href="{$item->url()}">{$item->_title}</a></li> {{endforeach}} </ul> {{endforeach}} {{endif}} </div> {{if $bottomFields = $record->customFieldsForDisplay('display_bottom')}} <hr class='ipsHr ipsClear ipsClearfix'> {{foreach $bottomFields as $fieldId => $fieldValue}} {{if $fieldValue}} {$fieldValue|raw} {{endif}} {{endforeach}} {{endif}} <div class='ipsItemControls'> {{if \IPS\IPS::classUsesTrait( $record, 'IPS\Content\Reactable' ) and settings.reputation_enabled}} {template="reputation" app="core" group="global" params="$record"} {{endif}} <ul class='ipsToolList ipsToolList_horizontal ipsPos_left ipsClearfix ipsResponsive_noFloat ipsItemControls_left'> {{if ( $record->isFutureDate() or $record->canPin() or $record->canUnpin() or $record->canFeature() or $record->canUnfeature() or $record->canHide() or $record->canUnhide() or $record->canMove() or $record->canLock() or $record->canUnlock() or $record->canDelete() ) or ( $record->hidden() == -2 AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_manage_deleted_content'))}} <li> <a href='#elentryActions_menu' id='elentryActions' class='ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_fullWidth' data-ipsMenu>{lang="content_record_actions" sprintf="$record::database()->recordWord( 1, TRUE )"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a> <ul id='elentryActions_menu' class='ipsMenu ipsMenu_auto ipsHide'> {{if \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_manage_deleted_content') AND $record->hidden() == -2}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'restore' ) )}' data-confirm data-confirmSubMessage='{lang="restore_as_visible_desc"}'>{lang="restore_as_visible"}</a></li> <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'restoreAsHidden' ) )}' data-confirm data-confirmSubMessage='{lang="restore_as_hidden_desc"}'>{lang="restore_as_hidden"}</a></li> <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'moderate', 'action' => 'delete', 'immediate' => 1 ) )}' data-confirm data-confirmSubMessage='{lang="delete_immediately_desc"}'>{lang="delete_immediately"}</a></li> {{else}} {{if $record->isFutureDate() and $record::canFuturePublish( NULL, $record->container() )}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url('moderate')->csrf()->setQueryString( array( 'action' => 'publish' ) )}' data-confirm title='{lang="publish_now"}'>{lang="publish"}</a></li> {{endif}} {{if $record->canFeature()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url('moderate')->csrf()->setQueryString( array( 'action' => 'feature' ) )}' title='{lang="feature_title_record" sprintf="$record::database()->recordWord(1)"}'>{lang="feature"}</a></li> {{endif}} {{if $record->canUnfeature()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url('moderate')->csrf()->setQueryString( array( 'action' => 'unfeature' ) )}' title='{lang="unfeature_title_record" sprintf="$record::database()->recordWord(1)"}'>{lang="unfeature"}</a></li> {{endif}} {{if $record->canPin()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url('moderate')->csrf()->setQueryString( array( 'action' => 'pin' ) )}' title='{lang="pin_title_record" sprintf="$record::database()->recordWord(1)"}'>{lang="pin"}</a></li> {{endif}} {{if $record->canUnpin()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url('moderate')->csrf()->setQueryString( array( 'action' => 'unpin' ) )}' title='{lang="unpin_title_record" sprintf="$record::database()->recordWord(1)"}'>{lang="unpin"}</a></li> {{endif}} {{if $record->canHide()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url('moderate')->csrf()->setQueryString( array( 'action' => 'hide' ) )}' title='{lang="hide_title_record" sprintf="$record::database()->recordWord(1)"}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="hide"}">{lang="hide"}</a></li> {{endif}} {{if $record->canUnhide()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url('moderate')->csrf()->setQueryString( array( 'action' => 'unhide' ) )}' title='{{if $record->hidden() === 1}}{lang="approve_title_record" sprintf="$record::database()->recordWord(1)"}{{else}}{lang="unhide_title_record" sprintf="$record::database()->recordWord(1)"}{{endif}}'>{{if $record->hidden() === 