Jump to content

Modyfikacje

Sign in to follow this  

Modyfikacje do forum IP.Board

14 files

 1. Free

  (FSY23) Universal Mod Installer v2.6.4

  Kompatybilne:

  Modyfikacja jest kompatybilna z IP.Board 2.3.x oraz 2.2.x

  Co to jest?

  Universal Mod Installer jest modyfikacją zaprojektowaną z myślą o szybkim i prostym instalowaniu modyfikacji na forum

  Co potrafi UMI

  Skrypt czyta pliki XML o określonym formacie i może wykonać:

  Dodać nową grupę ustawień w ACP
  Dodać nowe ustawienia w ACP
  Dodać nowe zasoby językowe
  Dodać nowe bity szablonów
  Dodać nowe zadania do cyklicznego wykonywania
  Dodać nowe zasoby pomocy
  Dodać nowe tabele do bazy danych
  Dodać nowe kolumny w bazie danych
  Dodać nowe wpisy w bazie danych
  Zaktualizować bazę danych
  Odbudować cache forum i skina

  149 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 2. Free

  (DB23) Advanced Posting Moderation Tools

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)


  Modyfikacja umożliwia zarządzać moderowanymi postami w sposób zaawansowany, m.in. możemy dodawać nowe słowa do filtru słów oraz akceptować bądź usuwać posty.

  With this mod we can manage moderation posts in advanced way, e.g we can add new badword filter and approve or delete posts.

  61 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 3. Free

  (DB23) Mod Tools

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Modyfikacja dodaje opcje moderatora w wynikach wyszukiwania, dzięki czemu możemy korzystać z opcji Szukaj na forum, a następnie użyć opcji Moderatora do zarządzania tematami w wynikach wyszukiwania.

  With this mod we can use mod tools in search results, thanks to what we are able to use Search option on the forum and next use Mod option to manage topics in search results.

  48 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 4. Free

  (DB23) Polish Comunicators

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Modyfikacja dodaje komunikatory takie jak: Skype, Gadu-Gadu, Tlen, AQQ, Jabber na forum w postaci takiej jak standardowe komunikatory.

  Modification adds to the forum comunicators such as: Skype, Gadu-Gadu, Tlen, AQQ, Jabber in the same form as standard comunicators.

  201 downloads

     (2 reviews)

  0 comments

  Updated

 5. Free

  (DB23) Hide CODE Content

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Modyfikacja umożliwia ukrywanie zawartości tagu CODE przed wybranymi grupami.

  Modification enables hiding the CODE tag content in selected groups.

  62 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 6. Free

  (DB23) Clear PM

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Modyfikacja umożliwia cykliczne czyszczenie Prywatnych Wiadomości, zdefiniowanych przez nas grup użytkowników.

  With this mod we can clean users PM at a certain time.

  New Version / Nowa Wersja:

  Modyfikacja umożliwia cykliczne czyszczenie Prywatnych Wiadomości. W ustawieniach komponentu definiujemy co ile dni danej grupie mają być czyszczone wiadomości oraz czy mają być usuwane także nieprzeczytane wiadomości.

  With this mod we can clean users PM at a certain time. In component settings we define that every x days mods will clear PM of certain groups and unread messages if we want it.

  107 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 7. Free

  (DB23) Count Bots on the online list

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Modyfikacja wyświetla na stronie głównej forum ile jest aktualnie botów na stronie.

  This modification will show bots/spiders on the index page of the online list.

  50 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 8. Free

  (DB21) Count Bots on the online list

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Modyfikacja wyświetla na stronie głównej forum ile jest aktualnie botów na stronie.

  This modification will show bots/spiders on the index page of the online list.

  26 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 9. Free

  (DB20) View New Posts Counter

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Modyfikacja zliczająca ilość nowych postów.

  Modification counts new posts.

