Jump to content

(SD) Course Box 1.3.1

270.60 PLN inc. Tax

   (0 reviews)

7 Screenshots

About This File

Opis

Aplikacja ta dodaje w Twojej społeczności miejsce, w którym każdy może stworzyć i sprzedawać swoje kursy on-line. Użytkownicy mogą tworzyć darmowe kursy on-line, kursy o stałej opłacie oraz kursy pakietowe. Pakiety w kursach polegają na tym, że twórca kursu sam określa co zaoferuje swoim użytkownikom w ramach konkretnego pakietu.

Podstawowe funkcjonalności:

 • Kategorie z uprawnieniami
 • Możliwość tworzenia kursów przez użytkowników (uprawnienia per grupa)
 • Możliwość wgrywania filmów na serwer lokalny (uprawnienia per grupa)
 • Możliwość zdefiniowania czasu dostępu do kursu (możemy ustalić czy po wykupieniu dostęp do kursu mamy dożywotnio, czy np. przez x dni)
 • Możliwość zdefiniowania daty wygaśnięcia zapisów (przykładowo możemy ustalić, że zapisać się na kurs możemy tylko do dnia X, po tym dniu kurs będzie nadal widoczny, ale nie będzie można już do niego dołączyć)
 • Panel kursanta z listą kursów do których dołączył użytkownik
 • Widgety
 • Możliwość organizacji kursów jako moduły i proste lekcje
 • Możliwość udostępniania materiałów dodatkowych dla każdej lekcji osobno
 • Możliwość komentowania kursów
 • Możliwość komentowania poszczególnych lekcji (autor kursu decyduje o włączeniu/wyłączeniu komentowania)
 • Możliwość dodawania opinii do kursu (można włączyć opcję, że opinie do kursu może dać tylko osoba, która dołączyła do kursu)
 • Możliwość dodawania opinii do konkretnych lekcji (autor kursu decyduje o włączeniu/wyłączeniu opinii)
 • Możliwość zdefiniowania opisu kursu, który będzie widoczny tylko dla kursantów
 • Lista uczestników kursu (widoczne tylko dla autora kursu)
 • Możliwość ustawienia własnej okładki kategorii
 • Powiadomienie o dołączeniu do kursu
 • Możliwość przenoszenia lekcji pomiędzy modułami
 • Powiadomienie kursantów o dodaniu nowej lekcji
 • Możliwość automatycznego utworzenia klubu dla kursantów oraz automatyczne dodawanie kursantów do klubu
 • Możliwość wysłania wiadomości PW do wszystkich kursantów danego kursu
 • Możliwość określenia czasu trwania lekcji
 • Możliwość utworzenia FAQ (Najczęściej zadawane pytania) dla kursu
 • Widget w panelu administratora
 • Statystyki w panelu nauczyciela

Do prawidłowego działania aplikacji niezbędna jest aplikacja Commerce (IP.Nexus).

 

Licencja na aplikację

Licencja udzielana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez dokonanie odnowienia

 

Description

This application adds in your community place which allows your members creating and selling their online courses. Members can create free online courses, courses with flat price and package price courses. Packages in course allow members giving different additionals and author decides what they are.

Basic functionalities:

 • Categories with permissions
 • Ability to create courses by members (permission per group)
 • Ability to upload movies to local storage (permission per group)
 •  Ability to define time to access to course (we can define how long members after joining to course have access to content. Eg. We can set unlimited access or access only through X days)
 • Ability to define expiration date to join (for example, we can determine that we can sign up for the course only until day X, after this day the course will still be visible, but you will not be able to join it anymore)
 • Customer center with course list to which member joined
 • Widgets
 • Ability to organize course as modules or simple lessons
 • Ability to share additional materials to each lesson
 • Ability to comment courses
 • Ability to comment each lesson (course author cant urn on/off this function)
 • Ability to review courses (admin cant urn on option which allow to add opinion only members which joined to course)
 • Ability to review each lesson (course author can turn on/off this function)
 • Abiliy to define course description which will be shown only for course students
 • Students list (only course author can see)
 • Ability to upload custom category cover
 • Notification about joining the course
 • Ability to move lessons between modules
 • Notification for students about creation of a new lesson
 • Ability to automatically create a club for students and automatically add students to the club
 • Ability to send PM to all students in course
 • Ability to specify the duration of lessons
 • Ability to create FAQ (Frequently Asked Questions) for the course
 • Widget in the admin panel
 • Statistics in the teacher's panel

For proper operation of the application, the Commerce (IP.Nexus) application is necessary.

 

Demo aplikacji / Application demo: https://www.ipsbeyond.pl/courses/

Galeria zdjęć / Gallery:

 

 


What's New in Version 1.3.1   See changelog

Released

 • Kompatybilność z Invision Community 4.5
 • Like 1
 • Thanks 1

User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.