1}}{lang="approve"}{{else}}{lang="unhide"}{{endif}}</a></li> {{endif}} {{if $record->canLock()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url('moderate')->csrf()->setQueryString( array( 'action' => 'lock' ) )}' title='{lang="lock_title_record" sprintf="$record::database()->recordWord(1)"}'>{lang="lock"}</a></li> {{endif}} {{if $record->canUnlock()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url('moderate')->csrf()->setQueryString( array( 'action' => 'unlock' ) )}' title='{lang="unlock_title_record" sprintf="$record::database()->recordWord(1)"}'>{lang="unlock"}</a></li> {{endif}} {{if $record->canMove()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url('move')->csrf()}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title="{lang="move"}" title='{lang="move_title_record" sprintf="$record::database()->recordWord(1)"}'>{lang="move"}</a></li> {{endif}} {{if $record->canDelete()}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url('moderate')->csrf()->setQueryString( array( 'action' => 'delete' ) )}' data-confirm title='{lang="delete_title_record" sprintf="$record::database()->recordWord(1)"}'>{lang="delete"}</a></li> {{endif}} {{if $record->canOnMessage( 'add' )}} <li class='ipsMenu_item'><a href='{$record->url('messageForm')->csrf()}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="add_message"}'>{lang="add_message"}</a></li> {{endif}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_view_moderation_log')}} <li class='ipsMenu_sep'><hr></li> <li class="ipsMenu_item"><a href='{$record->url()->csrf()->setQueryString( array( 'do' => 'modLog' ) )}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="moderation_history"}'>{lang="moderation_history"}</a></li> {{endif}} {{endif}} </ul> </li> {{endif}} {{if $record->canEdit()}} <li><a href='{$record->url('edit')}' title='{lang="edit"}' class='ipsButton ipsButton_verySmall ipsButton_link ipsButton_fullWidth'>{lang="edit"}</a></li> {{endif}} {{if $record->canReportOrRevoke() === TRUE}} <li><a href='{$record->url('report')}' class='ipsButton ipsButton_verySmall ipsButton_link ipsButton_fullWidth' data-ipsDialog data-ipsDialog-size='medium' data-ipsDialog-title="{lang="content_record_report" sprintf="$record::database()->recordWord( 1, TRUE )"}" data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-flashMessage="{lang="report_submit_success"}" title="{lang="content_record_report" sprintf="$record::database()->recordWord( 1, TRUE )"}">{lang="content_record_report" sprintf="$record::database()->recordWord( 1, TRUE )"}</a></li> {{endif}} {{if $record->canManageRevisions()}} <li><a href='{$record->url('revisions')}' class='ipsButton ipsButton_verySmall ipsButton_link ipsButton_fullWidth' title="{lang="content_view_revisions"}">{lang="content_view_revisions"}</a></li> {{endif}} </ul> </div> </article> <div class='ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_block ipsSpacer_top'> {template="follow" app="core" group="global" params="'cms', 'records'.$record::$customDatabaseId, $record->primary_id_field, $record->followersCount()"} </div> <div class='ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_block ipsSpacer_top'> {template="promote" app="core" group="global" params="$record"} </div> <div class='ipsGrid ipsGrid_collapsePhone ipsPager ipsClearfix ipsSpacer_top'> <div class="ipsGrid_span6 ipsType_left ipsPager_prev ipsPager_noDesc"> {{if $record::database()->use_categories}} <a href="{$record->container()->url()}" title="{lang="cms_back_to_category_with_title" sprintf="$record->container()->_title"}" rel="up"> <span class="ipsPager_type">{lang="cms_back_to_category" sprintf="$record::database()->recordWord( 2 )"}</span> </a> {{else}} {{$page = \IPS\cms\Pages\Page::$currentPage;}} <a href="{$page->url()}" title="{lang="cms_back_to_category_with_title" sprintf="$page->_title"}" rel="up"> <span class="ipsPager_type">{lang="cms_back_to_category" sprintf="$record::database()->recordWord( 2 )"}</span> </a> {{endif}} </div> {{if $nextUnread !== NULL}} <div class='ipsGrid_span6 ipsType_right ipsPager_next ipsPager_noDesc'> <a href="{$record->url()->setQueryString( array( 'do' => 'nextUnread' ) )}" title='{lang="cms_view_next_unread_title" sprintf="$record::database()->recordWord( 1 )"}'> <span class="ipsPager_type">{lang="cms_next_unread_title" sprintf="$record::database()->recordWord( 1 )"}</span> </a> </div> {{endif}} </div> {{if !