Skocz do zawartości

Centrum IP.Board

Zaloguj się, aby obserwować  
 • wpisy
  44
 • komentarzy
  0
 • wyświetleń
  56964

Wpisy w tym blogu

Spanner

IPS przyzwyczaił nas już do tego, że dawkuje nam informacje o swoich nowych wersjach. Tak było z wcześniejszymi wersjami, które przynosiły rewolucyjne zmiany i tak jest także tutaj. Wczoraj na forum programiści opublikowali kolejną część informacji o moderowaniu nową wersją IP.Board. Tym razem były to informacje o ostrzeżeniach. Jest to piąta i zarazem ostatnia część dotycząca narzędzi moderatora.

Wprowadzenie

Wiele z tego, co opisuję na blogu jest podobne do systemu ostrzegania z wersji 3.x, która została przebudowana. Ponieważ ostrzeżenia i moderowanie są ważnym aspektem prowadzenia forum, chcę przedstawić i pokazać nowe UI dla 4.0 oraz opisać niektóre z usprawnień, które zostały wprowadzone.

System ostrzeżenia w oprogramowaniu oparty jest na punktach. Dając ostrzeżenie użytkownikom należy wybrać powód. Każdy powód jest inny i powiązany z liczbą punktów. Jeśli użytkownik osiągnie pewien poziom punktów możemy mu zabronić pisać na forum lub zbanować mu dostęp.

Poniżej zaprezentowana jest strona konfiguracji powodów - ustawiony jest w taki sposób, że każdy powód daje 1 punkt, a punkty nie są usuwane.

blogentry-108264-0-84040700-1392754686.png

Dla każdego powodu, można wybrać, czy moderatorzy mogą go zastąpić, czy nie:

blogentry-108264-0-11681900-1392754700.png

Poniżej przedstawię wygląd strony akcji:

blogentry-108264-0-56958300-1392754758.png

Domyślnie ustawione są następujące akcje:

 1. Przy pierwszym ostrzeżeniu nic się nie dzieje (tylko werbalne ostrzeżenie)
 2. Drugie ostrzeżenie powoduje, że wszystkie posty napisane przez użytkownika będą musiały być przez 1 dzień zatwierdzane przez moderatora
 3. Trzecie ostrzeżenie sprawi, że użytkownik zostanie zbanowany na jeden dzień a następnie przez kolejne siedem dni moderator będzie musiał zatwierdzać jego posty
 4. Czwarte ostrzeżenie spowoduje, że użytkownik zostanie zbanowany na tydzień
 5. Piąte ostrzeżenie zbanuje użytkownika dożywotnio na forum

Można kontrolować także to, czy użytkownik może widzieć swoje wcześniejsze ostrzeżenia czy nie.

Uprawnienia moderatora

Dla każdego moderatora można kontrolować to czy mogą: widzieć, dodawać i cofać ostrzeżenia. Dodatkowo możemy kontrolować, jak często moderatorzy mogą dawać ostrzeżenia:

blogentry-108264-0-07617100-1392755318.png

Przeglądanie ostrzeżeń

Aktualny stan punktów ostrzeżeń będzie można zobaczyć w karcie użytkownika (pokazującej się po najechaniu kursorem myszki na nazwę) oraz w szczegółach profilu.

blogentry-108264-0-88765400-1393244220.png

blogentry-108264-0-37552000-1393244226.png

Kliknięcie w ostrzeżenie spowoduje wyświetlenie danych pokazujących: link do treści użytkownika, która spowodowała, że dostał ostrzeżenie, notatek, zarówno dla użytkownika jak i dla innych moderatorów i wymienia działania jakie zostały podjęte (dodane punkty, czy użytkownik został zawieszony itp.)

blogentry-108264-0-88509900-1396340103.png

Dodatkowo, podczas oglądania treści (posty, komentarze, itp.) jeśli użytkownik zostanie ostrzeżony wyświetlony zostanie monit dla moderatora:

blogentry-108264-0-15383700-1396340812.png

Dodawanie ostrzeżeń

Dodając ostrzeżenie po wybraniu powodu automatycznie wypełniana jest liczba punktów i działania do podjęcia na podstawie liczby punktów, które posiada już użytkownik (może to być zmienione, jeśli administrator na to pozwolił). W przejrzysty sposób można zobaczyć predefiniowane działania na każdym poziomie punktów (po prawej stronie). Opcjonalnie można dodać notatki, zarówno notatkę dla użytkownika jak i dla innych moderatorów.

blogentry-108264-0-70740700-1396340501-620x500.png

Potwierdzanie Ostrzeżenia

Opcjonalnie możemy skonfigurować system tak, że użytkownik musi potwierdzić ostrzeżenie zanim będzie mógł ponownie dodać treść. W tym przypadku na każdej stronie użytkownik zobaczy wiadomość:

blogentry-108264-0-97957300-1396341373.png

Przeglądając szczegóły ostrzeżenia dostępny będzie przycisk, którym może potwierdzić ostrzeżenie:

blogentry-108264-0-13816100-1396341386.png

Nawet jeśli nie wymagamy potwierdzania ostrzeżenia użytkownik, który posiada ograniczenie na koncie (moderowanie treści, ograniczenie publikowania lub ban), może wyraźnie zobaczyć dlaczego posiada takie ograniczenie. Przykładowo użytkownikowi, który posiada moderowanie treści podczas pisania komentarzu zobaczy informację:

blogentry-108264-0-01829300-1396341080.png

Cofanie ostrzeżenia

Nowością w wersji 4.0 jest to, że ostrzeżenia mogą zostać odwołane. Możesz odwrócić wszystkie działania ostrzeżenia lub po prostu usunąć rekord.

blogentry-108264-0-84099300-1396341546.png

Spanner

Efektywne moderowanie jest istotną częścią społeczności internetowych. Forum, wpisy na blogach oraz wiadomości pomiędzy użytkownikami są bardzo atrakcyjne dla spamerów. Aplikacje IPS od zawsze były najlepsze w swojej klasie, jeśli chodzi o cechy moderowania wraz z funkcjami takimi jak chociażby usługa spamu, których w ogóle nie ma w innych aplikacjach. W tym wpisie przedstawię w takim razie nowe funkcje, które się znajdą w wersji 4 właściwie już nie IP.Board, tylko ogólnie nazwanego pakietu IPS Community Suite 4.0.

Multi-moderowanie

To naprawdę ważne, żeby moderatorzy mogli szybko podjąć działania przeciw niepożądanej treści nie poświęcając przy tym zbyt wiele czasu i wysiłku. Jeśli forum padnie ofiarą ataku spamerów lub nadmiernie uciążliwego użytkownika, będziesz potrzebować szybko ukryć, zablokować, przenieść lub scalić taką zawartość.

W całym pakiecie, jakakolwiek zawartość (przykładowo tematy w IP.Board, pliki w IP.Downloads lub nawet komentarze na temat danego pliku czy cokolwiek innego), jako moderator gdy będziesz przesuwać myszy nad nim, pojawi Ci się pole checkbox, na górze strony zobaczysz menu kontrolne pozwalające wykonać szybko czynności na wybranych elementach:

blogentry-108264-0-90764300-1392739471.png

Jak widać, oprócz sprawdzania poszczególnych elementów lub wszystkich elementów, dostępne są opcje szybko, aby zaznaczyć wszystkie ukryte, niezatwierdzone, przypięte, zamknięte lub wyróżnione pozycje, a nawet takie, które osobiście przeczytałem lub nie.

Po wybraniu jednego lub więcej elementów, wyświetli Ci się menu na dole:

blogentry-108264-0-91729900-1392739523.png

To menu jest niezwykle sprytne. Automatycznie pokazuje dostępne opcje w zależności od typu zawartości jaką oglądasz i konkretnych elementów już wybranych. Na przykład, tutaj w IP.Downloads widzę opcje (od lewej do prawej): polecane, przypnij, ukryj, zablokuj, przenieś i usunąć (jeśli najedziesz myszką na dowolny przycisk pojawi się podpowiedź). Jeśli jestem w IP.Board zobaczę nieco inne menu:

blogentry-108264-0-06896100-1392739675.png

Mamy tutaj dwie nowe opcje połącz oraz zapisane akcje (nowa nazwa dla funkcji multi-moderowania z IP.Board, która pozwala określić konkretne działania, aby wykonać szybko wiele czynności).

Również brane są pod uwagę zaznaczone elementy - jeśli zaznaczymy elementy, które nie są ukryte, pojawi się przycisk "Ukryj" - jeśli zaznaczymy ukryte elementy, pojawi się przycisk "Pokaż" - jeśli zaznaczymy elementy ukryte i nie ukryte pojawią się oba przyciski.

Po kliknięciu w przycisk wykonywana jest akcja na wszystkich elementach, a my jesteśmy przenoszeni z powrotem na stronę.

Szybka edycja

Edycja postów i komentarzy jest czymś, co moderatorzy robią codziennie. Mamy już szybką odpowiedź (gdzie post lub komentarz dodawany jest przy użyciu technologii AJAX, bez przeładowania strony), a teraz w wersji 4.0, mamy także szybką edycję.

Po kliknięciu edytuj post/komentarz od razu zamienia się w edytor:

blogentry-108264-0-90688100-1392740515.png

A kiedy klikniemy zapisz, edytor zniknie a zamiast starej wypowiedzi pojawi się nowa.

Spanner

Efek­tywne mode­ro­wa­nie jest istotną czę­ścią spo­łecz­no­ści inter­ne­to­wych. Forum, wpisy na blo­gach oraz wia­do­mo­ści pomię­dzy użyt­kow­ni­kami są bar­dzo atrak­cyjne dla spa­me­rów. Apli­ka­cje IPS od zawsze były naj­lep­sze w swo­jej kla­sie, jeśli cho­dzi o cechy mode­ro­wa­nia wraz z funk­cjami takimi jak cho­ciażby usługa spamu, któ­rych w ogóle nie ma w innych apli­ka­cjach. W tym wpi­sie przed­sta­wię w takim razie nowe funk­cje, które się znajdą w wer­sji 4 wła­ści­wie już nie IP.Board, tylko ogól­nie nazwa­nego pakietu IPS Com­mu­nity Suite 4.0.

