Jump to content

Hooki i pluginy

Sign in to follow this  

Hooki i pluginy do forum IP.Board

35 files

 1. Free

  (SD33) Auto Tagging

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis:

  Modyfikacja tworzy automatycznie tagi dla tematów w wybranych działach

  443 downloads

     (4 reviews)

  4 comments

  Updated

 2. Free

  (SD33) AdType Captcha

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis:
  Dodatek pozwala na zmianę standardowej captchy na naszym forum. Aby móc korzystać i zarabiać na captchy należy założyć konto w serwisie AadType.pl

  35 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 3. Free

  (SD) New User Restrictions

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis: Modyfikacja zabrania zakładania nowych tematów userom, którym od założenia konta nie minął określony czas.
  Description: After how many hours after registration user can start new topic

  32 downloads

     (2 reviews)

  1 comment

  Submitted

 4. Free

  (SD) Referer Message

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis: Hook pokazuje wiadomość dla gości przychodzących na naszą stronę z wyszukiwarki: google, bing, yahoo
  Description: Hook shows message for guests referering to our site from search engines: google, bing, yahoo

  30 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 5. Free

  (SD) Remind after 3 months

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis: Dodatek wysyła przypomnienie po 3 miesiącach od nieaktywności użytkownika
  Description: Addition sends reminder email after 3 months since member is not active

  43 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Submitted

 6. Free

  (SD) Topic Suggester

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis: Hook pokazuje sugerowane tematy na forum
  Description: Hook shows suggested topics on forum

  57 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Submitted

 7. Free

  (SD) Similar Topics

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis: Hook pokazuje podobne tematy na forum
  Description: Hook shows similar topics on forum

  58 downloads

     (0 reviews)

  4 comments

  Updated

 8. Free

  (SD) Latest Comments on Calendar Events

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis: Hook pokazuje ostatnie komentarze do wydarzeń kalendarza.
  Description: Hook shows latest comments on calendar events.

  22 downloads

     (0 reviews)

  2 comments

  Updated

 9. Free

  (SD) Torrent RSS

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis: Hook pozwala na importowanie RSS z kanałów torrentówych i zamienia '{url}' na link do pliku torrent.
  Description: Hook allows importing RSS from torrent chanel and changing '{url}' to link to torrent file.

  7 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Submitted

 10. Free

  (SD) Archive Conversation

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis: Hook pozwala na eksportowanie prywatnych wiadomości na email.
  Description: Hook allows to export personal messages to email.

  19 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 11. Free

  (SD) Quick Member Tag

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis: Dodatek pozwala na szybkie dodanie tagu użytkownika do szybkiej odpowiedzi
  Description: Addition allows for quick users adds tag to quick reply

  106 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 12. Free

  (SD) Hide Poll Votes

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis: Hook pozwala na ukrywanie wyników ankiet dla wybranych grup w wybranych forach do czasu zamknięcia tematu.
  Description: Hook allows to hide poll votes from selected groups in selected forums until topic was closed.

  20 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Submitted

 13. Free

  (SD) Images Limit in Gallery Categories

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis: Hook ogranicza ilość zdjęć jakie użytkownik może wgrać do danej kategorii.
  Description: Hook limits amount of images which user can upload to the category.

  7 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Submitted

 14. Free

  (SD) Reputation for topic

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis: Hook daje możliwość przyznania autorowi tematu w wybranym dziale punktu reputacji.
  Description: Hook allows to add topic author reputation point in selected forums.

  71 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 15. Free

  (DB30) Google SiteMap Generator

  Author: Spanner (IPSBeyond.pl)


  Opis: Modyfikacja generuje mapę strony Google zawierającą: tematy, fora, profile użytkowników, pliki pomocy, wydarzenia kalendarza, kategorie i pliki IP.Downloads, kategorie, albumy, profile i obrazki IP.Gallery oraz blogi i wpisy IP.Blog.

  Description: With this mod we can generate Google sitemap that includes: topics, forums, profiles users, help files, calendar event, categories and IP.Download files, categories, albums, profiles and IP.Gallery files, blogs and IP.Blog entries.

  Nowa Wersja / New Version

  Dodatkowo dodano generowanie map dla IP.Blog oraz przyjazne linki dla IP.Blog, IP.Gallery, IP.Downloads.

  Added generating maps for IP.Blog and added friendly urls for IP.Blog, IP.Gallery and IP.Downloads.

  Wersja 1.1.1 / Version 1.1.1

  Dodano / Added:
  IP.Tracker
  Gzip
  IP.Links


  Wersja 1.1.2 / Version 1.1.2  Zamieniono IP.Links 3.1 na IP.Links 3.2 / Change IP.Links 3.1 to IP.Links 3.2 sitemap
  Dodano własne linki w mapie strony / Added Custom sitemap
  Dodano sprawdzanie wersji / Added version checker

  290 downloads

     (4 reviews)

  0 comments

  Updated

 16. Free

  (DB31) Top X Shoutbox Shouters

  Author: Spanner (IPSBeyond.pl)


  Opis: Modyfikacja wyświetla to shoutujących użytkowników.
  Description: This modification shows top IP.Shoutbox shouters.

  163 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 17. Free

  (DB31) Board Index Gallery Images

  Author: Spanner (IPSBeyond.pl)


  Opis: Modyfikacja wyświetla najnowsze obrazki z IP.Gallery z wybranej kategorii i/lub albumu.
  Description: This modification shows latest images from IP.Gallery from chosen category or/and album.