$record->container()->disable_sharelinks}} <hr class='ipsHr'> {template="sharelinks" app="core" group="global" params="$record"} {{endif}} <br> {{if $commentsAndReviews}} <a id="replies"></a> <h2 class='ipsHide'>{lang="user_feedback"}</h2> {$commentsAndReviews|raw} {{endif}} <br> {{if $updateForm}} <div class='ipsAreaBackground_light ipsPad'> <h2 class='ipsType_sectionHead'>{lang="cms_front_update_fields" sprintf="$record::database()->recordWord( 1 )"}</h2> <ul class='ipsForm ipsForm_vertical'> {$updateForm|raw} </ul> </div> {{endif}}
 18. 1 point
  To w sumie zależy od dofinansowania. W USA nie ma VATu więc nie dostaniesz faktury VAT. Oni wystawiają fakturę i normalnie można ją zaksięgować jako koszt. Ja normalnie robię tak, że wystawiam fakturę piwiedzmy na $100 faktura jest na IPS i w tym samym czasie zlecam wypłatę u nich takiej kwoty. Zalezy o co pytasz. Ja mam to zrobione tak ze na fakturch z commerce mam duzy napis ze to faktura proforma. I pozniej robie tak, że po zakupie wystawiam fakture czy to dla koienta z Polski czy z USA. Jedynie problem jest z klientami indywidualnymi z UE bo obowiązuje wtedy faktura VAT MOSS. Jak coś to pytaj śmiało.
 19. 1 point
  to wyłącz w ustawieniach htaccess i zacznie działać 🙂 albo skonfiguruj prawidłowo htaccess. Najlepiej pobierając z ACP proawidłowy
 20. 1 point
  Poprzez edycję raczej nie. Pewnie trzeba by w bazie edytować z palca takie rzeczy...
 21. 1 point
 22. 1 point
  no to już wiesz 🙂 przywróć z domyślnego szablonu i będziesz mieć
 23. 1 point
 24. 1 point
  Some businesses don't have set business hours. They will come into the shop or visit customers when they secure an appointment with them. Some businesses have certain set business hours but will come into the shop or visit a potential customer outside their usual business hours if they think they might be able to generate additional revenue as a consequence. For those companies that operate their businesses in full or in part using appointments it may be useful if your product could accommodate showing available appointment times. This would prevent excluding these companies from what "should" be all encompassing Company Directories which is something most companies will want to be a part of. This functionality isn't something I see myself needing but I am sure some of your current or future customers may find of value.
 25. 1 point
  Dokładnie, tak jak pisze JoelR. Napisz do supportu. Ewentualnie sprawdź logi systemowe jaki jest błąd. Może uda mi się pomóc
 26. 1 point
  Obawiam się, że będzie problem, bo to będzie szablon w JS więc tego od tak się nie da zmienić
 27. 1 point
  .cAuthorPane_info .ipsType_light { display: none; }
 28. 1 point
  My pleasure, Spanner. But THANK YOU for this application. I will tell you a past experience. It was during a time where there were some bugs with my own website and I wasn't ready to sell yet. As I remember it had to do with my payment system... anyway here is what happened. I was walking through a town called Dalyan. There are a lot of restaurants, bars, and places catering to foreigners. Outside of these places are workers trying to get passers-by to come in to their shop. They always say hello and ask where you are from. I was just there to add various government organizations and hospitals to the directory, but when one of them started talking to me, I said I was American, but I lived in Antalya. "What are you doing here in Dalyan?" one of them asked me. I said "I am working for a popular website about Turkey. I am here to find places that tourists are looking for. Like government offices, hospitals, and things like that. We want to show the tourists where these places are so they can find them easily. Soon we will be opening this for businesses, would you like to see the project?" "Yes, of course," he said. "Please come in!" So I went in, and I showed him the Company Directory. I wasn't ready to start selling yet because of the payment system problems I was having at the time... but I showed him Company