Wracając do IP.Board 3 w którym IPS wprowadził funkcjonalność zwaną "Centrum raportów". W poprzednich wersjach, gdy ktoś kliknął w przycisk raportuj wiadomość była wysyłana do wszystkich moderatorów. Od czasów powstania "Centrum raportów" zarządzanie raportami uległo znaczącej zmianie umożliwiając, a zarazem ułatwiając moderatorom współpracę.

W wersji 4.0 programiści postanowili uczynić to jeszcze bardziej użytecznym i skupili się na dwóch celach:

 • Powinien być łatwy w konfiguracji i użyciu. Obecnie konfiguracja jest trochę porozrzucana po panelu administratora, co może sprawiać, że będziemy się czuć niekomfortowo w natłoku opcji ("statusy" mają "punkty", które wpływają na kolor flagi) - powinno być znacznie łatwiej moderatorom zobaczyć co jest naprawdę ważne.
 • Podczas przeglądania raportu moderatorzy powinni mieć możliwość zobaczyć wszystkie niezbędne informacje od razu i podjąć niezbędne działania bez opuszczania danej strony.

Pierwsza część ułatwiająca wysyłanie raportów została zrealizowana (jeśli zgłaszanie jest trudne i czasochłonne użytkownicy nie będą chcieli raportować treści). Zrobione zostało to tak, że po kliknięciu przycisku "Raportuj obraźliwą treść" (przycisk znajduje się obok postu, komentarza, wiadomości itp.) pojawia się popup, w którym użytkownik może opcjonalnie napisać komentarz, a wysyłanie następuje w tle (bez przeładowania strony), dzięki czemu użytkownik nie musi przerywać dotychczasowych czynności.

blogentry-108264-0-47355900-1392655881.png

Zobacz demo

Następnie programiści postanowili ułatwić pracę z raportami co przedstawia poniższy screen:

blogentry-108264-0-54248300-1392662386.png

Na tej stronie można:

 • Zobaczyć raportowaną zawartość - nie trzeba nigdzie klikać, aby ją zobaczyć (oczywiście można kliknąć w tytuł, żeby zobaczyć ją na żywo).
  blogentry-108264-0-13219700-1392662636.png
 • Edycja lub usunięcie treści - można to zrobić z poziomu tej strony przy użyciu Ajaxa Zobacz demo
 • Zobaczyć wszystkie ostrzeżenia, które otrzymał użytkownik w przeszłości oraz możliwość dodania ostrzeżenia (także bez opuszczania strony).
  blogentry-108264-0-78518800-1392662939.png
  blogentry-108264-0-45666900-1392662944.png
 • Oznaczyć użytkownika jako spammera wobec którego zostaną podjęte od razu odpowiednie działania, które zostały zdefiniowane w ACP.
  blogentry-108264-0-86129600-1392662979.png
 • Zobaczyć kto zgłosił tę treść oraz wiadomość jeśli została podana. Po najechaniu na zdjęcie zostanie wyświetlona karta użytkownika, z której będzie można bez opuszczania strony wysłać do niego wiadomość.
  blogentry-108264-0-58031500-1392663466.png
 • Zobaczyć wszystkie komentarze do tego raportu oraz napisać przy użyciu AJAXa nowy komentarz.
  blogentry-108264-0-34053700-1392663596.png
 • Zmienić status raportu lub go usunąć.
  blogentry-108264-0-46747000-1392663626.png
 • Przejść do następnego/poprzedniego oczekującego raportu.
  blogentry-108264-0-02359500-1392663750.png
Spanner

Efek­tywne mode­ro­wa­nie jest istotną czę­ścią spo­łecz­no­ści inter­ne­to­wych. Forum, wpisy na blo­gach oraz wia­do­mo­ści pomię­dzy użyt­kow­ni­kami są bar­dzo atrak­cyjne dla spa­me­rów. Apli­ka­cje IPS od zawsze były naj­lep­sze w swo­jej kla­sie, jeśli cho­dzi o cechy mode­ro­wa­nia wraz z funk­cjami takimi jak cho­ciażby usługa spamu, któ­rych w ogóle nie ma w innych apli­ka­cjach. W tym wpi­sie przed­sta­wię w takim razie nowe funk­cje, które się znajdą w wer­sji 4 wła­ści­wie już nie IP.Board, tylko ogól­nie nazwa­nego pakietu IPS Com­mu­nity Suite 4.0.

Czasami treść przed wyświetleniem musi być zatwierdzona. Może się to zdarzyć gdy:

 • Zatwierdzanie jest włączone dla danego użytkownika (np. w wyniku działań moderacyjnych).
 • Zatwierdzanie jest włączone dla grupy (np. przed potwierdzeniem rejestracji przez użytkownika).
 • Zatwierdzanie jest włączone dla forum/kategorii itp.

Obecnie jeśli treść wymaga zatwierdzenia, wyświetlana jest odznaka obok tematu/forum aby ostrzec moderatorów. Chociaż działa to dobrze ma pewne wady: trzeba klikać po forum, aby zauważyć ten znacznik, a jeśli dany dział nie jest przez nas odwiedzany, to mamy marne szanse na zauważenie takiego odznaczenia.

Od wersji 4.0 programiści postanowili to poprawić i postawili sobie dwa główne cele:

 • Treść z całego pakietu powinna zostać wyciągnięta do jednego miejsca dla moderatorów, dzięki temu będą oni mogli zlokalizować treść do zatwierdzenia.
 • Moderator powinien móc wykonać szybko działania na treści.

Stworzony został zatem nowy obszar w panelu moderatora nazwany Kolejka do zatwierdzenia

Podczas wizyty w kolejce do zatwierdzenia widzisz wszystkie treści tematy/posty/komentarze i wszystko inne co oczekuje na zatwierdzenie:

blogentry-108264-0-91389400-1392752999.png

Jak widać strona pokazuje jasno kto napisał daną treść i co to jest za treść. Możesz kliknąć w znaczek po prawej stronie (na screenie powyżej miejsce opisane jako: "File Com­ment"), aby przejść bezpośrednio do tej treści.

Na górze można zobaczyć trzy jasne akcje: Zatwierdź, Pomiń i Usuń. Kliknięcie któregokolwiek przycisku sprawi, że zostaniemy przeniesieni do następnej oczekującej treści. Dzięki temu moderator może przejść przez kolejkę bardzo szybko i bez wysiłku.

Klikając na nazwę autora można go ostrzec, oznaczyć jako spammera lub wysłać mu wiadomość. Wszystko oczywiście bez konieczności opuszczania strony:

blogentry-108264-0-45286500-1392753100.png

A kiedy cała treść zostanie zatwierdzona możemy cieszyć się pustą stroną kolejki do zatwierdzenia:

blogentry-108264-0-74721900-1392753220.png

Jako przypadkowa funkcjonalność - przedtem gdy użytkownik dodał treść, która musiała zostać zatwierdzona otrzymywał komunikat mówiący o tym, ale nie mógł on zobaczyć tej treści. Doprowadzało to czasem do zamieszania, gdy użytkownik nie dostawał potwierdzenia wysłania jego treści. W IP.Board 4.0 użytkownik będzie widział swoją treść, która oczekuje na zatwierdzenie:

blogentry-108264-0-80633400-1392752949.png

Spanner

Efek­tywne mode­ro­wa­nie jest istotną czę­ścią spo­łecz­no­ści inter­ne­to­wych. Forum, wpisy na blo­gach oraz wia­do­mo­ści pomię­dzy użyt­kow­ni­kami są bar­dzo atrak­cyjne dla spa­me­rów. Apli­ka­cje IPS od zawsze były naj­lep­sze w swo­jej kla­sie, jeśli cho­dzi o cechy mode­ro­wa­nia wraz z funk­cjami takimi jak cho­ciażby usługa spamu, któ­rych w ogóle nie ma w innych apli­ka­cjach. W tym wpi­sie przed­sta­wię w takim razie nowe funk­cje, które się znajdą w wer­sji 4 wła­ści­wie już nie IP.Board, tylko ogól­nie nazwa­nego pakietu IPS Com­mu­nity Suite 4.0.

Do tej pory każda aplikacja była odpowiedzialna za zarządzanie własnymi uprawnieniami moderatorów (przykładowo ustawiałeś osobno uprawnienia dla forum, galerii itp). Istniało oczywiście pojęcie "super" lub "global" moderatora, który mógł wykonywać wszystkie czynności we wszystkich aplikacjach.

W IP.Board 4.0 mamy centralizację tworzenia i przypisywania uprawnień moderatorom i są one oddzielone od grup (można zatem zrobić użytkownika moderatorem bez wprowadzania go do specjalnej grupy). Działa to bardzo podobnie jak restrykcje dostępu do ACP w IP.Board 3.x.

Tak wygląda strona moderatorów:

blogentry-108264-0-51873900-1392666964.png

(Na powyższym screenie kontrole moderatorską mają wszyscy użytkownicy grup, administratorzy lub moderatorzy oraz użytkownik "Brandon")

Podczas edycji moderatora widzimy wszystkie uprawnienia dostępne we wszystkich aplikacjach.

