Jump to content

Spolszczenia modyfikacji

Sign in to follow this  

Spolszczenia innych dodatków i modyfickacji do IP.Board

89 files

 1. Free

  Spolszczenie Video System

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie Video System 2.3.1

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  119 downloads

  0 comments

  Updated

 2. Free

  Spolszczenie Classifieds

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie Classifieds 1.2.1

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  55 downloads

  0 comments

  Updated

 3. Free

  Spolszczenie Links Directory

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie Links Directory 4.0.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  9 downloads

  0 comments

  Updated

 4. Free

  (SD) Affiliates System

  Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SD33) Affiliates System 1.1.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  29 downloads

  0 comments

  Updated

 5. Free

  D22-Shoutbox v1.1.2

  Nazwa Pliku: D22-Shoutbox v1.1.2
  Plik Dodał: Vader
  Plik Wysłano:08 feb 2009

  180 downloads

  0 comments

  Updated

 6. Free

  D22 Board Panel v1.0

  Nazwa Pliku:D22 Board Panel v1.0
  Dodał: Vader

  55 downloads

  0 comments

  Submitted

 7. Free

  Spolszczenie iNV23 Links System 3.0.1

  Spolszczenie dla modyfikacji iNV23 Links System 3.0.1

  Plik wgrywamy
  cache/lang_cache/(folder języka Pl)

  47 downloads

  0 comments

  Updated

 8. Free

  (SD) Ideas

  Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SD) Ideas 1.2.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  8 downloads

  0 comments

  Updated

 9. Free

  Spolszczenie (DB30) Reputation History

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (DB30) Reputation History

  Aplikacje można pobrać z naszego systemu downloadu z adresu: (DB30) Reputation History


  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  78 downloads

  1 comment

  Submitted

 10. Free

  Spolszczenie (SD) Outdate Emails

  Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SD) Outdate Emails 1.0.2

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  4 downloads

  0 comments

  Updated

 11. Free

  Spolszczenie (e$30) Custom Sidebar Blocks 1.x.x

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (e$30) Custom Sidebar Blocks 1.5.1

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  59 downloads

  0 comments

  Updated

 12. Free

  Spolszczenie (SOS30) Contact Form v1.0.0

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SOS30) Contact Form v1.0.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  63 downloads

  0 comments

  Submitted

 13. Free

  Spolszczenie (M30) Donate Sidebar v1.0.0

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (M30) Donate Sidebar v1.0.0

  Jest to spolszczenie całej modyfikacji, łącznie z ustawieniami w ACP


  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  71 downloads

  0 comments

  Submitted

 14. Free

  [RM020] IPB 3.x - Google Analytics Hook

  To rozszerzenie pozwala na umieszczenie kodu Google Analytics na swojej stronie.

  100 downloads

  0 comments

  Submitted

 15. Free

  Spolszczenie Shoutbox

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie do Shoutbox 1.2.x

  Aktualna wersja Shoutbox 1.2.8

  Jest to spolszczenie w pliku XML


  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  199 downloads

  0 comments

  Updated

 16. Free

  Spolszczenie Member Map

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie Member Map 1.0.7

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  18 downloads

  0 comments

  Submitted

 17. Free

  Spolszczenie (DP32) Forum Icons

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (DP32) Forum Icons 2.0.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  88 downloads

  0 comments

  Submitted

 18. Free

  Spolszczenie (DB32) Terrarium Company Directory

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (DB32) Terrarium Company Directory 1.0.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  3 downloads

  0 comments

  Submitted

 19. Free

  Spolszczenie (e$30) Custom Sidebar Blocks 2.x.x

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (e$30) Custom Sidebar Blocks 2.1.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  46 downloads

  0 comments

  Submitted

 20. Free

  Spolszczenie Donation Tracker

  Spolszczenie objemuje tumaczenie menu publicznego jak i panelu admina modyfikacji Donation Tracker 3.0.2. W pacze zawarty został tylko plik tłumaczenia (xml.gz), pozostałe pliki tj.: hooki, czy pliki odpoiedzialne za tytuły menu w ACP zostały pominięte (modyfikacja płatna).