Directory and what I had so far. He was very impressed. I presented it not as "advertising." Everybody is sick of "advertising." I presented it as a completely new concept. The customer buys space, a one-page website, that they have complete access to at any time. If you say it like that, it sounds like something nobody has ever heard of before. "How can we get in there?" He asked. I told him it cost $40 USD. He hesitated. Then I said "per year." "Per year?" he asked. He thought it was $40 per month! He said he definitely wanted to have a profile there. I said I wasn't ready for paid profiles yet, but that I would come back again. Then he said "do you have time? I want to take you to my brother's bar. He will also want to be in on this." So he took me to meet his brother. I showed him. Another instant sale. His brother took me to another place, and I showed them too. They also saw it, were impressed, and ready to buy. I wasn't in Dalyan to sell anything. I just answered the questions these guys asked while I was walking by, asked them if they wanted to see it, they said yes, I showed them, and could have made a sale instantly if I was ready at the time. This happened 15 times, in two days, with what would have been 15 instant sales That's $300 per day. For that reason I bought a Samsung tablet. It comes in a case with a Bluetooth keyboard. I could just walk around with a tablet and talk to business owners, show them Company Directory, and make a sale on the spot. The reason I am not running all around Turkey selling profiles in my Company Directory is only because I don't think my site is popular enough yet to be sure the companies will renew. I want to make sure of that first. So my project now is to create article sections about various things in Turkey first. One of the sections I will be writing will have to do with shopping. With subsections about carpets, jewelry, porcelain, souvenirs, etc... I want to get traffic coming in to those articles first, so I can link to a corresponding section in Company Directory. Then when I visit them, shop-by-shop, I can know that they will not only buy a profile, but that they will also renew next year, and the next, and the next. I will do the same for doctors, dentists, lawyers, you name it. With each article about these topics I produce, with a link to a corresponding category in Company Directory, it gives me something to sell, for $40 per year. A low price, but if the traffic is coming in, they will all renew every year, and that rolling snowball will grow, and grow. But the real pleasure was to see a company come to my site, create their own profile, become a member, and pay me for it, without me ever visiting them, talking to them, or assisting them. That is the beauty of Company Directory.
 29. 1 point
 30. 1 point
  #ipsLayout_header { margin: auto; max-width: 1500px; } coś takiego sobie dodaj
 31. 1 point
  Po aktualizacji powinny być taski, które przebudowują zawartość postów. One właśnie zamieniają bbcody na normalną postać. W nowej wersji nie daje się już bbcodów. wklejasz link i on sam zamienia go na obrazek
 32. 1 point
  Po tym: {{if $lastPost}} <dl> {{$count = \IPS\forums\Topic::contentCount( $forum, TRUE );}} <dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$count"}</dt> <dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">{lang="posts_no_number" pluralize="$count"}</dd> </dl> {{endif}} dajesz: <dl> <dt class="ipsDataItem_stats_number">{number="$forum->topics"}</dt> <dd class="ipsDataItem_stats_type ipsType_light">Tematy</dd> </dl> i będziesz miał takie samo jak z postami
 33. 1 point
  Cofnij zmiany, które zrobiłeś. Nie, bez tego </ul>
 34. 1 point
 35. 1 point
  To zrób od razu load balancer i ze 3 serwery WWW 🙂 będzie zapierdzielać do tego cache statyczny plików
 36. 1 point
  W ustawieniach danej grupy -> zakładka Społeczne
 37. 1 point
  Tak, ID będzie inne ale pod tym samym ID i nazwą możesz mieć np. wpis na blogu, albo zdjęcie w galerii. Paterny dla linków najlepiej zamienić w pliku applications/.../data/furl.json danej aplikacji
 38. 1 point
 39. 1 point
  Zmieniłem w tym pliku queries.json długość z 255 na 250 i aktualizacja poszła dalej.
