Jump to content

(SD) Newsletter 2.3.5.3

79.95 PLN inc. Tax

   (0 reviews)

2 Screenshots

About This File

Opis

 

Aplikacja (SD) Newsletter pozwala na wysyłkę newslettera z naszego forum. Do newslettera zapisać się może każdy odwiedzający nasze forum, wystarczy, że poda adres e-mail i swoją nazwę.

 

Co zyskujesz dzięki (SD) Newsletter 2?

 • Wysyłanie własnych newsletterów
 • Cykliczne newslettery
 • Śledzenie otwarć newslettra
 • Śledzenie kliknięć
 • Możliwość usunięcia adresu w acp
 • Możliwość zapisania się do konkretnego cyklicznego newslettera
 • Możliwość tworzenia własnych bloków w cyklicznym newsletterze
 • Możliwość reorganizacji kolejności bloków w newsletterze
 • Możliwość stworzenia popupu zachęcającego do zapisania się do newslettera
 • Możliwość wypisania się z konkretnego newslettera cyklicznego
 • Możliwość ręcznego wysłania cyklicznego newslettera
 • Zmiany w wiadomościach powitalnej i pożegnalnej
 • Lista użytkowników zapisanych do cyklicznego newslettera
 • Możliwość zaimportowania aktualnych odbiorców newslettera do nowego newslettera cyklicznego
 • Możliwość wyłączenia treści w newsletterze cyklicznym (pokazywany będzie tylko tytuł treści)
 • Kategorie newsletterów
 • Testowa wysyłka cyklicznego newslettera
 • Autoresponder
 • Możliwość wypisania się z newslettera poprzez panel użytkownika
 • Możliwość zaimportowania istniejących użytkowników
 • Możliwość wyeksportowania subskrybentów
 • Możliwość wyłączenia regulaminu
 • Automatyczna wiadomość po wypisaniu się
 • Ręczna wysyłka cyklicznego newslettera
 • Wypisywanie się z konkretnego newslettera
 • Możliwość edycji subskrypcji w Panelu użytkownika
 • Możliwość włączenia Double-opt
 • Publiczny widok newslettera
 • Możliwość zaznaczenia i usunięcia wielu adresów jednocześnie
 • Możliwość dodatkowego filtrowania po kategoriach w cyklicznych newsletterach
 • Możliwość filtrowania użytkowników przed zaimportowaniem ich do bazy
 • Testy A/B tematów newslettera (wersja beta)
 • Obsługa nowych tagów (aktualny dzień, aktualny miesiąc, aktualny rok) w tytule newslettera i treści newslettera
 • Nowa forma zachęcacza do zapisu (pływający pasek)
 • Możliwość osadzenia formularza zapisu (oEmbed)
 • Możliwość dodania pod formularz subskrypcji informacji na temat przetwarzania danych (informacje o administratorze danych osobowych, klauzule informacyjne zgodne z RODO)
 • Możliwość zaimportowania użytkowników forum z użyciem opcji podwójnej weryfikacji (double opt-in)
 • Możliwość filtrowania adresów e-mail po statusie: aktywny, nieaktywny
 • Możliwość automatycznego czyszczenia niepotwierdzonych adresów po X dniach
 • Zmiany w formularzu dodawania/edytowania newslettera
 • Możliwość filtrowania adresów e-mail po statusie: wypisany
 • Data wypisania się z newslettera na liście adresów
 • Możliwość wyłączenia rejestracji do newslettera w formularzu rejestracji
 • Możliwość dołączenia treści z klubów
 • Możliwość zarządzania szablonami newslettera
 • Zapis w historii użytkownika (zapis do newslettera, potwierdzenie newslettera, wypisanie z newslettera)
 • Możliwość umieszczenia reklamy w newsletterze (korzysta z wbudowanej funkcjonalności w Invision Community)

 

Licencja na aplikację

Licencja udzielana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez dokonanie odnowienia

 


Description

 

Application (SD) Newsletter allows to send newsletter from our community. Everyone can subscribe to our newsletter, only must enter name and email address. Application allows to create cyclic newsletter with content from community.

 

What do you gain through the app  (SD) Newsletter 2?

 • Creating and sending own custom newsletter
 • Cyclic newsletter
 • Track opens newsletter
 • Track clicks
 • Allow to delete email from ACP
 • Allow to subscribe to specific newsletter
 • Allow to create own custom block in cyclic newsletter
 • Allow to reorder block
 • Allow to create encouraging popup
 • Allow to unsubscribe specific newsletter
 • Allow to send manually cyclic newsletter
 • Changes in welcome and goodbye messages
 • Member list subscribed to newsletter type
 • Abbility to import current subscribers to new newsletter type
 • Abbility to turn off content in newsletter type (will show only content title)
 • Newsletter categories
 • Test sending newsletter type
 • Autoresponder
 • Abbility to unsubscribe from newsletter in user control panel
 • Abbility to import existing members
 • Abbility to export subscribers
 • Abbility to turn off regulation
 • Automatic message after unsubscribe
 • Manual sending newsletter type
 • Unsubscribe from a specific newsletter
 • Ability to edit subscription in UserCP
 • Ability to turn on Double-opt
 • Public view newsletter
 • Ability to select and delete multiple addresses at the same time
 • Ability of additional filtering by categories in newsletters type
 • Ability to filter members before import them to base
 • Tests A/B newsletter subjects (version beta)
 • Support for new tags (current day, current month, current year) in newsletter subject and content
 • A new form encouraging to write (floating bar)
 • Ability to embed a subscription form (oEmbed)
 • Ability to add information about data processing to the subscription form (information about the personal data administrator, information clauses in accordance with the GDPR)
 • Ability to import forum users using the double verification option (double opt-in)
 • Ability to filter email addresses by status: active, inactive
 • Ability to automatically clean unacknowledged addresses after x days
 • Changes in the newsletter adding/editing form
 • Ability to filter email addresses by status: unsubscribed
 • Date of unsubscribing on the list of addresses
 • Ability to disable registration to the newsletter in the registration form
 • Ability to add content from clubs
 • Ability to manage newsletter templates
 • Record in the user's history (subscription to the newsletter, confirmation of the newsletter, unsubscribing from the newsletter)
 • Ability to place an ad in the newsletter (uses built-in functionality in Invision Community)

 


What's New in Version 2.3.5.3   See changelog

Released

 • Naprawa mniejszych błędów
 • Możliwość wyłączenia rejestracji do newslettera w formularzu rejestracji
 • Możliwość dołączenia treści z klubów
 • Możliwość zarządzania szablonami newslettera
 • Zapis w historii użytkownika (zapis do newslettera, potwierdzenie newslettera, wypisanie z newslettera)
 • Możliwość umieszczenia reklamy w newsletterze (korzysta z wbudowanej funkcjonalności w Invision Community)

 
User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.