Ten zrzut ekranu pokazuje globalne pozwolenia moderatora, które mają zastosowanie we wszystkich aplikacjach:

blogentry-108264-0-88129900-1392667414.png

Jeśli nie chcesz pozwalać na wszystko globalnie, możesz udostępnić tylko w niektórych obszarach - gdy każda opcja jest wyłączona. Równoznaczne opcje pokażą się w każdej zakładce aplikacji. Przykładowo jeśli wyłączymy opcję "Może edytować całą zawartość?" opcja w zakładce Downloads pokaże następujące opcje:

blogentry-108264-0-28860200-1392667530.png

Pozwala to wybrać co moderator może edytować, w których kategoriach można to robić. Podobne opcje pojawiają się w każdej zakładce aplikacji jakie są zainstalowane.

Również podczas edycji moderatora możemy kontrolować jego uprawnienia nie związane z treścią, przykładowo w jaki sposób może korzystać z systemu ostrzeżeń:

blogentry-108264-0-19090500-1392667621.png

Uprawnienia zarządzania użytkownikami:

blogentry-108264-0-79727100-1392667642.png

I wiele więcej

Podczas edycji moderatora mamy dostępną opcję "Daj wszystkie uprawnienia", która działa podobnie jak "global" czy "super" moderator w IP.Board 3.x.

blogentry-108264-0-28883700-1392667727.png

Podczas edycji użytkownika, któremu zostały przyznane pełne uprawnienia, zobaczymy komunikat, który będzie nam o tym przypominał, że jeśli usunę wszystkie uprawnienia nie będzie już globalnym moderatorem:

blogentry-108264-0-65499900-1393332963.png

Spanner

Konwerter bazy IP.Board do UTF8

Pod koniec ubiegłego roku na forum IPS'u opublikowany został dodatek umożliwiający konwersję naszej bazy do UTF-8. Jak zapewnia programista konwersji, można dokonać z każdego kodowania do utf-8.

Sam dodatek nie jest właściwie żadnym dodatkiem do IP.Board, a osobnym skryptem php, który można odpalić zarówno z konsoli jak i z poziomu przeglądarki.

Do prawidłowego działania skryptu niezbędny jest php w wersji 5.3 oraz MySQL w wersji przynajmniej 5.0.3.

Jak można przeczytać w opisie, skrypt nie tylko konwertuje, ale też i sprawdza aktualny stan bazy danych. Dodatkowo nasza produkcyjna baza danych nie zostanie nadpisana tak długo, aż nie potwierdzimy, że konwersja zakończyła się prawidłowo.

Obecnie skrypt jest jeszcze w fazie beta testów, więc przed użyciem należy to wziąć pod uwagę.

Skrypt można pobrać pod adresem: IPS UTF8 Database Converter (Beta)

Spanner

W najbliższym czasie IPS wyda nową wersję aplikacji IPS Community Suite oznaczoną numerkiem 4.1, w stosunku do 4.0.x zmian jest dość sporo.

Jak twierdzi IPS wersja 4.1 przyniesie wzrost wydajności a także oprócz poprawy błędów z wersji 4.0 przyniesie także zmiany w istniejących funkcjonalnościach jak i nowe.

Nowa struktura menu

Nowa struktura menu została zaprojektowana tak, aby zapewnić dwie drogi interakcji użytkownika ze społecznością: ogólne przeglądanie i specyficzne odkrywanie.

IPS-4.1-Preview-ogólne-przeglądanie.png

Zakładka Browse nie różni się niczym od aktualnego wyglądu z listą aplikacji. Nowe menu nastawione jest na aktywność w nowym strumieniu i wyszukiwanie.

IPS-4.1-Preview-specyficzne-odkrywanie.png

Zarządzanie menu

Zarządzanie menu w aplikacji Strony zostanie usunięte i zostanie zastąpione nowym, które będzie lepszym rozwiązaniem mającym więcej możliwości.

Menu-Manager.png

Strumienie aktywności

Nowe strumienie aktywności zastąpią dotychczasową funkcjonalność "zobacz nową zawartość", aktywności, obserwowana zawartość, łącząc je w jedno. Każdy użytkownik będzie mógł spersonalizować sobie strumień aktywności.

Create-New-Stream-IPS-4.1-Preview.png

Administrator oczywiście będzie mógł zdefiniować globalne strumienie widoczne dla wszystkich

Streams.png

Użytkownicy będą mogli dzielić się między sobą linkami do strumieni utworzonych przez nich.

Aktualizacja edytora

W wersji 4.1 IPS Community Suite zaktualizował CKEditor do najnowszej wersji i zmienił wersję iframową na wersję div, dzięki czemu edyto będzie jeszcze szybszy.

Dodane zostały także nowe funkcje tego edytora:

IPS-4.1-Preview-Edytor.pngCreate-New-Topic-IPS-4.1-Preview.pngEditor-Settings-IPS-4.1-Preview.png 

Poprawiono także funkcję mention i teraz można będzie poruszać się strzałkami w celu wybrania użytkownika.

Nowy także będzie widget aktualizacji statusu

Forums-IPS-4.1-Preview-Aktualizacja-statusu.png

Nowością będzie także selektywne cytowanie

IPS-4.1-Preview-Selektywne-cytowanie.png

Ulepszenia aplikacji Strony

Dodana została cała masa nowych bloków

IPS-4.1-Preview-new-blocks.png

Ulepszone zostaną także aktualne bloki.

Od teraz bloki można będzie umieścić na dowolnej stronie nie tylko tej opartej na aplikacji IPS Community Suite

Blocks-IPS-4.1-Preview.png

Nowym dużym dodatkiem będzie menadżer mediów przypominać on będzie trochę ten dostępny w Wordpressie

Media-IPS-4.1-Preview.png

Potwierdzenie regulaminu i polityki prywatności

Mała ale bardzo istotna zmiana, pozwalająca wymusić ponowną akceptację regulaminu i polityki prywatności na użytkownikach.

Terms-of-Use-IPS-4.1-Preview.png

Zmiany w Galerii

Nowa wersja przyniesie 2 zmiany w galerii, będzie to nowe wgrywanie zdjęć

IPS-4.1-Preview-Galeria-nowe-wgrywanie.png

oraz łatwiejsze dodawanie informacji do już wgranych zdjeć

IPS-4.1-Preview-galeria-dodawanie-danych.png

Nowy proces aktualizacji forum

Od wersji IPS Community Suite 4.0 możliwe było pobieranie tzw. delty, czyli różnicy w plikach na serwerze a w tym co jest nowej wersji. Taką paczkę trzeba było rozpakować i wgrać na serwer.

Od wersji 4.1 nie trzeba będzie już tego robić, ponieważ system zrobi to za nas podczas aktualizacji

IPS-4.1-Preview-aktualizacja.png

Ponadto system wyśle nam e-mail jeśli będzie dostępna nowa wersja

IPS-4.1-Preview-aktualizacja-e-mail.png

A także użytkownicy o odpowiednich uprawnieniach zobaczą ogłoszenie na forum

IPS-4.1-Preview-aktualizacja-ogloszenie.png

Aktualizacja interfejsu wyszukiwarki

IPS-4.1-Preview-Wyszukiwarka.png

Poprawione zostaną także wyniki wyszukiwania

IPS-4.1-Preview-WYniki-wyszukiwania.png

Powiadomienia

Wprowadzone zostaną dwie nowe funkcjonalności powiadomień: natychmiastowe powiadomienie i powiadomienie HTML5 przeglądarki

Powiadomienia przeglądarki

Powiadomienia te są obsługiwane przez desktopowe wersje przeglądarek Firefox, Chrome, Safari i Opera, ale nie w IE. Niektóre wersje mobilne przeglądarek także obsługują te powiadomienia. Powiadomienia pozwolą pokazać, że coś ważnego pojawiło się na forum nawet jeśli okno forum nie jest aktywne.

IPS-4.1-Preview-powiadomienia-przeglądarki.jpg

Powiadomienia natychmiastowe

Powiadomienie to będzie wyświetlane jeśli będziemy mieć aktywne okno forum.

IPS-4.1-Preview-natychmiastowe-powiadomienie.png

Emotikony retina

Emotikony przeszły mały lifting aby dobrze wyglądać na ekranach typu retina

IPS-4.1-Preview-emoticons.png

Planowaną datą wydania IPS Community Sute 4.1 jest początek października.

Spanner

W dniu dzisiejszym IPS wydał kolejną wersję beta swoich aplikacji. Nie jest to co prawda jeszcze pełen pakiet aplikacji, ale przeważająca większość.

Nowe wydanie Beta 2 dotyczy następujących aplikacji:

 • Forums (dawniej IP.Board)
 • Blog (dawniej IP.Blog)
 • Gallery (dawniej IP.Gallery)
 • Downloads (dawniej IP.Downloads)
 • Calendar (dawniej IP.Calendar)

W wersji beta 2 nie znajdziemy natomiast aplikacji:

 • Commerce (dawniej IP.Nexus)
 • Pages (dawniej IP.Content)
 • Chat

Aplikacje te zostaną wydane osobno.

Wersja Beta 2 IPS Community Suite pozwala na aktualizację forum z wersji 3.4.7, ale aktualnie ze względu na brak wsparcia ze strony producenta nie jest to zalecane na forum produkcyjnym.

Spanner

Dziś będzie trochę na temat nowości jaka będzie w IP.Downloads w nowej odsłonie. Jak na razie programiści nie ujawnili za dużo informacji na ten temat, ale znane są dwie nowe funkcjonalności.

Kopiowanie ustawień

Każdy z administratorów czasami dokonuje zmian w ustawieniach kategorii. Co w przypadku, gdy zmian chcemy dokonać we wszystkich kategoriach? No cóż, obecnie musieliśmy albo użyć do tego zapytania SQL (jeśli ktoś się na tym zna) lub ręcznie zmieniać dla każdej kategorii ustawienia.