 40. 1 point
  Zrobić po ludzku kod zapytania foreach( \IPS\Db::i()->select( '*', 'tabela', array( 'time > ?', $AdvancedStatsTime ), 'id DESC', array( $AdvancedStatsStart, $AdvancedStatsLimit ) ) as $row ) { ... } to co dałeś nie ma prawa działać, bo źle zrobiłeś limitowanie
 41. 1 point
  Allowing your customers to find exactly what they need as fast as possible will no doubt increase sales. A good number of our customers use Commerce to sell physical items. Until now, it's always been a little tricky to set up the store to allow customers to drill down into specific items within the store. In Invision Community 4.4, the sidebar in the store now includes filter options to help customers find the product they're looking for. Screen Recording 2018-11-06 at 11.45.49.mov Using the filter sidebar Administrators can set up whatever filters they like for each product. In this video above, you can see we have set up filters for color and price. You can set these filters up in the AdminCP by simply specifying each possible option: Creating a custom filter Once the filters have been set up, you can then add each filter to the categories it applies to (so you can have different filters for different categories) and when editing any product you can specify as many values for each filter as is appropriate (for example, if you have a color filter, you can choose multiple colors if the product allows the customer to choose a color, or if the product has multiple colors). Choosing the filter values when creating/editing a product In addition to these custom filters, you will also see filters for price (you can set appropriate bands for each category), rating, and stock level. Other Commerce Improvements In addition, we also have a few more features new to Commerce in 4.4: There are new sidebar blocks for best selling products, latest products, product reviews and a featured product. When sending a bulk mail, you can target recipients by the total amount they have spent. Categories with no products in them are hidden automatically in the store. Notification emails sent to customers to let them know their purchase will expire soon (including if they will be automatically charged) have been improved to show more clearly what will happen. When viewing a customer page in the AdminCP, active purchases are separated from expired and cancelled purchases to make it easier to discern which are active. Custom field values are now included on printed invoices. When filtering support requests in the AdminCP, you can now choose "more than" or "less than" for all time-based filter options. When using stock actions to reply to support requests, the stock reply can be incorporated into the staff member's default reply content rather than overwriting it. Invoices in the AdminCP can now be filtered by status. This blog is part of our series introducing new features for Invision Community 4.4. Wyświetl pełny wpis
 42. 1 point
  W końcu coś dla sklepu zrobili ciekawego i nie będę musiał myśleć nad dopisywaniem wielu funkcji
 43. 1 point
  $plik = \IPS\Theme::i()->css( 'nazwa_pliku.css', 'aplikacja', 'front' ); To powinno zwrócić Ci ścieżkę URL do pliku
 44. 1 point
  Problem został rozwiązany.
 45. 1 point
  Cytowania nie ma nigdzie w stylu, więc stawiam, ze gdzieś to w JS'ie będzie. A co do edytowania wiadomości, to jest grubsza sprawa, pewnie jak coś ogarnę, to dam znać.
 46. 1 point
  Nie to nie ma raczej nic wspólnego. Napisz najwyżej do IPS'u
 47. 1 point
  Możesz napisać jeszcze raz. jakiej kreski nie widać bo belkę widzę że masz
 48. 1 point
  Zmień sobie cały article. <article {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}data-memberGroup="{$comment->author()->member_group_id}" {{endif}} id='elComment_{$comment->$idField}' class='tlo cPost ipsBox {{if $otherClasses}}{$otherClasses}{{endif}} ipsComment {{if ( settings.reputation_enabled and settings.reputation_highlight and $comment->reactionCount() >= settings.reputation_highlight ) OR $comment->isFeatured()}}ipsComment_popular{{endif}} ipsComment_parent ipsClearfix ipsClear ipsColumns ipsColumns_noSpacing ipsColumns_collapsePhone {{if $comment->author()->hasHighlightedReplies()}}ipsComment_highlighted{{endif}}{{if $comment->isIgnored()}}ipsHide{{endif}} {{if $comment->hidden() OR $item->hidden() === -2}}ipsModerated{{endif}}' data-group_id='{$comment->author()->member_group_id}'> Potem do custom.css dodaj: .tlo[data-group_id="4"] { tutaj jakis kod na tlo } Tam gdzie jest "4", to ID grupy.
 49. 1 point
  $ipAddress = array( '195.150.9.37', ); if( !in_array( \IPS\Request::i()->ipAddress(), $ipAddress ) ) { .. } ja używam takiego warunku
 50. 1 point
  Na wszystko są odpowiednie rzeczy. to są ustawienia. Jeśli masz w nowej wersji takie ustawienie to odpołasz się do niego tak: \IPS\Settings::i()->xforward_matching
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?
  Sign Up
×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.