  PS: Poprzednie tłumaczenie jest dla wersji DT v3.0.0.  Kategoryczny zakaz kopiowania pliku na inne fora bez zgody autora!

  Autor spolszczenia: Gangst3r.
  Wykonano specjalnie dla forum IPSBeyond.pl

  58 downloads

  0 comments

  Updated

 21. Free

  Spolszczenie Shoutbox 1.3.x

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie do Shoutbox 1.3.x

  Aktualna wersja Shoutbox 1.3.7 (Build 25)

  Jest to spolszczenie w pliku XML


  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  310 downloads

  0 comments

  Updated

 22. Free

  Spolszczenie (DP33) Referrals System

  Spolszczenie aplikacji (DP33) Referrals System w wersji 1.1.9


  Kategoryczny zakaz kopiowania pliku na inne fora bez zgody autora!


  Autor spolszczenia: DemonT.

  Wykonano specjalnie dla forum IPSBeyond.pl

  69 downloads

  0 comments

  Submitted

 23. Free

  Spolszczenie Advanced Tags & Prefixes

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie Advanced Tags & Prefixes 2.1.3

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  50 downloads

  0 comments

  Submitted

 24. Free

  Spolszczenie (SD) Company Directory

  Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SD) Company Directory 2.4.3

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  26 downloads

  0 comments

  Updated

 25. Free

  Spolszczenie inWiki 1.1.0

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)
  Spolszczenie inWiki 1.1.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  41 downloads

  0 comments

  Submitted

Sign in to follow this  

 • Subscribe newsletter

  Zapisanie się do naszego Newslettera wymaga podania przez Ciebie Twojego adresu e-mail, którego podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania Newslettera.

  W związku z tym, że Twój adres e-mail może stanowić Twoje dane osobowe, np. w sytuacji, kiedy zawiera Twoje imię i nazwisko – w ramach realizacji obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” - właściciel serwisu internetowego pod adresem www.ipsbeyond.pl (dalej „Serwis”), tj. Dawid Baruch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch, przekazuje Ci następujące, wymagane powyższymi przepisami, informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych.

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Baruch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch z siedzibą w Krakowie (30 – 009) przy ul. Friedleina 26 lok. 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 122408459, adres email: mail_protected.png.

  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  • Udostępnione przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania Ci zamówionego Newslettera, po zapisaniu się do niego.

   Podstawą prawną opisanego wyżej przetwarzania danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Newslettera zawartej między Tobą a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Udostępnienie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne z powyższego punktu widzenia, a w konsekwencji konieczne do zapewnienia możliwości korzystania przez Ciebie z Usługi Newslettera. Po zawarciu umowy dalsze przetwarzanie danych osobowych niezbędne do jej wykonania jest dokonywane w oparciu o tę umowę.
  • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również wówczas, gdy jest to niezbędne do celów, których podstawą są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, w tym:
   • ustalanie i dochodzenie należności lub obrona roszczeń, prowadzenie postępowań przed właściwymi do tego organami publicznymi,
   • przechowywanie danych osobowych dla celów dowodowych służących wykazaniu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rozliczalności w zakresie ochrony danych osobowych,
   • marketing bezpośredni własnych Usług Administratora, w tym Sklepu oraz usług bądź towarów osób trzecich,
   • w celach analitycznych lub statystycznych.
   Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne.

  Okres przetwarzania danych osobowych:

  • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów ich przetwarzania.
  • Przetwarzanie danych w celu wykonania umowy zawartej przez Ciebie z Administratorem następuje w okresie obowiązywania tej umowy, w tym w trakcie realizacji wynikających z niej świadczeń, aż do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi lub w stosunku do niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Przetwarzanie danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora następuje przez okres, w którym interesy te istnieją i zachodzi potrzeba przetwarzania danych dla tych celów – do czasu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu.

  Udostępnianie danych osobowych

  Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom, w tym pracownikom oraz współpracownikom, którzy zajmują się obsługą funkcjonowania Serwisu, w tym wysyłaniem Newslettera, obsługą rachunkową/księgową lub informatyczną.

  Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza obszar UE.

  Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, które mogą być realizowane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym RODO:

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o mailowy kontakt z Administratorem na adres mail_protected.png.

  Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

 • Recent Updates

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.