IP.Downloads w nowej odsłonie będzie posiadało przycisk "kopiuj", który będzie się znajdować obok każdego ustawienia. Po kliknięciu w ten przycisk będziemy mieli do wyboru, czy chcemy to ustawienie skopiować do wszystkich kategorii czy tylko do wybranej.

blogentry-108264-0-77269500-1392669206.png

blogentry-108264-0-33363400-1392669202.png

Nowe ustawienia

IP.Downloads w wersji 4 przyniesie także zmiany odnośnie ustawień. Programiści przenieśli niektóre z globalnych ustawień do ustawień kategorii. Dzięki temu zyskamy większą kontrolę nad całą aplikacją.

Przeniesione zostały takie ustawienia jak:

 • "Wymagaj zatwierdzania komentarzy"
 • "Loguj wszystkie pobrania" i "Czyść logi pobrań" - dodatkowo zostało dodane ustawienie "Pozwól dodającemu plik na przeglądanie logów pobrań"
 • "Dozwolone rozszerzenia plików" - dotychczas odbywało się to przez wybór "maski typów mime", w nowej wersji będziemy mogli podać podać rozszerzenia dozwolone w kategorii lub pozwolić na wgrywanie wszystkich plików.
 • "Włącz kontrolę wersji" i "Ilość trzymanych rewizji"
Spanner

Proces wysyłania w IP.Downloads jest dość skomplikowany, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Aplikacja obsługuje dodawanie plików zarówno z dysku, jak i z zewnętrznego adresu URL. Podobnie jest z dodawaniem obrazków do plików. W zależności od wybranej kategorii takie opcje są dostępne. Poprzez ACP można także przesyłać masowo pliki, co jest nie dostępne od strony użytkownika.

W IP.Downloads 4 poprawieniu ulegnie interface oraz sama funkcjonalność.

Wgrywanie plików

Nowy proces wgrywania plików można zobaczyć na filmie

Programiści dołożyli wszelkich starań, aby poprawić przepływ dla użytkownika - podczas przesyłania plików (który może trwać długo) można uzupełniać inne informacje o pliku takie jak metadane lub screeny. Sam postęp wgrywania jest zawsze pokazany na górze ekranu. Na filmie można także zaobserwować jak obsługiwane są zdjęcia.

Masowe wgrywanie plików

Od wersji 4 IP.Dowanloads będzie wspierał masowe wysyłanie plików także dla użytkowników, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia. Oznacza to, że użytkownicy posiadający uprawnienia do masowego wgrywania plików nie będą już potrzebować uprawnień do ACP.

Podczas masowego wgrywania plików użytkownik klika przycisk "Wyślij plik" (tak samo jak dotychczas) i wybiera opcję "Chcę przesłać kilka plików naraz". Zobaczy obszar wgrywania plików, ale tym razem proces podawania informacji jest dostępny po wysłaniu formularza. Każdy przesłany plik będzie posiadał osobny zestaw informacji, tagów oraz screenów.

blogentry-1094-0-63810700-1392666605.png

blogentry-1094-0-49992700-1392667203.png

blogentry-1094-0-00618200-1392666922.png

Spanner

IP.Board 4 jest modernizacją istniejącej linii oprogramowania, a właściwie jest to napisane zupełnie od nowa oprogramowanie. Dzięki temu programiści mogli także popracować trochę nad wyglądem. Ponadto uważają, że słowo "motywy" jest nowocześniejesze i lepsze niż "skiny".

Zarządzanie motywami w IP.Board 4

Jak można było się spodziewać interface, został całkowicie zmieniony w IP.Board 4. Wszystkie znane nam elementy są tam dostępne, ale w uproszczonej formie co ułatwia nam zarządzanie motywami.

blogentry-62-0-29956100-1377680008.png

Jak widać ze screena, autorzy motywów mogą teraz poinformować klientów kiedy pojawi się aktualizacja ich motywu. Interface sprawia, że korzystanie z nowego modelu drzewiastego jest prostsze, a wyszukiwanie i reorganizacja motywów jeszcze szybsza.

W IP.Board 3 można zmienić logo forum. W IP.Board 4 proces zmiany loga został jeszcze bardziej uproszczony. Pola do wgrywania są wprost dostępne w formularzu edycji motywu. Możesz nawet wgrać obrazek favicon czy obrazek do dzielenia się na Facebooku.

blogentry-62-0-66510200-1377680009.png

Pobieranie i wgrywanie motywów

W IP.Board 4 wgrywanie i pobieranie motywów nie może być prostsze. Wystarczy wybrać z menu i gotowe. Nie będziesz musiał przechodzić do innej części panelu administratora aby to wykonać.

blogentry-62-0-99090000-1377680010.png

Zarządzanie konfliktami

Co się stanie jeśli wgrasz nową wersję motywu, ale zawiera ona zmiany w szablonach, w których Ty także dokonałeś zmian? Będziesz mógł przejrzeć te zmiany i wybrać, która wersja ma zostać użyta.

blogentry-62-0-13116300-1377680002.png

Edytowanie szablonów i stylów CSS

Edytor szablonów i stylów CSS powinien być znany obecnym użytkownikom IP.Board. Edytor wspiera teraz w pełni kolorowanie składni, dzięki czemu zmiany w kodzie będą jeszcze prostsze.

blogentry-62-0-92329600-1379500701.png

Składnia szablonu jest też o wiele bardziej zwarta, co widać na powyższym screenie. Dodanych zostało także kilka rzeczy, tak aby zmniejszyć ilość wymaganej logiki.

Jedną z potrzeb jest załadowanie jakiegoś szablonu jeśli warunek jest spełniony:

{{if member.isAdmin()}}{template="admin_bar"}{{endif}}

Teraz można będzie można umieścić warunek wewnątrz szablonu w taki sposób:

{template="admin_bar"if="member.isAdmin()"}

Będzie to łatwiejsze do czytania i zmniejszy bałagan wizualny. Połączenie lepszej składni i znaczników HTML5 dramatycznie zredukowało rozmiar często edytowanych szablonów, takich jak globalTemplate, który jest używany aby zbudować stronę.

Poniższy screen pokazuje globalTemplate wersji 4 i dla porównania część globalTemplate z wersji 3.4, który posiada ponad 340 linii!

blogentry-62-0-88290100-1379500698.png

Spanner

Co prawda nie zostanie tutaj pokazana pełna funkcjonalność ACP w IP.Board 4, ale zostaną przedstawione pewne rzeczy.

Informacje ogólne

IP.Board 4 przynosi ze sobą nowy framework CSS, który ma na celu modularyzację stylów. Jest to coś, nad czym zaczęto prace jeszcze w IP.Board 3.2, ale w tamtym czasie nie mogło to rozwiązanie zastąpić całkowicie struktury. Nie ma już jednego głównego pliku ipb_styles.css. Od teraz będzie kilka mniejszych plików, a każdy z nich będzie odpowiadał za coś innego. Jest jeden plik odpowiedzialny za tabele, inny dla formularzy, inny dla przycisków itp.

Daje to kilka kluczowych korzyści. Po pierwsze, kiedy musimy poprawić błąd, powiedzmy, w postaci pliku CSS, IP.Board 4 nadal będzie w stanie automatycznie zaktualizować wszystkie inne pliki CSS dla Ciebie. W wersji 3.x jeden błąd w ipb_styles.css mógł oznaczać, że cały plik musiał być ręcznie aktualizowany. Po drugie, będzie o wiele bardziej oczywiste dla twórców szablonów gdzie szukać konkretnych rzeczy. Potrzebujesz do stylu przycisku? Znajdziesz go w buttons.css. Łatwe. I po trzecie, jeśli budujemy strony w IP.Content, a chcesz korzystać z stylów przycisków z IP.Board, możesz po prostu włączyć ten jeden plik CSS bez dołączania całego frameworka.

CSS jest oczywiście łączony i kompresowany przed dostarczeniem do przeglądarki, ale w środowisku programistycznym jest tak jak opisałem to powyżej.

W IP.Board 4 zarówno frontend jak i panel administratora, dzielą te same frameworki CSS oraz JavaScript. Dzięki temu twórcy skinów będą mogli tworzyć szablony, które działają zarówno w ACP jak i dla użytkownika. Oczywiście robiąc poprawkę poprawiane będą oba obszary.

Nim przejdziemy dalej pragnę wyjaśnić, że pomimo powyższego frontend i ACP mają różne wyglądy. Dzieje się to za sprawą tego, że w framework używany w ACP rozszerza pewne części stylów w zależności od potrzeb.

Cele

Co chcemy osiągnąć w ACP? Obecne ACP jest często uważane za najlepiej wyglądające z dużych platform forumowych, więc przeprojektowanie tego to duże przedsięwzięcie.

 • Lepsze użytkowanie miejsca. Obecnie ACP wykorzystuje pionową przestrzeń do głównego menu i poziomą przestrzeń do menu aplikacji. W erze monitorów panoramicznych może to być lepiej wykorzystane.
 • Pozbycie się rozwijalnych menu. Obecne menu jest trudne do wykorzystania zwłaszcza, jeśli chcemy przeglądać dodatkowe aplikacje. Musimy wtedy przebrnąć przez menu innych aplikacji.
 • Większa spójność strony. Obecna wersja ACP posiada interaktywne tabele (np. lista użytkowników), ale nie każda tabela wykorzystuje tę funkcjonalność. Jeśli ma to tylko sens to każda strona powinna oferować podobną funkcjonalność.
 • Lepsza stylizacja. Ludzie nie są fanami różowego jak się okazuje. W związku z tym trzeba będzie iść w inne kolory np. gradienty niebieskiego.
 • I coś dużego: lepsze wsparcie dla urządzeń mobilnych. Do tej pory korzystanie z ACP na urządzeniach mobilnych było prawie niemożliwe. Nadszedł czas, żeby można było w pełni zarządzać społecznością także na urządzeniach mobilnych.

Resposywność

Panel administratora w IP.Board 4 jest w pełni responsywny, dzięki czemu pozwala zrobić w nim wszystko zarówno na telefonie jak i na tablecie.