  17 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 18. Free

  (SD32) Latest Search Visitors

  Author: Spanner (IPSBeyond.pl)


  Hook pozwala prezentować listę słów kluczowych podlinkowanych do odpowiednich tematów/plików itp z jakich nastąpiły wejścia na forum.

  UWAGA: do prawidłowego działania niezbędny jest dodatek IP.SEO

  15 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 19. Free

  (SD32) Top Search Visitors

  Author: Spanner (IPSBeyond.pl)


  Hook pozwala prezentować listę słów kluczowych podlinkowanych do odpowiednich tematów/plików itp z jakich nastąpiło najwięcej wejść na forum.

  UWAGA: do prawidłowego działania niezbędny jest dodatek IP.SEO

  23 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 20. Free

  (SD32) Advert after code

  Author: Spanner (IPSBeyond.pl)


  Hook pozwala dodać dowolną treść pod znacznik CODE. Dodatkowo można ustalić, które grupy użytkowników mają widzieć te reklamy. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru, w którym forum mają się wyświetlać reklamy oraz czy reklama ma być wyświetlana pod każdym znacznikiem CODE, czy tylko pod ostatnim znacznikiem w danym poście

  36 downloads

     (3 reviews)

  8 comments

  Updated

 21. Free

  (SD32) Hide Guest Content

  Author: Spanner (IPSBeyond.pl)


  Hook pozwala ukryć wybraną treść posta przed użytkownikami, wybranych grup. Treść, która jest ukrywana musi być objęta tagiem [ghide]. Zamiast treści wyświetlany jest odpowiedni komunikat

  46 downloads

     (2 reviews)

  0 comments

  Updated

 22. Free

  (SD32) Reputation Reason

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis: Hook dodaje funkcjonalność dodawania powodów wystawianej reputacji.
  Description: Hook give you the ability to attach a short message when you give a reputation point.

  155 downloads

     (1 review)

  1 comment

  Updated

 23. Free

  (SD33) Topic Prefix

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis:

  Modyfikacja dodaje pole prefiksu dla tematów w wybranych działach. Dodatkowo można zaznaczyć, w których działach pole ma być wymagane.

  112 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 24. Free

  (SD33) Calendar Event

  Author: Dawid Baruch (IPSBeyond.pl)

  Opis:
  Dodatek pozwala na zapisywanie się na wydarzenie. Możemy użyć jednego z 3 statusów: "Wezmę udział, "Nie wezmę udziału", "Może wezmę udział".

  Description:
  Hook allows to attend to calendar event. We can use one of three statuses: "I will attend", "Will not attend", "Maybe I will attend".

  91 downloads

     (2 reviews)

  1 comment

  Submitted

Sign in to follow this  

 • Subscribe newsletter

  Zapisanie się do naszego Newslettera wymaga podania przez Ciebie Twojego adresu e-mail, którego podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania Newslettera.

  W związku z tym, że Twój adres e-mail może stanowić Twoje dane osobowe, np. w sytuacji, kiedy zawiera Twoje imię i nazwisko – w ramach realizacji obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” - właściciel serwisu internetowego pod adresem www.ipsbeyond.pl (dalej „Serwis”), tj. Dawid Baruch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch, przekazuje Ci następujące, wymagane powyższymi przepisami, informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych.

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Baruch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch z siedzibą w Krakowie (30 – 009) przy ul. Friedleina 26 lok. 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 122408459, adres email: mail_protected.png.

  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  • Udostępnione przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania Ci zamówionego Newslettera, po zapisaniu się do niego.

   Podstawą prawną opisanego wyżej przetwarzania danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Newslettera zawartej między Tobą a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Udostępnienie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne z powyższego punktu widzenia, a w konsekwencji konieczne do zapewnienia możliwości korzystania przez Ciebie z Usługi Newslettera. Po zawarciu umowy dalsze przetwarzanie danych osobowych niezbędne do jej wykonania jest dokonywane w oparciu o tę umowę.
  • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również wówczas, gdy jest to niezbędne do celów, których podstawą są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, w tym:
   • ustalanie i dochodzenie należności lub obrona roszczeń, prowadzenie postępowań przed właściwymi do tego organami publicznymi,
   • przechowywanie danych osobowych dla celów dowodowych służących wykazaniu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rozliczalności w zakresie ochrony danych osobowych,
   • marketing bezpośredni własnych Usług Administratora, w tym Sklepu oraz usług bądź towarów osób trzecich,
   • w celach analitycznych lub statystycznych.
   Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne.

  Okres przetwarzania danych osobowych:

  • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów ich przetwarzania.
  • Przetwarzanie danych w celu wykonania umowy zawartej przez Ciebie z Administratorem następuje w okresie obowiązywania tej umowy, w tym w trakcie realizacji wynikających z niej świadczeń, aż do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi lub w stosunku do niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Przetwarzanie danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora następuje przez okres, w którym interesy te istnieją i zachodzi potrzeba przetwarzania danych dla tych celów – do czasu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu.

  Udostępnianie danych osobowych

  Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom, w tym pracownikom oraz współpracownikom, którzy zajmują się obsługą funkcjonowania Serwisu, w tym wysyłaniem Newslettera, obsługą rachunkową/księgową lub informatyczną.

  Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza obszar UE.

  Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, które mogą być realizowane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym RODO:

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o mailowy kontakt z Administratorem na adres mail_protected.png.

  Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

 • Recent Updates

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.