Skocz do zawartości
 • Zarejestruj się
 • Zapisz się do newslettera

  Zapisanie się do naszego Newslettera wymaga podania przez Ciebie Twojego adresu e-mail, którego podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania Newslettera.

  W związku z tym, że Twój adres e-mail może stanowić Twoje dane osobowe, np. w sytuacji, kiedy zawiera Twoje imię i nazwisko – w ramach realizacji obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” - właściciel serwisu internetowego pod adresem www.ipsbeyond.pl (dalej „Serwis”), tj. Dawid Baruch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch, przekazuje Ci następujące, wymagane powyższymi przepisami, informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych.

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Baruch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch z siedzibą w Krakowie (30 – 009) przy ul. Friedleina 26 lok. 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 122408459, adres email: mail_protected.png.

  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  • Udostępnione przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania Ci zamówionego Newslettera, po zapisaniu się do niego.

   Podstawą prawną opisanego wyżej przetwarzania danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Newslettera zawartej między Tobą a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Udostępnienie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne z powyższego punktu widzenia, a w konsekwencji konieczne do zapewnienia możliwości korzystania przez Ciebie z Usługi Newslettera. Po zawarciu umowy dalsze przetwarzanie danych osobowych niezbędne do jej wykonania jest dokonywane w oparciu o tę umowę.
  • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również wówczas, gdy jest to niezbędne do celów, których podstawą są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, w tym:
   • ustalanie i dochodzenie należności lub obrona roszczeń, prowadzenie postępowań przed właściwymi do tego organami publicznymi,
   • przechowywanie danych osobowych dla celów dowodowych służących wykazaniu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rozliczalności w zakresie ochrony danych osobowych,
   • marketing bezpośredni własnych Usług Administratora, w tym Sklepu oraz usług bądź towarów osób trzecich,
   • w celach analitycznych lub statystycznych.
   Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne.

  Okres przetwarzania danych osobowych:

  • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów ich przetwarzania.
  • Przetwarzanie danych w celu wykonania umowy zawartej przez Ciebie z Administratorem następuje w okresie obowiązywania tej umowy, w tym w trakcie realizacji wynikających z niej świadczeń, aż do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi lub w stosunku do niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Przetwarzanie danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora następuje przez okres, w którym interesy te istnieją i zachodzi potrzeba przetwarzania danych dla tych celów – do czasu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu.

  Udostępnianie danych osobowych

  Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom, w tym pracownikom oraz współpracownikom, którzy zajmują się obsługą funkcjonowania Serwisu, w tym wysyłaniem Newslettera, obsługą rachunkową/księgową lub informatyczną.

  Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza obszar UE.

  Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, które mogą być realizowane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym RODO:

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o mailowy kontakt z Administratorem na adres mail_protected.png.

  Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Spolszczenia modyfikacji

Zaloguj się, aby obserwować  

Spolszczenia innych dodatków i modyfickacji do IP.Board

89 plików

 1. Za darmo

  Spolszczenie inWiki 1.1.0

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)
  Spolszczenie inWiki 1.1.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  41 pobrań

  0 komentarzy

  Wysłane

 2. Za darmo

  Spolszczenie Ineo 1.1

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie Ineo 1.1


  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  38 pobrań

  0 komentarzy

  Wysłane

 3. Za darmo

  Spolszczenie Links Directory

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie Links Directory 4.0.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  8 pobrań

  0 komentarzy

  Uaktualniono

 4. Za darmo

  (SD) Affiliates System

  Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SD33) Affiliates System 1.1.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  29 pobrań

  0 komentarzy

  Uaktualniono

 5. Za darmo

  (SOS33) VIP Members 2.2.0

  Spolszczenie dodatku (SOS33) VIP Members 2.2.0

  100 pobrań

  0 komentarzy

  Wysłane

 6. Za darmo

  Spolszczenie (RC34) Contact Form

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (RC34) Contact Form 2.1.2

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  23 pobrań

  0 komentarzy

  Wysłane

 7. Za darmo

  (SD) Global Mesages

  Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SD) Global Mesages 1.0.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  17 pobrań