Podgląd

Poniżej przedstawione są screeny z wyglądu panelu administratora, zarówno na komputerze stacjonarnym jak i na telefonie.

blogentry-1094-0-20085200-1375651560.png

blogentry-1094-0-46026500-1375652991.png

Nawigacja

Po pierwsze, i chyba najważniejsze, jest nawigacja. Na komputerach Twoje aplikacje umieszczone są na dole po lewej stronie. Menu można aranżować, a każdy użytkownik z dostępem do panelu administratora może je przereorganizować według własnych potrzeb.

W urządzeniach mobilnych nie ma miejsca oczywiście na duże menu, dlatego jest ono aktywne dopiero po kliknięciu w ikonę w prawym górnym rogu.

blogentry-1094-0-85526600-1375654840.png

Tabelki

Na screenach widać nowy system wyświetlania danych w tabelkach. W widoku mamy filtry na górze, pole wyszukiwania i zaawansowane (popup), a nagłówki tabeli można kliknąć, aby dynamicznie sortować dane za pośrednictwem ajax.

Formularze

blogentry-1094-0-38359700-1375666776.png

blogentry-1094-0-01948000-1375666284.png

Zakładki

Zakładki są szeroko stosowane, w miarę potrzeby. Oto zrzuty ekranu pokazujące typową stronę:

blogentry-1094-0-26958500-1375667467.png

blogentry-1094-0-24753400-1375667677.png

Wideo z wersji mobilnej

Poniżej przedstawiam krótki film wideo pokazujący jak działa panel administratora na urządzeniu mobilnym. Film znajdziecie pod adresem http://community.invisionpower.com/blogvideos/responsive-acp.swf

Spanner

Jednym z głównych celów pakietu IPS Community Suite 4 była zmiana interface'u. Miało to być coś więcej, niż tylko kosmetyczna zmiana - sprawdzona została każda część interface'u pod względem tego, co można w niej jeszcze poprawić. Aplikacja posiada wiele funkcjonalności i wiele narzędzi, z których wszyscy regularnie korzystają, w związku z tym programiści czuli, że zmiany w tych miejscach będą mile widziane.

IP.Downloads od zawsze miał kontrolę wersji. Zasadniczo pozwala to na wgranie nowej wersji oraz zachować historyczne wpisy jako stare wersje. Możesz czytać dziennik zmian (changelog) oraz jeśli jest to dozwolone, pobierać starsze wersje.

Obecnie wyglądało to tak:

blogentry-62-0-35081700-1392721796.png

Pomimo, że nie ma nic złego w obecnej formie możemy zobaczyć, że przesyłanie nowej wersji miesza się ze zmianą tytułu pliku, opisu, czy ogólnych ustawień. Końcowy wygląd jest przytłaczający i trochę mylący podczas początkowego użytkowania aplikacji, a samo pole do wpisywania dziennika zmian ginie w natłoku informacji.

Przyjrzyjmy się teraz temu jak to wygląda w wersji 4:

Na początku trzeba włączyć wersjonowanie w ustawieniach kategorii w ACP:

blogentry-62-0-20905400-1392722004.png

Teraz kiedy wersjonowanie jest włączone przejdźmy do menu akcji danego pliku:

blogentry-62-0-06787400-1392721793.png

Wybranie pozycji wgrania nowej wersji spowoduje, że zostanie wczytany formularz. Jak możesz zauważyć, jest on bardzo prosty i czytelny oraz nie jest zaśmiecony ustawieniami i innymi zbędnymi polami.

blogentry-62-0-18354000-1392721794.png

Po przesłaniu nowej wersji, na stronie pliku można zobaczyć co nowego się pojawiło:

blogentry-62-0-82359600-1392721791.png

Można nawet zobaczyć poprzednie zmiany oraz link do pobrania poprzedniej wersji bez opuszczania strony.

blogentry-62-0-20084700-1392721795.png

Spanner

Mała historia

Przez wiele lat IP.Board funkcjonował we względnie normalnym modelu zarządzania treściami. Dla przykładu temat mógł być zatwierdzony lub oczekujący na zatwierdzenie. Jeśli moderatorowi nie podobał się wątek mógł go usunąć. Działało to dobrze przez wiele lat, ale zmiany technologiczne wymagały zmiany w tym procesie. Podczas ewoluowania oprogramowania zaszła potrzeba obsługi wszystkich treści w jednolity sposób i tak stara koncepcja "kosza" przestała być potrzebna. Dodatkowo wiele forów zatrudniających moderatorów nie chce im umożliwiać całkowitego usuwania treści, ale moderator wciąż musi posiadać narzędzia umożliwiające posprzątanie tego bałaganu.

Kilka lat temu wprowadzone zostało pojęcie "miękkie usunięcie". W praktyce oznaczało to, że gdy użytkownik usunie temat zniknie on z prezentowanych treści, ale nie zostanie fizycznie usunięty z bazy. Administrator może decydować kto może miękko usuwać tematy, a kto może te tematy pokazać ponownie.

Dostępne były wówczas dwa sposoby usuwania: "miękkie usunięcie" oraz "twarde usunięcie". Twarde usunięcie usuwało tak naprawdę nie od razu z bazy danych. W tym momencie ustawiana była odpowiednia flaga, a zadanie w odpowiednim momencie usuwało takie wpisy z bazy danych.

Kiedy klienci zaczęli mylić tę terminologię (nie ma się co dziwić), "Twarde usunięcie" zostało ponownie przemianowane w "usuń", "miękkie usunięcie" zostało zamienione na "ukryj". Niemniej jednak nadal były problemy ze statusami:

 • Treść oczekująca na zatwierdzenie (odrzucona)
 • Treść zatwierdzona i widoczna (zatwierdzona)
 • Treść ukryta lub miękko usunięta (ukryta)
 • Treść usunięta, ale jeszcze nie usunięta z bazy danych przez zadanie (oczekująca na usunięcie)
 • Treść usunięta bezpowrotnie z bazy (usunięta)

A jak to wygląda w IP.Board 4?

Po przeglądnięciu potrzeb administratorów i urealnieniu działania moderatorów programiści postanowili uprościć ten proces.

IP.Board 4 ma tylko czterech z powyższych stanów i zachowują się one w sposób jakiego można było oczekiwać.

 • Jeśli wysłana treść wymaga zatwierdzenia przez moderatora, będzie posiadać status odrzucone. Jeśli treść nie będzie wymagała zatwierdzenia przez moderatora, będzie od razu posiadać status zatwierdzone i będzie widoczna od razu.
 • Jeśli moderator posiada uprawnienia do ukrywania treści, to będzie w stanie ukryć wszystkie treści, które zostały napisane. Moderator może być lub może nie być w stanie zobaczyć zawartość, która jest ukryta i może być lub może nie być w stanie przywrócić ukryte treści do stanu widocznego (wszystko to zależy od ustawień administratora)
 • Jeśli moderator posiada uprawnienia do usuwania treści, będzie mógł usunąć wszystkie dodane treści. Usuwając treści będą one natychmiastowo trwale usuwane.

Można ustawić tak moderatorów, że będą mogli ukrywać treści lub je usuwać lub obie czynności.

Spanner

IP.Calendar wspiera system RSVP dla wydarzeń od kilku wcześniejszych wersji i jest to dobrze odbierany dodatek do kalendarza. Tam, gdzie jest to dozwolone użytkownicy mogą podczas dodawania wydarzenia włączyć RSVP i tam, gdzie jest to dozwolone, inni użytkownicy mogą na takie żądanie odpowiedzieć. Funkcjonalność ta jest przydatna dla realnych wydarzeń, ponieważ pomaga organizatorom poznać ilość uczestników wydarzenia. W IP.Calendar 4 zostało dodane kilka ulepszeń względem RSVP.

Limity RSVP

Często bywa tak, że mamy ograniczoną ilość miejsc. Może się zdarzyć tak, że pomieścić tylko 10, czy 20 osób i wiesz to wcześniej. W takich sytuacjach będziesz mógł ograniczyć ilość RSVP dla tego wydarzenia.

Tak? Nie? Może?

Aby żądania RSVP były użyteczne inne systemy tego typu pozwalają na określenie tak, nie, może. Innymi słowy, zamiast pozwolić powiedzieć tylko "tak, idę", czasami użyteczne będzie pozwolić użytkownikom, że nie przyjdą albo że może będą uczestniczyć. IP.Calendar od wersji 4.0 będzie obsługiwał odpowiedzi tak/nie/może dla wydarzeń. Poza jednym zastrzeżeniem - jeśli odgórnie narzucimy limit uczestników, opcja "może" będzie niedostępna. To oczywiste, ponieważ czy głos "może" zajmuje miejsce, czy nie?

Kiedy żądanie RSVP jest włączone dla wydarzenia prezentowana będzie opcja, która pozwala opuścić wydarzenie, jeśli zmienimy zdanie.

blogentry-46197-0-64900300-1392605678.png

Pobieranie listy gości

Jeśli żądanie RSVP jest włączone dla wydarzenia to każdy, kto może zobaczyć listę uczestników, będzie mógł pobrać listę gości w postaci pliku PDF. Jest to szczególnie przydatne dla organizatora wydarzenia w przypadku, gdy potrzebuje mieć listę gości na takim wydarzeniu.

RSVP dla importowanych wydarzeń

Podczas konfigurowania importu z iCalendar w panelu administratora, będzie można włączyć lub wyłączyć żądania RSVP dla zaimportowanych wydarzeń. Będzie to wyglądać analogicznie jak w poprzednich wersjach IP.Calendar. W wersji 4.0 dojdzie natomiast możliwość włączenia żądań dla wybranego kanału.

Podobnie jak w IP.Calendar 3.x, wydarzenia wyeksportowane do iCalendar będą zawierały listę uczestników.