  41 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 10. Free

  (DB23) Statistics for Thanks Mod Advanced

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Modyfikacja umożliwia nam wyświetlanie statystyk Thanks Mod Advanced.
  Modyfikacja wymaga zainstalowanego moda Thanks Mod Advanced 2.3


  This modification will show stats for Thanks Mod Advanced.
  Modification requires installed mod Thanks Mod Advanced 2.3

  Aktualizacja. Możliwe jest generowanie pliku XML ze statystykami top 10 :smile: adres do takich statystyk to: http://adres/index.p...xstats&CODE=xml

  52 downloads

     (2 reviews)

  0 comments

  Updated

 11. Free

  (DB23) Show Post At Defined Time

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Modyfikacja umożliwia dodanie wypowiedzi, która pojawi się o określonym czasie.

  Modification enables adding post, witch will show at defined time.

  Update 1.0.1

  Wyeliminowanie problemu z datą
  wyeliminowanie problemu ze zliczaniem ilości wypowiedzi w temacie

  77 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 12. Free

  (DB23) Activity and Experience

  Autor: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Modyfikacja pozwala na dodanie informacji o aktywności użytkownika oraz jego doświadczeniu na forum.

  Modification allows adding information about user's activity and experience on the forum.

  Update.

  NEW Version 1.0.3

  134 downloads

     (2 reviews)

  0 comments

  Updated

 13. Free

  (DB30) Hide CODE Content

  Author: Spanner (IPSBeyond.pl)

  Modyfikacja umożliwia ukrywanie zawartości tagu CODE przed wybranymi grupami.

  Modification enables hiding the CODE tag content in selected groups.

  146 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

Sign in to follow this  

 • Subscribe newsletter

  Zapisanie się do naszego Newslettera wymaga podania przez Ciebie Twojego adresu e-mail, którego podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania Newslettera.

  W związku z tym, że Twój adres e-mail może stanowić Twoje dane osobowe, np. w sytuacji, kiedy zawiera Twoje imię i nazwisko – w ramach realizacji obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” - właściciel serwisu internetowego pod adresem www.ipsbeyond.pl (dalej „Serwis”), tj. Dawid Baruch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch, przekazuje Ci następujące, wymagane powyższymi przepisami, informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych.

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Baruch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch z siedzibą w Krakowie (30 – 009) przy ul. Friedleina 26 lok. 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 122408459, adres email: mail_protected.png.

  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  • Udostępnione przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania Ci zamówionego Newslettera, po zapisaniu się do niego.

   Podstawą prawną opisanego wyżej przetwarzania danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Newslettera zawartej między Tobą a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Udostępnienie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne z powyższego punktu widzenia, a w konsekwencji konieczne do zapewnienia możliwości korzystania przez Ciebie z Usługi Newslettera. Po zawarciu umowy dalsze przetwarzanie danych osobowych niezbędne do jej wykonania jest dokonywane w oparciu o tę umowę.
  • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również wówczas, gdy jest to niezbędne do celów, których podstawą są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, w tym:
   • ustalanie i dochodzenie należności lub obrona roszczeń, prowadzenie postępowań przed właściwymi do tego organami publicznymi,
   • przechowywanie danych osobowych dla celów dowodowych służących wykazaniu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rozliczalności w zakresie ochrony danych osobowych,
   • marketing bezpośredni własnych Usług Administratora, w tym Sklepu oraz usług bądź towarów osób trzecich,
   • w celach analitycznych lub statystycznych.
   Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne.

  Okres przetwarzania danych osobowych:

  • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów ich przetwarzania.
  • Przetwarzanie danych w celu wykonania umowy zawartej przez Ciebie z Administratorem następuje w okresie obowiązywania tej umowy, w tym w trakcie realizacji wynikających z niej świadczeń, aż do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi lub w stosunku do niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Przetwarzanie danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora następuje przez okres, w którym interesy te istnieją i zachodzi potrzeba przetwarzania danych dla tych celów – do czasu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu.

  Udostępnianie danych osobowych

  Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom, w tym pracownikom oraz współpracownikom, którzy zajmują się obsługą funkcjonowania Serwisu, w tym wysyłaniem Newslettera, obsługą rachunkową/księgową lub informatyczną.

  Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza obszar UE.

  Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, które mogą być realizowane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym RODO:

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o mailowy kontakt z Administratorem na adres mail_protected.png.

  Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

 • Recent Updates

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.