Jump to content

Hooki i pluginy

Sign in to follow this  

Hooki i pluginy do forum IP.Board

35 files

 1. 5.00 PLN

  (SD) Online Friends

  Opis: Hook pokazuje naszych znajomych, którzy są dostępni na stronie
  Description: Hook shows our online friends with information about what they are doing
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest bezterminowo

  3 purchases   79 downloads

     (2 reviews)

  0 comments

  Updated

 2. 10.00 PLN

  (SD) Full Profile CSS Customization

  Opis: Hook pozwala na dostosowanie stylów CSS wyglądu profilu.
  Description: Hook allows customization of CSS styles in profile view
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest bezterminowo

  8 purchases   24 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Updated

 3. 5.00 PLN

  (SD) Custom PM Information

  Opis: Hook pozwala na wyświetlanie własnej wiadomości podczs próby wysłania PW do użytkownika
  Description: Hook allows to show custom message when user sends PM to you.
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest bezterminowo

  3 purchases   5 downloads

     (1 review)

  1 comment

  Updated

 4. 10.00 PLN

  (SD) Quick New Topic Form

  Opis: Hook generuje listę forów w których użytkownik może zakładać tematy w celu szybkiego przejścia do formularza dodawania nowego tematu.
  Description: Hook generates forums lists in which user can create new topic. From this list user can quickly jump to creating new topic forms.
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest bezterminowo

  1 purchase   3 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Updated

 5. 30.00 PLN

  (SD) Friends forum topic

  Opis: Hook pozwala w wybranych forach aby użytkownik widział tylko swoje tematy i tematy jego znajomych oraz aby tylko w nich mógł odpowiadać.
  Description: Hook allows to in selected forums showing user only his topics and topics of his friends.
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest bezterminowo

  1 purchase   4 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 6. 10.00 PLN

  (SD) Define Topic Start

  Opis: Hook pozwala tworzyć tematy, które będą widoczne dopiero od określonej daty
  Description: Hook allows creating topics which will be showed since defined date.
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest bezterminowo

  1 purchase   3 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 7. 5.00 PLN

  (SD) Register Info

  Opis: Hook pozwala pokazywać specjalną wiadomość podczas rejestracji
  Description: Hook allows showing special message on register form.
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest bezterminowo

  2 purchases   2 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Updated

 8. 5.00 PLN

  (DB31) Top topic starters

  Opis: Modyfikacja wyświetla top użytkowników, którzy rozpoczęli najwięcej tematów.
  Description: This modification shows top members, who started most topics.
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest bezterminowo

  1 purchase   15 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 9. 5.00 PLN

  (DB31) Similar Topics with cache

  Hook pozwala wyświetlać tematy podobne w bardzo prostej formie pod SEO. Dodatkowo system posiada wbudowany cache, dzięki czemu nie są za każdym razem wyszukiwane tematy podobne
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest bezterminowo

  0 purchases   4 downloads

     (2 reviews)

  0 comments

  Updated

 10. 5.00 PLN

  (DB31) Yesterday's top X posters

  Hook pozwala wyświetlać top użytkowników postujących w dniu poprzednim. Dodatkowo możliwe jest cache'owanie wyników, aby nie pobierać ich za każdym razem z bazy.
  Wersja 1.0.1
  Dodano obsługę for przy obliczaniu ilości postów  
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest bezterminowo

  0 purchases   1 download

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 11. 15.00 PLN

  (DB31) Similar Topics with cache

  Hook pozwala wyświetlać tematy podobne w bardzo prostej formie pod SEO. Dodatkowo system posiada wbudowany cache, dzięki czemu nie są za każdym razem wyszukiwane tematy podobne
   
  Licencja na aplikację
  Licencja udzielana jest bezterminowo

  1 purchase   2 downloads

     (1 review)

  2 comments

  Updated

Sign in to follow this  

 • Subscribe newsletter

  Zapisanie się do naszego Newslettera wymaga podania przez Ciebie Twojego adresu e-mail, którego podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania Newslettera.

  W związku z tym, że Twój adres e-mail może stanowić Twoje dane osobowe, np. w sytuacji, kiedy zawiera Twoje imię i nazwisko – w ramach realizacji obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” - właściciel serwisu internetowego pod adresem www.ipsbeyond.pl (dalej „Serwis”), tj. Dawid Baruch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch, przekazuje Ci następujące, wymagane powyższymi przepisami, informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych.

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Baruch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch z siedzibą w Krakowie (30 – 009) przy ul. Friedleina 26 lok. 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 122408459, adres email: mail_protected.png.

  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  • Udostępnione przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania Ci zamówionego Newslettera, po zapisaniu się do niego.

   Podstawą prawną opisanego wyżej przetwarzania danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Newslettera zawartej między Tobą a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Udostępnienie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne z powyższego punktu widzenia, a w konsekwencji konieczne do zapewnienia możliwości korzystania przez Ciebie z Usługi Newslettera. Po zawarciu umowy dalsze przetwarzanie danych osobowych niezbędne do jej wykonania jest dokonywane w oparciu o tę umowę.
  • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również wówczas, gdy jest to niezbędne do celów, których podstawą są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, w tym:
   • ustalanie i dochodzenie należności lub obrona roszczeń, prowadzenie postępowań przed właściwymi do tego organami publicznymi,
   • przechowywanie danych osobowych dla celów dowodowych służących wykazaniu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rozliczalności w zakresie ochrony danych osobowych,
   • marketing bezpośredni własnych Usług Administratora, w tym Sklepu oraz usług bądź towarów osób trzecich,
   • w celach analitycznych lub statystycznych.
   Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne.

  Okres przetwarzania danych osobowych:

  • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów ich przetwarzania.
  • Przetwarzanie danych w celu wykonania umowy zawartej przez Ciebie z Administratorem następuje w okresie obowiązywania tej umowy, w tym w trakcie realizacji wynikających z niej świadczeń, aż do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi lub w stosunku do niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Przetwarzanie danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora następuje przez okres, w którym interesy te istnieją i zachodzi potrzeba przetwarzania danych dla tych celów – do czasu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu.

  Udostępnianie danych osobowych

  Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom, w tym pracownikom oraz współpracownikom, którzy zajmują się obsługą funkcjonowania Serwisu, w tym wysyłaniem Newslettera, obsługą rachunkową/księgową lub informatyczną.

  Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza obszar UE.

  Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, które mogą być realizowane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym RODO:

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o mailowy kontakt z Administratorem na adres mail_protected.png.

  Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

 • Recent Updates

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.