Jeśli podczas importowania z iCalendar dostarczona zostanie również lista uczestników i będzie na niej użytkownik forum (weryfikacja po adresie email), to zostanie on automatycznie dodany do wydarzenia.

Spanner

Niedawno na blogu pojawił się wpis na temat internacjonalizacji i lokalizacji w IP.Board 4. Jedną z rzeczy o których wtedy pisałem był "Wizualny edytor języka", który pozwala na zmianę dowolnego słowa używanego w oprogramowaniu poprzez kliknięcie na nie.

Narzędzie to jest przydatne nie tylko dla osób, które chcą przetłumaczyć cały pakiet PS Community Suite na inny język, ale może być także używane do zmiany zwrotów (przykładowo jeśli chcemy aby link nazywał się "Zarejestruj" zamiast "Zarejestruj się"). Można go także używać do zmian nazw forum i kategorii.

Ponieważ wcześniej interface nie był jeszcze w pełni gotowy, dopiero teraz prezentujemy filmik pokazujący możliwości tego narzędzia. Filmik można znaleźć pod adresem:

http://community.invisionpower.com/blogvideos/vle.swf

Spanner

IP.Board w wersji 3.x wspiera wysyłanie wiadomości e-mail w formacie HTML. Jednakże na ograniczenia czasowe jakie wtedy mieli programiści, e-maile HTML używają tej samej treści co e-maile tekstowe, ale opakowane są w prosty kod HTML. Dodatkowo użytkownicy musieli zdecydować, czy chcą otrzymywać e-maile w formacie HTML, czy zwykłego tekstu za pomocą ustawień preferencji. Ogólnie średnio zadowalające rozwiązanie dla użytkowników.

Obsługa e-maili w IP.Board 4.0

W IP.Board 4.0 użytkownik nie musi wybierać formatu w jakim chce otrzymywać wiadomości e-mail. Aplikacja wysyła oba typy w jednej wiadomości i klient pocztowy decyduje, który format wyświetlić.

System szablonów e-mail

W IP.Board 3.x zawartość e-maili była definiowana w zasobach językowych - jeden zasób odpowiadał zarówno za zwykłą treść e-maila jak i za treść HTML. Ponieważ poprawieniu miał ulec sposób wysyłania wiadomości, trzeba było to zmienić.

W IP.Board 4.x każdy rodzaj e-maila będzie posiadał dwa szablony - jeden dla wersji HTML a jeden dla zwykłej wersji. Oznacza to lepsze wyświetlanie treści, które mogą być tworzone tylko na potrzeby wersji HTML, pozostawiając zwykłą wersję jako prosty tekst. Szablony e-mail korzystają z systemu skinów, co oznacza, że mają pełne wykorzystanie logiki, tagów szablonów i innych - tak możemy dostosować treść wiadomości w zależności od tego do kogo ją wysyłamy. Same szablony mogą być oczywiście dodawane w panelu administratora, co nie jest przełomową rzeczą, ale znacznie ułatwia pracę w porównaniu z wersją 3.x.

Wygląd szablonu e-mail

Poprawione zostały szablony e-maili tak, aby każdy rodzaj e-maila posiadał swój szablon. Przykładowo dane w e-mailu rejestracyjnym powinny być inne niż dane w powiadomieniu o temacie.

Kodowanie szablonów e-mail nie jest prostą sprawą, niestety. Najnowsza wersja Microsoft Outlook używa systemu renderowania Microsoft Word, a Gmail usuwa wszystkie style CSS zawarte w znaczniku style - a to dopiero początek pułapek. To sprawia, że projektowanie szablonów e-mail nie jest sprawą prostą, bo jedną z podstawowych rzeczy jest zapewnienie wspólnego wyglądu.

W efekcie tego postanowiono zastosować prosty wygląd szablonów e-mail, który będzie dobrze działać na większości witryn.

Dla tych klientów pocztowych, którzy są trochę bardziej... zaawansowane, szablony w IP.Board 4.0 będą responsywne. Oznacza to, że będą dobrze wyglądać zarówno na urządzeniach mobilnych jak i na komputerze stacjonarnym.

Poniżej przedstawiam kilka screenów prezentujących wygląd szablonów wraz z ich odpowiednikami w wersjach mobilnych.

Stworzenie konta przez administratora

blogentry-1094-0-76874100-13756699391.png

blogentry-1094-0-99812900-13756699301.png

Prośba o dodanie jako znajomego

blogentry-1094-0-32516700-13756699491.png

blogentry-1094-0-12341200-13756699421.png

Nowa prywatna wiadomość

blogentry-1094-0-33328300-13756699681.png

blogentry-1094-0-37202600-13756699582.png

Nowy komentarz profilu

blogentry-1094-0-77897300-13756699711.png

blogentry-1094-0-85372100-13756699691.png

Spanner

Kilka lat temu IPS zrewolucjonizował edycję skinów w IP.Board dodatkiem "Wizualny edytor stylów". Narzędzie to pozwala w szybki sposób zmienić kolorystykę naszego skinu tak aby była dopasowana np. do naszej strony. Niewątpliwie zaletą tego rozwiązania jest to, że efekt pracy widzimy w trybie rzeczywistym.

Żegnaj wizualny edytorze, witaj trybie prostego edytora

W wersji IP.Board 4 narzędzie to zostało przepisane od podstaw, a przy okazji zmieniono mu także nazwę. Od teraz jest to także integralna część pakietu, a nie licencjonowany dodatek. Dodatek zachowuje swoją dotychczasową funkcjonalność, ale ma znacznie lepszy interface, większą kontrolę oraz wsparcie gradientów. Sprawdźmy jak to wygląda!

Kiedy tworzysz nowy szablon, możesz go utworzyć w jednym z dwóch trybów: manualnym oraz prostego edytora. Jak można się spodziewać, tryb manualny pozwala na pełną edycję HTML i CSS. Tryb prostego edytora pozwala natomiast na łatwą edycję szablonu z podglądem na żywo.

blogentry-62-0-59021600-1386677464.png

Po dodaniu szablonu możesz go uruchomić z listy szablonów dostępnej w panelu administratora, klikając w przycisk różdżki. Jeśli potrzebujesz nadal możesz edytować szablony HTML i CSS.

blogentry-62-0-78821000-1386683903.png

Tryb prostego edytora jest uruchamiany w nowym oknie przeglądarki lub nowej zakładce (w zależności od ustawień przeglądarki). Warstwa z pływającą paletą znana z IP.Board 3 była trochę kłopotliwa, gdyż zajmowała sporo miejsca i trzeba było ją przenosić, żeby zobaczyć zmiany. W IP.Board 4 został stworzony sidebar, który jest umieszczony na stałe i oznacza to, że nie musimy przeładowywać strony, żeby zobaczyć zmiany.

blogentry-62-0-61720100-1386683902.png

Można szybko zmienić kolorystykę szablonu używając opcji koloryzacji. Pozwala to zmienić szybko i łatwo kolorystykę skinu.

blogentry-62-0-62531300-1386677465.png

Ograniczeniem wizualnego edytora skinów w IP.Board 3 było to, że jeśli gdzieś były gradienty, to nie mógł on sobie z nimi poradzić i je usuwał, zastępując je samym kolorem. Tryb prostego edytora w IP.Board 4 obsługuje już gradienty i takiego problemu nie będzie.

blogentry-62-0-77778500-1386677468.png

Niektóre z fantastycznych nowych ustawień skinów, w które wyposażony został IP.Board 4 są dostępne do edycji w panelu ustawień. Jest to naprawdę szybki i wygodny sposób na zmianę tych ustawień.

blogentry-62-0-65735800-1386677469.png

Chociaż prosty edytor pozwala zmienić większość kolorów w ramach oprogramowania, może się zdarzyć, że będziesz chciał napisać kilka reguł CSS, aby dopasować skin do swoich potrzeb. Mamy na to także rozwiązanie.

blogentry-62-0-65836200-1386677466.png

Możesz zostawić skin w trybie prostego edytora tak długo jak będziesz chcieć. Można jednak zdecydować, że chcemy trochę więcej kontroli i musisz zmienić coś w CSS'ach. Jest to łatwe do zrobienia. Wystarczy wybrać opcję konwersji szablonu do trybu manualnego.

blogentry-62-0-40063400-1386677463.png

Nigdy wcześniej tworzenie skinów nie było tak proste! Dzięki temu narzędziu możemy w prosty sposób stworzyć własny skin, a zmiany obserwować w trybie rzeczywistym.

Spanner

Śledzenie treści jest ważnym aspektem interakcji społeczności. Pozwala na powiadomienie, gdy pojawią się aktualizacje treści lub gdy użytkownik skomentuje treść. W IP.Board 4 dokonano pewnych zmian w systemie tak aby uprościć proces oraz aby użytkownik miał pewność, że otrzymuje powiadomienia, które chce otrzymywać.

Śledzenie własnych treści

Jednym z obszarów, który został zaplanowany w IP.Board 4 był proces śledzenia własnych treści. Podczas gdy forum posiada możliwość śledzenia tematów które założyłem lub tematów na które odpisałem, reszta oprogramowania nie posiada czegoś takiego. Chcieliśmy uprościć ten proces i dać użytkownikom możliwość śledzenia treści które dodają tak, aby byli świadomi, że ktoś skomentował ich wpis, a co za tym idzie, aby odwiedzali oni częściej forum i wchodzili w interakcję z innymi użytkownikami.

W IP.Board 4 wszystkie aplikacje będą posiadały możliwość śledzenia treści od razu:

blogentry-46197-0-92050100-1392604115.png

Podczas odpowiadania będzie podobna opcja:

blogentry-46197-0-18447300-1392604353.png

W panelu ustawień powiadomień można włączyć automatyczne śledzenie treści, które dodajesz oraz treści na które odpowiadasz.