  0 komentarzy

  Wysłane

 8. Za darmo

  D22-Shoutbox v1.1.2

  Nazwa Pliku: D22-Shoutbox v1.1.2
  Plik Dodał: Vader
  Plik Wysłano:08 feb 2009

  180 pobrań

  0 komentarzy

  Uaktualniono

 9. Za darmo

  (SD) Token of Death

  Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SD) Token of Death 1.0.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  18 pobrań

  1 komentarz

  Wysłane

 10. Za darmo

  D22 Board Panel v1.0

  Nazwa Pliku:D22 Board Panel v1.0
  Dodał: Vader

  55 pobrań

  0 komentarzy

  Wysłane

 11. Za darmo

  (SD) Advert System

  Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SD) Advert System 1.0.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  11 pobrań

  0 komentarzy

  Uaktualniono

 12. Za darmo

  (SD) Short URL

  Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SD) Short URL 1.0.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  11 pobrań

  0 komentarzy

  Wysłane

 13. Za darmo

  Spolszczenie (SD33) Delete Account

  Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SD33) Delete Account 1.0.3

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  6 pobrań

  0 komentarzy

  Uaktualniono

 14. Za darmo

  Spolszczenie iNV23 Links System 3.0.1

  Spolszczenie dla modyfikacji iNV23 Links System 3.0.1

  Plik wgrywamy
  cache/lang_cache/(folder języka Pl)

  47 pobrań

  0 komentarzy

  Uaktualniono

 15. Za darmo

  (SD) Ideas

  Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SD) Ideas 1.2.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  8 pobrań

  0 komentarzy

  Uaktualniono

 16. Za darmo

  Spolszczenie (SD) Xbox Live LeaderBoards

  Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SD) Xbox Live LeaderBoards 1.0.4

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  5 pobrań

  0 komentarzy

  Uaktualniono

 17. Za darmo

  (SD) Custom Footer

  Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SD) Custom Footer 1.0.1

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  9 pobrań

  0 komentarzy

  Uaktualniono

 18. Za darmo

  Spolszczenie (SD) Newsletter

  Autor: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (SD) Newsletter 1.2.0

  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  13 pobrań

  0 komentarzy

  Uaktualniono

 19. Za darmo

  Spolszczenie Advanced Tags & Prefixes 2.1.5

  Spolszczenie Advanced Tags & Prefixes 2.1.5

  22 pobrań

  0 komentarzy

  Uaktualniono

 20. Za darmo

  Spolszczenie (RC34) Contact Form 2.1.2

  Spolszczenie (RC34) Contact Form 2.1.2
  jest to poprawka pliku : http://www.ipsbeyond.pl/files/file/289-spolszczenie-rc34-contact-form/

  9 pobrań

  0 komentarzy

  Wysłane

 21. Za darmo

  Enhanced Statistics 1.0.0

  Kompletnie spolszczona wersja statystyk forum Enhanced Statistics 1.0.0

  7 pobrań

  0 komentarzy

  Wysłane

 22. Za darmo

  Content Spy

  Autor: Mario14125

  Spolszczenie do Content Spy

  Aktualna wersja Content Spy 1.1.4

  Jest to spolszczenie w pliku XML. Wystarczy pobrać i zaimportować.


  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora.

  5 pobrań

  0 komentarzy

  Wysłane

 23. Za darmo

  Spolszczenie (nv2) Awards 1.2.0

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie (nv2) Awards 1.2.0

  W archiwum pliki z kodowanie UTF-8 i ISO-8859-2


  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  54 pobrań

  0 komentarzy

  Uaktualniono

 24. Za darmo

  Spolszczenie Ban Member System 3.0.0

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie Ban Member System 3.0.0

  W archiwum pliki z kodowanie UTF-8 i ISO-8859-2


  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  45 pobrań

  0 komentarzy

  Wysłane

 25. Za darmo

  Spolszczenie Thanks Advanced 2.3

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Spolszczenie Thanks Advanced 2.3

  W archiwum pliki z kodowanie UTF-8 i ISO-8859-2


  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora

  54 pobrań

  0 komentarzy

  Wysłane

Zaloguj się, aby obserwować  
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.