Tablica liderów


Popularna zawartość

Pokazuje najbardziej lubianą zawartość od 02.03.2017 we wszystkich miejscach

 1. 1 like
 2. 1 like
  Możesz nadpisać cały fragment jasne. Ale tutaj tak. dałeś add_inside_end czyli, żeby dodał na końcu. Ja bym zrobił tak, że wybrał bym w tym elemencie ul element li, czyli wyglądał by selektor mniej więcej tak: (kod może się różnić bo piszę go z palca na podstawie tego co wkleiłeś wyżej) article[itemtype='http://schema.org/Answer'] > aside.ipsComment_author.cAuthorPane.ipsColumn.ipsColumn_medium > ul.cAuthorPane_info.ipsList_reset li modyfikujesz go dodając na końcu :first-child czyli będzie article[itemtype='http://schema.org/Answer'] > aside.ipsComment_author.cAuthorPane.ipsColumn.ipsColumn_medium > ul.cAuthorPane_info.ipsList_reset li:first-child i typ hooka wybierasz wstaw po za zaznaczonym elemencie
 3. 1 like
  Zobacz plik (SD) Mass PM Aplikacja pozwala wysyłać masowe prywatne wiadomości do wybranych grup z uwzględnieniem grup dodatkowych. Dodatkowo wysyłkę możemy filtrować poprzez: ilość postów (wysyłka odbędzie się do użytkowników, którzy dodali więcej/mniej postów niż...) datę dołączenia (wysyłka odbędzie się do użytkowników, którzy dołączyli wcześniej/później niż ... godzin/dni/miesięcy/lat temu) datę ostatniej aktywności (wysyłka odbędzie się do użytkowników, którzy byli aktywni wcześniej/później niż ... godzin/dni/miesięcy/lat temu) Dodający Spanner Dodano 24.03.2017 Kategoria Aplikacje  
 4. 1 like
  New version released
 5. 1 like
  Ok, I'll check. Maybe IPS somethig changed in 4.1.19
 6. 1 like
  Hello, PM was sent but only is problem with e-mail notification?
 7. 1 like
  {{if $member->isOnline()}} <i class="" data-ipsTooltip title='{lang="online_now" sprintf="$member->name"}'><span class="ipsBadge" style="background:#009933;">ONLINE</span></i> {{else}} <i class="" data-ipsTooltip title='{lang="offline_now" sprintf="$member->name"}'><span class="ipsBadge" style="background: #b50305;">ONLINE</span></i>{{endif}} {{if $member->last_activity}}{datetime="$member->last_activity"} {{else}}{lang="never"} {{endif}}
 8. 1 like
  @Manius19888 {{foreach \IPS\Db::i()->select( '*', 'core_members', \IPS\Db::i()->in ( 'member_id', array( 4 ) ) ) as $row }} {{$member = \IPS\Member::constructFromData( $row );}} {{if $member->isOnline()}}<i class="fa fa-circle ipsOnlineStatus_online" data-ipsTooltip title='{lang="online_now" sprintf="$member->name"}'></i>{{endif}} {{if $member->last_activity}}{datetime="$member->last_activity"}{{else}}{lang="never"}{{endif}} {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$member, 'tiny'"} {$member->link()|raw}<br> {{endforeach}} 4 to ID użytkownika
 9. 1 like
  Ale po kiego grzyba ładować ponownie dane? W zmiennej $member już masz ten obiekt więc wystarczy samo $member->inGroup([ 4, 34 ]);
 10. 1 like
  \IPS\Member::load($member->member_id)->inGroup([ 4, 34 ]);
 11. 1 like
  Linia 315: if ( $this->request['secure_key'] != $this->member->form_hash ) { $this->registry->output->showError( 'no_permission', 10264.1, null, null, 403 ); } W szablonie nie masz za pewne hasha bezpieczeństwa i dlatego tak masz
 12. 1 like
  Otwórz plik: admin/applications/members/modules_public/profile/warnings.php i znajdź tam ten kod błędu. Z tego co pamiętam w metodzie save on jest. Jak znajdziesz to usuń ten warunek z tym kodem błędu
 13. 1 like
  Dodaj po prostu: {{if $member->isOnline()}}<i class="fa fa-circle ipsOnlineStatus_online" data-ipsTooltip title='{lang="online_now" sprintf="$member->name"}'></i>{{endif}} {{if $member->last_activity}}{datetime="$member->last_activity"}{{else}}{lang="never"}{{endif}} {{foreach \IPS\Db::i()->select( '*', 'core_members', \IPS\Db::i()->in ( 'member_group_id', array( 28, ) ) ) as $row }} {{$member = \IPS\Member::constructFromData( $row );}} {{if $member->isOnline()}}<i class="fa fa-circle ipsOnlineStatus_online" data-ipsTooltip title='{lang="online_now" sprintf="$member->name"}'></i>{{endif}} {{if $member->last_activity}}{datetime="$member->last_activity"}{{else}}{lang="never"}{{endif}} {template="userPhoto" app="core" group="global" params="$member, 'tiny'"} {$member->link()|raw}<br> {{endforeach}}
Tablica liderów jest ustawiona na Warszawa/GMT+02:00