Śledzenie innych treści

Możesz także śledzić inne treści dodawane na forum poprzez kliknięcie w przycisk "Obserwuj". Podobnie jak w IP.Board 3.x, można śledzić kontenery (takie jak forum lub kategorie w IP.Downloads) oraz można śledzić treści (tematy lub pliki).

blogentry-46197-0-34913800-1392604607.png

Można śledzić treści publicznie, co oznacza, że inni użytkownicy będą widzieć, iż obserwujesz dany plik, czy kategorię, ale możesz też obserwować anonimowo. Oznacza to, że będziesz otrzymywać powiadomienia, ale inni użytkownicy nie będą wiedzieć, że obserwujesz daną treść. Można wybrać powiadomienie natychmiastowe- wtedy email z informacją zostanie wysłany bezzwłocznie. Można także wybrać powiadomienie dzienne lub tygodniowe. Powiadomienia cykliczne zostały rozszerzone i teraz obsługują wszystkie aplikacje automatycznie. Podobnie jak w IP.Board 3.x, możesz wybrać powiadomienie liniowe na stronie lub email lub oba.

W IP.Board 3.x mogła nastąpić taka sytuacja, że użytkownik pomimo śledzenia treści nigdy nie otrzyma powiadomienia, ponieważ tak sobie skonfigurował metodę powiadomień. W wersji 4 IP.Board rozpoznaje taką sytuację i wyświetla odpowiednie ostrzeżenie.

blogentry-46197-0-51225700-1392604880.png

Spanner

IP.Calendar ma kilka podstawowych widoków: miesięczny widok (typowy kalendarz), tygodniowy, w którym widzimy dany tydzień i wydarzenia w tym tygodniu oraz dzienny widok, gdzie widzimy wszystkie wydarzenia w danym dniu. Każdy z tych wyglądów jest na swój sposób przydatny, jednakże podczas pisania nowej wersji programiści poczuli, że jest jeszcze jeden brakujący element układanki.

Strumień kalendarza

Nowym widokiem jest "strumień", który listuje wydarzenia w porządku chronologicznym od najstarszego do najnowszego. Ten widok kalendarza oparty jest na widoku miesięcznym i pokazuje wszystkie wydarzenia zachodzące w danym miesiącu (w tym zdarzenia cykliczne). Jeśli chcesz, możesz zobaczyć strumień dla każdego miesiąca osobno tak jak w widoku miesięcznym kalendarza.

Wydarzenia są wyświetlane w postaci małych bloków z danymi wydarzenia.

blogentry-46197-0-48071800-1394161929.png

Jest to ogólny pomysł na widok strumienia.

Jak możecie zauważyć, wydarzenia w strumieniu wylistowane są od najstarszego do najnowszego, a siatka bloków pokazuje szczegóły wydarzenia. Strumień będzie opcjonalnym wyborem dla użytkownika, ale jeśli administrator zechce będzie go mógł ustawić jako główny widok.

Spanner

Wpis ten przedstawia na przykładach pokrótce responsywny szablon w IP.Board 4.

Co to jest responsywność?

Zanim zacznę opisywać wygląd w IP.Board 4 pozwólcie, że napiszę co to jest responsywność. Responsywny design jest metodą na to, aby wygląd Twojej strony dopasowywał się do ekranu jaki posiada użytkownik. Oznacza to, że jeden motyw obsługuje wygląd zarówno dla komputerów jak i użytkowników telefonów komórkowych.

Kiedy programiści podjęli decyzję o responsywności w IP.Board 4, ich celem było zapewnienie, że użytkownicy urządzeń mobilnych nie stracą na funkcjonalności.

Główna nawigacja

W widoku mobilnym główna nawigacja się zwija i przenosi się do menu dostępnego pod ikoną w prawym górnym rogu. Breadcrumb zamienia się w przycisk "Wstecz", który przenosi nas poziom wyżej niż aktualnie jesteśmy:

blogentry-1094-0-20284000-1399958656.png

Po otworzeniu głównej nawigacji wygląda ona tak:

blogentry-1094-0-05773200-1399958784.png

Moderowanie

Biorąc pod uwagę fakt, że responsywny szablon obsługuje wszystkie funkcjonalności, obejmuje to także moderowanie. IP.Board 4 obsługuje wszystkie możliwości moderacyjne niezależnie od urządzenia, którego używasz. Poniżej prezentuję przykład moderowania zdjęć w galerii. Zwróć uwagę na menu, które pozwala szybko wybrać typ zawartości do moderowania, a także pływający pasek na dole ekranu pozwalający wybrać akcję, która ma być wykonana.

blogentry-1094-0-42646500-1400170361.jpg

Strona ustawień

Pisząc o ustawieniach jako przykładzie, poniżej prezentuję screeny z trzech urządzeń: komputer, tablet i telefon.

blogentry-1094-0-14365000-1399959399.png

blogentry-1094-0-42293400-1399959400.png

blogentry-1094-0-83500100-1399959399.png

Widok profilu

Poniżej przedstawiam wygląd profilu (który był szerzej omawiany we wpisie IP.Board 4 — Profile) na telefonie.

blogentry-1094-0-03610200-1399959745.png

Kalendarz

Wygląd kalendarza na telefonie:

blogentry-1094-0-27176700-1399960132.png

blogentry-1094-0-87550000-1399960132.png

Galeria

Wygląd albumów i obrazków w kategorii.

blogentry-1094-0-11651400-1399960390.png

Blog

Strona główna blogów:

blogentry-1094-0-55144600-1399960646.png

I widok blogu:

blogentry-1094-0-47848800-1399960890.png

Fora

Dodawanie tematów na telefonie:

blogentry-1094-0-37977500-1399961255.png

Spanner

IP.Board 4 - Reklamy

W IP.Board 3.x była grupa ustawień, która pozwalała na określenie reklam w HTML. Można włączyć lub wyłączyć reklamy i określić kod, który będzie w nagłówku lub w stopce forum. Globalne reklamy można nadpisać na stronie głównej lub w widoku forum, czy tematu. Jeśli posiadamy zainstalowany dodatek IP.Nexus, to ustawienie przekierowuje nas do ustawień reklam, w których można dodatkowo ustawić kilka dodatkowych opcji (między innymi kliknięcia lub wgrać obrazek z dysku).

Rozwiązanie to nie było najlepsze, ponieważ bez IP.Nexus ustawienia te były zbyt ubogie, natomiast po instalacji IP.Nexus następowało przekierowanie do innej aplikacji, co powodowało dezorientację u niektórych użytkowników.

IP.Board 4 porządkuje to poprzez połączenie obu systemów w jeden i poprawiając funkcjonalność.

Konfiguracja reklam

blogentry-46197-0-24512700-1380310006.png

Od teraz mamy przede wszystkim całą funkcjonalność w jednym miejscu niezależnie od tego, czy mamy zainstalowany IP.Nexus, czy nie. Oczywiście z zainstalowanym IP.Nexus funkcjonalność będzie rozszerzona i zajdzie dodatkowo możliwość sprzedawania reklam użytkownikom forum.

Możemy tworzyć zarówno reklamy HTML jak i bazujące na obrazkach. Można także utworzyć wiele reklam w tej samej lokalizacji (o tym za chwilę). Dostępne jest także ustawienie, które pozwala powiedzieć oprogramowaniu, które reklamy pokazać jeśli jest ich więcej niż jedna w danej przestrzeni (obejmuje wybranie losowo reklamy, wyświetlenie nowszej reklamy, wyświetlenie starszej reklamy oraz wyświetlenie reklamy z mniejszą ilością kliknięć).

Możliwe jest także ustawienie dat rozpoczęcia i zakończenia oraz wyłączenie reklamy jeśli osiągnie określoną ilość kliknięć (w przypadku reklam graficznych). Na stronie możemy filtrować reklamy po statusie (status można zmienić w locie na tej stronie). Jeśli mamy zainstalowany IP.Nexus posiadamy dodatkowy status "oczekujące". Jest to status, który otrzymują reklamy zakupione ale jeszcze nie zatwierdzone.

Jak widać na zrzucie ekranu, JavaScript został usunięty z podglądu ze względów bezpieczeństwa.

Jeśli mamy włączone cachowanie danych, reklamy będą zapisywane w pamięci podręcznej w celu zwiększenia wydajności

Niektóre nowe funkcjonalności

Jeśli jesteś zaznajomiony z obecną wersją IP.Nexus to wiesz, że istnieje możliwość niepokazywania reklamy wybranym grupom, w celu np. pobierania od nich abonamentu. Ta funkcjonalność także została przeniesiona do nowej wersji IP.Board, do której doszło także kilka ulepszeń.

Możliwość określenia kodu SSL reklamy

Reklamy Google'a nie posiadają wersji SSL kodu reklamy, a tym samym wyświetlanie ich na bezpiecznej stronie może powodować pojawienie się komunikatu. Jest to kłopotliwe jeśli używasz SSL do logowania lub do sklepu (IP.Nexus), gdyż daje wrażenie, że strona jest niebezpieczna.

Teraz będziesz mógł ustawić alternatywny kod dla takiej strony lub nie pokazywać w ogóle tej reklamy na takich stronach.

Możliwość określenia wielu obrazków

Podczas wgrywania obrazków możesz wgrać również małe i/lub średnie wersje obrazka. Mały rozmiar zostanie użyty, gdy strona będzie wyświetlana na ekranach urządzeń mobilnych. Przy większych rozdzielczościach zostanie wybrany kolejny najlepszy rozmiar.

Nie ma możliwości ustawienia kodu alternatywnego rozmiaru dla reklam HTML, ponieważ większość partnerów reklamowych albo wpiera responsywne rozdzielczości, albo posiada odrębne wytyczne dla takich stron.

Jeśli używasz CDN takich jak Amazon S3 do przechowywania plików w IP.Board 4.0, twoje bannery reklamowe będą serwowane z CDN.

Obsługa aplikacji

W IP.Board 4 wszystkie aplikacje, które będą chciały wspierać reklamy, będą mogły to zrobić poprzez rozszerzenie. Wszystkie takie aplikacje będą musiały mieć rozszerzenie reklam, a w szablonie wywoływać odpowiedni kod w miejscu, w którym reklama ma się wyświetlać. Możliwe będzie także dodanie własnych ustawień (przykładowo aplikacja forum pozwala na konfigurację forów w których reklama ma być wyświetlana).

Podczas tworzenia skinu można przenosić reklamy w dowolne miejsca. Trzeba będzie tylko przenieść odpowiedni znacznik w wybrane miejsce.

Własne lokalizacje

Od wersji IP.Board 4 można będzie w łatwy sposób zdefiniować niestandardowe miejsce wyświetlania reklamy. Definiowanie miejsca w którym ma się pojawiać reklama w skinie jest tak proste jak wklejenie tagu, gdzie ma się ona wyświetlać.

Spanner

Wprowadzenie

IP.Board musi przechowywać wiele różnych plików - załączniki, zdjęcia przesłane przez użytkowników, pliki CSS i JavaScript czy też emotikony, itp.

W IP.Board 3.x różne obrazy są przechowywane w różnych miejscach:

 • Pliki wysyłane przez użytkowników znajdują się w folderze /uploads.
 • Pliki CSS, JavaScript, obrazy i emotkikony są przechowywane w folderach /style_*. Jeśli chcesz, to te treści mogą być dostarczane przez CDN, ale trzeba je tam samemu przekopiować.
 • Inne fragmenty danych są zapisywane na dysku jako mechanizm buforowania. Ma to taki sam problem z równoważeniem obciążenia środowiska jak wysyłanie plików.
 • Niektóre aplikacje miały inne metody - na przykład, IP.Downloads pozwala na przechowywanie plików na zdalnym serwerze za pomocą protokołu FTP.

W IP.Board 4 zostało to wszystko wyciągnięte i został zbudowany dużo lepszy system do przechowywania plików.

Przechowywanie plików

W IP.Board 4 masz kilka różnych sposobów przechowywania plików:

 • Na lokalnym serwerze
 • Na zdalnym serwerze przy użyciu protokołu FTP
 • Jako dane binarne zapisane w bazie danych
 • Na Amazon S3

Możesz ustawić różne konfiguracje i wybrać, która konfiguracja ma być użyta dla których typów plików. Przykładowo, zdjęcia użytkowników możesz przetrzymywać w Amazon S3, a załączniki na serwerze lokalnym. Możesz również zmienić konfigurację w dowolnym momencie, a system automatycznie obsłuży przeniesienie danych.

Wszędzie będzie używany do zapisu system centralny - dla IP.Downloads i IP.Gallery również.

blogentry-108264-0-99418100-1380206764.png

blogentry-108264-0-82653300-1380206769.png

Cache'owanie

W IP.Board jest wiele miejsc, w których pobierane są w kółko te same dane np. ustawienia, zasoby językowe, informacje o zainstalowanych aplikacjach itp. Jeśli te dane będą zapisane w pamięci podręcznej, to nie tylko zmniejszymy obciążenie bazy danych, ale również PHP nie będzie musiało ponownie przetwarzać tych danych.

W IP.Board 3.x niektóre z tych rzeczy mogą być przetrzymywane w pamięci podręcznej, ale jest to dość trudne w konfiguracji.

W wersji 4 to się zmieniło. Do rzeczy, które muszą być przetrzymywane (np. skompilowane szablony HTML), można wybrać system plików lub bazę danych. Dane te następnie mogą być buforowane i korzystać z pamięci podręcznej (jak ustawienia, dane aplikacji, itp) przy użyciu jednej z pięciu metod buforowania:

 • APC
 • eAccelerator
 • Memcached
 • Wincache
 • XCache

blogentry-108264-0-92390400-1380208888.png

Spanner

IP.Board 4 - Profile

Profile są jedną z kluczowych sekcji społeczności. Reprezentują użytkowników oraz prezentują informacje o nich. IP.Board 4 wprowadza zupełną metamorfozę dotychczasowych profili.

Ponieważ do opisania jest dość dużo, sekcje na zdjęciu zostały ponumerowane aby ułatwić ich opisywanie.

blogentry-1094-0-37744100-1399951227.png

1. Obrazki nagłówka

W IP.Board 3.x użytkownicy mogli dostosowywać swoje profile poprzez przesłanie obrazu tła. W praktyce nie działało to zbyt dobrze, gdy wygląd forum był dostosowany do designu strony. Ponadto w sieciach społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter zrobiono dostosowywanie profilów w taki sposób, że spełniło to oczekiwania użytkowników.

W IP.Board 4 użytkownicy zamiast ustawiać tło profilu, będą mogli spersonalizować obrazek nagłówka strony w obszarze ich profilu. Jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ nagłówek jest wystarczająco duży, żeby dać coś twórczego, a zmiana nie będzie negatywnie wpływać na wygląd strony jak miało to miejsce w przypadku tła strony.

2. Reputacje

Aktualna ilość punktów reputacji użytkownika jest pokazana w widocznym miejscu w kolumnie informacji, pozwalając innym użytkownikom sprawdzić, czy dany użytkownik jest wartościowym członkiem społeczności.

3. Ostrzeżenia

Dla moderatorów/załogi profil użytkownika zapewnia szybki dostęp do narzędzi ostrzegania, a poprzez panel będą oni mogli zobaczyć krótką historię ostatnich ostrzeżeń:

blogentry-1094-0-96737200-1399948781.png

Ponadto kliknięcie jednego z wpisów spowoduje pokazanie okna ze szczegółami:

blogentry-1094-0-59802300-1399948865.png

Nowe ostrzeżenia mogą być dodawane oczywiście bez opuszczania strony.

4. Obserwatorzy

W IP.Board 4 obserwatorzy zajmą miejsce dotychczasowych znajomych i w tym bloku będą pokazywani użytkownicy obserwujący danego użytkownika. Zamiast dotychczasowego modelu obustronnego potwierdzania (podejście to nie jest zbyt użyteczne dla anonimowych społeczności), w IP.Board 4 można będzie obserwować użytkownika, który zamieszcza ciekawe treści. Użytkownicy mogą oczywiście zabronić śledzenia ich, jeśli jest to dla nich jakiś problem.

5. O użytkowniku

Tradycyjne informacje o użytkowniku przedstawione są w następnym bloku wraz z własnymi polami profilu.

6. Ostatni odwiedzający

Ostatni odwiedzający działają na tej samej zasadzie co w IP.Board 3.x. Także można włączyć/wyłączyć ten blok. Różnica jest taka, że w IP.Board 4 można to zrobić poprzez kliknięcie X w rogu.

7. Obserwuj użytkownika/Wiadomość

Są to podstawowe przyciski umożliwiające innym użytkownikom obserwowanie profilu lub skontaktowanie się z użytkownikiem bez opuszczania strony.

8. Treści użytkownika

W IP.Board 3.x treści użytkownika były obsługiwane poprzez wyszukiwarkę na forum (choć linki były dostępne w profilu użytkownika i jego karcie). Programiści uznali, że nie jest to najlepsze miejsce do tego, choć treści użytkownika powinny być dostępne z jego profilu.

To, co ten przycisk robi to: włącza widok profilu w tryb przeglądania "treści", gdzie można zobaczyć to, co użytkownik zrobił. Wszystko jest jasne i przejrzyste, a ponieważ treść jest ładowana dynamicznie, czujemy się jakbyśmy byli nadal w profilu użytkownika. Oto filmik pokazujący jak to naprawdę działa.

9. Długi formularz pól dodatkowych

IP.Board 4 obsługuje różne rodzaje własnych pól profilu, w tym także edytor treści. Pola te będą pokazywane w sekcji głównej profilu, gdzie jest wystarczająca przestrzeń aby pokazać je w skuteczny sposób. Pole o mnie jest domyślne, ale można oczywiście dodać także inne pola.

10. "Węzły" użytkownika

Węzeł jest elegancką nazwą używaną przez programistów do określenia kontenera treści użytkownika takiego jak albumy czy blogi (w przeciwieństwie do kategorii forum, które są tworzone przez administratora). W IP.Board 4 "węzły" użytkownika są pokazane od razu w głównej części profilu tak, aby można było w prosty sposób znaleźć inne ciekawe treści użytkownika.

Dla programistów stworzenie tej sekcji w ich własnej aplikacji będzie także bardzo łatwe.

11. Kanał statusu

Kanał statusu znany z IP.Board 3.x jest nadal obecny także i w tej wersji, a interakcja odbywa się bezpośrednio na stronie bez potrzeby jej opuszczania.

Spanner

IP.Board 4 - Porządki w ACP

Różni administratorzy mają zazwyczaj inne role na forum - szczególnie na większych forach, w których może być ktoś odpowiedzialny za skiny, inny za zgłoszenia a jeszcze inny za zarządzanie. W IP.Board 3.x mamy "zakładki", które pozwalają na stworzenie menu często używanych funkcji.

W IP.Board 4 pojawiło się dużo przemyśleń na ten temat. W końcu programiści doszli do wniosku, że nie ma sensu powielać rozwiązania dostępnego w każdej przeglądarce. Jednakże personalizacja menu jest ważnym elementem. W związku z tym postanowiono pozwolić użytkownikom na reorganizację menu.

Oznacza to, że każdy administrator może ustawić menu pod siebie tak, aby wygodnie mu się korzystało z panelu administratora. Przykład działania można zobaczyć pod adresem: http://community.invisionpower.com/blogvideos/acp_reorder.swf

Zaloguj się, aby obserwować  
×

Ważne informacje

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.